Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про завершення бюджетного 2003 року

         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         18.12.2003 N 06-09/1033-10776,
               N 25-211/1673-9583
 
                   Територіальним управлінням
                   Національного банку України,
                   ОПЕРУ Національного банку
                   України, Центральній
                   розрахунковій палаті,
                   банкам України і їх філіям
 
                   Державному казначейству
                   України
                   Управлінню Державного
                   казначейства у Автономній
                   Республіці Крим, областях,
                   м. Києві та Севастополі
 
                   Міністерству фінансів у
                   Автономній Республіці Крим
                   Головним фінансовим
                   управлінням у областях,
                   мм. Києві та Севастополі
 
                   Міністерствам (відомствам),
                   головним розпорядникам
                   бюджетних коштів
 
 
        Про завершення бюджетного 2003 року
 
 
   У зв'язку із завершенням бюджетного року, зобов'язуємо в
термін до 16-00 години 30.12.2003 року забезпечити завершення
роботи  щодо  виконання  розрахунково-платіжних  документів
розпорядників/одержувачів бюджетних коштів державного та місцевих
бюджетів в межах кошторисних призначень на 2003 рік.
 
   З метою  своєчасного  завершення  розрахунків  у  період
закінчення бюджетного року дозволити розпорядникам/одержувачам
бюджетних коштів державного і місцевих бюджетів виплату заробітної
плати та інших платежів соціального характеру за другу половину
грудня 2003 року починаючи з 22.12.2003 року.
 
   Відповідно  до  статті 57  Бюджетного  кодексу України
( 2542-14 ) залишки коштів загального та спеціального (крім
власних надходжень)  фондів  Державного  бюджету  України  у
національній валюті на рахунках, відкритих безпосередньо на ім'я
розпорядників/одержувачів бюджетних коштів, яким відповідно до
нормативних актів надано право обслуговуватись в банках, за
балансовими рахунками 2512, 2520, 2523, 2530 Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України ( va493500-97 ) та рахунками
3520,  3530,  3523  Плану  рахунків  бухгалтерського  обліку
Національного банку України, станом на кінець операційного дня 30
грудня 2003 року підлягають перерахуванню (на підставі платіжних
доручень власників рахунків) за такими платіжними реквізитами:
 
   Одержувач - Державний бюджет України
 
   Код за ЄДРПОУ - 20055032
 
   Банк одержувача - Державне казначейство України
 
   Код органу - 820172
 
   Рахунок:
 
   - загальний фонд - N 31120000000001
 
   - спеціальний фонд - N 312286106
 
   В полі "призначення платежу" додатково зазначається "Стаття
57".
 
   Залишки коштів, які обліковуються  на валютних рахунках
розпорядників коштів в частині виконання кошторисів загального
фонду Державного бюджету України розпорядники бюджетних коштів
повертають за порядком, зворотним отриманню таких коштів на
валютні рахунки.
 
   Залишки коштів загального та спеціального (крім власних
надходжень) фондів Державного бюджету України у національній
валюті розпорядників/одержувачів бюджетних коштів, які знаходяться
на казначейському обслуговуванні, з рахунків, відкритих в органах
Державного казначейства України за балансовими рахунками 3511,
3512, 3513,  3521, 3522, 3523,  3525, 3526 Плану  рахунків
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів
( v0001506-00 ), за платіжними дорученнями власників коштів
органами Державного казначейства перераховуються до державного
бюджету на рахунки, визначені територіальними органами Державного
казначейства України.
 
   Залишки коштів загального фонду Державного бюджету України,
які залишаться на рахунках розпорядників/одержувачів бюджетних
коштів станом на 01.01.2004, будуть віднесені в рахунок зменшення
асигнувань 2004 бюджетного року.
 
   Що стосується спеціального фонду Державного бюджету України,
то на рахунках розпорядників/одержувачів бюджетних коштів станом
на 01.01.2004 можуть обліковуватись тільки ті кошти, що зберігають
цільове призначення за спеціальним фондом 2004 бюджетного року, та
власні кошти.
 
   Розпорядники/одержувачі  коштів місцевих  бюджетів  мають
підготувати розпорядчі документи щодо перерахування станом на
кінець операційного дня 30 грудня 2003 року залишків коштів
загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів на
рахунки відповідного бюджету, відкриті на їх ім'я в управліннях
Державного казначейства України за балансовими рахунками Плану
рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих
бюджетів ( v0001506-00 ) 3142 (загальний фонд) і 3152 (спеціальний
фонд) відповідних бюджетів:
 
   - для  областей,  в яких запроваджено повнофункціональне
обслуговування місцевих бюджетів - з рахунків, відкритих в органах
Державного казначейства за балансовими рахунками 3531, 3532, 3541,
3542, 3543 Плану рахунків бухгалтерського  обліку  виконання
державного та місцевих бюджетів ( v0001506-00 );
 
   - для областей, які переходять на казначейське обслуговування
місцевих бюджетів за видатками до 31.12.2003 року, - з рахунків
розпорядників/одержувачів бюджетних коштів, відкритих в банках
України (філіях) за рахунками балансових рахунків групи 254 "Кошти
місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються з
місцевих бюджетів" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків
України  ( va493500-97 ), з одночасним закриттям зазначених
рахунків.
 
   Розрахунки  по платежах з  погашення та  обслуговування
державного боргу між Державним казначейством та Національним
банком України проводяться до 12-00 31 грудня 2003 року, а
розрахунки між  органами Державного казначейства  України по
завершенні бюджетного року за балансовим рахунком 3240 Плану
рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України з
використанням СЕП НБУ будуть виконуватись без клієнтів до 13-00
години 31 грудня 2003 року за окремим регламентом.
 
 Голова Державного казначейства України        П.Г.Петрашко
 
 Голова Національного банку України          С.Л.Тігіпко

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка