Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про навчання керівників урядових органів, самостійних структурних підрозділів центрального апарату міністерства та керівників добровільних формувань, що входять до сфери управління Мінагрополітики України

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            15.12.2003 N 447
 
 
      Про навчання керівників урядових органів,
     самостійних структурних підрозділів центрального
     апарату міністерства та керівників добровільних
      формувань, що входять до сфери управління
           Мінагрополітики України
 
 
   З метою підвищення професійного рівня керівників урядових
органів, самостійних структурних підрозділів центрального апарату
міністерства та добровільних формувань, що входять до сфери
управління Мінагрополітики, з питань забезпечення ефективності
функціонування сучасного    агропромислового    виробництва
Н А К А З У Ю:
 
   1. Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки
(Бойко), Інституту післядипломної освіти Національного аграрного
університету  (Бабієнко,  за  згодою)  організувати  навчання
керівників урядових органів, самостійних структурний підрозділів
центрального апарату міністерства та добровільних формувань, що
входять  до   сфери   управління   Мінагрополітики,   за
навчально-тематичним планом згідно з додатком.
 
   2. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб) забезпечити фінансування витрат на проведення навчання в
межах загальних асигнувань, передбачених Інституту післядипломної
освіти Національного  аграрного  університету  на  підвищення
кваліфікації кадрів АПК.
 
   3. Департаменту  зв'язків  з Верховною Радою України та
організаційної роботи (Костяк) забезпечити підготовку актової зали
та її технічне оснащення для проведення навчання.
 
   4. Керівникам  урядових  органів, самостійних структурних
підрозділів центрального апарату міністерства  та  керівникам
добровільних  формувань,  що  входять  до  сфери  управління
Мінагрополітики, взяти безпосередню участь у навчанні.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Мельника С.І.
 
 Міністр                          С.Рижук
 
 
                   Додаток
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   15.12.2003 N 447
 
 
          НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
    навчання керівників урядових органів, самостійних
      структурних підрозділів центрального апарату
    міністерства та добровільних формувань, що входять
      до сфери управління Мінагрополітики України
 
 
                 Початок навчання - 16 год. 00 хв.
 
------------------------------------------------------------------
| N |    Теми занять    |Кіль-|    Лектори      |
|з/п |             |кість|             |
|  |             |годин|             |
|----+--------------------------+-----+--------------------------|
| 1 |      2       | 3 |       4      |
|----+--------------------------+-----+--------------------------|
| 1. |Перше заняття -      | 1 |             |
|  |17 грудня 2003 р.     |   |             |
|  |             |   |             |
|1.1.|Стратегічні напрями    |   |Безуглий         |
|  |розвитку агропромислового |   |Микола Дмитрович - перший |
|  |комплексу України     |   |заступник Міністра    |
|  |             |   |аграрної політики України |
|  |             |   |             |
|1.2.|Вступ України до Світової |   |Письмак Віктор Петрович - |
|  |організації торгівлі   |   |начальник Департаменту  |
|  |             |   |міжнародної інтеграції,  |
|  |             |   |інвестиційної політики  |
|  |             |   |та розвитку аграрного   |
|  |             |   |бізнесу Мінагрополітики  |
|----+--------------------------+-----+--------------------------|
| 2. |Друге заняття -      | 2 |Ромащенко Михайло Іванович|
|  |24 грудня 2003 р.     |   |перший заступник директора|
|  |             |   |Інституту гідротехніки і |
|  |Економічна ефективність  |   |меліорації УААН,     |
|  |використання меліорованих |   |академік УААН       |
|  |земель - основа      |   |             |
|  |стабільності вирощування |   |             |
|  |сільськогосподарських   |   |             |
|  |культур          |   |             |
|----+--------------------------+-----+--------------------------|
| 3. |Третє заняття -      |   |             |
|  |14 січня 2004 р.     |   |             |
|  |             |   |             |
|3.1.|Сталий розвиток      | 1 |Патика          |
|  |агроекосистем, як основи |   |Володимир Пилипович -   |
|  |підвищення ефективності  |   |директор Інституту    |
|  |сільськогосподарського  |   |агроекології та      |
|  |виробництва        |   |біотехнології УААН,    |
|  |             |   |академік УААН       |
|  |             |   |             |
|3.2.|Сучасний науково     | 1 |Роїк Микола Володимирович |
|  |обгрунтований підхід   |   |- віце-президент УААН,  |
|  |до використання землі   |   |академік УААН       |
|----+--------------------------+-----+--------------------------|
| 4. |Четверте -        | 2 |Коросташов        |
|  |28 січня 2004 р.     |   |Олександр Григорович -  |
|  |             |   |голова правління     |
|  |Економічна ефективність  |   |сільськогосподарського  |
|  |виробництва        |   |виробничого кооперативу  |
|  |сільськогосподарської   |   |"Батьківщина"       |
|  |продукції у реформованому |   |Котелевського району,   |
|  |сільськогосподарському  |   |Полтавської області,   |
|  |виробничому кооперативі  |   |заслужений працівник   |
|  |             |   |сільського господарства, |
|  |             |   |почесний академік УААН,  |
|  |             |   |Герой України;      |
|  |             |   |Березко Любов Іванівна - |
|  |             |   |заступник голови правління|
|----+--------------------------+-----+--------------------------|
| 5. |П'яте заняття -      | 2 |Алмазов Едуард Олексійович|
|  |11 лютого 2004 р.     |   |- консультант начальника |
|  |             |   |Головдержслужби України  |
|  |Запобігання і протидії  |   |             |
|  |проявам корупції     |   |             |
|  |відповідно до законів   |   |             |
|  |України, указів Президента|   |             |
|  |України          |   |             |
|----+--------------------------+-----+--------------------------|
| 6. |Шосте заняття -      |   |             |
|  |25 лютого 2004 р.     |   |             |
|  |             |   |             |
|6.1.|Регулювання        | 1 |Савицька Олена Петрівна, |
|  |соціально-трудових    |   |начальник Управління   |
|  |відносин в        |   |реформування управління  |
|  |агропромисловому секторі |   |АПК та соціально-трудових |
|  |виробництва        |   |відносин Мінагрополітики |
|  |             |   |             |
|6.2.|Основні засади державної | 1 |Дробот Віталій Іванович, |
|  |аграрної політики України.|   |начальник Департаменту  |
|  |Співпраця держави із   |   |стратегії розвитку    |
|  |самоврядними організаціями|   |аграрної економіки    |
|  |             |   |Мінагрополітики      |
|----+--------------------------+-----+--------------------------|
| 7. |Сьоме заняття -      | 4 |Геля Володимир Михейович -|
|  |10 березня 2004 р.    |   |голова правління     |
|  |             |   |товариства "Світанок"   |
|  |Ефективність управління у |   |Обухівського району    |
|  |реформованому господарстві|   |Київської області,    |
|  |в умовах ринкової     |   |заслужений працівник   |
|  |економіки.        |   |сільського господарства  |
|  |Виїзне заняття      |   |України;         |
|  |             |   |Клюй Василь Семенович -  |
|  |             |   |проректор Інституту    |
|  |             |   |післядипломної освіти НАУ,|
|  |             |   |професор         |
------------------------------------------------------------------

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка