Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку проведення органами державної служби зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття списання та розстрочення боргів зі сплати страхових внесків н...

     ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
   СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            07.11.2003 N 242
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 грудня 2003 р.
                   за N 1110/8431
 
 
      Про затвердження Порядку проведення органами
    державної служби зайнятості - виконавчою дирекцією
    Фонду загальнообов'язкового державного соціального
    страхування України на випадок безробіття списання
   та розстрочення боргів зі сплати страхових внесків на
    загальнообов'язкове державне соціальне страхування
     на випадок безробіття, пов'язаного з виплатою
     заробітної плати негрошовою формою розрахунків
 
 
   Відповідно до Закону України від 11 липня 2003 року N 1127-IV
( 1127-15 ) "Про внесення змін до статті 18 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" та п.1 статті 11 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), правління Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
П О С Т А Н О В Л Я Є :
 
   1. Затвердити Порядок проведення органами державної служби
зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
списання та розстрочення боргів зі сплати страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття, пов'язаного з виплатою заробітної плати негрошовою
формою розрахунків, що додається.
 
   2. Виконавчій дирекції  Фонду  (Галицький  В.М.)  подати
зазначений Порядок на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
 
 Голова правління Фонду                 С.Прохоров
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова правління Фонду
                   загальнообов'язкового
                   державного соціального
                   страхування України
                   на випадок безробіття
                   07.11.2003 N 242
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 грудня 2003 р.
                   за N 1110/8431
 
 
               ПОРЯДОК
    проведення органами державної служби зайнятості -
     виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового
   державного соціального страхування України на випадок
    безробіття списання та розстрочення боргів зі сплати
    страхових внесків на загальнообов'язкове державне
      соціальне страхування на випадок безробіття,
       пов'язаного з виплатою заробітної плати
         негрошовою формою розрахунків
 
 
   1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України від
11 липня 2003 року N 1127-IV ( 1127-15 ) "Про внесення змін до
статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників  податків  перед бюджетами та державними цільовими
фондами" (далі - Закон), регулює питання списання та розстрочення
боргу   (недоїмки)  зі  сплати  страхових  внесків  на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття, пов'язаного з виплатою заробітної плати негрошовою
формою розрахунків шляхом взаємозаліку заборгованості за позиками
та/або товарному кредиту.
   Дія цього Порядку поширюється на роботодавців та найманих
працівників,  які  відповідно  до  законів  України  "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) та "Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного   соціального   страхування"
( 2213-14 ) є платниками страхових внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття (далі -
платники).
 
   2. Органи державної служби зайнятості згідно з вимогами цього
Порядку здійснюють списання та/або розстрочення боргу (недоїмки)
зі  сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття (далі -  борг),
пов'язаного  з  виплатою  заробітної плати негрошовою формою
розрахунків шляхом взаємозаліку заборгованості за позиками та/або
товарному кредиту (включаючи пені та штрафні санкції). Рішення про
списання та/або розстрочення боргу (недоїмки) зі сплати страхових
внесків приймаються центром зайнятості Автономної Республіки Крим,
обласних, Київського  та  Севастопольського  міських  центрів
зайнятості, на які покладено функції робочих органів виконавчої
дирекції Фонду  загальнообов'язкового  державного  соціального
страхування України на випадок безробіття (далі - регіональний
центр зайнятості), за зверненням районних, міськрайонних, міських
та районних у містах центрів зайнятості (далі - базові центри
зайнятості).
 
   3. Списання (включаючи пені та штрафні санкції)  та/або
розстрочення  боргу  пов'язаного з виплатою заробітної плати
негрошовою формою розрахунків шляхом взаємозаліку заборгованості
за позиками та/або товарному кредиту здійснюється за зверненням
платників страхових внесків до базових центрів зайнятості за
місцем реєстрації із заявою, у якій зазначається сума боргу, що
підлягає списанню та/або розстроченню, та відповідними документами
бухгалтерського обліку, які підтверджують зазначену суму, а саме:
   копії балансів за станом на 1 січня 2000 року, 1 січня 2001
року та на 1 січня 2002 року з відміткою органу статистики,
засвідчені посадовою особою платника;
   копії Розрахункової відомості про нарахування і перерахування
збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття
за станом на 1 січня 2000 року та 1 січня 2001 року;
   копія Розрахункової відомості про нарахування і перерахування
страхових  внесків  до Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття ( z0030-01 )
за станом на 1 січня 2002 року;
   копія аудиторського висновку, який підтверджує право платника
на списання та/або розстрочення цього боргу.
 
   4. Визначення сум боргу (недоїмки), що підлягає списанню
та/або розстроченню, здійснюється за даними бухгалтерського обліку
платників (копія Балансу за станом на 1 січня 2000 року, сума за
кодом рядка 570 "Поточні зобов'язання  за  розрахунками  зі
страхування" в частині розрахунків з державним фондом сприяння
зайнятості населення, підтверджена відомістю аналітичного обліку
розрахунків зі страхування в частині розрахунків з державним
фондом сприяння зайнятості населення за 1999 рік (копія Балансу
обов'язково повинна мати відмітку органу статистики) та за даними
первинного обліку розрахунків з платниками збору на обов'язкове
соціальне страхування на випадок безробіття (відповідно до Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття" ( 1533-14 ), який набрав чинності з 1 січня
2001 року, Фонд загальнообов'язкового державного  соціального
страхування України на випадок безробіття є правонаступником
державного фонду сприяння зайнятості населення, відповідно і борг
зі сплати збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок
безробіття з 1 січня 2001 року вважається боргом зі сплати
страхових  внесків  на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття).
   При визначенні сум боргу зі сплати страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття, пов'язаного з виплатою заробітної плати негрошовою
формою розрахунків шляхом взаємозаліку заборгованості за позиками
та/або  товарному  кредиту,  що  підлягає  списанню  та/або
розстроченню, базовими центрами зайнятості проводяться перевірки
платників за результатами яких складаються акти звірки даних
обліку базового центру зайнятості та даних бухгалтерського обліку
платника.
 
   5. Списанню з платників страхових внесків підлягає борг
(включаючи пені та штрафні санкції), який рахується за станом на
31  грудня 2001 року за даними Розрахункової відомості про
нарахування  і  перерахування  страхових  внесків  до  Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття ( z0030-01 ), актів звірок, розрахунків та
даними  бухгалтерського обліку платників страхових внесків і
залишився не сплаченим  на  день  набрання  чинності  Закону
( 1127-15 ).
   При цьому списанню підлягає виключно борг, що виник у зв'язку
з погашенням (виплатою) кредиторської заборгованості із заробітної
плати, яка рахувалася за даними бухгалтерського обліку платників
страхових внесків за станом на 31 грудня 1999 року, шляхом
взаємозаліку  дебіторської  заборгованості за позиками та/або
товарному  кредиту,  згідно  з  бухгалтерським  обліком,  за
працівниками платників страхових внесків.
   Сума заборгованості  із  заробітної  плати  за  даними
бухгалтерського обліку платника за станом на 31 грудня 1999 року
підтверджується даними Балансу на 1 січня 2000 року за кодом рядка
580 "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці", які
звіряються з залишком за рахунком 66 "Розрахунки з оплати праці"
оборотно-сальдового балансу та даними аналітичного обліку щодо
заробітної плати за 1999 рік.
   Дані про проведення взаємозаліку кредиторської заборгованості
із заробітної плати та дебіторської заборгованості за позиками
та/або  товарним кредитом підтверджуються даними аналітичного
обліку розрахунків з покупцями та замовниками  (рахунок  36
"Розрахунки з покупцями та замовниками"), даними аналітичного
обліку рахунків 50 "Довгострокові позики" та 60 "Короткострокові
позики".
 
   6. Якщо у зв'язку із списанням боргу відповідно до цього
Порядку  у  платників  виникає  переплата  перед  Фондом
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, то такі суми переплати згідно з чинним
законодавством можуть направлятися в рахунок майбутніх платежів зі
сплати страхових внесків.
 
 
   7. Звернення  базових  центрів зайнятості щодо прийняття
рішення про списання боргу зі сплати страхових внесків подається
регіональному центру зайнятості за формою, згідно з додатком 1 та
з наданням копій документів, визначених у пункті 3 цього Порядку
та копією акта звірки даних обліку базового центру зайнятості та
даних бухгалтерського обліку платника.
 
   8. Списання боргу зі сплати страхових внесків здійснюється
згідно з рішенням директора регіонального центру зайнятості (або
його заступника), яке оформляється згідно з додатком 2  та
складається в трьох примірниках: перший - для регіонального центру
зайнятості, другий - для базового центру зайнятості, третій - для
платника страхових внесків.
 
   9. Визначені до списання суми боргу зі сплати страхових
внесків відображаються у первинних документах обліку платника
страхових внесків базовим центром зайнятості за місцем реєстрації,
із зазначенням дати прийняття Рішення про списання боргу зі сплати
страхових  внесків  на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття,  пов'язаного  з  виплатою
заробітної плати негрошовою формою розрахунків та його номера.
   Суми списаного боргу надалі відображаються в рядку 5 "Списано
заборгованості" та рядку 6 "Списано пені" Розрахункової відомості
про нарахування і перерахування страхових внесків до  Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття (додаток 5 до Інструкції про порядок
обчислення  і сплати внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття  та  обліку  їх
надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000
N 339 ( z0030-01 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 16.01.2001 за N 30/5221).
 
   10. Борг, що сформувався за станом на 31 грудня 2001 року (у
зв'язку з погашенням (виплатою) кредиторської заборгованості із
заробітної плати, яка виникла у період з 1 січня 2000 року по
31 грудня 2000 року за даними бухгалтерського обліку платника,
шляхом закриття її взаємозаліком дебіторської заборгованості за
позиками та/або товарному кредиту, що рахувалася  згідно  з
бухгалтерським обліком за працівниками платників) і залишився
несплаченим на день набрання чинності Закону ( 1127-15 ), за
бажанням платників  може  бути  розстрочений на умовах вимог
пп.18.1.2 п.18.1 ст. 18 Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ). Платник повинен звернутися із
заявою щодо розстрочення боргу до базового центру зайнятості за
місцем реєстрації протягом 60 календарних днів з дня набрання
чинності Закону.
   Сума заборгованості  із  заробітної  плати  за  даними
бухгалтерського обліку платника за станом на 31 грудня 2000 року
підтверджується даними Балансу на 1 січня 2001 року за кодом рядка
580 "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці", які
звіряються з залишком за рахунком 66 "Розрахунки з оплати праці"
оборотно-сальдового балансу та даними аналітичного обліку щодо
заробітної плати за 2000 рік.
   Дані про проведення взаємозаліку кредиторської заборгованості
із заробітної плати та дебіторської заборгованості за позиками
та/або товарним кредитом підтверджуються даними  аналітичного
обліку  розрахунків  з покупцями та замовниками (рахунок 36
"Розрахунки з покупцями та замовниками"), даними аналітичного
обліку рахунків 50 "Довгострокові позики" та 60 "Короткострокові
позики".
 
   11. Звернення базових центрів зайнятості щодо  прийняття
рішення  про розстрочення боргу зі сплати страхових внесків
подається регіональному центру зайнятості за формою, згідно з
додатком 3 та з наданням копій документів, визначених у пункті 3
цього Порядку та копією акта перевірки платника.
 
   12. Розстрочення  боргу  зі  сплати  страхових  внесків
здійснюється згідно з рішенням директора регіонального центру
зайнятості (або його заступника), яке оформляється згідно з
додатком 4 та складається в трьох примірниках: перший - для
регіонального центру зайнятості, другий - для базового центру
зайнятості, третій - для платника страхових внесків.
 
   13. На підставі прийнятого рішення про розстрочення базовий
центр зайнятості за місцем реєстрації платника у десятиденний
термін укладає з платником договір про розстрочення за формою,
установленою додатком 5 до цього Порядку.
   Розстрочення надається  на  строк,  що  не перевищує 60
календарних місяців від місяця виникнення боргу, включаючи такий
місяць. Основна сума боргу (без пені та штрафних санкцій) підлягає
сплаті рівними частками у строки, установлені Законом України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) для квартального
податкового періоду, з відстроченням першого платежу на строк,
який визначається платником, але не може бути більшим від двох
квартальних  податкових  періодів,  наступних  за квартальним
періодом, у якому був укладений договір про розстрочення.
   Розстрочення боргу надається під проценти, розраховані за
період, що починається від місяця  укладення  договору  про
розстрочення  та закінчується місяцем погашення розстроченого
боргу, виходячи з облікової ставки Національного банку України,
діючої на момент сплати чергового квартального платежу.
   Зазначені проценти  нараховуються  платником,  але  не
сплачуються  і  списуються  у  момент  остаточного погашення
розстроченого боргу, крім випадків, якщо юридична особа, яка має
борг, визнається фіктивною відповідно до Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).
 
   14. Узгоджена сума боргу заноситься у відповідну графу у
первинних документах обліку платників страхових внесків датою
укладення договору про розстрочення.
   Суми розстроченого боргу надалі відображаються в загальній
сумі боргу зі сплати страхових внесків до Фонду за рядком 13
"Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками"
та за рядком "в тому числі: реструктуризована заборгованість"
Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових
внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття (додаток 5 до Інструкції
про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх
надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000
N 339 ( z0030-01 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 16.01.2001 за N 30/5221).
 
   15. Директор базового центру зайнятості за місцем реєстрації
платника зобов'язаний прийняти рішення про дострокове розірвання
договору про розстрочення та пред'явити до сплати нараховані на
розстрочені суми боргу проценти, якщо платник:
   накопичує новий  борг  або  не  сплачує  чергову частку
реструктурованого боргу протягом  двох  податкових  періодів,
наступних за податковим періодом виникнення такого нового боргу
або податковим періодом, за який сплачується чергова частка
реструктурованого боргу;
   ліквідується;
   виїжджає за кордон на постійне місце проживання (якщо платник
є фізичною особою);
   визнається неплатоспроможним   за   будь-якими   іншими
зобов'язаннями, крім податкових.
   З дня  дострокового розірвання договору про розстрочення
платник зобов'язаний сплатити невнесену суму розстроченого боргу і
суму нарахованих на неї процентів та суму процентів, яка була
нарахована на фактично сплачену розстрочену суму.
   З дня,  наступного  за  днем  розірвання  договору  про
розстрочення, на розстрочені суми страхових внесків, що залишилися
несплаченими, нараховується пеня у розмірах, передбачених чинним
законодавством.
 
   16. Борг, який на день набрання чинності Закону ( 1127-15 ) є
предметом судового розгляду, підлягає списанню та/або розстроченню
відповідно до цього Порядку. При цьому базовим центром зайнятості
обов'язково направляється повідомлення до суду (господарського
суду) про списані та/або розстроченні суми.
 
   17. Норми цього Порядку не поширюються на борг (недоїмку), а
також нараховані на нього суми пені і штрафні санкції, якщо:
   - до дня набрання чинності Закону ( 1127-15 ) вони були
розстрочені відповідно до норм пп.18.1.2 п.18.1 ст. 18 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 );
   - такий борг виник у зв'язку з виплатою заробітної плати у
натуральній формі;
   - до дня набрання чинності ст. 18 Закону України "Про порядок
погашення  зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" (  2181-14  )  було  розпочате
кримінальне провадження щодо умисного ухилення осіб від сплати
такого боргу. Якщо в майбутньому обвинувачення особи знімається
або не підтримується судом, борг (пеня та штрафні санкції) можуть
бути списані або розстрочені протягом 60 календарних днів з
моменту зняття (непідтримання) такого обвинувачення.
 
   18. Списанню та/або розстроченню згідно з цим Порядком також
підлягають самостійно виявлені  та  задекларовані  платниками
протягом 60 календарних днів з дня набрання чинності Закону
( 1127-15 ) борги зі сплати страхових внесків (включаючи пеню), що
виникли виключно у зв'язку з погашенням (виплатою) кредиторської
заборгованості із заробітної плати взаємозаліком дебіторської
заборгованості за позиками і товарному кредиту на умовах вимог
абзацу другого пп.18.3.1 і пп.18.3.2 п.18.3 ст. 18 Закону України
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків  перед
бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ), а час і
умови їх виникнення підтверджуються аудиторським висновком.
   Остаточні суми  боргу  зі  сплати  страхових  внесків
підтверджуються  актом  перевірки  платника  базовим  центром
зайнятості за місцем реєстрації.
 
 Начальник відділу доходів та
 фінансового забезпечення
 Державного центру зайнятості -
 виконавчої дирекції Фонду
 загальнообов'язкового державного
 соціального страхування України
 на випадок безробіття                   В.Деда
 
 Начальник юридичного відділу
 Державного центру зайнятості -
 виконавчої дирекції Фонду
 загальнообов'язкового державного
 соціального страхування України
 на випадок безробіття                  С.Кікіна
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 7 Порядку
 
 Штамп базового центру
 зайнятості
 
 
              ЗВЕРНЕННЯ
          від "___" ___________ року
   до _________________________________ центру зайнятості
      (назва регіонального центру
           зайнятості)
 
       про списання боргу зі сплати страхових
    внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
     страхування на випадок безробіття, пов'язаного з
      виплатою заробітної плати негрошовою формою
              розрахунків
 
 
   Відповідно до Закону України від 11 липня 2003 року N 1127-IV
"Про внесення змін до статті 18 Закону України "Про порядок
погашення  зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" та Порядку проведення  органами
державної  служби  зайнятості  -  виконавчою дирекцією Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття списання та розстрочення боргів зі сплати
страхових внесків на загальнообов'язкове  державне  соціальне
страхування  на  випадок  безробіття, пов'язаного з виплатою
заробітної плати негрошовою формою розрахунків, затвердженого
постановою  правління  Фонду  загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на  випадок  безробіття  від
07.11.2003 N 242, направляємо копії документів платника страхових
внесків
__________________________________________________________________
  (ідентифікаційний код і назва платника - для юридичних осіб)
__________________________________________________________________
(ідентифікаційний номер, прізвище та ініціали - для фізичних осіб)
 
для прийняття рішення щодо списання боргу зі сплати страхових
внесків (включаючи пені та штрафні санкції), який рахується за
станом на 31.12.2001 за даними Розрахункової відомості  про
нарахування  і  перерахування  страхових  внесків  до  Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на  випадок безробіття, актів звірок, розрахунків та даними
бухгалтерського обліку платника (що виник у зв'язку з погашенням
(виплатою) кредиторської заборгованості із заробітної плати, яка
рахувалася за даними бухгалтерського обліку платника за станом на
31.12.1999, шляхом взаємозаліку дебіторської заборгованості за
позиками та/або товарному кредиту, згідно  з  бухгалтерським
обліком, за працівниками платника страхових внесків), і залишився
не сплаченим за станом на 06.08.2003
 у сумі _________________________________________________________,
           (сума цифрами і словами)
 у тому числі: сума боргу _______________________________________,
                 (сума цифрами і словами)
 пеня, нарахована на цей борг ___________________________________,
                 (сума цифрами і словами)
 штрафні санкції ________________________________________________,
                 (сума цифрами і словами)
 
   на підставі наданих документів:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (перелік документів: назва та кількість сторінок)
 
   МП
 
 Директор _________ центру зайнятості ________ __________________
      (назва)          (підпис) (прізвище, ім'я та
                          по батькові)
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 8 Порядку
 
 Штамп регіонального центру
 зайнятості              ____________________________
                     (назва базового центру
                        зайнятості)
                   ____________________________
                    (назва та адреса платника)
 
 
             РІШЕННЯ N ____
          від "___" ___________ року
 
     про списання боргу зі сплати страхових внесків
   на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
     на випадок безробіття, пов'язаного з виплатою
     заробітної плати негрошовою формою розрахунків
 
 
   Розглянувши звернення _______________________________________
             (найменування базового центру зайнятості)
 
від "____" _________ року, відповідно до Закону України від
11 липня 2003 року N 1127-IV "Про внесення змін до статті 18
Закону України "Про порядок погашення  зобов'язань  платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та
Порядку проведення органами державної  служби  зайнятості  -
виконавчою  дирекцією  Фонду  загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття списання та
розстрочення  боргів  зі  сплати  страхових  внесків  на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття, пов'язаного з виплатою заробітної плати негрошовою
формою розрахунків, затвердженого постановою правління  Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття від 07.11.2003 N 242, а також на підставі:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
            (перелік документів)
 
борг зі  сплати страхових внесків (включаючи пені та штрафні
санкції), який рахується за станом на 31.12.2001 за даними
Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових
внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування  України  на  випадок  безробіття, актів звірок,
розрахунків та даними бухгалтерського обліку платника (що виник у
зв'язку з погашенням (виплатою) кредиторської заборгованості із
заробітної плати, яка рахувалася за даними бухгалтерського обліку
платника за станом на 31.12.1999, шляхом взаємозаліку дебіторської
заборгованості за позиками та/або товарному кредиту, згідно з
бухгалтерським  обліком,  за  працівниками платника страхових
внесків), і залишився не сплаченим за станом на 06.08.2003 за:
__________________________________________________________________
    (ідентифікаційний код і назва - для юридичних осіб)
__________________________________________________________________
(ідентифікаційний номер, прізвище та ініціали - для фізичних осіб)
 
 підлягає списанню у сумі
_________________________________________________________________,
           (сума цифрами і словами)
 
 у тому числі: сума боргу _______________________________________,
                 (сума цифрами і словами)
 пеня, нарахована на цей борг ___________________________________,
                 (сума цифрами і словами)
 штрафні санкції _________________________________________________
                 (сума цифрами і словами)
 
 МП
 
 Директор ________ центру зайнятості _________ __________________
      (назва)          (підпис) (прізвище, ім'я та
                          по батькові)
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 11 Порядку
 
 Штамп базового центру
 зайнятості
 
 
              ЗВЕРНЕННЯ
          від "____" ___________ року
 
   до _________________________________ центру зайнятості
      (назва регіонального центру
          зайнятості)
 
      про розстрочення боргу зі сплати страхових
    внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
     страхування на випадок безробіття, пов'язаного з
      виплатою заробітної плати негрошовою формою
              розрахунків
 
 
   Відповідно до Закону України від 11 липня 2003 року N 1127-IV
"Про внесення змін до статті 18 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед  бюджетами  та
державними цільовими  фондами" та Порядку проведення органами
державної служби  зайнятості  -  виконавчою  дирекцією  Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття списання та розстрочення боргів зі сплати
страхових  внесків  на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття,  пов'язаного  з  виплатою
заробітної плати негрошовою формою розрахунків, затвердженого
постановою правління  Фонду  загальнообов'язкового  державного
соціального  страхування  України  на випадок безробіття від
07.11.2003 N 242, направляємо копію документів платника страхових
внесків
__________________________________________________________________
  (ідентифікаційний код і назва платника - для юридичних осіб)
__________________________________________________________________
(ідентифікаційний номер, прізвище та ініціали - для фізичних осіб)
 
для  прийняття  рішення  стосовно  укладання  договору  щодо
розстрочення боргу (недоїмки) зі сплати страхових внесків, що
сформувався за станом на 31.12.2001 (у зв'язку з погашенням
(виплатою) кредиторської заборгованості із заробітної плати, яка
виникла  у  період  з  01.01.2000  по 31.12.2000 за даними
бухгалтерського обліку платника, шляхом закриття її взаємозаліком
дебіторської заборгованості за позиками та/або товарному кредиту,
що рахувалася згідно з бухгалтерським обліком за працівниками
платника), і залишився не сплаченим за станом на 06.08.2003
 у сумі __________________________________________________________
           (сума цифрами і словами)
 
 на підставі наданих документів:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (перелік документів: назва та кількість сторінок)
 
 МП
 
 Директор _________ центру зайнятості ________ ___________________
      (назва)           (підпис) (прізвище, ім'я та
                       по батькові)
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 12 Порядку
 
 Штамп регіонального центру
 зайнятості
 
                   ____________________________
                     (назва базового центру
                        зайнятості)
                   ____________________________
                    (назва та адреса платника)
 
 
             РІШЕННЯ N ____
          від "____" ___________ року
 
   про розстрочення боргу зі сплати страхових внесків на
    загальнообов'язкове державне соціальне страхування
     на випадок безробіття, пов'язаного з виплатою
     заробітної плати негрошовою формою розрахунків
 
 
   Розглянувши звернення _______________________________________
             (найменування базового центру зайнятості)
 
від "____" _________ року, відповідно до Закону України  від
11 липня 2003 року N 1127-IV "Про внесення змін до статті 18
Закону України "Про порядок погашення зобов'язань  платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та
Порядку  проведення  органами  державної служби зайнятості -
виконавчою дирекцією  Фонду  загальнообов'язкового  державного
соціального страхування України на випадок безробіття списання та
розстрочення  боргів  зі  сплати  страхових  внесків  на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття, пов'язаного з виплатою заробітної плати негрошовою
формою  розрахунків, затвердженого постановою правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття від 07.11.2003 N 242, а також на підставі:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
            (перелік документів)
 
борг (недоїмка) зі сплати страхових внесків, що сформувався
за станом на 31.12.2001 (у зв'язку з погашенням (виплатою)
кредиторської заборгованості із заробітної плати, яка виникла у
період з 01.01.2000 по 31.12.2000 за даними бухгалтерського обліку
платника,  шляхом  закриття  її  взаємозаліком  дебіторської
заборгованості за позиками та/або товарному кредиту, що рахувалася
згідно з бухгалтерським обліком за працівниками платника), і
залишився не сплаченим за станом на 06.08.2003 платником
__________________________________________________________________
    (ідентифікаційний код і назва - для юридичних осіб)
__________________________________________________________________
(ідентифікаційний номер, прізвище та ініціали - для фізичних осіб)
 
 у сумі __________________________________________________________
           (сума цифрами і словами)
 підлягає розстроченню.
   Борг, що підлягає розстроченню, виник _______________ _______
                        (місяць)   (рік)
 
 МП
 
 Директор ________ центру зайнятості _________ __________________
      (назва)          (підпис) (прізвище, ім'я та
                          по батькові)
 
 
                   Додаток 5
                   до пункту 13 Порядку
 
 
            ЗРАЗКОВИЙ ДОГОВІР
           про розстрочення N___
 
 
_________________              "____" ____________ р.
(місце складання)
_________________________________________(далі - центр зайнятості)
  (назва базового центру зайнятості)
 
в особі директора центру зайнятості _____________________________,
                  (прізвище, ім'я та по батькові)
 
що  діє на підставі Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття", з одного
боку, та
__________________________________________________________________
 (повна назва платника-боржника, або прізвище, ім'я, по батькові)
 
_________________________________________________ (далі - Платник)
 
в особі _________________________________________________________,
          (прізвище, ім'я та по батькові)
 
що діє на підставі________________________________________________
з іншого боку (далі - сторони), керуючись Законом України від
11 липня 2003 року N 1127-IV "Про внесення змін до статті 18
Закону  України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та
Порядком  проведення  органами державної служби зайнятості -
виконавчою дирекцією  Фонду  загальнообов'язкового  державного
соціального страхування України на випадок безробіття списання та
розстрочення  боргів  зі  сплати  страхових  внесків  на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття, пов'язаного з виплатою заробітної плати негрошовою
формою  розрахунків, затвердженого постановою правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття від 07.11.2003 N 242, уклали цей договір про
нижченаведене.
 
            1. Предмет договору
 
   Центр зайнятості надає Платнику розстрочення боргу (недоїмки)
зі  сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття на суму
__________________________________________________________________
           (сума цифрами і словами)
_______________ з ____________ до ____________
 
під проценти,  розраховані за період, що починається від дати
укладення цього договору та закінчується останньою датою погашення
розстроченого боргу, виходячи з облікової ставки Національного
банку України, що діє на момент чергової сплати розстроченого
платежу, а Платник погашає зазначений борг у такі строки та в
таких сумах:
 
----------------------------------------------------------------
|Усього,|      У тому числі за терміном сплати      |
| грн. |------------------------------------------------------|
|    | 2003 |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |
|    |------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|    |III|IV|I|II|III|IV|I|II|III|IV|I|II|III|IV|I|II|III|IV|
|    |---+--+-+--+---+--+-+--+---+--+-+--+---+--+-+--+---+--|
|    |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
----------------------------------------------------------------
 
          2. Права та обов'язки сторін
 
   2.1. Центр зайнятості зобов'язується:
   зробити відповідні записи в документах первинного обліку
Платника, що ведуться центром зайнятості;
   у разі  дострокового погашення розстрочених сум провести
перерахунок  процентів  за  фактичний  термін  користування
розстроченням.
 
   2.2. Центр зайнятості має право:
   2.2.1. Прийняти рішення про дострокове розірвання договору
про розстрочення та рішення про розстрочення, і пред'явити до
сплати нараховані на розстрочений борг проценти, якщо Платник:
   накопичує новий  борг  або  не  сплачує  чергову частку
реструктурованого боргу протягом  двох  податкових  періодів,
наступних за податковим періодом виникнення такого нового боргу
або податковим періодом, за який сплачується чергова частка
реструктурованого боргу;
   ліквідується;
   виїжджає за кордон на постійне місце проживання (якщо Платник
страхових внесків є фізичною особою);
   визнається неплатоспроможним   за   будь-якими   іншими
зобов'язаннями, крім податкових.
   2.2.2. З дня, наступного за днем розірвання договору про
розстрочення, на розстрочені суми, що залишились несплаченими,
нараховувати пеню у розмірах, передбачених чинним законодавством.
   2.2.3. Надіслати відповідному податковому органу подання про
здійснення  заходів  з погашення розстрочених сум боргу, що
залишилися не сплаченими на день скасування рішення разом із сумою
несплачених процентів за користування розстроченням за період до
дня скасування рішення включно або звернутися до господарського
суду за стягненням цих сум.
 
   2.3. Платник зобов'язується:
   забезпечити своєчасну сплату розстрочених сум боргу, згідно з
умовами, визначеними пунктом 1 цього договору;
   нараховувати, але не сплачувати проценти за користування
розстроченням  і  списати їх у момент остаточного погашення
розстроченого боргу;
   з дня  дострокового розірвання договору про розстрочення
платник зобов'язаний сплатити невнесену суму розстроченого боргу,
суму нарахованих на неї процентів та суму процентів, яка була
нарахована на фактично сплачену розстрочену суму.
 
   2.4. Платник має право:
   достроково сплатити розстрочену суму боргу або його частину;
   достроково розірвати договір, повністю сплативши розстрочений
борг.
 
             3. Інші умови
 
   3.1. Спори, що виникають із правовідносин за цим договором,
вирішуються в судовому порядку.
 
   3.2. Платник зобов'язується у триденний строк повідомити
центр зайнятості про зміну місцезнаходження чи місця проживання,
номера телефону.
 
   3.3. Цей договір набирає чинності з дня його підписання та
діє до повного погашення розстроченого боргу, за винятком випадків
дострокового розірвання такого договору.
   Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову
юридичну силу, по одному кожній із сторін.
 
       4. Місцезнаходження (місце проживання)
            та підписи сторін
 
 4.1. Центр зайнятості ____________  4.2. Платник________________
 __________________________________  ____________________________
 
 
 Підпис директора центру зайнятості  Підпис Платника (керівника)
 __________________________________  ____________________________
 (назва базового центру зайнятості)     (назва платника)
 __________ ______________________  _________ __________________
 (підпис)  (прізвище, ім'я та   (підпис) (прізвище, ім'я та
         по батькові)           по батькові)
 
                   Підпис головного бухгалтера
                   Платника
                   _________ __________________
                   (підпис) (прізвище, ім'я та
                          по батькові)
 
 М.П.                 М.П.
 
 "___" ____________ р.        "___" ______________ р.
 
                   Паспортні дані:
                   Платника ___________________
                   ____________________________
                   головного бухгалтера _______
                   ____________________________

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка