Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до порядку здійснення митними органами контролю за визначенням країни походження товару

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            25.11.2003 N 796
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 грудня 2003 р.
                   за N 1175/8496
 
 
       Про внесення змін і доповнень до порядку
    здійснення митними органами контролю за визначенням
           країни походження товару
 
 
   Відповідно до Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV
( 92-15  ), Положення про  Державну митну службу  України,
затвердженого Указом Президента України від 24.08.2000 N 1022/2000
( 1022/2000 ), постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002
N 1864 ( 1864-2002-п ) "Про затвердження Порядку визначення країни
походження товару, що переміщується через митний кордон України",
у зв'язку зі змінами в структурі регіональних митниць і митниць та
з метою підвищення ефективності роботи регіональних митниць,
митниць Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести Зміни й доповнення до Положення про відділ митних
платежів регіональної митниці, митниці прямого підпорядкування,
митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 28.12.99
N 864 ( z0050-00 ) (із змінами та доповненнями), зареєстрованим у
Міністерстві  юстиції України 27.01.2000  за N 50/4271,  що
додаються.
 
   2. Наказ  Держмитслужби  України  від  02.12.99  N  782
( z0911-99 ) "Про затвердження Примірного положення про відділ
тарифів та митної вартості і Порядків його роботи", зареєстрований
в Міністерстві юстиції України 24.12.99 за N 911/4204, вважати
таким, що втратив чинність.
 
   3. Управлінню  тарифного  регулювання  (Пашинний О.І.)  й
Управлінню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
 
   4. Установити, що цей наказ застосовується з дня набрання
чинності Митним кодексом України ( 92-15 ).
 
   5. Відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації
та зв'язків з громадськістю (Гунько С.О.) забезпечити висвітлення
цього наказу в засобах масової інформації після його державної
реєстрації.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Служби Дьоміна Ю.М.
 
 Голова Служби                   М.М.Каленський
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   25.11.2003 N 796
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 грудня 2003 р.
                   за N 1175/8496
 
 
            ЗМІНИ Й ДОПОВНЕННЯ
    до Положення про відділ митних платежів регіональної
    митниці, митниці прямого підпорядкування, митниці
              ( z0050-00 )
 
 
   1. Останній абзац пункту 1.4 Положення виключити.
 
   2. Доповнити Положення розділом 8 "Організація контролю за
правильністю визначення країни походження товарів" такого змісту:
 
   "8.1. Здійснення контролю за визначенням країни походження
товарів при їх митному оформленні, виконання інших завдань та
функцій, пов'язаних з визначенням країни походження товарів,
віднесено в Митниці до компетенції:
 
   8.1.1. Посадових осіб сектору визначення походження товарів
Відділу.
   8.1.2. Посадових осіб Відділу, що працюють на постійній
основі в інших підрозділах Митниці.
   8.1.3. Інших посадових осіб Митниці, до службових обов'язків
яких віднесено контроль за визначенням країни походження товарів.
Ці посадові особи призначаються у тих підрозділах Митниці (митні
пости, відділи), у яких з будь-яких причин не  передбачена
присутність представника Відділу на постійній основі.
 
   8.2. Посадові особи Митниці, визначені в пункті 8.1 цього
Положення, попередньо проходять відповідну підготовку у Відділі та
отримують допуск до необхідних баз даних та інформації, що
використовуються для виконання покладених на Відділ завдань щодо
визначення країни походження товарів.
 
   8.3. До компетенції посадових осіб Митниці, зазначених у
пунктах 8.1.2 та 8.1.3 цього Положення, належать:
   здійснення перевірки  правильності  визначення  країни
походження товарів при митному оформленні із застосуванням ВМД;
   перевірка сертифікатів  про  походження  товару,  які
застосовуються для підтвердження країни походження товару, що
ввозиться на митну територію України на умовах угод про вільну
торгівлю, укладених Україною (далі - преференційний сертифікат);
   прийняття рішень про визначення країни походження товарів;
   підготовка запитів до сектору визначення походження товарів у
разі неможливості самостійно прийняти рішення з визначення країни
походження товарів;
   підготовка пропозицій щодо визначення товарів, які стосовно
інших товарів, подібних за складом та функціями, мають значну
різницю  у  ступені  оподаткування  та  заходах  нетарифного
регулювання, що до них застосовуються і щодо яких існує можливість
неправильного декларування даних про країну їх походження, та
заходів контролю за визначенням походження таких товарів;
   підготовка пропозицій з удосконалення законодавчих та інших
нормативно-правових актів з питань визначення країни походження
товарів.
 
   8.4. До повноважень сектору визначення походження товарів
належать:
   ведення централізованого обліку прийнятих Митницею рішень про
визначення країни походження товару;
   здійснення роботи зі збирання, аналізу та перевірки даних
торгово-промислових палат і виробників товарів, необхідних для
перевірки сертифікатів про походження товару з України;
   формування інформаційних баз даних;
   вирішення питань з визначення країни походження товарів на
підставі запитів, які надходять до сектору визначення походження
товарів;
   узагальнення пропозицій щодо визначення товарів, які стосовно
інших товарів, подібних за складом та функціями, мають значну
різницю  у  ступені  оподаткування  та  заходах  нетарифного
регулювання, що до них застосовуються і щодо яких існує можливість
неправильного декларування даних про країну їх походження, та
заходів контролю за визначенням походження таких товарів;
   аналіз роботи Митниці в напрямку визначення країни походження
товарів;
   формування та подання звітності про стан і результати роботи
Митниці з визначення країни походження товарів у порядку та за
формою, встановленими Держмитслужбою України;
   проведення перевірок стану дотримання порядку визначення
країни походження товарів структурними підрозділами Митниці та
надання їм методичної й практичної допомоги;
   узагальнення пропозицій з удосконалення законодавчих та інших
нормативно-правових актів з питань визначення країни походження
товарів;
   посадові особи сектору визначення походження товарів мають
право на здійснення перевірки правильності визначення країни
походження товарів при митному оформленні із застосуванням ВМД.
 
   8.5. Окрім  повноважень,  визначених у пункті 8.4 цього
Положення, до повноважень сектору визначення походження товарів
регіональної митниці належить організація контролю діяльності
підпорядкованих митниць з питань визначення країни походження
товарів.
 
   8.6. Рішення про визначення країни походження товару за
формою, установленою згідно з додатком 11 до цього Положення,
приймається у разі:
   вирішення спірних питань з визначення країни походження
товарів (у тому числі у випадках, визначених пунктом 5 Порядку
визначення країни походження товару, що переміщується через митний
кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від
12.12.2002 N 1864 ( 1864-2002-п );
   визнання країни походження товару невідомою;
   визнання преференційного сертифіката недійсним;
   відновлення режиму найбільшого сприяння або преференційного
режиму згідно з чинним законодавством;
   перегляд під контролем сектору визначення походження товарів
рішення, раніше прийнятого на основі недостовірної інформації.
   Це рішення є обов'язковим при митному оформленні товарів.
Облік зазначених рішень про визначення країни походження товарів у
Митниці ведеться централізовано сектором визначення походження
товарів з використанням Журналу обліку рішень про визначення
країни походження товарів (додаток 12). Порядок ведення вказаного
журналу та порядок  взаємообміну  інформацією  між  сектором
визначення походження товарів та структурними підрозділами Митниці
щодо прийнятих рішень установлюються Митницею. При цьому начальник
Митниці може збільшити кількість граф журналу в порівнянні з тією
формою, що наведена в додатку 12 до цього Порядку".
 
   3. Доповнити Положення додатками 11, 12 за формами, що
додаються.
 
 Начальник Управління
 тарифного регулювання                О.І.Пашинний
 
                   Додаток 11
                   до Положення про відділ
                   митних платежів регіональної
                   митниці, митниці
                   прямого підпорядкування,
                   митниці
 
 
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
      __________________________________ МИТНИЦЯ
 
               РІШЕННЯ
       про визначення країни походження товару
 
       від "__"________ ____ р. N ___________
 
 
   1. Перелік поданих для розгляду документів:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________,
 
   у тому числі (за наявності)
   сертифікат про походження товару ______ від "__"_____ ____ р.
                   (форма)
N _______;
 
   суб'єкт ЗЕД: _______________________________________________;
 
   ВМД N ______________________ від "__" ____________ _______ р.
 
   дані граф 31, 33 та 34 ВМД, за якими задекларовано товар:
 
   ---------------------------------------------------------
   |графа 31|                       |
   |--------+----------------------------------------------|
   |графа 33|                       |
   |--------+----------------------------------------------|
   |графа 34|                       |
   ---------------------------------------------------------
 
   2. Нормативно-правові акти Держмитслужби  України,  якими
керувались для прийняття рішення:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   3. Висновки та їх обґрунтування:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Посадова особа ________________ __________ ____________________
          (посада)    (підпис)     (П.І.Б.)
 
                   Додаток 12
                   до Положення про відділ
                   митних платежів регіональної
                   митниці, митниці прямого
                   підпорядкування, митниці
 
 
               ЖУРНАЛ
   ОБЛІКУ РІШЕНЬ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата і |Прізвище | Категорія |N ВМД, що|Назва та код | Заявлена |              | Очікувана |Дата та|   Сума   |Примітка|
|з/п| номер  |посадової|питання, за|заявлена,|товару згідно| країна | Висновок щодо походження |  сума  | номер | додаткових |    |
|  | рішення | особи, |  якою  | дата  | з УКТЗЕД  |походження|      товару      |збільшення |оформ- | нарахувань |    |
|  |  про  | якою  | прийнято |     |       | товару |----------------------------| митних  | леної |  митних  |    |
|  |визначення|підготов-| рішення |     |       |     |         |     |платежів, у| ВМД | платежів, у |    |
|  | країни |  лено | (режим  |     |       |     |Країна походження | Країна |т.ч. за їх |    | т.ч. за їх |    |
|  |походження| рішення | вільної |     |       |     |   товару   |походжен-| видами, |    |видами (грн.),|    |
|  | товарів |     | торгівлі/ |     |       |     |------------------|ня товару|  грн.  |    |за оформленою |    |
|  |     |     |  режим  |     |       |     |     | Режим |невідома |      |    |   ВМД   |    |
|  |     |     |найбільшого|     |       |     | Вільна |найбіль-|     |      |    |       |    |
|  |     |     | сприяння) |     |       |     |торгівля | шого |     |      |    |       |    |
|  |     |     |      |     |       |     |     |сприяння|     |      |    |       |    |
|  |     |     |      |     |       |     |     |    |     |      |    |       |    |
|---+----------+---------+-----------+---------+-------------+----------+---------+--------+---------+-----------+-------+--------------+--------|
| 1 |  2   |  3  |   4   |  5  |   6   |  7   |  8  |  9  |  10  |  11   | 12  |   13   |  14  |
|---+----------+---------+-----------+---------+-------------+----------+---------+--------+---------+-----------+-------+--------------+--------|
|  |     |     |      |     |       |     |     |    |     |      |    |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка