Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Положення про місцеву державну адміністрацію

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 70/99 від 27.01.99 )
 
      Про внесення змін і доповнень до Положення
        про місцеву державну адміністрацію
 
 
   Відповідно до законів України від 16 березня 1993 року "Про
внесення змін і доповнень до Закону України "Про Представника
Президента України" ( 3066-12 ) і "Про внесення змін і доповнень
до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве
і регіональне самоврядування" ( 3067-12 ), а також з метою
удосконалення актів законодавства, що регламентують діяльність
місцевих державних адміністрацій, п о с т а н о в л я ю:
 
   Внести до Положення про місцеву державну адміністрацію,
затвердженого Указом Президента України від 14 квітня 1992 року
N 252 ( 252/92 ) (в редакції Указу від 24 липня 1992 року N 394),
такі зміни і доповнення:
 
   1. У пункті 21:
 
   у підпункті 1:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
   "організує розробку проектів  програм  економічного  і
соціального розвитку відповідної території, місцевих екологічних
програм, подає їх на затвердження відповідної Ради, забезпечує
виконання цих програм, за рішенням Ради у встановлений нею строк
звітує перед Радою про їх виконання, а також з інших питань,
пов'язаних зі здійсненням місцевою державною  адміністрацією
повноважень, переданих їй Радою";
 
   доповнити підпункт після абзацу п'ятого новим абзацом такого
змісту:
   "погоджує укладення контрактів з керівниками підприємств, що
є загальнодержавною власністю".
 
   у зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий
вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим, дев'ятим і десятим;
 
   у підпункті 2:
 
   абзаци перший, другий, третій і четвертий викласти в такій
редакції:
   "організує розробку проекту відповідно обласного, Київського
та Севастопольського міського, районного, районного у містах Києві
та Севастополі бюджету і подає його на затвердження відповідній
Раді народних депутатів;
   забезпечує виконання відповідного бюджету, а також разом з
органами державної податкової інспекції надходження визначених
законом бюджетних доходів, належне витрачання бюджетних коштів;
   у процесі виконання бюджету вносить пропозиції відповідній
Раді про внесення змін та уточнень щодо доходів і видатків;
   за рішенням Ради у встановлений нею строк звітує перед Радою
про виконання місцевого бюджету";
 
   абзац другий підпункту 3 викласти в такій редакції:
   "забезпечує підготовку на розгляд відповідної Ради необхідних
матеріалів з питань управління комунальною власністю, подає на
затвердження відповідній Раді пропозиції про перелік об'єктів
комунальної власності адміністративно-територіальної одиниці та їх
статус";
 
   абзац чотирнадцятий підпункту 4 викласти в такій редакції:
   "Обласна, Київська та Севастопольська  міська,  районна
державна адміністрація організує здійснення  землеустрою  і
моніторингу земель, ведення земельно-кадастрової документації,
забезпечує підготовку на розгляд відповідної Ради необхідних
матеріалів з питань регулювання земельних відносин";
 
   абзац шостий підпункту 7 викласти в такій редакції:
   "сприяє діяльності митних органів, створює умови для їх
належного функціонування, здійснює контроль за додержанням ними
актів законодавства".
 
   2. Пункт 26 викласти в такій редакції:
   "Місцева державна адміністрація не має права вирішувати
питання, що належать до відання органів місцевого і регіонального
самоврядування, за винятком тих питань, які  пов'язані  зі
здійсненням функцій  виконавчо-розпорядчого  характеру,  що
передаються державній адміністрації відповідною Радою народних
депутатів".
 
   3. Абзац перший пункту 27 викласти в такій редакції:
   "Голови виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад
несуть відповідальність за невиконання повноважень, передбачених
статтею 42 Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та
місцеве і регіональне самоврядування"( 533-12 ).
 
   4. Пункт 36 викласти в такій редакції:
   "Відповідно до Закону України "Про Представника Президента
України" ( 2167-12 ) Представник Президента України є главою
місцевої державної адміністрації на відповідній території. Цей
статус передбачає додатковий захист  Представника  Президента
України включаючи його  особисту  охорону  від  протиправних
посягань".
 
 Президент України                   Л. КРАВЧУК
 
 м.Київ, 18 листопада 1993 року
   N 540/93

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка