Законы Украины

Новости Партнеров
 

Деякі питання оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату, проведення моніторингу умов інвестиційної діяльності та стану роботи із зверненнями інв...

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 18 грудня 2003 р. N 779-р
                Київ
 
 
     Деякі питання оцінювання роботи центральних і
     місцевих органів виконавчої влади щодо залучення
      інвестицій, здійснення заходів з поліпшення
     інвестиційного клімату, проведення моніторингу
     умов інвестиційної діяльності та стану роботи
          із зверненнями інвесторів
 
 
   1. Центральним і місцевим органам виконавчої влади:
 
   забезпечити впровадження  в  практику  своєї  діяльності
оцінювання раз на півріччя роботи щодо залучення інвестицій,
здійснення заходів з  поліпшення  інвестиційного  клімату  у
відповідних галузях економіки та в розрізі реґіонів (далі -
оцінювання роботи) на основі комплексного аналізу показників
економічного і соціального розвитку з урахуванням їх динаміки
згідно з додатком 1;
 
   передбачати кошти для  проведення  оцінювання  роботи  і
висвітлення її результатів у засобах масової інформації;
 
   проводити моніторинг  стану  роботи з надання роз'яснень
положень нормативно-правових актів  щодо  умов  інвестиційної
діяльності, звернень інвесторів до органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, їх своєчасного розгляду та
відповідного реагування на них (далі - моніторинг діяльності);
 
   подавати щороку до 15 лютого та 15 серпня Мінекономіки
інформацію  про  результати  оцінювання  роботи  за  формою,
затвердженою цим Міністерством, і моніторингу діяльності за формою
згідно з додатком 2.
 
   2. Мінекономіки разом з іншими заінтересованими центральними
органами виконавчої влади розробити у тримісячний строк на основі
показників, встановлених цим розпорядженням, і затвердити методику
оцінювання роботи та відповідну форму звіту.
 
   3. Мінекономіки інформувати раз на півріччя до 1 березня  та
1 вересня Кабінет Міністрів України про результати оцінювання
роботи і моніторингу діяльності органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування у відповідних галузях економіки
та в розрізі реґіонів.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 21
 
 
                    Додаток 1
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 18 грудня 2003 р. N 779-р
 
              ПОКАЗНИКИ
         оцінювання роботи центральних і
     місцевих органів виконавчої влади щодо залучення
      інвестицій, здійснення заходів з поліпшення
      інвестиційного клімату у відповідних галузях
         економіки та в розрізі регіонів
 
 
        Центральні органи виконавчої влади
 
   Економічні показники  (валова  додана  вартість,  обсяг
промислового  (сільськогосподарського)  виробництва,   обсяг
реалізації продукції, дебіторська та кредиторська заборгованість,
стан виробничих потужностей та ресурсної бази, обсяг експортних та
імпортних операцій).
 
   Обсяг інвестицій в основний капітал, у тому числі іноземних
інвестицій.
 
   Реалізація інвестиційних проектів:
 
   за рахунок коштів державного бюджету;
 
   за кредитами,  які  надаються  міжнародними  фінансовими
організаціями.
 
   Здійснення заходів щодо виконання державних цільових програм
(Програма  розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки
( 1801-2001-п ),  Програма   "Інвестиційний  імідж  України"
( 477-2002-р ) тощо).
 
   Інші показники.
 
         Місцеві органи виконавчої влади
        (додатково крім перелічених вище)
 
   Реалізація інвестиційних  проектів  за  рахунок  коштів
державного та місцевих бюджетів.
 
   Здійснення заходів  щодо  виконання регіональних цільових
програм.
 
   Фінансова інфраструктура   (кількість   банків,   бірж,
інвестиційних фондів).
 
   Ринкова інфраструктура      (кількість     готелів,
бізнес-інкубаторів, фондів підтримки розвитку  підприємництва,
кредитних спілок та лізингових компаній).
 
   Транспортна інфраструктура (обсяг пасажирських і вантажних
перевезень, кількість вокзалів та аеропортів).
 
   Телекомунікаційна інфраструктура  (кількість  користувачів
мережі Інтернет, покриття території мобільним зв'язком, обсяги
місцевого теле- та радіомовлення, тираж місцевих періодичних
видань).
 
   Людські ресурси (чисельність населення, зайнятого в усіх
сферах економіки,  частка  працездатного  населення,  ступінь
безробіття, рівень народжуваності та смертності населення, розмір
середньої заробітної плати і пенсії, сума заборгованості із
заробітної плати і пенсії).
 
______________
Примітки: 1. Оцінювання роботи проводиться на основі показників
       статистичної звітності економічного і соціального
       розвитку.
 
     2. Під час оцінювання роботи враховується ефективність
       організації, участі  та  презентації інвестиційних
       проектів на вітчизняних  і  міжнародних  форумах,
       виставках та ярмарках.
 
 
Зразок                 Додаток 2
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 18 грудня 2003 р. N 779-р
 
                ЗВІТ
   ______________________________________________________
     (центральний (місцевий) орган виконавчої влади)
     про результати моніторингу умов інвестиційної
    діяльності та стану роботи із зверненнями інвесторів
          за ___ півріччя 200__ року
 
------------------------------------------------------------------
               |Кількість | Зміст | Зміст роботи
               |звернень |звернень| із зверненнями
               |у звітному|    |
               | періоді |    |
------------------------------------------------------------------
1. Надання роз'яснень
положень нормативно-правових
актів, усього
 
у тому числі з питань:
 
оподаткування
 
власності
 
сертифікації та ліцензування
 
реєстрації
 
повноважень центральних
(місцевих) органів виконавчої
влади
 
з інших питань
 
2. Розгляд скарг, усього
 
у тому числі щодо роботи:
 
центральних (місцевих)
органів виконавчої влади
 
органів місцевого
самоврядування
 
органів контролю
 
податкових органів
 
суб'єктів підприємницької
діяльності
 
з інших питань
 
3. Розгляд пропозицій, усього
 
у тому числі щодо:
 
поліпшення роботи центральних
(місцевих) органів виконавчої
влади
 
удосконалення
нормативно-правових актів
 
реалізації соціальних
проектів, у тому числі разом
з центральними (місцевими)
органами виконавчої влади
 
розвитку інвестиційної,
виробничої та соціальної
інфраструктури
 
стимулювання інвестиційної
діяльності з боку центральних
(місцевих) органів виконавчої
влади
 
з інших питань

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка