Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Указу Президента України від 13 вересня 1994 року N 519

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
     Про внесення змін до Указу Президента України
         від 13 вересня 1994 року N 519
 
 
   У зв'язку  з  підвищенням  розмірів заробітної плати та
середньодушового сукупного доходу громадян п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Внести зміни до Указу Президента України від 13 вересня
1994 року N 519 ( 519/94 ) "Про збільшення неоподатковуваного
мінімуму та ставки прогресивного оподаткування доходів громадян"
(у редакції Указу Президента України від 3 лютого 1995 року N 100,
виклавши статті 1 і 2 у такій редакції:
 
   "1. Установити з 1 жовтня 1995 року мінімум доходів громадян,
що не обкладається прибутковим податком, у розмірі 1700 тисяч
карбованців на місяць.
   2. Установити такі ставки прогресивного оподаткування доходів
громадян:
 
 -----------------------------------------------------------------
 |Місячний сукупний оподатковуваний  |Ставки та розміри податку|
 |доход (у неоподатковуваних мінімумах)|             |
 -----------------------------------------------------------------
 З доходу в розмірі одного неоподатко-  не оподатковується
 вуваного мінімуму
 
 З доходу в розмірі від одного неопо-  10 відсотків від суми
 датковуваних мінімумів + 1 крб. до 5  доходу, що перевищує
 неоподатковуваних мінімумів       розмір одного неоподат-
                     ковуваного мінімуму
 
 З доходу в розмірі від 5 неоподатко-  податок з доходу в роз-
 вуваного мінімуму + 1 крб. до 10    мірі 5 неоподатковуваних
 неоподатковуваних мінімумів       мінімумів + 15 відсотків
                     від суми, що перевищує
                     доход у розмірі 5 неопо-
                     датковуваних мінімумів
 
  З доходу в розмірі від 10 неоподатко- податок з доходу в роз-
  вуваних мінімумів + 1 крб. до 60    мірі 10 неоподатковува-
  неоподатковуваних мінімумів      них мінімумів + 20 від-
                     сотків від суми, що пе-
                     ревищує доход у розмірі
                     10 неоподатковуваних
                     мінімумів
 
  З доходу в розмірі від 60 неоподатко- податок з доходу в роз-
  вуваних мінімумів + 1 крб. до 100   мірі 60 неоподатковува-
  неоподатковуваних мінімумів      них мінімумів + 30 від-
                     сотків від суми, що пе-
                     ревищує доход у розмірі
                     60 неоподатковуваних
                     мінімумів
 
  З доходу в розмірі понад 100 неопо-  податок з доходу в роз-
  датковуваних мінімумів         мірі 100 неоподатковува-
                     них мінімумів + 40 від-
                     сотків від суми, що пе-
                     ревищує доход у розмірі
                     100 неоподатковуваних
                     мінімумів".
 
 
   3. Установлені цим Указом ставки та розміри прибуткового
податку застосовуються до сум заробітної плати та інших доходів
громадян, нарахованих з 1 жовтня 1995 року.
 
   4. Цей Указ набирає чинності з 1 жовтня 1995 року.
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 21 листопада 1995 року
     N 1082/95

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка