Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рекомендації щодо порядку підбору та призначення акціонерним товариством аудиторів фінансової звітності

          АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
 
                   СХВАЛЕНО
                   Аудиторською палатою України
                   30.10.2003 N 128
 
 
              РЕКОМЕНДАЦІЇ
     щодо порядку підбору та призначення акціонерним
      товариством аудиторів фінансової звітності
 
 
   Рекомендації щодо порядку підбору та призначення акціонерним
товариством аудиторів фінансової звітності розроблено з метою
покращання якості аудиту, забезпечення достовірності фінансової
звітності акціонерних товариств, підвищення рівня прозорості та
відкритості ринку цінних паперів.
 
   Діяльність аудиторів, аудиторських фірм (далі - аудиторів)
регламентується Законом України "Про аудиторську діяльність" від
22 квітня 1993 року N 3125-XII ( 3125-12 ) (зі змінами та
доповненнями).
 
   Відповідно до цього Закону ( 3125-12 ):
 
   аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності,
обліку,  первинних  документів  та  іншої  інформації  щодо
фінансово-господарської діяльності суб'єктів  господарювання з
метою визначення достовірності їхньої звітності, обліку, його
повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим
нормативам;
 
   аудитором  може  бути  громадянин  України,  який  має
кваліфікаційний сертифікат про право на заняття аудиторською
діяльністю на території України;
 
   аудиторська фірма - це організація, яка має право здійснення
аудиторської діяльності на території України і займається виключно
наданням аудиторських послуг;
 
   аудиторський висновок - це офіційний документ, засвідчений
підписом  та печаткою  аудитора  (аудиторської фірми),  який
складається у встановленому порядку за наслідками проведення
аудиту і містить в собі висновок стосовно достовірності звітності,
повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим
нормативам  бухгалтерського  обліку  фінансово-господарської
діяльності. Висновок може бути  безумовно позитивним, умовно
позитивним (з застереженнями), негативним, або аудитор дає відмову
від видання свого висновку про звітність.
 
   Аудиторська палата України здійснює сертифікацію суб'єктів,
що мають намір займатися аудиторською діяльністю, затверджує
програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде
Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають
аудиторські  послуги, затверджує норми  і стандарти  аудиту.
Затверджені  норми і стандарти  аудиту є обов'язковими  для
дотримання підприємствами, установами та організаціями.
 
   Призначення акціонерним товариством  аудиторів фінансової
звітності  -  це укладання  угоди, договору  на  здійснення
аудиторських послуг та/або прийняття рішення щодо укладання угоди
з уповноваженими органами акціонерного товариства.
 
   Згідно з рішенням Аудиторської палати України, протокол N 122
( v0122230-03 ) від 18 квітня 2003 р., як Національні стандарти
аудиту, починаючи з аудиту фінансової звітності за 2003 рік, в
Україні застосовуються Міжнародні стандарти  аудиту та етики
Міжнародної  федерації бухгалтерів.  Їхнє застосування  також
допускається до аудиту фінансової звітності попередніх періодів.
 
   Відповідно до зазначених Стандартів аудиту та етики аудитори
повинні  дотримуватися  фундаментальних  принципів.  Такими
фундаментальними принципами є:
 
   - чесність;
 
   - об'єктивність;
 
   - професійна компетентність та належна ретельність;
 
   - конфіденційність;
 
   - професійна поведінка;
 
   - технічні стандарти.
 
   Підбір та призначення  аудиторів акціонерним товариствам
рекомендується  здійснювати  шляхом аналізу  інформації  щодо
діяльності аудиторів, бажано на тендерній основі. Тендерні умови
можуть оприлюднюватися в друкованих чи електронних засобах масової
інформації, або розсилаються попередньо відібраним аудиторам.
 
   Інформацію щодо діяльності та адреси аудиторів акціонерні
товариства можуть отримати з мережі Internet, у тому числі з
сайтів аудиторів, Аудиторської палати України, Спілки аудиторів
України, а також з періодичних видань, довідників, рейтингів тощо.
 
   Акціонерним товариствам при вивченні тендерних пропозицій та
інформації щодо діяльності аудиторів рекомендується звернути увагу
на:
 
   - строк діяльності аудитора (аудиторської фірми) на ринку
аудиторських послуг;
 
   - кількість співробітників, у тому числі  сертифікованих
аудиторів, їхній професійний досвід;
 
   - наявність у аудитора свідоцтва про внесення до Реєстру
аудиторських фірм  та  аудиторів,  які  одноособово  надають
аудиторські послуги, що ведеться Аудиторською палатою України;
 
   - наявність сертифікатів (свідоцтв) аудиторів про проходження
різних форм  навчання в професійних організаціях  або інших
структурах;
 
   - рекомендації та відгуки замовників, яким аудитори надавали
аудиторські послуги;
 
   - публікації в засобах масової інформації як про аудиторську
фірму, так і про її співробітників;
 
   - членство аудиторів у громадських професійних об'єднаннях.
 
   Акціонерним товариствам необхідно врахувати, що згідно з
Законом України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ) (ст. 24)
забороняється проведення аудиту:
 
   - аудитором, який має прямі родинні стосунки з керівництвом
господарюючого суб'єкта;
 
   - аудитором,  який  має  особисті  майнові  інтереси  у
господарюючого суб'єкта, що перевіряється;
 
   - аудитором - членом керівництва, засновником або власником
господарюючого суб'єкта, що перевіряється;
 
   - аудитором - працівником  господарюючого  суб'єкта,  що
перевіряється;
 
   - аудитором  -  працівником,  співвласником  дочірнього
підприємства, філії чи представництва господарюючого суб'єкта, що
перевіряється.
 
   Важливим при підборі та призначенні аудиторів є відсутність
конфлікту інтересів.
 
   З точки зору проведення аудиту, це в першу чергу пов'язано з
необхідністю  врахування  акціонерними  товариствами  вимог
Міжнародних стандартів аудиту та етики, в тому числі виконання
вимог стандартів:
 
   - N 210 "Умови домовленості про аудиторську перевірку";
 
   - N 510 "Перші завдання: залишки на початок періоду";
 
   - N 580 "Пояснення управлінського персоналу";
 
   - N 240 "Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства та
помилок під час аудиторської перевірки фінансових звітів";
 
   - N 550 "Зв'язані сторони";
 
   - інших стандартів у частині прав і обов'язків акціонерних
товариств та аудиторів.
 
   Важливим етапом підбору та призначення аудиторів акціонерними
товариствами є визначення вартості  аудиторських послуг. При
визначенні винагороди  за аудиторські послуги  рекомендується
ознайомитися з розділом 10 Кодексу етики професійних бухгалтерів.
 
   При підборі та призначенні аудитора акціонерному товариству
рекомендується відібрати декілька аудиторів, познайомитись з їхнім
керівництвом,  встановити можливість  здійснення  внутрішнього
контролю, наявність  технічних умов методичного  забезпечення
проведення якісного аудиту та після цього зробити остаточний вибір
і призначення.
 
   Остаточний вибір і призначення аудиторів фінансової звітності
акціонерним товариствам рекомендується підтверджувати відповідними
рішеннями тендерних комісій (комітетів) і затверджувати рішеннями
органів управління акціонерних товариств, уповноважених на це
законодавчими та нормативними актами, установчими та внутрішніми
розпорядчими документами акціонерного товариства.
 
 "Аудитор України",
 N 20, листопад, 2003 р.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка