Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про відзначення державними нагородами України працівників установ Національної академії наук України

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
     Про відзначення державними нагородами України
         працівників установ Національної
           академії наук України
 
 
   За визначні особисті заслуги у розвитку вітчизняної науки,
зміцнення науково-технічного потенціалу та з нагоди 85-річчя
Національної академії наук України п о с т а н о в л я ю:
 
   Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня
 
   ПАТОНА        - президента Національної академії наук
Бориса Євгеновича      України, директора Інституту
               електрозварювання імені Є.О. Патона,
               доктора технічних наук, академіка
               НАН України, м. Київ
 
   КУРАСА        - віце-президента НАН України,
Івана Федоровича       директора Інституту політичних і
               етнонаціональних досліджень, доктора
               історичних наук, академіка НАН
               України, м. Київ
 
   Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня
 
   МАЦУКУ        - почесного директора Інституту
Геннадія Харлампійовича   молекулярної біології і генетики,
               доктора біологічних наук, академіка
               НАН України, м. Київ
 
   НАУМОВЦЯ       - академіка-секретаря Відділення фізики
Антона Григоровича      і астрономії НАН України, доктора
               фізико-математичних наук, академіка
               НАН України, м. Київ
 
   ПОХОДЕНКА       - віце-президента НАН України,
Віталія Дмитровича      директора Інституту фізичної хімії
               імені Л.В. Писаржевського, доктора
               хімічних наук, академіка НАН України,
               м. Київ
 
   СКОРОХОДА       - директора Інституту проблем
Валерія Володимировича    матеріалознавства імені
               І.М. Францевича, доктора технічних
               наук, академіка НАН України, м. Київ
 
   СКРИПНИКА       - академіка-секретаря Відділення
Ігоря Володимировича     математики НАН України, доктора
               фізико-математичних наук, академіка
               НАН України, м. Київ
 
   ШЕЛЯГА-СОСОНКА    - завідувача відділу Інституту ботаніки
Юрія Романовича       імені М.Г. Холодного, доктора
               біологічних наук, академіка НАН
               України, м. Київ
 
   ШПАКА         - першого віце-президента - головного
Анатолія Петровича      вченого секретаря НАН України,
               директора Інституту металофізики
               імені Г.В. Курдюмова, доктора
               фізико-математичних наук, академіка
               НАН України, м. Київ
 
   Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня
 
   БОНДАРЕНКА      - заступника директора Інституту
Володимира Петровича     надтвердих матеріалів імені
               В.М. Бакуля, доктора технічних наук,
               члена-кореспондента НАН України,
               м. Київ
 
   ВАСИЛЬЄВА       - керівника Відділення гібридних
Всеволода Вікторовича    моделюючих та керуючих систем в
               енергетиці Інституту проблем
               моделювання в енергетиці імені
               Г.Є. Пухова, доктора технічних наук,
               члена-кореспондента НАН України,
               м. Київ
 
   ВЛАСЕНКА       - заступника директора Інституту фізики
Олександра Івановича     напівпровідників імені
               В.Є. Лашкарьова, доктора
               фізико-математичних наук, професора,
               м. Київ
 
   ЛОЗИНСЬКОГО      - директора Інституту органічної хімії,
Мирона Онуфрійовича     доктора хімічних наук, академіка НАН
               України, м. Київ
 
   НАЙДЕКА        - директора Фізико-технологічного
Володимира Леонтійовича   інституту металів і сплавів, доктора
               технічних наук, академіка НАН
               України, м. Київ
 
   НЕДОСТУПА       - заступника директора Фізико-хімічного
Вадима Іоанновича      інституту імені О.В. Богатського,
               доктора технічних наук, професора,
               м. Одеса
 
   ОНІКІЄНКА       - головного наукового співробітника
Володимира Васильовича    Ради по вивченню продуктивних сил
               України, доктора економічних наук,
               професора, м. Київ
 
   ПАЛІЯ         - начальника відділу Президії НАН
Володимира Михайловича    України, м. Київ
 
   ПЕТРОВА        - директора Інституту проблем
Вячеслава Васильовича    реєстрації інформації, доктора
               технічних наук, члена-кореспондента
               НАН України, м. Київ
 
   ПОХМУРСЬКОГО     - заступника директора
Василя Івановича       Фізико-механічного інституту імені
               Г.В. Карпенка, доктора технічних
               наук, члена-кореспондента НАН
               України, м. Львів
 
   УЛЬЯНЕНКА       - заступника начальника
Олександра Петровича     науково-організаційного відділу
               Президії НАН України, м. Київ
 
   ХОМЕНКА        - слюсаря-електромонтажника Інституту
Григорія Васильовича     проблем матеріалознавства імені
               І.М. Францевича, м. Київ
 
   Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня
 
   СКІБО         - завідувача відділу Інституту
Галину Григорівну      фізіології імені О.О. Богомольця,
               доктора медичних наук, професора,
               м. Київ
 
   ЧАРУПУ        - завідувача науково-технічної
Тамару Євгеніївну      бібліотеки Інституту металофізики
               імені Г.В. Курдюмова, м. Київ
 
   Нагородити медаллю "За працю і звитягу"
 
   БОЙКА         - вченого секретаря Інституту
Олександра Полікарповича   біоорганічної хімії та нафтохімії,
               м. Київ
 
   ВОВЧЕНКА       - директора Інституту імпульсних
Олександра Івановича     процесів і технологій, доктора
               технічних наук, м. Миколаїв
 
   ГОРБУНОВА       - слюсаря-електромонтера Інституту
Михайла Васильовича     електрозварювання імені Є.О. Патона,
               м. Київ
 
   ЄВЛАША        - вченого секретаря
Костянтина Федотовича    Фізико-технологічного інституту
               металів і сплавів, м. Київ
 
   ЖАЛАЯ         - завідувача відділу Центру наукових
Василя Яковича        досліджень і викладання іноземних
               мов, м. Київ
 
   КУРМАЗА        - шліфувальника Інституту проблем
Михайла Вікторовича     матеріалознавства імені
               І.М. Францевича, м. Київ
 
   ПАВЛЮКА        - директора Інституту геології і
Мирослава Івановича     геохімії горючих копалин НАН та НАК
               "Нафтогаз України", доктора
               геолого-мінералогічних наук, м. Львів
 
   Присвоїти почесні звання:
 
      "ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
 
   ВОЙТОВИЧУ       - завідувачу відділу Інституту
Ігорю Даниловичу       кібернетики імені В.М. Глушкова,
               докторові технічних наук,
               члену-кореспонденту НАН України,
               м. Київ
 
   ЗАЙЦЕВУ        - головному науковому співробітникові
Ювеналію Петровичу      Одеського філіалу Інституту біології
               південних морів імені
               О.О. Ковалевського, докторові
               біологічних наук, академіку НАН
               України, м. Одеса
 
   ЗЕРОВІЙ-ЛЮБИМОВІЙ   - завідувачу відділу Інституту зоології
Марині Дмитрівні       імені І.І. Шмальгаузена, докторові
               біологічних наук, професору, м. Київ
 
   КАНТОРУ        - завідувачу відділу Інституту проблем
Борису Яковичу        машинобудування імені
               А.М. Підгорного, докторові технічних
               наук, професору, м. Харків
 
   КОСТЮКУ        - члену Президії НАН У країни,
Платону Григоровичу     директорові Інституту фізіології
               імені О.О. Богомольця, докторові
               біологічних наук, академіку НАН
               України, м. Київ
 
   КРАСОВСЬКОМУ     - завідувачу відділу Інституту проблем
Арнольду Яновичу       міцності імені Г.С. Писаренка,
               докторові фізико-математичних наук,
               члену-кореспонденту НАН України,
               м. Київ
 
   КУЛИКУ        - директорові Інституту загальної
Михайлу Миколайовичу     енергетики, докторові технічних наук,
               академіку НАН України, м. Київ
 
   РОССОШИНСЬКОМУ    - головному науковому співробітнику
Олексію Анатолійовичу    Інституту електрозварювання імені
               Є.О. Патона, докторові технічних
               наук, професору, м. Київ
 
   РУДЕНКУ        - директорові Інституту географії,
Леоніду Григоровичу     докторові географічних наук,
               члену-кореспонденту НАН України,
               м. Київ
 
   САРБЕЮ        - завідувачу відділу Інституту фізики,
Олегу Георгійовичу      докторові фізико-математичних наук,
               професору, м. Київ
 
   СКІПІ         - директорові Відділення гідроакустики
Михайлу Івановичу      Морського гідрофізичного інституту,
               м. Одеса
 
   СКЛЯРЕНКУ       - директорові Інституту мовознавства
Віталію Григоровичу     імені О.О. Потебні, докторові
               філологічних наук, академіку НАН
               України, м. Київ
 
       "ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"
 
   БРОВКІНУ       - заступникові генерального директора
Анатолію Григоровичу     Національної бібліотеки України імені
               В.І. Вернадського, м. Київ
 
   ТРУСЕНЬОВІЙ      - директорові Великого конференц-залу
Тамарі Яківні        НАН України, м. Київ.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 26 листопада 2003 року
     N 1358/2003

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка