Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про закриття етапу виконання робіт 2003 року

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
      Департамент науково-технологічного розвитку
 
               Л И С Т
 
           31.10.2003 N 15/16-1075
 
                   Керівникам науково-технічних
                   проектів, які виконуються за
                   ДНТП з пріоритетних напрямів
                   розвитку науки і техніки
 
 
      Про закриття етапу виконання робіт 2003 року
 
 
   Міністерство освіти  і  науки  України  повідомляє,  що
завершується етап робіт 2003 року за договорами, укладеними на
виконання науково-технічних проектів ДНТП з пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки.
   Просимо надати МОН звітні документи згідно з додатком. Форми
акту здачі-приймання та звітного кошторису в електронному вигляді
розміщені на сайті.
 
 Директор департаменту                В.О.Свіженко
 
 
                   Додаток
 
 
               ПЕРЕЛІК
     документів, необхідних для приймання результатів
   роботи за 2003 рік за науково-технічними проектами,
         які виконуються в рамках ДНТП
 
 
   1. Науковий звіт (обсягом не менше 20 стор.), оформлений за
ДСТУ 3008-95 (1 прим.)
 
   2. Анотований звіт (на 1 стор.) при виконання етапу робіт
2003 року (3 прим.)
 
   3. Акт здачі-приймання роботи (4 прим.)
 
   4. Витяг з протоколу засідання науково-технічної ради тієї
ДНТП, в рамках якої виконується проект (3 прим.)
 
   5. Звітний кошторис витрат за етап 2003 року (2 прим.)
 
   6. Копія реєстраційної картки проекту в УкрІНТЕІ.
 
 
                   Форма N 8
 
Назва                 Міністерство освіти і
організації-виконавця:        науки України
----------------------------     --------------------------
----------------------------     --------------------------
(відомча підпорядкованість)
 
Адреса: ___________________     Адреса: 01135, Київ,
                        пр. Перемоги, 10
Банківські реквізити         Банківські реквізити
                   Казн. рахунок ДКУ
р/р   ___________________          35218007000020
у    ___________________     у    ОПЕРУ ДКУ
міста  ___________________     міста  Києва
МФО   ___________________     МФО   820172
Код ЗКПО ___________________     Код ЗКПО 00027677
 
 
               АКТ N
      здачі-приймання науково-технічної продукції
         складений "__" ______ 2003 р.
      за договором N ___, від "__" ______ 2003 р.
 
__________________________________________________________________
       (найменування науково-технічної роботи)
 
Етап _____________________________________________________________
Термін виконання _________________________________________________
 
  Ми, що нижче підписалися, від особи ВИКОНАВЦЯ
__________________________________________________________________
 (посада, прізвище, ініціали керівника, який підписує договір)
 
з одного боку, та від особи ЗАМОВНИКА     Перший заступник
                       міністра Гуржій А.М.
__________________________________________________________________
 (посада, прізвище, ініціали керівника, який підписує договір)
 
з другого боку, склали цей акт про те, що науково-технічна
продукція
Задовольняє умови договору, ТЗ та належним чином оформлена
    (задовольняє, не задовольняє умов договору, ТЗ (дата
      затвердження) та стан порядку оформлення)
 
      Стислий зміст науково-технічної продукції:
 
 
Одержані результати та документ, який їх обгрунтовує
__________________________________________________________________
 
Місцезнаходження прийнятих документів:
 
Ціна за договором відповідно
   до планового кошторису
   витрат 2003 року складає       грн.
   _____________________________________________________________
             (сума прописом)
 
   В тому числі виконаних етапів    грн.
   _____________________________________________________________
             (сума прописом)
 
   Загальна сума авансу, який перераховано
   за етапом              грн.
   _____________________________________________________________
             (сума прописом)
 
   Сума авансу, яка врахована в оплату
   робіт                грн.
   _____________________________________________________________
             (сума прописом)
 
   Загальний обсяг виконаних і оплачених
   робіт                грн.
 
 
   Підлягає до перерахування      грн.
   _____________________________________________________________
             (сума прописом)
 
   Роботу здав:            Роботу прийняв:
   ВИКОНАВЕЦЬ             ЗАМОВНИК:
                     Перший заступник міністра
   ______________           ______________ А.М.Гуржій
   (підпис)               (підпис)
 
    м.п.                 м.п.
 
   ВІЗИ: Керівник проекту    Директор департаменту
                  науково-технологічного розвитку
      (П.І.Б.)        __________________ В.О.Свіженко
 
                  Начальник Управління
                  науково-технічних програм та
                  держзамовлень
                  ____________________ М.М.Хворов
 
                  Начальник відділу
                  науково-технічних програм
                  _______________ М.Г.Скришевська
 
                  Спеціаліст, який відповідає за
                  напрям
                  ________________________
 
 Керівник планово-фінансової    Начальник управління
 служби              фінансування науково-технічних
                  проектів та установ
                  ____________________ В.Г.Лаптій
 
                  Спеціаліст, який відповідає за
                  напрям
                  ________________________
 
 
                   Форма N 9/1
 
Назва організації: ___________
______________________________
______________________________
 (відомча підпорядкованість)
 
Адреса: ______________________
______________________________
Банківські реквізити: ________
______________________________
Форма власності: _____________
 
 
             ЗВІТНИЙ КОШТОРИС
        НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РОБОТИ
              ЗА 2003 РІК
 
---------------------------------
|                |
--------------------------------- ________________________________
(реєстраційний номер, N договору)
__________________________________________________________________
      (назва наукової та науково-технічної роботи)
__________________________________________________________________
 
Термін виконання роботи: початок ___________ закінчення __________
 
----------------------------------------------------------------------
| N |  Статті витрат  |Кошторисна| Надійшло | Фактичні |Заборго- |
|з/п|          | вартість | коштів | витрати |ваність  |
|  |          |(тис.грн.)|(тис.грн.)| по бух. |(кол. 5 - |
|  |          |     |     | обліку  |кол. 4)  |
|  |          |     |     |(тис.грн.)|(тис.грн.)|
|---+--------------------+----------+----------+----------+----------|
| 1 |     2     |  3   |  4   |  5   |  6   |
|---+--------------------+----------+----------+----------+----------|
| 1 |Витрати на оплату  |     |     |     |     |
|  |праці        |     |     |     |     |
|---+--------------------+----------+----------+----------+----------|
| 2 |Відрахування на   |     |     |     |     |
|  |соціальне      |     |     |     |     |
|  |страхування     |     |     |     |     |
|---+--------------------+----------+----------+----------+----------|
| 3 |Матеріали      |     |     |     |     |
|---+--------------------+----------+----------+----------+----------|
| 4 |Паливо і енергія для|     |     |     |     |
|  |науково-виробничих |     |     |     |     |
|  |цілей        |     |     |     |     |
|---+--------------------+----------+----------+----------+----------|
| 5 |Службові відрядження|     |     |     |     |
|---+--------------------+----------+----------+----------+----------|
| 6 |Спецустаткування для|     |     |     |     |
|  |наукових      |     |     |     |     |
|  |(експериментальних) |     |     |     |     |
|  |робіт        |     |     |     |     |
|---+--------------------+----------+----------+----------+----------|
| 7 |Витрати на роботи, |     |     |     |     |
|  |які виконуються   |     |     |     |     |
|  |сторонніми     |     |     |     |     |
|  |організаціями і   |     |     |     |     |
|  |підприємствами   |     |     |     |     |
|  |всього:       |     |     |     |     |
|---+--------------------+----------+----------+----------+----------|
|  |в т.ч. ст.1 "Витрати|     |     |     |     |
|  |на оплату праці"  |     |     |     |     |
|---+--------------------+----------+----------+----------+----------|
|  |ст.2 "Відрахування |     |     |     |     |
|  |на соцстрах"    |     |     |     |     |
|---+--------------------+----------+----------+----------+----------|
| 8 |Інші витрати    |     |     |     |     |
|---+--------------------+----------+----------+----------+----------|
| 9 |Накладні витрати  |     |     |     |     |
|---+--------------------+----------+----------+----------+----------|
|10 |ВСЬОГО:       |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. До  п. 7   додаються   копії  договору  зі
співвиконавцями, кошторисів, актів  приймання-здачі  виконаних
робіт.
 
   від ВИКОНАВЦЯ:            від ЗАМОВНИКА:
   (Посада керівника        Начальник управління
   організації)          фінансування
   ________________________     науково-технічних проектів
                   та установ
   ________________________     _________________ В.Г.Лаптій
     (П.І.Б.)
                   Головний економіст, який
   Головний бухгалтер        відповідає за напрямок
   ________________________     _____________ В.І.Шаповалова
     (П.І.Б.)
   Науковий керівник роботи
   ________________________
 
      м.п.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка