Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань народної освіти і деяких інших питань


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
         від 14 листопада 1988 р. N 349
                Київ
 
      Про визнання такими, що втратили чинність,
        рішень Уряду УРСР з питань народної
          освіти і деяких інших питань
 
 
   У зв'язку  з  Законом  СРСР  "Про державне підприємство
(об'єднання)" (  v7284400-87  )  і  з  метою  систематизації
законодавства  Української РСР, відповідно до постанови Ради
Міністрів СРСР від 21 червня 1988 р. N 771 "Про визнання такими,
що втратили чинність, рішень Уряду СРСР з питань народної освіти і
деяких інших  питань"  Рада  Міністрів  Української  РСР
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду УРСР з
питань народної освіти, соціально-культурного будівництва і деяких
питань господарської діяльності згідно з переліками N 1 і 2, що
додаються.
 
   2. Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від
21 червня 1988 р. N 771 визнала такими, що втратили чинність,
рішення Уряду СРСР згідно з переліком, що додається.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 28
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                  від 14 листопада 1988 р. N 349
 
              ПЕРЕЛІК N 1
       рішень Уряду УРСР, що втратили чинність,
           з питань народної освіти
 
 
   1. Постанова Раднаркому УРСР від 18 травня 1929 р. "Про
розподіл стипендій ім. Крупської Н.К. за рахунок коштів місцевого
бюджету" (Протокол N 26/630, пункт 4).
 
   2. Розпорядження Раднаркому УРСР від 15 лютого 1945 р. N 125.
 
   3. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 червня 1948 р. N 1109
"Про курси по підготовці до вступу в вищі та середні спеціальні
(технікуми) учбові заклади" (ЗП УРСР, 1948 р., N 11-12, ст. 44),
крім пунктів 1 і 3.
 
   4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 червня 1948 р. N 1189
"Про забезпечення вищих  учбових  закладів  Української  РСР
підручниками та учбовими посібниками".
 
   5. Пункти 5 і 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 25 серпня
1953 р. N 1744 "Про заходи по дальшому поліпшенню роботи шкіл
робітничої молоді".
 
   6. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 липня 1956 р. N 881
"Про заходи поліпшення роботи середніх  спеціальних  учбових
закладів" (ЗП УРСР, 1956 р., N 13-14, ст. 145).
 
   7. Пункт 10 постанови Ради Міністрів УРСР від 11 липня
1961 р. N 980 "Про поліпшення вивчення іноземних мов в Українській
РСР" (ЗП УРСР, 1961 р., N 7, ст. 90).
 
   8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 квітня 1963 р. N 507
"Про встановлення типових штатів адміністративно-управлінського та
обслуговуючого персоналу для загальнотехнічних і загальнонаукових
факультетів вищих учбових закладів Міністерства вищої і середньої
спеціальної освіти УРСР, розташованих в інших, ніж основний вуз,
населених пунктах" (ЗП УРСР, 1963 р., N 4, ст. 36).
 
   9. Абзац другий пункту 5 постанови Ради Міністрів УРСР від
5 липня 1967 р. N 430 "Про заходи до поліпшення підготовки і
видання  шкільних  підручників  та  забезпечення  ними учнів
Української РСР".
 
   10. Абзац третій пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від
27 лютого 1969 р. N 147 "Про навчання учнів старших класів
середніх загальноосвітніх шкіл автосправі" в частині кількості
годин,  що відводяться на індивідуальне навчання практичному
водінню автомобіля.
 
   11. Підпункт "г" пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від
30 липня 1970 р. N 393 "Про заходи по дальшому розширенню
підготовки кадрів механізаторів для сільського господарства".
 
   12. Абзац другий пункту 2 постанови Ради Міністрів УРСР від
12  червня  1971 р. N 264 "Про деякі заходи по зміцненню
навчально-матеріальної бази загальноосвітніх шкіл у сільській
місцевості" (ЗП УРСР, 1971 р., N 6, ст. 58).
 
   13. Пункт 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 6 липня 1972 р.
N 319 "Про увічнення пам'яті О.Є. Корнійчука та забезпечення його
сім'ї" (ЗП УРСР, 1972 р., N 7, ст. 62) в частині розміру
стипендій.
 
   14. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 19 липня
1972 р. N 338 "Про заснування стипендій імені В.С. Стефаника для
студентів Львівського державного університету імені Івана Франка
В.С. Стефаника" (ЗП УРСР, 1972 р., N 7, ст. 66) в частині розміру
стипендій.
 
   15. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 14 червня
1974 р. N 319 "Про  заснування  стипендії  імені  академіка
Л.В. Писаржевського   для   студентів   Дніпропетровського
хіміко-технологічного  інституту імені Ф.Е. Дзержинського" (ЗП
УРСР, 1974 р., N 6, ст. 43) в частині розміру стипендії.
 
   16. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 3 червня
1975 р.  N  281  "Про   заснування   стипендії   імені
С.М. Сергєєва-Ценського для студентів Сімферопольського державного
університету імені М.В. Фрунзе" (УРСР, 1975 р., N 6, ст. 32) в
частині розміру стипендії.
 
   17. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 24 травня
1976 р. N 261 "Про  заснування  стипендії  імені  академіка
О.П. Чекмарьова для студентів Дніпропетровського ордена Трудового
Червоного Прапора металургійного інституту" (ЗП УРСР, 1976 р.,
N 5, ст. 21) в частині розміру стипендії.
 
   18. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 18 серпня
1976 р. N 404 "Про заснування стипендій імені К.А. Треньова для
студентів Сімферопольського  державного  університету  імені
М.В. Фрунзе" (ЗП УРСР, 1976 р., N 8, ст. 39) в частині розміру
стипендій.
 
   19. Пункт 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 12 листопада
1976 р. N 517 "Про увічнення пам'яті народного художника СРСР
В.І. Касіяна" (ЗП УРСР, 1976 р., N 11, ст. 64) в частині розміру
стипендії.
 
   20. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 11 лютого
1977 р. N 75 "Про заснування стипендії імені І.А. Савченка для
студентів Київського державного інституту театрального мистецтва
імені І.К. Карпенка-Карого" (ЗП УРСР, 1977 р., N 2, ст. 18) в
частині розміру стипендії.
 
   21. Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 липня
1977 р. N 396 "Про увічнення пам'яті Л.М. Ревуцького" (ЗП УРСР,
1977 р., N 7, ст. 72) в частині розміру стипендії.
 
   22. Абзаци другий і третій пункту 2 та підпункт 1 пункту 9
постанови Ради Міністрів УРСР від 2 листопада 1978 р. N 518 "Про
заходи по дальшому удосконаленню вивчення і викладання російської
мови в Українській РСР".
 
   23. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 12 червня
1979 р. N 293 "Про заснування стипендії імені Ярослава Галана для
студентів Київського і Львівського державних університетів" (ЗП
УРСР, 1979 р., N 6, ст. 39) в частині розміру стипендії.
 
   24. Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 25 лютого
1980 р. N 129 "Про увічнення пам'яті С.П. Людкевича" (ЗП УРСР,
1980 р., N 3, ст. 20) в частині розміру стипендії.
 
   25. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 травня
1980 р. N 363 "Про заснування стипендій імені М.Ф. Семка для
студентів Харківського ордена Леніна політехнічного інституту
імені В.І. Леніна" (ЗП УРСР, 1980 р., N 6, ст. 52) в частині
розміру стипендій.
 
   26. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 3 лютого
1981 р. N 68 "Про заснування стипендій імені П. Г. Тичини" (ЗП
УРСР, 1981 р., N 2, ст. 11) в частині розміру стипендій.
 
   27. Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 28 квітня
1981 р. N 212 "Про увічнення пам'яті академіка Академії медичних
наук СРСР Л.В. Громашевського" (ЗП УРСР, 1981 р., N 5, ст. 40) в
частині розміру стипендій.
 
   28. Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 9 березня
1982 р. N 130 "Про увічнення пам'яті академіка В.М. Глушкова" (ЗП
УРСР, 1982 р., N 3, ст. 31) в частині розміру стипендій.
 
   29. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 31 серпня
1983 р.  N  366  "Про  заснування стипендій імені видатного
радянського державного і партійного діяча Артема (Сергєєва Ф.А.)
для  студентів  Дніпропетровського ордена Трудового Червоного
Прапора гірничого інституту імені Артема" (ЗП УРСР, 1983 р., N 9,
ст. 55) в частині розміру стипендій.
 
   30. Пункт 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 15 листопада
1983 р. N 467 "Про увічнення  пам'яті  М.П.  Стельмаха  та
забезпечення його сім'ї" (ЗП УРСР, 1983 р., N 11, ст. 68) в
частині розміру стипендії.
 
   31. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 24 листопада
1983  р. N 472 "Про заснування стипендій імені радянського
державного і партійного діяча Д.З. Мануїльського для студентів
Київського ордена  Леніна  державного  університету  імені
Т.Г. Шевченка" (ЗП УРСР, 1983 р., N 11, ст. 69) в частіші розміру
стипендій.
 
   32. Пункт 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 4 січня 1984 р.
N 5 "Про увічнення пам'яті М.П. Бажана та забезпечення його сім'ї"
(ЗП УРСР, 1984 р., N 1, ст. 6) в частині розміру стипендії.
 
   33. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 16 січня
1984 р. N 22 "Про заснування  стипендій  імені  радянського
металурга, Героя Соціалістичної Праці, академіка І. П. Бардіна для
студентів Київського політехнічного інституту" (ЗП УРСР, 1984 р.,
N 1, ст. 7) в частині розміру стипендій.
 
   34. Пункт 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 травня
1984 р. N 203 "Про відзначення 150-річчя Київського ордена Леніна
і ордена  Жовтневої  Революції  державного університету імені
Т.Г. Шевченка" (ЗП УРСР, 1984 р., N 5, ст. 33) в частині розміру
стипендій.
 
   35. Пункт 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 6 липня 1984 р.
N 279 "Про увічнення пам'яті К.Ф. Данькевича" (ЗП УРСР, 1984 р.,
N 7, ст. 40) в частині розміру стипендії.
 
   36. Пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 28 серпня
1986 р. N 313 "Про увічнення пам'яті Героя Соціалістичної Праці,
народної артистки СРСР Н. М. Ужвій" (ЗП УРСР, 1988 р., N 9,
ст. 48) в частині розміру стипендії.
 
   37. Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 листопада 1986 р.
N 406 "Про заснування стипендії імені В. С. Косенка" (ЗП УРСР,
1986 р., N 12, ст. 71) в частині розміру стипендії.
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                  від 14 листопада 1988 р. N 349
 
              ПЕРЕЛІК N 2
    рішень Уряду УРСР, що втратили чинність, з питань
    соціально-культурного будівництва і деяких питань
           господарської діяльності
 
 
   1. Постанова Раднаркому УРСР від 1 вересня 1935 р. N 1181
"Про торгівлю медикаментами" (ЗЗ УРСР, 1935 р., N 35-36, ст. 175;
1936 р., N 1, ст. 5).
 
   2. Постанова ЦВК УРСР і Раднаркому УРСР від 27 червня 1938 р.
N 1703  "Про  перейменування  Бібліографічного  інституту  і
затвердження Положення  про  Книжкову палату УРСР" (ЗЗ УРСР,
1938 р., N 38, ст. 152).
 
   3. Постанова Раднаркому УРСР від 15 жовтня 1938 р. N 1390
"Про перейменування Київської міської санітарної  станції  в
науково-учбову санстанцію".
 
   4. Постанова Раднаркому УРСР від 20 листопада 1938 р. N 1606
"Про затвердження структури й штатів Управління в справах мистецтв
при РНК УРСР".
 
   5. Постанова Раднаркому УРСР від 26 листопада 1938 р. N 1613
"Про передачу  Українського  центрального  музею  Революції
(м. Харків) Народному комісаріату освіти УРСР".
 
   6. Постанова Раднаркому УРСР від 15 грудня 1938 р. N 1708
"Про  передачу  видавництва  "Укрдержнацменвидав"  у  відання
"Держполітвидаву" при РНК УРСР".
 
   7. Постанова Раднаркому УРСР від 5 вересня 1939 р. N 1009
"Про поліпшення підготовки середніх медичних кадрів на Україні".
 
   8. Постанова Раднаркому УРСР від 5 травня 1940 р. N 602 "Про
заходи по розвитку та зміцненню дезинфекційної справи по УРСР".
 
   9. Постанова Раднаркому УРСР від 5 жовтня 1940 р. N 1331 "Про
внесення змін до титульного списку середніх медичних  шкіл,
затвердженого постановою РНК УРСР від 5 вересня 1939 року N 1009".
 
   10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1946 р.
N 1894 "Про заходи по боротьбі з малярією".
 
   11. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 лютого 1948 р. N 189
"Про  поліпшення  метеорологічного  обслуговування  сільського
господарства" (ЗП УРСР, 1948 р., N 4, ст. 10).
 
   12. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 червня 1948 р.
N 1031 "Про впорядкування друкування кінотеатральних квитків і
посилення контролю за фінансовим господарством по кіноустановках".
 
   13. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 вересня 1948 р.
N 2105 "Про поліпшення метеорологічного обслуговування лісового
господарства УРСР".
 
   14. Постанова Ради Міністрів УРСР від 31 грудня 1948 р.
N 3086 "Про заходи по поліпшенню метеорологічного обслуговування
сільського господарства Української РСР".
 
   15. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 лютого 1949 р. N 423
"Про виконання постанови Ради Міністрів Союзу РСР від 4 березня
1948 року N 537 і постанови Ради Міністрів УРСР від 16 березня
1948 року N 370 "Про скорочення державної дотації театрам і заходи
щодо поліпшення їх фінансової діяльності".
 
   16. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 квітня 1949 р. N 783
"Про впорядкування сітки театрів місцевої підлеглості Української
РСР".
 
   17. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 11 серпня 1949 р.
N 979.
 
   18. Підпункти "а"-"в" пункту 6 постанови Ради Міністрів УРСР
від  17  грудня  1952  р.  N  4113 "Про заходи поліпшення
гідрометеорологічного  обслуговування  сільського  господарства
Української РСР".
 
   19. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 лютого 1955 р. N 203
"Про  надання Міністерству культури УРСР права встановлювати
кількість нових постановок по театрах республіки".
 
   20. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 30 березня 1956 р.
N 246 (ЗП УРСР, 1956 р., N 5-6, ст. 65).
 
   21. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 17 липня 1957 р.
N 698 (ЗП УРСР, 1957 р., N 11, ст. 152).
 
   22. Розпорядження  Ради Міністрів УРСР від 26 листопада
1958 р. N 1488 (ЗП УРСР, 1958 р., N 11, ст. 219).
 
   23. Розпорядження  Ради Міністрів УРСР від 18 листопада
1960 р. N 1576.
 
   24. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 березня 1961 р.
N 389.
 
   25. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 грудня 1961 р.
N 1685 "Про поліпшення обслуговування швидкою і невідкладною
медичною допомогою населення УРСР".
 
   26. Абзац другий пункту 1 і пункт 2 постанови Ради Міністрів
УРСР від 26 лютого 1973 р. N 101 "Питання Державного комітету Ради
Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової
торгівлі".
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів СРСР
                   від 21 червня 1988 р. N 771
 
               ПЕРЕЛІК
       рішень Уряду СРСР, що втратили чинність
 
               (Витяг)
 
 
   1. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 8 квітня 1947 р.
N 3691 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 19 квітня 1947 р.
N 390).
 
   2. Пункт 4 постанови Ради Міністрів СРСР від 18 вересня
1959 р. N 1099 "Про участь промислових підприємств, радгоспів і
колгоспів у комплектуванні вузів і технікумів і в підготовці
спеціалістів для своїх підприємств" - ЗП СРСР, 1959 р., N 17,
ст. 139 (пункт 4 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 7 жовтня
1959 р. N 1368 - ЗП УРСР, 1959 р., N 10, ст. 147) в частині
розміру стипендії.
 
   3. Підпункти "в" і "г" пункту 1 постанови Ради Міністрів СРСР
від  9  вересня  1963 р. N 944 "Про заходи по поліпшенню
гідрометеорологічної служби СРСР" (пункти "в" і "г" вступної
частини постанови Ради Міністрів УРСР від 11 жовтня 1963 р.
N 1150 - ЗП УРСР, 1963 р., N 10, ст. 104).
 
   4. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 22 травня 1964 р.
N 953 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 16 червня 1964 р.
N 792).
 
   5. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 8 травня 1976 р.
N 967 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 13 травня 1976 р.
N 306).
 
   6. Пункт 6 постанови Ради Міністрів СРСР від 17 травня
1985 р. N 428 "Про заходи по дальшому розвитку мережі і зміцненню
матеріально-технічної бази парків культури та відпочинку", а також
пункт 4 цієї постанови в частині витрачання коштів на оплату праці
обслуговуючого персоналу (підпункт 3 пункту 9 постанови Ради
Міністрів УРСР від 10 червня 1985 р. N 230, а також підпункт 2
пункту 9 цієї постанови у відповідній частині).
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка