Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо стану соціально-трудових відносин та погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах агропромислового комплексу

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
             24.11.2003 N 67
 
                  Міністерствам агропромислового
                  комплексу Автономної Республіки
                  Крим, головним управлінням
                  сільського господарства
                  і продовольства
                  облдержадміністрацій, державним
                  департаментам, структурним
                  підрозділам Міністерства,
                  галузевим формуванням, що
                  належать до сфери відання
                  Міністерства (за списком),
                  державним підприємствам, що
                  входять до сфери управління
                  Міністерства (за списком)
 
 
   Для організації проведення 19 грудня 2003 року спільного
засідання колегій Мінагрополітики,  Мінпраці, Держкомстату та
президії  ЦК  профспілки  працівників АПК  з  питань  стану
соціально-трудових відносин та погашення заборгованості із виплати
заробітної плати на  підприємствах агропромислового комплексу
З О Б О В ' Я З У Ю:
 
   1. Створити  робочу  групу  по підготовці матеріалів із
зазначених питань у складі:
 
  Безуглий М.Д.  - перший заступник Міністра аграрної політики
          України, керівник групи
 
   Члени робочої групи:
 
          - начальник Управління реформування
  Савицька О.П.  управління АПК та соціально-трудових
          відносин Міністерства аграрної політики
          України, заступник керівника групи
 
          - головний економіст Управління реформування
  Вовк В.І.    управління АПК та соціально-трудових
          відносин Міністерства аграрної політики
          України
 
          - начальник відділу трудових відносин та
  Кеба З.В.    реформування структури управління концерну
          "Укрспирт"
 
  Метельська З.М. - завідувач відділу НДІ
           "Агропромпродуктивність"
 
  Войченко Г.Ф.  - головний спеціаліст з питань оплати праці
          ДП "Агроосвіта"(за згодою)
 
  Родина С.В.   - завідувач відділу ЦК профспілки працівників
          АПК.
 
   2. Робочій групі з виїздом на місце підготувати матеріали про
стан соціально-трудових відносин та погашення заборгованості із
виплати  заробітної плати  на підприємствах  агропромислового
комплексу Хмельницької області.
 
   3. Начальнику Головного управління сільського господарства і
продовольства  Хмельницької  облдержадміністрації  (Кураш В.Г.)
забезпечити створення відповідних умов та сприяти робочій групі в
підготовці необхідних матеріалів.
 
   4. Міністерству  агропромислового  комплексу  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства  облдержадміністрацій,  державним  департаментам,
структурним підрозділам Міністерства, галузевим формуванням, що
належать до сфери відання Міністерства, державним підприємствам,
що входять до сфери управління Міністерства підготувати аналітичні
матеріали, обґрунтовану пояснювальну записку із зазначених питань
та  подати  їх  Управлінню  реформування  управління АПК та
соціально-трудових відносин (Савицька О.П.) до 3 грудня 2003 року
для підготовки проекту рішення колегій.
 
 Міністр                          С.Рижук
 
                   Додаток
                   до розпорядження
                   Мінагрополітики
                   24.11.2003 N 67
 
 
           ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ
 
        _________________________________
         (область, галузеве формування)
 
 
------------------------------------------------------------------------------
  |                   |     |  |  |  2003 рік
 N |       Показники       | Одиниця |2001|2002|----------------
п/п|                   | виміру |рік |рік | факт |очікувані
  |                   |     |  |  |9 міс.| дані
---+-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
 1 |         2         |  3  | 4 | 5 | 6  |  7
---+-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
1. |Кількість сільгосппідприємств    | одиниць |  |  |   |
---+-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
2. |Фінансові результати діяльності   |тис. грн.|  |  |   |
  |сільгосппідприємств, норма прибутку |     |  |  |   |
---+-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
3. |Дебіторська заборгованість      |тис. грн.|  |  |   |
---+-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
4. |Кредиторська заборгованість     |тис. грн.|  |  |   |
---+-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |Собівартість одиниці продукції    | грн./ц |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |зернові               | - " - |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
5. |цукровий буряк            | - " - |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |молоко                | - " - |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |м'ясо                | - " - |  |  |   |
---+-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
6. |Товарність продукції:        |  %  |  |  |   |
---+-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |Вартість товарної продукції:     |тис. грн.|  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |в т. ч. зернових           | - " - |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |цукровий буряк            | - " - |  |  |   |
7. |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |молоко                | - " - |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |м'ясо                | - " - |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |інша продукція            | - " - |  |  |   |
---+-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |Виробництво валової продукції    |     |  |  |   |
8. |сільського господарства (у      |тис. грн.|  |  |   |
  |порівняльних цінах 2000 року)    |     |  |  |   |
---+-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
9. |Продуктивність праці         |  грн. |  |  |   |
---+-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
10.|Питома вага фонду оплати праці в   |  %  |  |  |   |
  |собівартості продукції        |     |  |  |   |
---+-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
11.|Виконання мінімальних державних   |  грн. |  |  |   |
  |гарантій з оплати праці       |     |  |  |   |
---+-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |Розрахунки по заробітній платі    |     |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |нараховано              |тис. грн.|  |  |   |
12.|-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |виплачено, всього          | - " - |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |в т. ч. натурою           | - " - |  |  |   |
---+-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |Виконання графіків погашення     |     |  |  |   |
  |заборгованості по заробітній платі  |     |  |  |   |
13.|-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |передбачено графіком погашення    |тис. грн.|  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |фактично погашено          |тис. грн.|  |  |   |
---+-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
14.|Кількість підприємств, які      | одиниць |  |  |   |
  |призупинили діяльність, всього    |     |  |  |   |
---+-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |Заборгованість по заробітній платі по|     |  |  |   |
15.|підприємствах, які призупинили    |тис. грн.|  |  |   |
  |діяльність, всього          |     |  |  |   |
---+-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |Кількість підприємств, до яких у   |     |  |  |   |
  |зв'язку з неспроможністю виконати  |     |  |  |   |
  |зобов'язання із виплати заробітної  |     |  |  |   |
  |плати ініційовано процедур      |     |  |  |   |
16.|-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |досудова санація           | одиниць |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |банкрутство             | - " - |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |ліквідація              | - " - |  |  |   |
---+-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |Сума заборгованості по заробітній  |     |  |  |   |
  |платі по підприємствах, до яких у  |     |  |  |   |
  |зв'язку з неспроможністю виконати  |     |  |  |   |
  |зобов'язання із виплати заробітної  |     |  |  |   |
  |плати ініційовано процедур      |     |  |  |   |
17.|-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |досудова санація           |тис. грн.|  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |банкрутство             | - " - |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |ліквідація              | - " - |  |  |   |
---+-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |Валовий збір:            |     |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |зерно                |тис. тонн|  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
18.|кукурудза              | - " - |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |соняшник               | - " - |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |цукровий буряк            | - " - |  |  |   |
---+-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |Виробництво             |     |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |молока                |тис. тонн|  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |м'ясо (реалізація), всього      | - " - |  |  |   |
19.|-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |в т. ч. ВРХ             | - " - |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |свиней                | - " - |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |птиці                | - " - |  |  |   |
---+-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |Поголів'я на кінець року       |     |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |ВРХ                 |тис. гол.|  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
20.|в т. ч. корів            | - " - |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |свиней                | - " - |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |птиці                | - " - |  |  |   |
---+-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |Продуктивність худоби і птиці    |     |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |- надій на 1 корову         |  кг  |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
21.|- середньодобовий приріст ВРХ    |  грам |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |- середньодобовий приріст свиней   |  грам |  |  |   |
  |-------------------------------------+---------+----+----+------+---------
  |- яйценоскість            |  штук |  |  |   |
------------------------------------------------------------------------------

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка