Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
     ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2003 N 285
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 квітня 2004 р.
                   за N 449/9048
 
 
       Про затвердження Технічного регламенту
   з підтвердження відповідності максимально дозволеного
     споживання електроенергії холодильними приладами
 
 
   На виконання вимог  Закону  України  "Про  підтвердження
відповідності" ( 2406-14 ), відповідно до положень постанови
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року N  2022
( 2002-2003-п ) "Про делегування Державному комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики повноважень на
затвердження нормативно-правових актів", для забезпечення належної
охорони довкілля, пов'язаної із застосуванням холодильного та
морозильного  електрообладнання,  та  з  метою  забезпечення
раціонального використання   паливно-енергетичних   ресурсів
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Технічний  регламент  з  підтвердження
відповідності максимально дозволеного споживання електроенергії
холодильними приладами (додається).
 
   2. Визначити Державне підприємство "Всеукраїнський державний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації
та захисту прав споживачів" (Мухаровський М.Я.) відповідальним за
розробку і перегляд національних стандартів, що сприймаються як
доказ відповідності вимогам Технічного регламенту з підтвердження
відповідності максимально дозволеного споживання електроенергії
холодильними приладами.
 
   3. Управлінню  стандартизації  та  якості (Нелепов А.А.)
забезпечити щороку внесення до Плану державної стандартизації
робіт  з  розробки та перегляду національних стандартів, що
сприймаються як доказ відповідності вимогам Технічного регламенту
з підтвердження відповідності максимально дозволеного споживання
електроенергії холодильними приладами.
 
   4. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості
(Жарков Ю.В.) забезпечити публікацію в "Бюлетені інформаційних
матеріалів зі стандартизації, метрології та сертифікації" переліку
уповноважених  органів  з  підтвердження  відповідності  та
національних стандартів, що сприймаються як доказ відповідності
вимогам Технічного регламенту з  підтвердження  відповідності
максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними
приладами.
 
   5. Департаменту   стандартизації   та   міжнародного
співробітництва (Онопрієнко В.В.) :
   - у п'ятиденний термін з дня затвердження цього наказу
забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України;
   - у  місячний  термін  з дня затвердження цього наказу
забезпечити розроблення плану поетапного впровадження Технічного
регламенту з підтвердження відповідності максимально дозволеного
споживання електроенергії холодильними приладами.
 
   6. Відповідальність за виконанням цього наказу покласти на
заступника Голови Черепкова С.Т.
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на управління
організаційно-аналітичного  забезпечення  діяльності  Голови
(Сіроткіна С.М.) .
 
 Голова                         Л.Школьник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держспоживстандарту
                   України
                   31.12.2003 N 285
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 квітня 2004 р.
                   за N 449/9048
 
 
            ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
   з підтвердження відповідності максимально дозволеного
     споживання електроенергії холодильними приладами
 
 
           I. Загальні положення
 
   1. Цей Технічний регламент з підтвердження відповідності
максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними
приладами  (далі - Технічний регламент) відповідає Директиві
96/57/ЕС ( 994_517 ) Європейського Парламенту та  Ради  від
3 вересня 1996 року про вимоги до енергетичної ефективності
побутових  електричних  холодильників,  морозильників  та  їх
комбінацій.
   У цьому   Технічному   регламенті   основні   терміни
використовуються у значеннях, наведених у Законі України "Про
підтвердження відповідності" ( 2406-14 ), Технічному регламенті
модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним
знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з
підтвердження відповідності, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 7 жовтня 2003 року N 1585 ( 1585-2003-п ),
ДСТУ  3023-95  (ГОСТ 30204-95) "Прилади холодильні побутові.
Експлуатаційні характеристики та методи випробувань", ISO 8561
"Household frost-free refrigerating appliances - Refrigerators,
refrigerator-freezers, frozen food storage cabinets and food
freezers  cooled  by  internal  forced  air  circulation  -
Characteristics and test methods" ("Прилади холодильні побутові,
що не обмерзають. Холодильники, холодильники-морозильники, камери
для зберігання заморожених  продуктів  та  морозильники,  що
охолоджуються шляхом внутрішньої примусової циркуляції повітря").
 
   2. Дія  цього Технічного регламенту поширюється на нове
холодильне та   морозильне   електрообладнання   побутового
призначення -  побутові  холодильники,  камери для зберігання
заморожених продуктів, морозильники для продуктів та комбінації
таких приладів, що живляться від електричної мережі (далі -
холодильні прилади), які наведено в табл. 1.
 
   3. Дія цього Технічного регламенту  не  поширюється  на
холодильні  прилади,  що можуть використовувати інші джерела
енергії, зокрема акумулятори,  та  на  побутові  абсорбційні
холодильні прилади і прилади, які виготовлено для одноразового
застосування.
 
   4. Введення в обіг холодильних приладів, які підпадають під
дію цього Технічного регламенту, дозволяється тільки за умови, що
споживання  ними  електроенергії  не  перевищує  максимально
дозволеного рівня для відповідної категорії холодильних приладів,
розрахованого за наведеним у пунктах 14-19 методом.
 
   5. Виробник холодильного приладу, що підпадає під дію цього
Технічного регламенту, або уповноважена ним особа - резидент
України, або особа, яка відповідає за введення  холодильних
приладів в обіг (постачальник), несуть відповідальність згідно з
законодавством України за відповідність кожного введеного в обіг
холодильного  приладу  вимогам, викладеним у пункті 4 цього
Технічного регламенту.
 
   6. Введення в обіг на ринок України холодильних приладів без
нанесення  національного  знака  відповідності,  що засвідчує
відповідність вимогам цього Технічного регламенту, заборонено.
Опис та правила застосування національного знака відповідності
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада
2001 року N 1599 ( 1599-2001-п ).
 
   7. Не дозволяється забороняти, обмежувати чи перешкоджати
введенню в обіг холодильних приладів, на які нанесено національний
знак відповідності.
 
   8. Якщо  холодильні  прилади  підпадають, стосовно інших
аспектів, під дію інших технічних регламентів з підтвердження
відповідності, якими також передбачено нанесення національного
знака відповідності, наявність його потрібно сприймати як ознаку
того,  що  холодильні  прилади  вважають, доки нема доказів
протилежного, такими, що відповідають вимогам і цих технічних
регламентів.
 
   9. Нанесення на холодильні прилади будь-якого маркування,
схожого за формою до національного знака відповідності, що може
ввести в оману, заборонено. Однак будь-яке інше маркування може
бути нанесено на холодильні прилади, їх пакування, інструкції чи
іншу документацію за умови забезпечення видимості та розбірливості
національного знака відповідності.
 
   10. Якщо  національний  знак  відповідності  нанесено  з
порушенням установлених  правил, виробник чи уповноважена ним
особа - резидент України повинні привести холодильні прилади у
відповідність вимогам цього Технічного регламенту та припинити
порушення в порядку, встановленому чинним законодавством України.
   У разі відсутності виробника чи уповноваженої ним особи -
резидента України виконання цих зобов'язань покладається на особу,
яка відповідальна за введення холодильних приладів в обіг.
 
   11. Якщо продукція і далі не відповідає встановленим цим
Технічним регламентом вимогам, потрібно вжити необхідних заходів,
враховуючи вимоги пункту 12 цього Технічного регламенту, для
обмеження чи заборони введення такої продукції в обіг  або
вилучення її з обігу згідно з законодавством України.
 
   12. Будь-яке рішення, прийняте відповідно до цього Технічного
регламенту стосовно обмеження введення  в  обіг  холодильних
приладів, повинно містити чіткий виклад причин, на яких воно
базується.
   Таке рішення  повинно  бути  без  затримання повідомлено
зацікавленій стороні. Одночасно її потрібно поінформувати про
можливості та терміни вжиття заходів щодо усунення порушення вимог
відповідно до чинного законодавства України.
 
   13. Протягом трирічного періоду з дати введення в дію цього
Технічного регламенту дозволяється введення в обіг холодильних
приладів, що відповідають вимогам, які існували в Україні на день
надання йому чинності.
 
      II. Метод розрахунку максимально дозволеного
     споживання електроенергії холодильним приладом
 
   14. Споживання   електроенергії   холодильним  приладом
(у кВт х год/доба) залежить від категорії приладу, до якої він
належить (наприклад, 1-зірковий холодильник, морозильник-скриня
тощо), його об'єму та енергетичної ефективності  конструкції
(товщина теплоізоляції, ефективність компресора тощо) і різниці
між температурою  навколишнього  середовища  та  температурою
всередині  приладу.  Відповідно  до цього норми енергетичної
ефективності потрібно встановлювати  з  урахуванням  основних
внутрішніх чинників, що впливають на споживання енергії, якими є
категорія холодильного приладу та його об'єм.
   Максимально дозволене споживання електроенергії холодильним
приладом визначають для кожної  категорії  приладу  лінійним
рівнянням, що є функцією об'єму приладу.
 
   15. Для  розрахунку  максимально  дозволеного  споживання
електроенергії конкретним холодильним приладом спочатку треба
визначити з табл. 1 категорію, до якої він належить.
 
                             Таблиця 1
 
------------------------------------------------------------------
|Категорія|             Опис             |
|---------+------------------------------------------------------|
|  1  |Холодильник без низькотемпературного відділення (1)  |
|---------+------------------------------------------------------|
|  2  |Холодильник/камера охолодження з відділенням на    |
|     |5 град. С та/чи 12 град. С              |
|---------+------------------------------------------------------|
|  3  |Холодильник з беззірковим низькотемпературним     |
|     |відділенням                      |
|---------+------------------------------------------------------|
|  4  |Холодильник з низькотемпературним відділенням (*)   |
|---------+------------------------------------------------------|
|  5  |Холодильник з низькотемпературним відділенням (**)  |
|---------+------------------------------------------------------|
|  6  |Холодильник з низькотемпературним відділенням (***)  |
|---------+------------------------------------------------------|
|  7  |Холодильник/морозильник з морозильним         |
|     |відділенням (****)                  |
|---------+------------------------------------------------------|
|  8  |Камера для заморожених продуктів, шафа        |
|---------+------------------------------------------------------|
|  9  |Камера для заморожених продуктів, скриня       |
|---------+------------------------------------------------------|
|  10  |Холодильник/морозильник з більше ніж двома дверима чи |
|     |інші прилади                     |
------------------------------------------------------------------
 
   (1) Будь-яке відділення з температурою, що дорівнює або нижче
-6 град. С.
 
   16. Оскільки холодильні прилади мають різні відділення, в
яких підтримуються різні температури (що істотно впливає на
споживання електроенергії), то максимально дозволене споживання
електроенергії на практиці визначають як функцію приведеного
об'єму, що є виваженою сумою об'ємів цих відділень.
 
   17. У  цьому  Технічному  регламенті  приведений  об'єм
холодильного приладу Vпр у літрах визначають за формулою
 
          Vпр = EVc x Wc x Fc x Cc,
 
   де E - знак суми;
    Vc - об'єм для зберігання конкретного типу відділення, л;
    Wc = (25 - Tc)/20;
    Tc - призначена температура в кожному відділення, град. С;
    Fc - коефіцієнт, що дорівнює 1,2 для відділення, що не
обмерзає ("no frost"), та 1,0 - для інших відділень;
    Cc = 1 для холодильних приладів кліматичних класів N
та SN;
    Cc = Xc для холодильних приладів кліматичного класу ST;
    Cc = Yc для холодильних приладів кліматичного класу T.
 
   Коефіцієнти для ваги Xc та Yc для різних типів відділень
відповідно до температури відділення наведено в табл. 2.
 
                             Таблиця 2
 
------------------------------------------------------------------
|         Відділення         |  Xc  |  Yc  |
|---------------------------------------------+--------+---------|
|Відділення для охолодження продуктів     | 1,25 | 1,35  |
|---------------------------------------------+--------+---------|
|Відділення для зберігання свіжих продуктів  | 1,20 | 1,30  |
|---------------------------------------------+--------+---------|
|Відділення з температурою 0 град. С     | 1,15 | 1,25  |
|---------------------------------------------+--------+---------|
|Відділення без маркування "зірочкою"     | 1,15 | 1,25  |
|---------------------------------------------+--------+---------|
|Відділення з маркуванням "одна зірочка" (*) | 1,12 | 1,20  |
|---------------------------------------------+--------+---------|
|Відділення з маркуванням "дві зірочки" (**) | 1,08 | 1,15  |
|---------------------------------------------+--------+---------|
|Відділення з маркуванням "три зірочки" (***) | 1,05 | 1,10  |
|та "чотири зірочки" (****)          |    |     |
------------------------------------------------------------------
 
   18. Максимально дозволене споживання електроенергії E  у
                               max
 
кіловат-годинах на добу з двома десятковими знаками після коми для
холодильних приладів різних категорій визначають за формулами,
наведеними у табл. 3.
 
                             Таблиця 3
 
----------------------------------------------------------------------
|Кате-|        Опис         |  E  (кВт x год/доба) |
|горія|                  |  max         |
|-----+------------------------------------+-------------------------|
| 1 |         2         |     3       |
|-----+------------------------------------+-------------------------|
| 1 |Холодильник без низькотемпературного|(0,207 x Vпр + 218) / 365|
|   |відділення             |             |
|-----+------------------------------------+-------------------------|
| 2 |Холодильник з відділенням 5 град. С |(0,207 x Vпр + 218) / 365|
|   |та/або 12 град. С          |             |
|-----+------------------------------------+-------------------------|
| 3 |Холодильник з низькотемпературним  |(0,207 x Vпр + 218) / 365|
|   |відділенням без маркування зірочкою |             |
|-----+------------------------------------+-------------------------|
| 4 |Холодильник з низькотемпературним  |(0,557 x Vпр + 166) / 365|
|   |відділенням з маркуванням "одна   |             |
|   |зірочка" (*)            |             |
|-----+------------------------------------+-------------------------|
| 5 |Холодильник з низькотемпературним  |(0,402 x Vпр + 219) / 365|
|   |відділенням з маркуванням "дві   |             |
|   |зірочки" (**)            |             |
|-----+------------------------------------+-------------------------|
| 6 |Холодильник з низькотемпературним  |(0,573 x Vпр + 206) / 365|
|   |відділенням з маркуванням "три   |             |
|   |зірочки" (***)           |             |
|-----+------------------------------------+-------------------------|
| 7 |Холодильник/морозильник з      |(0,697 x Vпр + 272) / 365|
|   |морозильним відділенням з      |             |
|   |маркуванням "чотири зірочки" (****) |             |
|-----+------------------------------------+-------------------------|
| 8 |Морозильник, шафа          |(0,434 x Vпр + 262) / 365|
|   |                  |             |
|-----+------------------------------------+-------------------------|
| 9 |Морозильник, скриня         |(0,480 x Vпр + 195) / 365|
|   |                  |             |
----------------------------------------------------------------------
 
   19. Для холодильників/морозильників з більше  ніж  двома
дверима чи для інших приладів, не наведених вище, максимально
дозволене  споживання  електроенергії  E    визначають  за
                      max
 
температурою  та  кількістю  зірочок  відділення з найнижчою
температурою згідно з табл. 4.
 
                            Таблиця 4
 
------------------------------------------------------------------
|Температура найхолоднішого|Категорія |E  (кВт год/доба)    |
|    відділення    |     | max           |
|--------------------------+----------+--------------------------|
|> - 6 град. С       | 1/2/3  |(0,207 x Vпр + 218) / 365 |
|             |     |             |
|--------------------------+----------+--------------------------|
|<= -6 град. С (*)     |  4   |(0,557 x Vпр + 166) / 365 |
|             |     |             |
|--------------------------+----------+--------------------------|
|<= -12 град. С (**)    |  5   |(0,402 x Vпр + 219) / 365 |
|             |     |             |
|--------------------------+----------+--------------------------|
|<= -18 град. С (***)   |  6   |(0,573 x Vпр + 206) / 365 |
|             |     |             |
|--------------------------+----------+--------------------------|
|<= -18 град. С (****)   |  7   |(0,697 x Vпр + 272) / 365 |
|             |     |             |
------------------------------------------------------------------
 
    III. Процедури проведення випробувань для перевірки
     відповідності споживання холодильними приладами
    електроенергії вимогам цього Технічного регламенту
 
   20. Споживання  електроенергії  холодильними  приладами
визначають згідно з:
   розділом 15 ДСТУ 3023-95 (ГОСТ 30204-95) "Прилади холодильні
побутові. Експлуатаційні характеристики та методи випробувань" для
холодильних приладів без охолодження із застосуванням внутрішньої
примусової циркуляції повітря;
   розділом 15 ISO 8561 "Household frost-free refrigerating
appliances - Refrigerators, refrigerator-freezers, frozen food
storage cabinets and food freezers cooled by internal forced air
circulation  -  Characteristics  and test methods" ("Прилади
холодильні   побутові   без   обмерзання.   Холодильники,
холодильники-морозильники,  камери  для зберігання заморожених
продуктів та морозильники, що охолоджуються шляхом внутрішньої
примусової циркуляції повітря") для холодильних приладів, що
охолоджуються шляхом внутрішньої примусової циркуляції повітря.
   Випробування за цими стандартами провадять за таких загальних
умов:
   температура навколишнього середовища для холодильних приладів
класів SN, N, ST та T повинна дорівнювати +25 град. С;
   граничні відхилення напруги змінного струму живлення + 1% від
номінального значення 220 В;
   граничні відхилення частоти змінного струму живлення + 1% від
номінального значення 50 Гц.
 
   21. Якщо споживання електроенергії  зразком  холодильного
приладу, наданим для перевірки, не перевищує значення максимально
дозволеного споживання електроенергії E  , що визначено  за
                     max
 
пунктом 18 чи 19, більше ніж на 15%, то холодильні прилади
сертифікують як такі, що відповідають вимогам цього Технічного
регламенту. Якщо споживання електроенергії зразком холодильного
приладу перевищує значення максимально дозволеного споживання
електроенергії більше ніж на 15%, то перевірку провадять на трьох
зразках приладів. Якщо середнє арифметичне значення споживання
електроенергії цих трьох зразків приладів не перевищує E  більше
                            max
 
ніж на 10%, то холодильні прилади сертифікують як такі, що
відповідають вимогам цього Технічного регламенту. Якщо середнє
арифметичне значення перевищує E   більше ніж на  10%,  то
                 max
 
холодильні прилади визнаються як такі, що не відповідають вимогам
цього Технічного регламенту.
 
      IV. Процедури підтвердження відповідності
 
   22. Оцінювання відповідності холодильних приладів вимогам
цього Технічного регламенту виробник або уповноважена ним особа -
резидент України повинні здійснювати з застосуванням модуля А
(внутрішній контроль виробництва) згідно з Технічним регламентом
модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним
знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з
підтвердження  відповідності, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 7 жовтня 2003 року N 1585 ( 1585-2003-п ).
   При застосуванні цього модуля виробник або уповноважена ним
особа - резидент України гарантує і  декларує,  що  кожний
холодильний прилад відповідає вимогам цього Технічного регламенту.
Виробник або уповноважена ним особа - резидент України проставляє
на кожному холодильному приладі національний знак відповідності та
складає декларацію про відповідність (додаток).
 
   23. Виробник або уповноважена ним особа - резидент України
складає зазначену в пункті 24 технічну документацію, зберігає її
разом з декларацією про відповідність протягом 3 років після
виготовлення останнього зразка холодильного приладу і надає на
вимогу визначених законодавством органів виконавчої влади для
перевірки.
 
   24. Технічна документація повинна бути виконана державною
мовою  та  забезпечувати  можливість  оцінити  відповідність
холодильного приладу вимогам цього Технічного регламенту. Ця
документація повинна у межах, достатніх для оцінювання, охоплювати
стадії проектування, виготовлення та функціонування холодильного
приладу і містити:
   назву та адресу виробника;
   загальний опис моделі холодильного приладу, достатній для її
однозначної ідентифікації;
   інформацію про основні конструктивні  особливості  моделі
холодильного приладу, включаючи відповідні креслення, зокрема про
елементи, що суттєво впливають на споживання електроенергії, такі,
наприклад,  як  розміри,  об'єми,  характеристики компресора,
спеціальні властивості тощо;
   інструкцію з експлуатації;
   протоколи вимірювань споживання  електроенергії,  виконані
згідно з пунктом 20;
   докази відповідності цих вимірювань вимогам, установленим у
розділі II.
 
   25. Виробник  холодильних  приладів або уповноважена ним
особа - резидент України відповідає як за визначення згідно з
вимогами цього Технічного регламенту споживання електроенергії
холодильним приладом, так і за виконання вимог пункту 4.
   Виробник повинен ужити заходів для того, щоб виробничий
процес  забезпечував  відповідність  виготовлених  холодильних
приладів  технічній документації, передбаченій пунктом 24, і
вимогам цього Технічного регламенту.
 
   26. У разі, коли введення в обіг холодильних  приладів
здійснює особа - резидент України, яка не є виробником або
уповноваженою ним особою -  резидентом  України,  оцінювання
відповідності  холодильних  приладів вимогам цього Технічного
регламенту повинно здійснюватися з  використанням  модуля  G
(перевірка одиниць продукції) згідно з Технічним регламентом
модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним
знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з
підтвердження відповідності.
   При застосуванні цього модуля особа - резидент України, яка
відповідальна за введення холодильних приладів в обіг, повинна
проставити  на кожному перевіреному зразку національний знак
відповідності та скласти декларацію про відповідність на підставі
сертифіката відповідності, виданого органом із сертифікації, що
уповноважений на виконання робіт за цим Технічним регламентом
згідно з Порядком надання органам із сертифікації повноважень на
проведення робіт з підтвердження відповідності в законодавчо
регульованій сфері, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 28 березня 2002 року N 376 ( 376-2002-п ) (далі -
уповноважений орган із сертифікації).
 
   27. Для отримання сертифіката відповідності особа - резидент
України, яка відповідальна за введення холодильних приладів в
обіг, повинна подати до обраного нею уповноваженого органу з
сертифікації заявку щодо перевірки кожного зразка холодильних
приладів. Заявка повинна містити:
   назву та адресу виробника;
   загальний опис моделі холодильного приладу, достатній для її
однозначної ідентифікації;
   інструкцію з експлуатації.
 
   28. Уповноважений орган із сертифікації:
   досліджує кожний зразок холодильних приладів і проводить
випробування за процедурами, встановленими в розділі III, для
перевірки відповідності кожного зразка  холодильних  приладів
вимогам цього Технічного регламенту;
   видає сертифікати відповідності  на  підставі  проведених
випробувань і дає дозвіл проставляти свій ідентифікаційний номер
на кожний перевірений зразок холодильних приладів.
 
   29. Особа - резидент України, яка відповідальна за введення
холодильних приладів в обіг, зберігає декларації про відповідність
та сертифікати відповідності протягом 3 років після введення
холодильних  приладів  в  обіг і надає їх для перевірки у
встановлених законодавством випадках.
 
 В.о. директора департаменту
 стандартизації і міжнародного
 співробітництва                  В.В.Онопрієнко
 
 
                   Додаток
                   до пункту 22 Технічного
                   регламенту з підтвердження
                   відповідності максимально
                   дозволеного споживання
                   електроенергії холодильними
                   приладами
 
 
              ДЕКЛАРАЦІЯ
            про відповідність
 
 
__________________________________________________________________
    (повна назва виробника або його уповноваженої особи,
__________________________________________________________________
   які є резидентами України, або постачальника, їх адреса,
__________________________________________________________________
           ідентифікаційний номер)
 
в особі __________________________________________________________
         (посада, прізвище ім'я та по батькові
__________________________________________________________________
            уповноваженої особи)
 
підтверджує, що холодильні прилади _______________________________
                    (повна назва холодильних
_________________________________________________________________,
         приладів, тип, марка, модель)
 
які випускаються за ______________________________________________
              (назва та позначення документації)
_________________________________________________________________,
 
відповідає Технічному регламенту з підтвердження відповідності
макимально  дозволеного споживання електроенергії холодильними
приладами.
 
   Декларацію складено  під   цілковиту   відповідальність
виробника/уповноваженої особи/постачальника.
 
 ______________           ________________________
  (підпис)             (ініціали та прізвище)
                  ________________________
   МП                   (дата)
 
 В.о. директора департаменту
 стандартизації і міжнародного
 співробітництва                  В.В.Онопрієнко

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка