Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення атестації та допущення до використання для відтворення плідників сільськогосподарських тварин на 2003 рік

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            19.12.2002 N 399
 
 
   Про проведення атестації та допущення до використання
     для відтворення плідників сільськогосподарських
            тварин на 2003 рік
 
  ( Щодо змін до "Каталогу бугаїв молочних і молочно-м'ясних
   порід для відтворення маточного поголів'я в 2003 році"
   див.  Наказ  Міністерства  аграрної  політики N 290
   ( v0290555-03 ) від 26.08.2003 )
 
   На виконання вимог статей 6, 7, 10, 17 Закону України "Про
племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ) та з метою проведення
атестації  плідників,  яких  планується  використовувати  для
відтворення маточного поголів'я в 2003 році Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити "Каталог бугаїв молочних і молочно-м'ясних
порід для відтворення маточного поголів'я в 2003 році" та "Каталог
бугаїв м'ясних порід і типів для відтворення маточного поголів'я в
2003 році", що додаються.
 
   2. Встановити, що в каталогах є перелік атестованих бугаїв,
спермопродукцію яких дозволяється використовувати для відтворення
поголів'я великої рогатої худоби на території України в 2003 році.
 
   3. Міністерству  агропромислового  комплексу  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства та управлінням державної ветеринарної  медицини
обласних державних адміністрацій створити атестаційні комісії і до
1 січня 2003 року провести в своїх регіонах атестацію та на її
основі допустити до відтворення бугаїв, що використовуються для
природного парування маточного поголів'я, та плідників інших видів
сільськогосподарських тварин згідно з вимогами законів України
"Про племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ), "Про ветеринарну
медицину" ( 2498-12 ).
 
   4. Суб'єктам племінної справи  у  тваринництві,  які  є
власниками бугаїв, включених до вищезазначених каталогів:
 
   4.1. Розробити схеми постановки на оцінку за якістю потомства
бугаїв, оцінених за походженням, на 2003 рік.
 
   4.2. Зробити аналіз використання бугаїв, у  тому  числі
допущених для відтворення маточного поголів'я, за 2002 рік згідно
з додатком 1.
 
   4.3. Розробити  плани  закріплення  бугаїв  за  маточним
поголів'ям на 2003 рік згідно з додатком 2.
 
   4.4. Погодити  зазначені  матеріали  в   Міністерстві
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних
управліннях сільського господарства і продовольства  обласних
державних адміністрацій та подати на затвердження в Департамент
ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною
інспекцією до 31 січня 2003 року.
 
   4.5. Подати   Державному  науково-виробничому  концерну
"Селекція" до 20 січня 2003 року картотеки бугаїв з результатами
їх використання за 2002 рік та наявності спермопродукції за станом
на 1 січня 2003 року.
 
   5. Суб'єктам племінної справи у тваринництві, яким згідно з
наказами Міністерства аграрної політики України та Української
академії аграрних наук від 22.02.02 N 54/17 ( v0054555-02 ) і від
20.11.02 N 360/55 ( v0360555-02 ) присвоєно статуси племінного
заводу, племінного репродуктора з розведення великої рогатої
худоби молочних і молочно-м'ясних порід і в яких запроваджена
автоматизована система управління селекцією у молочному скотарстві
СУМС "Орсек", подати нарочним до 20 січня 2003 року до Державного
науково-виробничого концерну "Селекція" на магнітних носіях копії
бази даних СУМС "Орсек" для проведення звірки і коригування
інформації.
 
   6. Державному  науково-виробничому  концерну  "Селекція"
(Вишневський):
 
   6.1. Провести аналіз поданих даних.
 
   6.2. На основі поданих даних провести оцінку бугаїв за якістю
потомства.
 
   6.3. Підготувати до друку каталог всіх бугаїв молочних і
молочно-м'ясних порід, оцінених за якістю потомства.
 
   7. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Микитюк), Державному департаменту
ветеринарної медицини (Вербицький), Міністерству агропромислового
комплексу Автономної Республіки  Крим,  головним  управлінням
сільського  господарства  і  продовольства обласних державних
адміністрацій:
 
   7.1. Забезпечити  постійний  контроль  за  використанням
суб'єктами племінної справи у тваринництві всіх форм власності
тільки атестованих і допущених до відтворення плідників та їх
спермопродукції.
 
   7.2. Довести  до  відома,  суб'єктів племінної справи у
тваринництві перелік атестованих плідників.
 
   8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Мельника Ю.Ф.
 
 Державний секретар                   С.Мельник
 
 (Каталоги не наводяться)
 
 
                   Додаток 1
                   до п.4.2 наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України
                   19.12.2002 N 399
 
 
               АНАЛІЗ
         використання бугаїв за 2002 рік
         в ___________ області (АР Крим)
 
  --------------------------------------------------------------
  |N  |    | Осіменено  | У т.ч. бугаями,|  Частка   |
  |п/п | Район | усього корів | допущеними для | осіменіння  |
  |  |    | і телиць,  | відтворення,  | допущеними  |
  |  |    | тис. гол.  | тис. гол.   | бугаями, %  |
  |----+-------+--------------+----------------+---------------|
  | 1 | 2  |   3    |    4    |    5   |
  --------------------------------------------------------------
 
   Керівник племпідприємства ___________________________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
     МП
 
   Погоджено:
 
 Міністр агропромислового комплексу
 Автономної Республіки Крим _____________________________________
                 (підпис)  (прізвище, ініціали)
 
 Начальник Головного управління
 сільського господарства і
 продовольства _______________________________облдержадміністрації
 
       ____________________________________________________
        (підпис)    (прізвище, ініціали)
     МП
 
 
                   Додаток 2
                   до п.4.3 наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України
                   19.12.2002 N 399
 
 
                ПЛАН
         закріплення бугаїв на 2003 рік
        по________________ області (АР Крим)
          район______________________
 
-------------------------------------------------------------------------------
|N |Господарство, | Закріплення бугаїв-плідників       |Відмітка про |
|п/п|населений пункт|-------------------------------------------| включення  |
|  |        | наявність |кличка|інд. N| порода|необхідно|  бугая-  |
|  |        | маточного |   |   |    |спермодоз|плідника до |
|  |        | поголів'я,|   |   |    |     | каталогу  |
|  |        |  гол.  |   |   |    |     |       |
|---+---------------+-----------+------+------+-------+---------+-------------|
|1 |   2    |  3   | 4  | 5  |  6  |  7  |   8    |
-------------------------------------------------------------------------------
 
   1. По всіх господарствах району.
   _____________________________________________________________
 
   2. По особистих господарствах населення (в розрізі населених
пунктів)._________________________________________________________
 
   Керівник племпідприємства __________________________________
                (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
     МП
 
   Погоджено:
 
 Міністр агропромислового комплексу
 Автономної Республіки Крим ______________________________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 Начальник Головного управління
 сільського господарства і
 продовольства _______________________________облдержадміністрації
 
        _____________________________________________
          (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
     МП

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка