Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про умови оплати праці працівників підприємств, що належать до сфери управління Державного комітету по матеріальних резервах і фінансуються з державного бюджету

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 15 жовтня 1996 р. N 1253
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 786 ( 786-2001-п ) від 11.07.2001 )
 
     Про умови оплати праці працівників підприємств,
      що належать до сфери управління Державного
     комітету по матеріальних резервах і фінансуються
            з державного бюджету
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  схеми  посадових  окладів  працівників
підприємств, що належать до сфери управління Державного комітету
по матеріальних резервах і фінансуються з державного бюджету,
згідно з додатками N 1-3.
 
   2. Міністерству праці за погодженням з Міністерством фінансів
затвердити умови оплати праці працівників підприємств, що належать
до сфери управління Державного комітету по матеріальних резервах і
фінансуються з державного бюджету.
 
   3. Державному комітетові по матеріальних резервах у місячний
термін розробити, затвердити за погодженням з Міністерством праці
та Міністерством фінансів і довести до підприємств, що належать до
сфери управління Комітету:
   показники для віднесення підприємств до груп за оплатою праці
керівників і спеціалістів;
   конкретні схеми посадових окладів працівників підприємств,
визначених згідно з додатками N 1-3.
 
   4. Ця постанова вводиться в дію з 1 жовтня 1996 року.
 
 
   Прем'єр-міністр України          П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Інд.66
 
                     Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
               від 15 жовтня 1996 р. N 1253
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівних працівників і
       спеціалістів підприємств, що належать до
       сфери управління Державного комітету по
           матеріальних резервах
 
------------------------------------------------------------------
    Найменування посад    |  Місячні посадові оклади
                 |      (гривень)
------------------------------------------------------------------
 Директор                  133-147
 Головний інженер              123-133
 Головні спеціалісти            120-128
 Начальник лабораторії           111-122
 Начальник дільниці зберігання       114-128
 Провідні спеціалісти            78-112
 Спеціалісти                 70-106
 Техніки всіх спеціальностей         62-73
 Начальник (майстер) дільниці        70-106
 Начальник команди відомчої
 воєнної охорони               78-112
 
 Примітка. Посадові оклади заступників начальників структурних
      підрозділів встановлюються на 5-15 відсотків, головних
      бухгалтерів - на 10-30 відсотків нижче  посадового
      окладу відповідного керівника.
 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
                     Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
               від 15 жовтня 1996 р. N 1253
 
               СХЕМА
      посадових окладів службовців підприємств,
      що належать до сфери управління Державного
        комітету по матеріальних резервах
 
------------------------------------------------------------------
    Найменування посад    |  Місячні посадові оклади
                 |      (гривень)
------------------------------------------------------------------
 Завідуючі: канцелярії, центра-
 льного складу, (складу), нача-
 льник групи (караулу)            62-80
 
 Старші: товарознавець, касир,
 інспектор, табельник, диспетчер,
 черговий бюро перепусток, конт-
 ролер на контрольно-пропускному
 пункті, стрілець, пожежний          54-71
 
 Інші службовці: товарознавець,
 експедитор, касир, інспектор,
 табельник, друкарка (всіх
 категорій), секретар-друкарка,
 секретар, комендант             53-65
 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
                     Додаток N 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
               від 15 жовтня 1996 р. N 1253
 
               СХЕМА
      посадових окладів робітників підприємств,
      що належать до сфери управління Державного
        комітету по матеріальних резервах
 
------------------------------------------------------------------
    Найменування посад    |  Місячні посадові оклади
                 |      (гривень)
------------------------------------------------------------------
 1. Робітники, які виконують нек-
 валіфіковану або допоміжну робо-
 ту
 Кастелянка, кур'єр, ліфтер, під-        50-57
 собний (транспортний) робітник,
 вантажник, робітник з благоуст-
 рою території, сторож, приби-
 ральник виробничих та службових
 приміщень, території, асенізатор
 та інші
 
 2. Робітники, які виконують ма-
 локваліфіковані роботи
 Апаратник хімводоочистки, маши-        52-63
 ніст по пранню спецодягу, водії:
 електро- і автовізків, електро-
 навантажувачів, транспортно-при-
 биральних машин і самохідних ме-
 ханізмів, акумуляторник, зали-
 вальник-розливальник,  стрілоч-
 ник, телеграфіст та інші
 
 3. Робітники, які виконують ква-
 ліфіковані (складні) роботи за
 спеціальністю
 Слюсар-електрик, слюсар-ремонт-        53-71
 ник, слюсар, електрик, електро-
 монтер, електроналадчик, токар;
 оператори: котельних, копіюваль-
 них і розмножувальних та елект-
 ронно-обчислювальних машин; ма-
 шиністи: локомотива, насосних і
 холодильних установок, очисних
 станцій, котельних, помічник ма-
 шиніста локомотива; монтер колій,
 будівельні та інші робітники
 
 4. Робітники, які виконують ви-        62-80
 сококваліфіковані   (особливо
 складні і відповідальні роботи)
 - ремонт та наладка основного
 технологічного,  енергетичного,
 експериментального  та  іншого
 особливо складного обладнання,
 машин, механізмів, автомашин та
 іншого рухомого складу, елект-
 ронно-обчислювальної  техніки,
 контрольно-вимірювальних прила-
 дів, автоматики тощо
 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України        В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка