Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію навчально-виховної (педагогічної) роботи в санаторіях туберкульозного та нетуберкульозного профілів для дітей та підлітків шкільного віку

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            24.07.1992 N 118
 
 
        Про організацію навчально-виховної
        (педагогічної) роботи в санаторіях
     туберкульозного та нетуберкульозного профілів
       для дітей та підлітків шкільного віку
 
 
   З метою упорядкування та поліпшення якості навчально-виховної
роботи в санаторіях туберкульозного та нетуберкульозного профілів
для дітей та підлітків шкільного віку З А Т В Е Р Д Ж У Ю:
 
   1. Інструкцію  про  організацію  педагогічної  роботи  в
санаторіях туберкульозного та нетуберкульозного профілів для дітей
та підлітків шкільного віку (додаток 1).
 
   2. Положення  про  загальноосвітню  школу  дитячого  та
підліткового санаторію  туберкульозного  та  нетуберкульозного
профілів (додаток 2).
 
   3. Навчальний план на 1992-1993 навчальний рік середньої
загальноосвітньої школи з українською мовою навчання дитячого та
підліткового  санаторію  туберкульозного  та нетуберкульозного
профілів (додаток 3).
 
   4. Навчальний план на 1992-1993 навчальний рік для класів з
російською мовою навчання школи дитячого та підліткового санаторію
туберкульозного та нетуберкульозного профілів (додаток 4).
 
   Н А К А З У Ю:
 
   1. Завідуючим  відділами,  начальникам  управлінь охорони
здоров'я обласних, міських державних адміністрацій, завідуючому
відділом  охорони  здоров'я  Ради міністрів Республіки Крим,
директорам санаторних медичних об'єднань:
 
   1.1. Забезпечити організацію навчально-виховного процесу в
дитячих та підліткових санаторіях згідно з затвердженими даним
наказом Інструкцією, Положенням, навчальними планами; створити
належні необхідні умови.
 
   1.2. Зобов'язати оргметодкабінети обласних дитячих клінічних
лікарень та санаторні медичні об'єднання систематично здійснювати
організаційно-методичне  керівництво  та  контроль  за якістю
навчально-виховної  роботи,  забезпеченням  та  дотриманням
санітарно-гігієнічних норм навчання та виховання хворих дітей у
вищезазначених установах.
 
   2. Наказ Міністерства освіти СРСР та Міністерства охорони
здоров'я  СРСР від 26.08.85 р. N 157/1132 "Про організацію
педагогічної роботи в дитячих санаторіях нетуберкульозного профілю
та Положення про школу в санаторіях для дітей та підлітків, хворих
на туберкульоз, від 21 вересня 1961 р. N 04-14/27 вважати такими,
що втратили чинність.
 
   3. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на Головне
управління лікувально-профілактичної допомоги (Картиш А.П.).
 
 Заступник Міністра                В.М.Пономаренко
 
 
                   Додаток 1
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   24.07.1992 N 118
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
     про організацію педагогічної роботи в санаторіях
     туберкульозного та нетуберкульозного профілів
       для дітей та підлітків шкільного віку
 
 
   1. В дитячому та підлітковому санаторії поряд з лікувальним
процесом проводиться навчально-виховна (педагогічна) робота.
 
   2. Діти шкільного віку навчаються в школі санаторію. Навчання
здійснюється згідно з Положенням про школу санаторію (додаток 2).
 
   3. В позаурочний час організовуються різноманітні заходи:
ігри та спортивні змагання, свята на свіжому повітрі, екскурсії,
концерти,  бесіди,  зустрічі,  суспільно корисна праця тощо,
рекомендується організовувати постійно діючі виставки дитячої
творчості, ярмарки, конкурси, аукціони, вікторини, поле чудес
тощо.
   Особливу увагу слід приділяти залученню дітей до гурткової
роботи, народної та технічної творчості, образотворчого мистецтва,
художньої самодіяльності, природознавства та краєзнавства тощо.
   Керівниками гуртків можуть призначатися інструктори по праці,
музичні  керівники,  вихователі,  вчителі.  Для оплати праці
керівників гуртків виділяється одна ставка вихователя на кожних
100 дітей, яку можна розділити між кількома особами.
   Всі виховні заходи проводяться з урахуванням рекомендацій
лікарів  щодо  стану  здоров'я  дітей,  їх  індивідуальних
психофізіологічних, вікових особливостей та можливостей, режиму
лікувального процесу.
 
   4. Для здійснення педагогічної роботи в санаторії повинні
бути створені належні умови, обладнані  ігрові  кімнати  та
майданчики, спортивний зал та спортивні майданчики, зал для
перегляду кінофільмів, проведення масових заходів, бібліотека. Всі
ці приміщення оформлюються за призначенням.
 
   5. Педагогічну роботу в дитячому санаторії виконують особи із
спеціальною педагогічною освітою, які користуються всіма правами
педагогічних працівників системи Міносвіти України. Головний лікар
санаторію, приймаючи на роботу педагога, погоджує кандидатуру з
завідуючим педагогічною частиною та педагогом-організатором.
 
   6. Одна посада вихователя встановлюється на групу дітей не
більше  15  осіб.  В   санаторіях   психоневрологічного,
кістково-туберкульозного та ортопедичного профілів одна посада
вихователя встановляться на групу дітей не більше 10 осіб. В
санаторіях  для  дітей  із  захворюванням  очей  вихователь
встановлюється на групу дітей не більше 8 дітей. За перевищення
планової  наповнюваності групи вихователю проводиться доплата
(наказ Міносвіти України від 30.08.91 р. N 166, п. 73). Вихователь
під час роботи з дітьми несе відповідальність за життя кожної
дитини.
 
   7. В кожному санаторії встановлюється: одна посада психолога,
музичного  керівника, акомпаніатора, інструктора по праці. В
санаторіях з кількістю дітей 100 і більше ці посади встановлюються
на кожні 100 дітей. Обчислення заробітної плати та різних доплат
педагогічним працівникам здійснюється згідно з наказом Міносвіти
України від 30.08.91 р. N 166 "Про порядок обчислення заробітної
плати працівників народної освіти" та доповнень до нього.
 
   8. Організаційно-методичне  керівництво  та  контроль  за
організацією педагогічної роботи здійснюють відділи або управління
охорони здоров'я обласних, міських  державних  адміністрацій,
медичні  санаторні  об'єднання, Міністерство охорони здоров'я
України.
 
   9. Допомогу в організації методичної роботи,  підвищенні
кваліфікації,  обладнанні навчально-виховного процесу здійснює
орган освіти, на території якого знаходиться санаторій.
 
   10. Безпосереднє керівництво педагогічною роботою здійснює
завідуючий  педагогічною  частиною.  Одна  посада  завпеда
встановлюється в кожному санаторії. Якщо в санаторії, крім дітей
шкільного віку, 100 і більше дошкільнят, встановлюється посада
методиста по дошкільному вихованню. Головний лікар за погодженням
із  спеціалістом  органу  охорони  здоров'я,  який  здійснює
організаційно-методичне керівництво за  педагогічною  роботою,
приймає на посаду завпеда особу з вищою педагогічною освітою та
стажем педагогічної роботи не менше 5 років.
 
   11. В санаторії з кількістю 100 і більше встановлюється
посада педагога-організатора, який безпосередньо відповідає за
організацією позакласної роботи.
 
   12. Виходячи з тижневої норми навантаження (30 годин на
тиждень), в санаторіях психоневрологічного профілю - 25 годин на
тиждень, завпед або педагог-організатор  за  погодженням  із
завідуючим медичним відділенням та профкомом складає графік роботи
вихователів, який затверджує головний лікар.
 
   13. Термін відпустки вихователів  36  робочих  днів,  в
санаторіях туберкульозного та психоневрологічного профілів - 48
робочим днів. Термін відпустки завідуючого педагогічною частиною
та педагога-організатора - 48 робочих днів, тривалість робочого
дня цих працівників - 6 годин. Завідуючому педагогічною частиною
та педагогу-організатору надається один методичний день на тиждень
для роботи над удосконаленням фахового рівня, здійснення зв'язку з
органами освіти та керівними органами охорони здоров'я.
 
   14. Педагогічна робота з дітьми планується на рік та на
кожний заїзд або на квартал завідуючим педагогічною частиною та
педагогом-організатором  з урахуванням пропозицій вихователів,
музкерівників, бібліотекаря, інструктора по праці, завідуючого
медичним відділенням, лікарів. План роботи затверджує головний
лікар.
 
   15. Кожний педагогічний працівник планує свою роботу на
місяць та на кожний день, передбачаючи здійснення допомоги лікарям
в реабілітації дітей, індивідуальну роботу  з  дітьми,  які
потребують особливої уваги, враховуючи їх інтереси, нахили та
здібності, стан здоров'я.
 
   16. Педагогічний персонал працює в тісному  контакті  з
медичним. Для вирішення медико-педагогічних питань та координації
роботи  медичного  та  педагогічного  колективів  створюється
медико-педагогічна рада, склад якої та план роботи затверджує
головний лікар.
 
   17. Особливу увагу треба приділяти роботі  з  батьками:
проводити індивідуальні та колективні бесіди на педагогічні,
психологічні та санітарно-гігієнічні теми.
 
   18. Підвищення  кваліфікації  та  атестація  педагогів
проводиться в установленому порядку.
 
   19. Санаторії для дітей дошкільного віку до виходу Інструкції
про організацію педагогічної роботи для дітей дошкільного віку
користуються даною Інструкцією.
 
 Начальник Головного управління
 лікувально-профілактичної допомоги           А.П.Картиш
 
 
                   Додаток 2
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   24.07.1992 N 118
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про загальноосвітню школу дитячого
      та підліткового санаторію туберкульозного
         та нетуберкульозного профілів
 
 
   1. Загальноосвітні школи в дитячих та підліткових санаторіях
організовуються органами охорони здоров'я по підпорядкуванню за
погодженням  з  МОЗ України. Вони є структурним підрозділом
санаторію,  підпорядковуються  органам  охорони  здоров'я  та
знаходяться на їх бюджеті.
 
   2. Загальноосвітня  школа  в санаторії відкривається при
наявності 100 і більше дітей шкільного віку наказом по відділу або
управлінню охорони здоров'я, медичному санаторному об'єднанню, МОЗ
України в залежності від підпорядкування.
 
   3. В санаторії, де лікуються діти 1-4 класів, організовується
початкова школа, 1-9 кл. - неповна середня, 1-11 - середня школа.
 
   4. Навчання  дітей  в школі системи Міносвіти в період
лікування в санаторії забороняється.
 
   5. В санаторіях з кількістю учнів менше 100 чол. навчальні
заняття проводять вихователі згідно з рекомендаціями МОЗ України.
Головний лікар за погодженням з профспілковим комітетом має право
в межах фонду заробітної плати встановити доплату за суміщення
професій вихователям, які проводять навчальні заняття (наказ
Міносвіти України від 30.08.91 р. N 166, п. 73).
 
   6. Організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою
школи здійснюють відділи або  управління  охорони  здоров'я,
оргметодкабінети ОДКЛ, санаторні медичні об'єднання, МОЗ України.
 
   7. Методичну допомогу в організації педагогічної роботи,
забезпечення шкільними меблями, документацією, учбовим приладдям,
наочними посібниками, технічними засобами навчання, методичною
літературою та підручниками здійснює орган освіти, на території
якого знаходиться санаторій.
 
   8. Безпосередню організацію роботи школи та керівництво і
контроль за навчально-виховним процесом  здійснює  завідуючий
педагогічною  частиною  (заступник  головного  лікаря  по
навчально-виховній роботі), який відповідає за його якість.
 
   9. Приймаючи на роботу вчителів, вихователів  та  інших
педагогічних працівників, головний лікар погоджує кандидатури з
завідуючим педагогічною частиною.
 
   10. Навчальне навантаження вчителя встановлюється згідно з
кількістю годин в навчальному плані та кількістю класів або
класів-комплектів. Заробітна плата встановлюється вчителю згідно з
його навчальним навантаженням в астрономічних годинах. Час, який
він недопрацьовує на уроці у зв'язку з скороченим терміном (35 хв.
замість 45 хв.), використовується на виконання режимних моментів.
 
   11. Обчислення  заробітної плати та різноманітних доплат
здійснюється згідно з наказом Міністерства освіти України N 166
від  30.08.91  р.  "Про затвердження Інструкції про порядок
обчислення заробітної плати працівників народної освіти"  та
доповнень до нього.
 
   12. В дні канікул вчитель виконує роботу вихователя. Згідно з
наказом Міністерства народної освіти України N 166 від 30.08.91 р.
п. 93. оплата праці за цей період проводиться з розрахунку
заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала
початку канікул, це стосується весняних, зимових та осінніх
канікул. Влітку наказом по санаторію вчителі переводяться на один
місяць на посаду вихователів і отримують заробітну плату, виходячи
з нормативів робочого часу вихователів (30 годин на тиждень). При
цьому  заробітна  плата,  що  передувала  початку  канікул,
зберігається.
 
   13. Діти комплектуються по класах згідно з довідками про
навчання в школі, де вони навчалися до лікування. Наповнюваність
класів не  повинна  перевищувати  15  учнів.  В  санаторіях
туберкульозного  профілю  -  12  учнів,  ортопедичного  та
психоневрологічного профілів - не більше 10 учнів. У початкових
класах при відсутності контингенту дітей одного класу можуть
створюватись класи-комплекти, наповнюваність яких не більше 10
учнів.
 
   14. Класи, в яких 12 дітей і більше, для вивчення іноземних
мов поділяються на дві групи. В групи можуть входити діти, які
вивчають різні мови. З ними вчитель працює як з класом-комплектом.
 
   15. На кожний клас або клас-комплект призначається класний
керівник. Доплата за виконання цих обов'язків здійснюється згідно
з нормативними документами Міністерстві освіти України з даного
питання.
 
   16. Навчальні заняття та канікули проводяться в строки,
встановлені Міністерством освіти України. Заняття можуть бути
організовані у п'ятиденний тиждень. Розклад  уроків  складає
завідуючий педагогічною частиною спільно із завідуючим медичним
відділенням. При цьому необхідно дотримуватись вимог розподілу
навчальних годин по днях тижня та порядку розподілу на кожний
день.
 
   17. Бажано, щоб діти вчилися в школі в першу зміну. Якщо
такої можливості немає через складність лікувального процесу,
можна  частину  навчальних  предметів  (яку  саме  вирішує
медико-педагогічна рада) перенести на другу половину дня. Навчання
в школі повинно закінчуватися не пізніше 18.30  год.  Діти
початкових класів навчаються тільки в першу половину дня.
 
   18. У  своїй  діяльності  школа  керується  нормативними
документами та методичними рекомендаціями Міністерства освіти
України, Статутом загальноосвітньої школи та даним Положенням.
 
   19. Основною формою роботи школи є урок, термін якого 35
хвилин. Перерви між уроками є робочим часом вчителя.
 
   20. Школи санаторіїв працюють за програмами Міністерства
освіти  України  та  за  навчальними  планами  середньої
загальноосвітньої школи з українською мовою навчання дитячого та
підліткового  санаторію  туберкульозного  та нетуберкульозного
профілів (додаток 3). Якщо кількість дітей одного класу, які
прибули із шкіл з російською мовою навчання, перевищує 10 чол.,
створюються класи, які працюють за навчальним планом для класів з
російською мовою навчання (додаток 4). Якщо таких дітей менше 10
чол., створюються комбіновані класи, які працюють за навчальними
планами, поданими в додатках 3, 4 як класи-комплекти. Вчителі
санаторію повинні добре володіти українською та російською мовами.
Діти, які не вивчали українську мову, витрачають години, відведені
на цей предмет, на вивчення російської мови.
 
   21. У зв'язку з тим, що діти в санаторії проходять курс
лікування, навчальні плани скорочені, але програми при цьому не
скорочуються. Вчитель повинен досконало знати програму і зміст
свого предмета, вміти виділити головне з кожної теми, скласти
календарний навчальний план на півріччя. Крім цього, вчитель
складає план на кожний урок, передбачаючи при цьому використання
наочності  та  технічних  засобів  навчання,  дидактичного
роздавального   матеріалу  з  урахуванням  індивідуальних,
психофізіологічних особливостей та можливостей учня, рівня знань,
інтенсифікації навчального процесу.
 
   22. Домашні завдання виконуються учнями під керівництвом
вихователя. Задаватися вони повинні диференційовано, з урахуванням
психофізіологічних особливостей і можливостей, рівня знань учнів,
стану здоров'я. В початкових класах, в основному, це  усні
завдання. В середніх та старших - письмові та усні завдання, які
повинні допомагати учню закріпити та засвоїти головне з теми, яку
вивчали на уроці.
 
   23. Години, відведені на додаткові та консультативні заняття,
входять  в  тарифікацію  вчителя  і  використовуються  для
індивідуальної роботи з учнем або групою дітей з метою ліквідації
прогалин у знаннях згідно з програмою. На проведення занять з
дітьми, які знаходяться на нерухомому режимі (в ліжку), дає дозвіл
лікуючий лікар. Розподіл цих занять та контроль за їх організацією
здійснює завпед санаторію. Облік занять фіксується вчителем в
спеціальному журналі, де відмічається дата проведення, клас, тема
занять, кількість дітей.
 
   24. Уроки трудового навчання проводяться окремо з хлопчиками
та дівчатками.
 
   25. В  початкових  класах  уроки  трудового  навчання,
фізкультури, образотворчого мистецтва може проводити спеціаліст з
даних предметів, а може і вчитель початкових класів. Це питання
вирішує завідуючий педагогічною частиною.
 
   26. Програма з трудового навчання та фізкультури погоджується
з лікарем. З основної програми відбирається тільки той матеріал,
для виконання якого створені належні умови та який не завадить
здоров'ю дітей.
 
   27. Трудову практику діти проходять в санаторії в ті ж самі
строки, що і в школах, але не по класах, а в загонах з
вихователем. Трудові процеси та навантаження узгоджуються  з
лікарями, які можуть звільнити дитину за станом здоров'я від
трудової практики. У щоденнику кожного учня робиться відмітка про
виконання ним трудової практики.
 
   28. В  уроки  фізкультури  необхідно включити лікувальну
хореографію (15-20 хв.), яку треба проводити під музику  за
рекомендаціями МОЗ України 1985 р.
 
   29. В санаторіях ортопедичного профілю і тих, де діти за
станом здоров'я не можуть займатися фізкультурою та лікувальною
хореографією,  проводяться  заняття  з музики, образотворчого
мистецтва (за рахунок годин, відведених на уроки фізкультури).
 
   30. Облік шкільних занять, навчального матеріалу та знань
учнів фіксується в класному журналі, а також у щоденнику учня.
Клас-комплект має один класний журнал, за  його  оформлення
відповідає класний керівник.
 
   31. Діти 5-8, 10 класів від іспитів в школі санаторію
звільняються. Учні випускних класів здають іспити в школі, де
вчилися до лікування. По можливості учні в кінці травня не повинні
направлятися в санаторій. Виняток становлять діти, які лікуються в
санаторії тривалий час, за станом здоров'я не можуть їхати до
школи за місцем проживання для складання іспитів. У цих дітей
випускні іспити приймає комісія, яка створюється в санаторії за
погодженням з органами освіти, на території якого знаходиться
санаторій.
 
   32. Якщо діти перебували в санаторії на протязі всієї чверті,
вони атестуються за чверть в школі санаторію, поточні та четвертні
оцінки виставляються в довідку, яку кожен учень отримує при
виписці із санаторію і повинен передати в школу, де вчився до
лікування. Атестується учень за рік та переводиться у наступний
клас педколективом школи, звідки  прибув  на  лікування,  з
урахуванням  оцінок,  одержаних  в  санаторії. Свідоцтво про
закінчення неповної середньої загальноосвітньої школи та атестат
про середню освіту видає школа, де учень постіймо навчається. Якщо
учень лікувався в санаторії рік або більше,  навчаючись  у
випускному класі, і після випуску має продовжувати лікування, йому
за домовленістю з органами освіти школа санаторію видає свідоцтво
про закінчення неповної середньої загальноосвітньої школи або
атестат про середню освіту після здачі іспитів.
 
   33. За  створення  необхідних  умов  для  організації
навчально-виховного   процесу,  стан  матеріально-технічного
обладнання школи та забезпечення санітарно-гігієнічних норм несе
відповідальність перед органами охорони здоров'я головний лікар
санаторію.
 
 Начальник Головного управління
 лікувально-профілактичної допомоги           А.П.Картиш
 
 
                   Додаток 3
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   24.07.1992 N 118
 
 
             НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
          на 1992-1993 навчальний рік
     середньої загальноосвітньої школи з українською
    мовою навчання дитячого та підліткового санаторію
     туберкульозного та нетуберкульозного профілів
 
 
------------------------------------------------------------------------
|N | Навчальні   | Кількість годин на тиждень по класах  |Додаткові|
| | предмети   |-----------------------------------------|  та  |
| |        | Початкова школа |            |консульт.|
| |        |-----------------+-----------------------| заняття |
| |        |3-річна |4-річна |            |     |
|--+---------------+--------+--------+-----------------------+---------|
| |Класи     |1 |2 |3 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|     |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|1 |Укр. мова   |8 |8 |8 |8 |8 |8 |8 |4 |3 |3 |2 |1 |1 |1 | 6   |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|2 |Укр. література|- |- |- |- |- |- |- |2 |3 |2 |2 |3 |3 |3 | -   |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|3 |Російська мова |- |2 |2 |- |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |1 |- |- | 4   |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|4 |Іноземна мова |- |- |- |- |- |- |- |3 |2 |2 |2 |2 |2 |2 | 2   |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|5 |Літ. народів  |- |- |- |- |- |- |- |2 |2 |2 |2 |1 |3 |2 | 3   |
| |світу     | | | | | | | | | | | | | | |     |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|6 |Математика   |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 | 6   |
| |та основи   | | | | | | | | | | | | | | |     |
| |інформатики  | | | | | | | | | | | | | | |     |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|7 |Рідний край,  |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |- |- |- |- |- |- | -   |
| |народознавство | | | | | | | | | | | | | | |     |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|8 |Географія,   |- |- |- |- |- |- |- |- |2 |2 |2 |2 |2 |- | 2   |
| |географія   | | | | | | | | | | | | | | |     |
| |України    | | | | | | | | | | | | | | |     |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|9 |Історія України|- |- |- |- |- |- |- |1 |- |1 |1 |1 |1 |1 | 2   |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|10|Всесвітня   |- |- |- |- |- |- |- |- |2 |1 |1 |1 |1 |1 | 1   |
| |історія    | | | | | | | | | | | | | | |     |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|11|Людина і    |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |1 |- |1 | -   |
| |суспільство,  | | | | | | | | | | | | | | |     |
| |правознавство | | | | | | | | | | | | | | |     |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|12|Природознавство|- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |1 |- |1 | -   |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|13|Біологія,   |- |- |- |- |- |- |- |- |2 |1 |1 |2 |1 |1 | 2   |
| |основи екології| | | | | | | | | | | | | | |     |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|14|Фізика,    |- |- |- |- |- |- |- |- |- |2 |2 |2 |3 |4 | 2   |
| |астрономія   | | | | | | | | | | | | | | |     |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|15|Хімія     |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |2 |2 |2 |2 | 2   |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|16|Образотв. мист.|1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |- |- |- |- | -   |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|17|Фізкультура  |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |1 |2 |2 | -   |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|18|Трудове навч., |2 |1 |1 |2 |1 |1 |1 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 | -   |
| |креслення   | | | | | | | | | | | | | | |     |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
| |Сумарне    |19|20|20|19|20|20|20|25|28|28|28|28|28|28| 28   |
| |навантаження  | | | | | | | | | | | | | | |     |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
| |Додаткові та  |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 | | | | | | | |     |
| |конс. заняття | | | | | | | | | | | | | | |     |
------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Головного управління
 лікувально-профілактичної допомоги           А.П.Картиш
 
 
                   Додаток 4
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   24.07.1992 N 118
 
 
             НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
   на 1992-1993 навчальний рік класів з російською мовою
    навчання школи дитячого та підліткового санаторію
     туберкульозного та нетуберкульозного профілів
 
 
------------------------------------------------------------------------
|N | Навчальні   | Кількість годин на тиждень по класах  |Додаткові|
| | предмети   |-----------------------------------------|     |
| |        | Початкова школа |            |     |
| |        |-----------------+-----------------------|     |
| |        |3-річна |4-річна |            |     |
|--+---------------+--------+--------+-----------------------+---------|
| |Класи     |1 |2 |3 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|     |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|1 |Російська мова |8 |8 |8 |8 |8 |8 |8 |3 |3 |2 |2 |2 |1 |1 | 6   |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|2 |Російська   |- |- |- |- |- |- |- |2 |2 |2 |2 |2 |3 |3 | -   |
| |література   | | | | | | | | | | | | | | |     |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|3 |Українська мова|2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |3 |3 |3 |2 |2 |1 |1 | 4   |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|4 |Українська   |- |- |- |- |- |- |- |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 | -   |
| |література   | | | | | | | | | | | | | | |     |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|5 |Іноземна мова |- |- |- |- |- |- |- |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 | 2   |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|6 |Математика   |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 | 6   |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|7 |Рідний край  |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |- |- |- |- |- |- | -   |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|8 |Географія   |- |- |- |- |- |- |- |- |1 |1 |1 |1 |1 |- | -   |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|9 |Географія   |- |- |- |- |- |- |- |- |1 |1 |1 |1 |1 |- | 2   |
| |України    | | | | | | | | | | | | | | |     |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|10|Історія України|- |- |- |- |- |- |- |2 |- |1 |1 |1 |1 |1 | 2   |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|11|Історія    |- |- |- |- |- |- |- |- |2 |1 |1 |1 |1 |1 | -   |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|12|Людина і    |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |1 |- |1 | -   |
| |суспільство  | | | | | | | | | | | | | | |     |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|13|Біологія    |- |- |- |- |- |- |- |- |2 |1 |1 |1 |1 |1 | 2   |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|14|Фізика,    |- |- |- |- |- |- |- |- |- |2 |2 |2 |3 |4 | 2   |
| |астрономія   | | | | | | | | | | | | | | |     |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|15|Хімія     |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |2 |2 |2 |2 | 2   |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|16|Образотворче  |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |- |- |- |- | -   |
| |мист.     | | | | | | | | | | | | | | |     |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|17|Фізкультура  |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |1 |2 |2 | -   |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|18|Трудове    |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 | -   |
| |навчання    | | | | | | | | | | | | | | |     |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|19|Сумарне    |20|20|20|20|20|20|20|28|28|28|28|28|28|28| 28   |
|--+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------|
|20|Додаткові   |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 | | | | | | | |     |
| |заняття    | | | | | | | | | | | | | | |     |
------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Головного управління
 лікувально-профілактичної допомоги           А.П.Картиш

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка