Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до щоквартальної галузевої статистичної звітної форми N 33-коротка "Звіт про хворих на туберкульоз" та Інструкції щодо її заповнення

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            16.12.2003 N 585
 
 
     Про внесення змін та доповнень до щоквартальної
    галузевої статистичної звітної форми N 33-коротка
     "Звіт про хворих на туберкульоз" та Інструкції
            щодо її заповнення
 
 
   З метою вдосконалення галузевої статистичної звітності з
туберкульозу Н А К А З У Ю:
 
   1. Вважати таким, що втратив чинність наказ МОЗ України від
15.01.2002 року N 7 ( v0007282-02 ) "Про внесення змін та
доповнень до щоквартальної галузевої статистичної звітної форми
N 33-коротка "Звіт про хворих на туберкульоз" та інструкції щодо
її заповнення".
 
   2. Внести зміни та доповнення до щоквартальної галузевої
статистичної звітної форми N 33-коротка "Звіт про хворих на
туберкульоз" та Інструкції щодо її заповнення,  затверджених
наказом МОЗ України від 15.05.2001 року N 182 ( v0182282-01 ) "Про
затвердження щоквартальної галузевої статистичної звітної форми
N 33-коротка "Звіт про хворих на туберкульоз", виклавши їх у новій
редакції, що додаються.
 
   3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської державних адміністрацій, Головного управління охорони
здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної
адміністрації забезпечити впровадження затвердженої щоквартальної
галузевої статистичної звітної форми N 33-коротка "Звіт про хворих
на туберкульоз" в лікувально-профілактичних закладах з I кварталу
2004 року.
   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Перший заступник Міністра,
 Головний державний санітарний
 лікар України                    О.В.Лапушенко
 
 
         Галузева статистична звітність
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                           КОДИ                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |     |   |     |     |      |       |      |   |  |
|---------+------------+---------+------+----------+---------+------------+-------------+-----------+-----+----|
| форми |організації-|території|галузі|  виду  | форми |організацій-|міністерства,|вищестоящої|   | КС |
|документа|складача - |за КОАТУУ| за |економіч- |власності|но-правової |  іншого  |організації|   |  |
| за ДКУД |ідендифіка- |     | ЗКГНГ|  ної  | за КФВ |  форми  |центрального |   -   |   |  |
|     |ційний код |     |   |діяльності|     |господарюва-|  органу  |ідентифіка-|   |  |
|     |за ЄДРПОУ  |     |   | за КФВ |     |ння за КОПФГ| виконавчої |ційний код |   |  |
|     |      |     |   |     |     |      | влади за  | ЄДРПОУ  |   |  |
|     |      |     |   |     |     |      |  СПОДУ  |      |   |  |
|---------+------------+---------+------+----------+---------+------------+-------------+-----------+-----+----|
|  1  |   2   |  3  |  4 |  5   |  6  |   7   |   8   |   9   | 10 | 11 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                        Форма N 33-коротка
 
 Кому подається (назва і поштова          ЗАТВЕРДЖЕНА
 адреса одержувача) ____________
 _______________________________      Наказ Міністерства охорони
                        здоров'я України
 Ким подається (назва і поштова        16.12.2003 N 247
 адреса закладу) _______________
 _______________________________      Щоквартальна
 
                 Подають:
 
                   - Автономна Республіка Крим,
                 обласні,    Київський    та
                 Севастопольський      міські
                 протитуберкульозні  диспансери,
                 які ведуть територіальний реєстр
                 (картотеку) хворих - 10 числа
                 першого  місяця  наступного за
                 звітним  кварталом  до  МОЗ
                 Автономної  Республіки  Крим,
                 обласних,    Севастопольської
                 міської  держадміністрацій  та
                 Головного  управління  охорони
                 здоров'я    та    медичного
                 забезпечення Київської  міської
                 держадміністрації;
                   - другий      примірник
                 надсилається  до  15  числа
                 Міністерству  охорони  здоров'я
                 України   (Центр   медичної
                 статистики)
 
 
                ЗВІТ
          про хворих на туберкульоз за
          _________________ 20__ р.
 
 
      Число хворих з уперше в житті встановленим
        діагнозом активного туберкульозу *
 
   Таблиця 1100
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування |Номер|Шифр за  |Всього|  в тому числі   |      із графи 1:   |
|нозологій  |рядка|МКХ-10   |   |--------------------+---------------------------|
|       |   |      |   |діти |під- |дорослі |сіль- |підтверджено    |
|       |   |      |   |0-14 |літки|18 р. і |ські |--------------------|
|       |   |      |   |років|15-17|старші |жителі|мазком|куль-|гісто- |
|       |   |      |   |   |років|    |   |   |турою|логічно|
|-------------+-----+-----------+------+-----+-----+--------+------+------+-----+-------|
|   А    |  Б |   В   | 1  | 2 | 3  |  4  | 5  | 6  | 7 |  8  |
|-------------+-----+-----------+------+-----+-----+--------+------+------+-----+-------|
|Активний   | 1 |A15-A19  |   |   |   |    |   |   |   |    |
|туберкульоз |   |      |   |   |   |    |   |   |   |    |
|- всього   |   |      |   |   |   |    |   |   |   |    |
|-------------+-----+-----------+------+-----+-----+--------+------+------+-----+-------|
|з них:    | 2 |A15.0-3,  |   |   |   |    |   |   |   |    |
|активний   |   |A16.0-2,  |   |   |   |    |   |   |   |    |
|туберкульоз |   |A19-частка |   |   |   |    |   |   |   |    |
|легенів   |   |      |   |   |   |    |   |   |   |    |
|-------------+-----+-----------+------+-----+-----+--------+------+------+-----+-------|
|в тому    | 3 |A15.0-3,  |   |   |   |    |   |   |   |    |
|числі: з   |   |A16.0-2,  |   |   |   |    |   |   |   |    |
|бактеріови- |   |A19-частка |   |   |   |    |   |   |   |    |
|діленням   |   |      |   |   |   |    |   |   |   |    |
|-------------+-----+-----------+------+-----+-----+--------+------+------+-----+-------|
|з      | 4 |A15.0-3,  |   |   |   |    |   |   |   |    |
|деструкцією |   |A16.0-2,  |   |   |   |    |   |   |   |    |
|       |   |A19-частка |   |   |   |    |   |   |   |    |
|-------------+-----+-----------+------+-----+-----+--------+------+------+-----+-------|
|позалегеневий| 5 |A15-A18,  |   |   |   |    |   |   |   |    |
|туберкульоз |   |A19-частка |   |   |   |    |   |   |   |    |
|-------------+-----+-----------+------+-----+-----+--------+------+------+-----+-------|
|міліарний  | 6 |A19 (крім |   |   |   |    |   |   |   |    |
|туберкульоз |   |A19-частка)|   |   |   |    |   |   |   |    |
|-------------+-----+-----------+------+-----+-----+--------+------+------+-----+-------|
|Крім того,  | 7 |A15-A19  |   |   |   |    |   |   |   |    |
|рецидиви   |   |      |   |   |   |    |   |   |   |    |
|всіх форм  |   |      |   |   |   |    |   |   |   |    |
|туберкульозу |   |      |   |   |   |    |   |   |   |    |
|-------------+-----+-----------+------+-----+-----+--------+------+------+-----+-------|
|з них    | 8 |A15.0-3,  |   |   |   |    |   |   |   |    |
|рецидиви   |   |A16.0-2,  |   |   |   |    |   |   |   |    |
|туберкульоз |   |A19-частка |   |   |   |    |   |   |   |    |
|у легенів  |   |      |   |   |   |    |   |   |   |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * Заповнюється  обласними,  Київським,  Севастопольським
міськими протитуберкульозними диспансерами  (відділеннями)  на
підставі отриманих від закладів охорони здоров'я системи МОЗ та
інших центральних органів виконавчої влади "Повідомлення про
хворого  з  уперше в житті встановленим діагнозом активного
туберкульозу або його рецидиву" (ф.N 089/о). Облікову  форму
заповнюють також на померлих, у яких за життя діагноз активного
туберкульозу не було встановлено.
 
   Таблиця 1200. Із загальної кількості хворих на туберкульоз
(рядок 1  графа  1  табл.  1100) у поєднанні із носійством
ВІЛ-інфекцією (A15-A19/Z21) 1 ________, у поєднанні з хворобою,
зумовленою вірусом імунодефіциту людини (СНІД) (A15-A19/В20.0)
2 _______, у поєднанні з пневмоконіозом (A15-A16/j65) 3 ________.
 
   Таблиця 1300. Кількість хворих на  активний  туберкульоз
медичних працівників загальнолікувальної мережі (із рядка 1 графи
1 таблиці 1100) 1 ___________, у тому числі протитуберкульозних
закладів 2 _______, з них лікарі 3 _________; середній медичний
персонал 4 _________, молодший медичний персонал 5 _________, інші
6 _______.
 
 Дата "__" ____________ 20__ р.  Керівник закладу _______________
                            (підпис)
 Виконавець ___________________  М.П. ___________________________
       (прізвище, ім'я,        (прізвище, ім'я,
        по батькові)       по батькові, N телефону)
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   16.12.2003 N 585
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
       щодо заповнення щоквартальної галузевої
       статистичної звітної форми N 33-коротка
         "Звіт про хворих на туберкульоз"
 
 
   Звіт щоквартально подають:
 
   - протитуберкульозні диспансери, які ведуть територіальний
реєстр (картотеку) хворих до МОЗ Автономної Республіки Крим,
управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської
державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та
медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації -
10 числа першого місяця наступного за звітним кварталом;
 
   - МОЗ Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я
обласних, Севастопольської  міської  державних  адміністрацій,
Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення
Київської міської державної адміністрації - 15 числа першого
місяця  наступного за звітним кварталом Міністерству охорони
здоров'я України (Центру медичної статистики - на паперових
носіях, а також електронною поштою на адресу ukrmedstst@ukr.net в
системі МЕДСТАТ).
 
   В адресній частині звіту зазначаються найменування закладу, у
який надсилається звіт; назва і тип закладу, який подає звіт, їх
поштова адреса.
 
   Звіт формується обласними, Київським та  Севастопольським
міськими,  Автономної  Республіки  Крим  протитуберкульозними
диспансерами на підставі облікової форми N 089/о, затвердженої
спільним наказом МОЗ і Держкомстату України від 25.03.2002 р.
N 112/139 ( z0405-02 ) та зареєстрованої в Мін'юсті України від
29.04.2002 р. N 405/6693.
 
   Під час заповнення звіту розподіл хворих на міських або
сільських жителів здійснюється за місцем постійного проживання
хворого відповідно до пункту 6 "Повідомлення про хворого з уперше
в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу або його
рецидиву" (форма первинного обліку N 089/о), а не за місцем
звернення за медичною допомогою.
 
   У звіті найменування нозологій та метод їх підтвердження
вказуються згідно наказу МОЗ України від 28.10.2003 р. N 499
( v0499282-03 );  шифруються  діагнози  у  відповідності  до
Міжнародної  статистичної класифікації хвороб 10-го перегляду
(МКХ-10).
 
   Щоквартальна звітна форма N 33-коротка складається із таблиці
1100 "Число хворих з уперше в житті встановленим діагнозом
активного туберкульозу", 1200 "Поєднання туберкульозу з ВІЛ/СНІДом
та пневмоконіозом" та 1300 "Захворюваність медичних працівників".
 
   В таблиці 1100 "Число хворих з уперше в житті встановленим
діагнозом активного туберкульозу" вказуються відомості про хворих,
яким уперше в житті встановлений діагноз активного туберкульозу.
Відомості формуються на підставі отриманих від закладів охорони
здоров'я системи МОЗ та інших центральних органів виконавчої влади
форми первинного обліку N 089/о.
 
   Таблиця 1100 включає відомості про захворювання з уперше в
житті встановленим діагнозом активного туберкульозу - всього, в
тому числі у дітей 0 - 14 років включно, підлітків 15 - 17 років
та дорослого населення 18 років і старших; серед сільського
населення;  туберкульоз  підтверджений  мазком,  культурально,
гістологічно.
 
   У графі 1 "Всього" указується загальна кількість хворих на
туберкульоз за локалізацією процесу.
 
   Підсумок граф 2 + 3 + 4 по усіх рядках має дорівнювати даним
графи 1.
 
   Рядок 1 по усіх графах має збігатися з підсумком рядків 2, 5,
6.
 
   Дані рядка 2 повинні бути більшими або дорівнювати (окремо)
даним рядків 3, 4.
 
   До рядка 5 "Позалегеневий туберкульоз" включається також
первинна тубінтоксикація (A18.9).
 
   Рядки 9, 10 "Крім того, рецидиви туберкульозу та легень"
включають відомості про ранні та пізні рецидиви туберкульозу та
легень.
 
   При аналізі захворюваності в регіоні потрібно враховувати
дані підсумку рядків 1 та 9.
 
   Таблиця 1200 "Поєднання  туберкульозу  з  ВІЛ/СНІДом  та
пневмоконіозом". Відомості про вказані нозології формуються також
на підставі облікової форми N 089/о, у пункті "Детальний клінічний
діагноз" записують назву діагнозу по туберкульозу, а в клітинках,
де шифр за МКХ-10 вказують шифр туберкульозу та ВІЛ/СНІДу; діагноз
пневмоконіозу записують "Туберкульоз у поєднанні з пневмоконіозом"
і шифр проставляється згідно МКХ-10.
 
   Дані пунктів 1, 2, 3 повинні бути меншими даних таблиці 1100
рядка 1 графи 1.
 
   Таблиця 1300.  "Захворюваність  медичних  працівників"  -
включаються відомості про кількість хворих на активний туберкульоз
медичних  працівників  як  загальнолікувальної мережі, так і
протитуберкульозних закладів. Заповнюється на підставі облікової
форми N 089/о.
 
   Дані пункту 1 повинні бути меншими рядка 1 графи 1 таблиці
1100.
 
   Примітка: звітну форму N 33-коротка необхідно подавати із
наростаючим підсумком, тобто за квартал, за 6 місяців, за 9
місяців та за рік.
 
 Начальник Центру медичної
 статистики МОЗ України               М.В.Голубчиков

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка