Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про податкові аспекти взаємовідносин головного та дочірнього підприємств

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          18.11.2003 N 5718/Г/15-1116
 
 
        Про податкові аспекти взаємовідносин
        головного та дочірнього підприємств
 
 
               (Витяг)
 
   <...>
 
   Підпунктом 1.28  Закону  ["Про  оподаткування  прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (далі - Закон)] визначено, що пряма
інвестиція - господарська операція, яка передбачає внесення коштів
або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін  на
корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.
 
   Отже, внесення  майна  підприємством до статутного фонду
дочірнього підприємства - окремої юридичної особи є операцією з
корпоративними правами.
 
   При цьому відповідно до підпункту 4.2.5 пункту 4.2 статті 4
Закону ( 334/94-ВР ) суми коштів або вартість майна, що надходять
платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у
корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому
числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну
діяльність на території України без утворення юридичної особи, не
включаються до складу валових доходів такого платника податку.
 
   <...>
 
   Що стосується передачі товарно-матеріальних цінностей (далі -
ТМЦ) між підприємством та дочірнім підприємством як окремими
юридичними особами не як внеску до статутного фонду, то такі
операції відповідно до пункту 1.31 відносяться до операцій з
продажу товарів.
   В зв'язку з тим що підприємство є засновником дочірнього
підприємства, то ці підприємства є пов'язані особи.
 
   <...>
 
   Оподаткування операцій  з пов'язаними особами регулюється
пунктом 7.4 Закону ( 334/94-ВР ).
 
   Дохід, отриманий платником податку від  продажу  товарів
(робіт,  послуг) повСязаним особам, визначається виходячи із
договірних цін, але не менших за звичайні ціни на такі товари
(роботи, послуги), що діяли на дату такого продажу.
 
   Витрати, понесені платником податку у зв'язку з придбанням
товарів (робіт, послуг) у пов'язаної особи, визначаються виходячи
із договірних цін, але не більших за звичайні ціни, що діяли на
дату такого придбання.
 
   У разі надання сум  безповоротної  фінансової  допомоги,
безоплатного надання товарів (робіт, послуг) у отримувача такої
допомоги відповідно до підпункту  4.1.6  Закону ( 334/94-ВР )
виникають валові доходи на вартість отриманої допомоги.
 
   При розподілі  прибутку  дочірнього  підприємства  слід
керуватись правилами передбаченими для виплати дивідендів.
 
   <...>
 
   У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів емітент
корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, провадить
зазначені виплати власнику таких корпоративних прав пропорційно
його частці в статутному фонді підприємства - емітента таких
корпоративних прав незалежно від того, чи була діяльність такого
підприємства-емітента прибутковою протягом звітного періоду, при
наявності інших власних джерел для виплати дивідендів, а також від
того, чи є наявним прибуток, розрахований за правилами податкового
обліку, чи ні.
 
   При цьому відповідно до підпункту 7.8.2 Закону ( 334/94-ВР )
емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату
дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до
бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 30
відсотків, нарахованих на суму дивідендів,  призначених  для
виплати, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку.
Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно
із виплатою дивідендів.
 
 Заступник Голови                    М.Степанов

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка