Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про невідкладні заходи щодо поліпшення охорони та використання земель в Автономній Республіці Крим

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
     Про невідкладні заходи щодо поліпшення охорони
    та використання земель в Автономній Республіці Крим
 
 
   У зв'язку з серйозними недоліками у вирішенні питань охорони
та раціонального використання земель в Автономній Республіці Крим,
неефективністю державного управління у цій сфері та з метою
забезпечення вжиття невідкладних заходів для поліпшення стану
справ п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Кабінету Міністрів України:
 
   а) забезпечити завершення до жовтня 2004 року інвентаризації
земель в Автономній Республіці Крим;
 
   б) вжити у двомісячний строк  додаткових  заходів  щодо
забезпечення  посилення  державного  контролю  за додержанням
земельного законодавства, використанням  і  охороною  земель,
передбачивши при цьому узгодження дій органів виконавчої влади,
органів  місцевого  самоврядування  та  органів  прокуратури,
своєчасного реагування відповідно до закону на виявлені порушення
у цій сфері;
 
   в) у тримісячний строк вжити заходів щодо:
 
   цільового використання в Автономній Республіці Крим земель,
особливо  природно-заповідного,  оздоровчого  та рекреаційного
призначення, а також забезпечення звернення до суду в разі
недодержання відповідних вимог закону;
 
   недопущення вилучення  наданих  у  постійне  користування
земельних ділянок, які використовуються для вирощування особливо
цінних сортів винограду;
 
   г) розробити на внести у чотиримісячний строк на розгляд
Верховної Ради України:
 
   проект закону про особливий режим використання та охорони
земель Південного узбережжя Криму;
 
   проект закону щодо посилення відповідальності за порушення
вимог земельного законодавства.
 
   2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
разом з органами місцевого самоврядування вжити заходів щодо
вирішення питання стосовно надання громадянам та юридичним особам,
які виявили бажання та мають законні підстави, земельних ділянок з
метою недопущення нераціонального використання та попередження
самовільного захоплення земель.
 
   3. Утворити  Комісію  з  перевірки  стану  охорони  та
раціонального використання земель в Автономній Республіці Крим
(далі - Комісія).
 
   Призначити РАДЧЕНКА Володимира Івановича - Секретаря Ради
національної безпеки і оборони України - головою Комісії.
 
   Затвердити персональний склад Комісії (додається).
 
   Комісії провести перевірку ефективності реалізації державної
політики у сфері охорони та раціонального використання земель в
Автономній  Республіці  Крим, додержання вимог законодавства,
зокрема щодо оформлення прав на  земельні  ділянки,  сплати
земельного податку, своєчасності внесення орендної плати за землю,
продажу земельних ділянок та визначення цін на них.
 
   Надати голові Комісії право створювати в разі потреби робочі
групи, залучати в установленому порядку до їх роботи працівників
Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій,
учених, одержувати необхідні документи та матеріали, а також
вносити зміни до персонального складу Комісії.
 
   Голові Комісії доповісти про результати проведеної перевірки
і внести пропозиції до 27 лютого 2004 року.
 
   4. Оголосити догану Голові Державного комітету України по
земельних ресурсах Даниленку Анатолію Степановичу за недоліки в
організації здійснення державного управління у сфері охорони та
раціонального використання земель в Автономній Республіці Крим.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 17 грудня 2003 року
     N 1456/2003
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 17 грудня 2003 року N 1456/2003
 
               СКЛАД
    Комісії з перевірки стану охорони та раціонального
     використання земель в Автономній Республіці Крим
 
 
   РАДЧЕНКО        - Секретар Ради національної безпеки
Володимир Іванович      і оборони України, голова Комісії
 
   КОВАЛЕНКО       - заступник Глави Адміністрації
Валентин Васильович      Президента України - Керівник
               Головного управління з питань
               судової реформи, діяльності
               військових формувань та
               правоохоронних органів Адміністрації
               Президента України, заступник
               голови Комісії
 
   КОЛІНЬКО        - заступник Генерального прокурора
Ольга Михайлівна       України, заступник голови Комісії
 
   ДАНИЛЕНКО       - Голова Державного комітету України
Анатолій Степанович      по земельних ресурсах
 
   ДИШЛОВИЙ        - начальник Управління організації
Ігор Миколайович       санітарно-курортного лікування
               Міністерства охорони здоров'я
               України
 
   КУНІЦИН        - Голова Ради міністрів Автономної
Сергій Володимирович     Республіки Крим
 
   ЛЄКАРЬ         - заступник Голови Державної
Сергій Іванович        податкової адміністрації України
 
   ПАЛАМАРЧУК       - заступник Міністра внутрішніх справ
Микола Петрович        України - начальник Головного
               управління Міністерства внутрішніх
               справ України в Автономній
               Республіці Крим
 
   ПЕТРОЧЕНКО       - заступник Керівника апарату Ради
Юрій Адамович         національної безпеки і оборони
               України
 
   БОБИЛЬОВ        - перший заступник начальника
Олександр Фадійович      Департаменту Міністерства внутрішніх
               справ України
 
   РУБАН         - заступник Голови Головного
Наталія Іванівна       контрольно-ревізійного управління
               України
 
   УМЕРОВ         - заступник Голови Верховної Ради
Ільмі Рустемович       Автономної Республіки Крим
               (за згодою).
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  В.МЕДВЕДЧУК

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка