Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказів МОЗ України, які сприяють зростанню штатної чисельності працівників

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            16.08.1996 N 266
 
 
     Про внесення змін до наказів МОЗ України, які
    сприяють зростанню штатної чисельності працівників
 
 
   У зв'язку з вкрай обмеженим обсягом фінансування по витратах
на заробітну плату працівників галузі та з метою підвищення
відповідальності керівників органів і закладів охорони здоров'я у
формуванні штатної чисельності працівників Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни до наказів МОЗ України:
   від 12.05.92  N  81  ( v0081282-92 ) "Про розвиток та
удосконалення патологоанатомічної служби в Україні" згідно з
додатком N 1;
   від 24.07.92 N 118 "Про  організацію  навчально-виховної
(педагогічної)  роботи  в  санаторіях  туберкульозного  та
нетуберкульозного профілів для дітей та підлітків шкільного віку"
згідно з додатком N 2;
   від 30.12.92 N 206 ( v0206282-92 ) "Про  заходи  щодо
поліпшення  організації  та  підвищення якості кардіологічної
допомоги населенню України" згідно з додатком N 3;
   від 30.12.92  N  207  ( v0207282-92 ) "Про організацію
дерматовенерологічної допомоги  населенню  України"  згідно  з
додатком N 4;
   від 26.08.93 N 191 ( v0191282-93 ) "Про  удосконалення
медичної допомоги хворим пульмонологічного профілю" згідно з
додатком N 5;
   від 11.10.93  N 214 ( v0214282-93 ) "Про удосконалення
неврологічної допомоги дітям України" згідно з додатком N 6;
   від 22.10.93 N 220 ( v0220282-93 ) "Про  удосконалення
ендокринологічної допомоги населенню України" згідно з додатком
N 7;
   від 30.12.93  N  260  "Про  організацію і вдосконалення
фізіотерапевтичної допомоги населенню України" згідно з додатком
N 8;
   від 04.02.94 N 20 ( v0020282-94 ) "Про затвердження штатних
нормативів   медичного   і   педагогічного   персоналу
судово-психіатричних експертних комісій і відділень примусового
лікування" згідно з додатком N 9;
   від 30.03.94 N 41 ( v0041282-94 )  "Про  регламентацію
ортопедо-травматологічної служби в Україні" згідно з додатком
N 10;
   від 11.11.94 N 288 "Про регламентацію діяльності опікової
служби в Україні" згідно з додатком N 11.
 
   2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
керівникам управління охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій:
 
   2.1. Довести до відома керівників підпорядкованих закладів
цей наказ і забезпечити його виконання у місячний термін.
 
   2.2. Не допускати введення додаткових посад понад діючі
штатні нормативи і типові штати.
 
   2.3. Затвердити посади  заступників  керівників  закладів
охорони здоров'я кількістю до 4 одиниць.
 
   3. Керівникам закладів, що підпорядковані МОЗ України:
 
   3.1. Привести  штатні  розписи  у  місячний  термін  у
відповідність з цим наказом.
 
   3.2. Встановлювати посади заступників керівників закладів
охорони здоров'я кількістю до 4 одиниць.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Коротка О.Ш.
 
 Перший заступник Міністра               А.М.Сердюк
 
 
                   Додаток N 1
 
 
   Наказ МОЗ України від 12.05.92 N 81 ( v0081282-92 ) "Про
розвиток та удосконалення патологоанатомічної служби в Україні":
   - пункт 1.1 викласти у редакції:
   "посади лікарів-патологоанатомів встановлюються з розрахунку
1 посада на:
   - 200 розтинів померлих у віці до 15 років і старших;
   - 160 розтинів померлих дітей і мертвонароджених;
   - 4000 досліджень біопсійного та операційного матеріалу".
 
 
                   Додаток N 2
 
 
   Наказ МОЗ  України від 24.07.92 N 118 "Про організацію
навчально-виховної  (педагогічної)  роботи  в   санаторіях
туберкульозного  та  нетуберкульозного профілів для дітей та
підлітків шкільного віку":
   - пункт 6 викласти у такій редакції:
   "Одна посада вихователя встановлюється на групу дітей не
більше   25   осіб.  В  санаторіях  психоневрологічного,
кістково-туберкульозного та ортопедичного профілів одна посада
вихователя встановлюється на групу дітей не більше 15 осіб. В
санаторіях для дітей із захворюванням очей посада вихователя
встановлюється на групу дітей не більше 15 осіб. За перевищення
планової наповнюваності групи вихователю проводиться  доплата
(наказ Міносвіти України від 30.08.91 N 166, п. 73). Вихователь
під час роботи з дітьми несе відповідальність за життя кожної
дитини".
 
 
                   Додаток N 3
 
 
   Наказ МОЗ України від 30.12.92 N 206 ( v0206282-92 ) "Про
заходи щодо  поліпшення  організації  та  підвищення  якості
кардіологічної допомоги населенню України":
   - у додатку N 2:
   - у пункті 1, 2.8.1 слова "30 ліжок" замінити словами "60
ліжок";
   - пункт 7.1 викласти у редакції:
   "Посади медичних  реєстраторів  для  оформлення  медичної
документації  з  застосуванням  звукозаписувальної  апаратури
(магнітофонів, диктофонів) з  виконанням  машинописних  робіт
встановлюються в межах загальної чисельності медичного персоналу з
розрахунку 1 посада:
   - на 75-100 ліжок (з урахуванням ліжок для новонароджених);
   - на 10 посад лікарів, які здійснюють амбулаторний прийом".
 
 
                   Додаток N 4
 
 
   Наказ МОЗ  України "Про організацію дерматовенерологічної
допомоги населенню України" ( v0207282-92 ):
   - у пункті 3:
   підпункт 1 викласти у такій редакції: "Зареєструвати  в
штатних  розписах  дерматовенерологічних диспансерів лікарські
посади з розрахунку 0,55 посади лікаря-дерматовенеролога на 10
тис. населення з умовою навантаження на одну посаду до тис.
відвідувань на рік";
   - у пункті 2 слова "з розрахунку 25 ліжок" замінити словами
"з розрахунку 40 ліжок";
   - у пункті 6 слова "та двох медичних сестер" замінити "та
одну медичну сестру".
   В абзаці останньому вилучити слова "ввівши в їх штатний
розпис додаткові посади медичних сестер".
 
 
                   Додаток N 5
 
 
   Наказ МОЗ України від 26.08.93 N 191 ( v0191282-93 ) "Про
удосконалення медичної допомоги хворим пульмонологічного профілю":
   - пункт 5, розділ "Рекомендовані штатні нормативи"
   - у пункті 5 слова "на 2 посади лікарів" замінити словами "на
3 посади лікарів".
 
 
                   Додаток N 6
 
 
   Наказ МОЗ України від 11.10.93 N 214 ( v0214282-93 ) "Про
удосконалення неврологічної допомоги дітям України":
   - у пункті 1.4.1 слова "1 посада дитячого лікаря-невролога"
замінити на "0,4 посади дитячого лікаря-невропатолога";
   - у пункті 1.4.2 слова "1 посада" замінити на "0,5 посади";
   - у пункті 1.4.3 слова "три хворих" замінити на "п'ять
хворих";
   - у пункті 1.4.4 слова "1,5 посади медичної сестри на 1
посаду дитячого лікаря-невропатолога" замінити словами "1 посада
медичної сестри на 2 посади дитячого лікаря-невропатолога";
   - пункт 1.4.6 слова "на 10 ліжок" замінити словами "на 20
ліжок";
   - пункт 1.4.7 вилучити;
   - у пункті 1.4.9 слова "на 60 ліжок" замінити словами "на 300
ліжок";
   - у пункті 1.4.11 слова "на 30 ліжок" замінити словами "на 40
ліжок";
   - у пункті 1.4.12 слова "на 10 ліжок" замінити словами "на 20
ліжок";
   - у пункті 1.4.13 слова "на 30 ліжок" замінити словами "на 40
ліжок";
   - у пункті 1.4.14 слова "на 30 ліжок" замінити словами "на 50
ліжок";
   - у пункті 1.4.15 слова "на 30 ліжок" замінити словами "на 50
ліжок";
   - у пункті 1.4.16 слова "на 20 ліжок" замінити словами "на 25
ліжок";
   - у пункті 1.4.18 слова "на 30 ліжок" замінити словами "на 50
ліжок";
   - у пункті 1.4.19 слова "на 30 ліжок" замінити словами "на 40
ліжок";
   - пункт 1.4.20 вилучити;
   - у пункті 1.4.22 слова "на 30 ліжок" замінити словами "на 60
ліжок";
   - у пункті 1.4.23 слова "на 20 ліжок" замінити словами "на
відділення";
   - у пункті 1.4.24 слова "на 10 ліжок" замінити словами "на
відділення".
 
 
                   Додаток N 7
 
 
   Наказ МОЗ України від 22.10.93 N 220 ( v0220282-93 ) "Про
удосконалення ендокринологічної допомоги населенню України":
   - вилучити пункт 1.2 "Рекомендована структура та штатний
розпис ендокринологічного диспансеру".
 
 
                   Додаток N 8
 
 
   Наказ МОЗ України від 30.12.93 N 260 "Про організацію і
вдосконалення фізіотерапевтичної допомоги населенню України":
   - у пункті 3.8.1 слова "250 ліжок" замінити словами "300
ліжок";
   - пункт 3.8.3 викласти у редакції:
   "В інфекційних   лікарнях   вводиться   0,5   посади
лікаря-фізіотерапевта на 400-600 ліжок, 1 посада - понад 600
ліжок. При наявності в лікарні відділення (палат) для хворих на
поліомієліт додатково вводиться 0,5 посади лікаря-фізіотерапевта";
   - пункт 3.8.4 викласти у редакції:
   "У дитячих лікарнях вводиться 1 посада лікаря-фізіотерапевта
при наявності в стаціонарі 250 ліжок і додатково 0,5 посади на
кожні наступні 200 ліжок (понад 250)";
   - у пункті 3.8.5 після слів "... від 40 і більше..." слова
"додатково одна посада" замінити словами "додатково 0,5 посади";
   - у пункті 3.9.2 цифру "10000" замінити на "15000".
 
 
                   Додаток N 9
 
 
   Наказ МОЗ України від 04.02.94 N 20 ( v0020282-94 ) "Про
затвердження  штатних  нормативів  медичного  і педагогічного
персоналу судово-психіатричних експертних комісій і відділень
примусового лікування":
   - у пункті 1.1 слова "750 експертиз" замінити словами "1000
експертиз";
   - у пункті 1.3 слова "750 експертиз" замінити словами "1000
експертиз";
   - у пункті 1.5 слова "750 експертиз" замінити словами "1000
експертиз";
   - у пункті 2.5 слова "на 10 ліжок" замінити словами "на 25
ліжок";
   - у пункті 2.8 слова "10 ліжок" замінити словами "25 ліжок";
   - у пункті 2.9 слова "10 ліжок" замінити словами "25 ліжок";
   - у пункті 2.10 слова "на 200 експертиз" замінити словами "на
250 експертиз";
   - у пункті 2.11 слова "2,5 посади" замінити словами "1
посаду";
   - у пункті 3.5 слова "на 10 ліжок" замінити словами "на 25
ліжок":
   - у пункті 3.6 слова "на 25 ліжок" замінити словами "на 30
ліжок";
   - у пункті 3.8 слова "на 10 ліжок" замінити словами "на 25
ліжок".
 
 
                   Додаток N 10
 
 
   Наказ МОЗ     України     "Про     регламентацію
ортопедо-травматологічної служби в Україні" ( v0041282-94 ).
 
   1. Положення  про  ортопедо-травматологічне  відділення
обласної, міської та районної лікарні
   пункт 1.2: Штатні посади відділення на 60 ліжок
   вилучити: 2 посади лікарів-ортопедів-травматологів, 6 посад
санітарок палатних, 1 посаду санітарки операційної, 2 посади
санітарок-буфетниць, 2 посади санітарок-прибиральниць.
   Штатні посади відділення на 40 ліжок
   вилучити: 1 посаду лікаря-ортопеда-травматолога, 2 посади
медичних сестер для організації індивідуального чергування, 0,75
посади операційної медичної сестри, 2 посади санітарки-буфетниці,
1 посаду санітарки-банщиці, 2 посади санітарки-прибиральниці.
 
   2. Положення про спеціалізоване відділення кістково-гнійної
інфекції
   пункт 1.4 Штатні посади відділення кістково-гнійної інфекції
на 40 ліжок
   - вилучити: 1,5 посад лікаря-ортопеда-травматолога, 2 посади
чергової медичної сестри, 1 посаду медичної сестри перев'язочної,
2 посади санітарки-буфетниці, 2 посади санітарки-банщиці, 2 посади
санітарки-прибиральниці;
   - вилучити останній абзац пункту 1.4.
 
   3. Положення про спеціалізоване  відділення  реабілітації
хворих ортопедо-травматологічного профілю
   пункт 1.4. Штатні посада відділення реабілітації на 60 ліжок:
   вилучити: 0,5  посади  лікаря ЛФК, 0,5 посади лікаря з
фізіотерапії, 2 посади інструктора лікувальної фізкультури, посаду
медичної сестри з функціональної діагностики, 1 посаду медичної
сестри з масажу, 2  посади  санітарки-буфетниці,  1  посаду
санітарки-банщиці, 0,75 посади санітарки-прибиральниці.
 
   4. Положення про цілодобовий травматологічний пункт
   пункт 1.3 Штатні посади цілодобового травматологічного пункту
вилучити: 2,75 посади лікаря-ортопеда-травматолога, 1,75 посад
медичних сестер, 1 посаду операційної медичної сестри, 1 посаду
медичної  сестри  перев'язувальної,  1  посаду  гіпсового
техніка-ортопедиста, 6 посад рентгенлаборанта, 1 посаду санітарки.
 
 
                   Додаток N 11
 
 
   Наказ МОЗ України від 11.11.94 N 288 "Про регламентацію
діяльності опікової служби в Україні"
   Розділ "Орієнтовані штатні  нормативи  та.  функціональна
структура Українського міжобласного, обласного та міжрайонного
опікових центрів (відділень).
 
   А. Український опіковий центр
   - пункт 1 "Приймально-діагностичні відділення" вилучити
   - пункт 2 "Доросле опікове відділення" (із розрахунку на 60
ліжок)
   2. лікар-комбустіолог - 1 на 12 ліжок
   3. лікар-терапевт - 0,5
   4, 5, 6 - вилучити посади лікаря-психіатра, лікаря-методиста,
лікаря ЛФК
   8. медична сестра палатна (одна на 20 ліжок) - 14,5
   9. медична сестра процедурна - 2
   10. медична сестра перев'язочної - 3
   13. інструктор ЛФК - 0,5
   15. санітарка палатна - 14,25
   3. Дитяче опікове відділення (із розрахунку на 40 ліжок):
   2. лікар-комбустіолог - 1 на 12 ліжок
   5, 6, 8 - вилучити посади лікаря-методиста, лікаря ЛФК,
вихователя
   9. медична сестра палатна - (одна на 20 ліжок) - 9,75
   10. медична сестра процедурна - 1,5
   16. санітарка палатна - 9,5
   4. Відділення реанімації та інтенсивної терапії опікового
центру (відділення) на 6 ліжок:
   2. лікар-анестезіолог - 2
   3. вилучити посаду лікаря-комбустіолога
   9. молодша медична сестра (санітарка - 4,5)
   6. Лабораторне відділення
   1. лікар-лаборант - 1
   2. фельдшер-лаборант - 2
   3. санітарка - 1
   7. Відділення реконструктивно-відновленої хірургії наслідків
опікових уражень (на 30 ліжок)
   2. лікар-комбустіолог - 1 на 12 ліжок
   4. медична сестра палатна - 1 (пост на 20 ліжок)
   8. санітарка палатна - 1 (на 20 ліжок)
   13. санітарка-ванщиця - 1
 
   Розділ Б. Обласне опікове відділення (центр)
   пункт 1 вилучити
   2. Опікове відділення на 60 ліжок
   2. лікар-комбустіолог - 1 на 12 ліжок
   3. вилучити посади лікаря-терапевта, педіатра, методиста,
психіатра, ЛФК
   9. медична сестра палатна (1 на 20 ліжок) - 14,5
   10. медична сестра процедурної - 2
   11. медична сестра перев'язочної - 3
   16. санітарка палатна - 14,25
   17. санітарка процедурного кабінету - 2
   18. санітарка перев'язочної - 3
   3. Відділення реанімації
   пункт 3 - вилучити посаду лікаря-комбустіолога
   пункт 9 - молодша медична сестра - 4,5
   5. Лабораторне відділення
   пункт 1 лікар-лаборант - 1
   пункт 2 фельдшер-лаборант - 2
   3. Положення про спеціалізоване  відділення  реабілітації
хворих ортопедо-травматологічного профілю
   пункт 1.4. Штатні посади відділення реабілітації на 60 ліжок:
   вилучити: 0,5  посади  лікаря ЛФК, 0,5 посади лікаря з
фізіотерапії, 2 посади інструктора лікувальної фізкультури, посаду
медичної сестри з функціональної діагностики, 1 посаду медичної
сестри з масажу, 2  посади  санітарки-буфетниці,  1  посаду
санітарки-банщиці, 0,75 посади санітарки-прибиральниці
   4. Положення про цілодобовий травматологічний пункт
   пункт 1.3.  Штатні  посади цілодобового травматологічного
пункту
   вилучити: 2,75 посади  лікаря-ортопеда-травматолога,  1,75
посад медичних сестер, 1 посаду операційної медичної сестри, 1
посаду медичної сестри перев'язувальної, 1 посаду  гіпсового
техніка-ортопедиста, 6 посад рентгенлаборанта, 1 посаду санітарки.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка