Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін до форми розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та Порядку складання розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, затверд...

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            15.12.2003 N 599
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 грудня 2003 р.
                   за N 1240/8561
 
 
         Про затвердження Змін до форми
       розрахунку податкових зобов'язань щодо
      сплати консолідованого податку на прибуток
      підприємства та Порядку складання розрахунку
    податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого
     податку на прибуток підприємства, затверджених
       наказом ДПА України від 10.02.2003 N 68
 
 
   Керуючись підпунктом 2.1.3 пункту 2.1 статті 2 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) та статтею
8 Закону  України "Про державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Зміни  до  форми  розрахунку  податкових
зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на  прибуток
підприємства  та  Порядку  складання  розрахунку  податкових
зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на  прибуток
підприємства, затверджених наказом ДПА України від 10.02.2003
N 68 ( z0182-03 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
05.03.2003 за N 182/7503 (додаються).
 
   2. Департаменту методології (Піхоцький В.Ф) в установлений
термін подати цей наказ до Міністерства юстиції України на
державну реєстрацію.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови ДПА України Лекаря С.І.
 
 Голова                       Ю.Ф.Кравченко
 
 
 УЗГОДЖЕНО              ЗАТВЕРДЖЕНО
 Рішення Комітету Верховної      Наказ Державної податкової
 Ради України з питань фінансів    адміністрації України
 і банківської діяльності       15.12.2003 N 599
 25 грудня 2003 N 06-10/1018
 Голова       С.Буряк
 
 
               ЗМІНИ
      до форми розрахунку податкових зобов'язань
       щодо сплати консолідованого податку на
           прибуток підприємства
              ( z0182-03 )
 
 
   1. Пункт 1 заголовної частини розрахунку викласти в такій
редакції:
 
-----------------------------------------------------------------------
|1| РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ |   |Звітний        |
| | ЩОДО СПЛАТИ КОНСОЛІДОВАНОГО ПОДАТКУ |-----+-----------------------|
| |   НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА    |   |Звітний новий     |
| |                   |-----+-----------------------|
| |                   |   |Уточнюючий       |
-----------------------------------------------------------------------
 
   2. Викласти основну частину розрахунку в такій редакції:
 
        Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва філії |Валові |Аморти- | Всього | Питома вага  |Податкове | Податкове  | Податкове  | Податкове  |
|з/п |      |витрати|заційні | (гр. 3 + |валових витрат і|зобов'я- |зобов'язання з|зобов'язання з|зобов'язання з|
|  |      |    |відраху-| гр. 4) | амортизаційних |зання з  | податку на | податку на | податку на |
|  |      |    | вання |     | відрахувань  |консолі- |  прибуток  |  прибуток  |  прибуток  |
|  |      |    |    |     |  філії у   |дованого | підприємства | підприємства | підприємства |
|  |      |    |    |     |  загальних  |податку на|(гр. 6 х гр. 7|за попередній | за останній |
|  |      |    |    |     |валових витратах| прибуток | р.1 : 100) | податковий | календарний |
|  |      |    |    |     |і амортизаційних|підприєм- |       |  період  |  квартал  |
|  |      |    |    |     | відрахуваннях | ства  |       |поточного року|  звітного  |
|  |      |    |    |     |платника податку|     |       |       |  періоду  |
|  |      |    |    |     |(гр.5 /гр.5 р.1)|     |       |       |  (гр. 8 -  |
|  |      |    |    |     |   (%)    |     |       |       |  гр. 9)  |
|----+------------+-------+--------+----------+----------------+----------+--------------+--------------+--------------|
| 1 |   2   | 3  |  4  |  5   |    6    |  7   |   8    |   9    |   10   |
|----+------------+-------+--------+----------+----------------+----------+--------------+--------------+--------------|
| 1 |У цілому по |    |    |     |   100    |     |   X    |   X    |   X    |
|  |підприємству|    |    |     |        |     |       |       |       |
|----+------------+-------+--------+----------+----------------+----------+--------------+--------------+--------------|
| 2 |За місцез- |    |    |     |        |  X   |       |       |       |
|  |находженням |    |    |     |        |     |       |       |       |
|  | філії   |    |    |     |        |     |       |       |       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   3. Після основної частини доповнити розрахунок частиною та
реченнями такого змісту:
   Самостійне виправлення помилок: **
 
------------------------------------------------------------------
| A |Нараховано податку за даними раніше поданого  |      |
|  |розрахунку, що уточнюється (гр. 10 розрахунку, |      |
|  |що уточнюється)                 |      |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| B |Сума податку (недоплата), яка збільшує податкове|      |
|  |зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки за|      |
|  |____________ 200_ рік (року), якщо гр. 10 >   |      |
|  |р. А (гр. 10 - р. А)              |      |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| C |Сума штрафу від суми недоплати (р. В х "розмір |      |
|  |штрафу" : 100)                 |      |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| D |Сума податку (переплата), яка зменшує податкове |      |
|  |зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки за|      |
|  |____________ 200_ рік (року), якщо гр. 10 <   |      |
|  |р. А (р. А - гр. 10)              |      |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   ** Заповнюється у разі уточнення  показників  розрахунку
відповідно до пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами  та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (далі - Закон N 2181).
Сума штрафу (рядок С) нараховується платником самостійно згідно із
пунктом 17.2 статті 17 Закону N 2181.
   Відповідно до частини третьої пункту 5.1 статті  5  та
підпункту "б" пункту 17.2 статті 17 Закону N 2181 ( 2181-14 ) до
цього розрахунку додається(ються) уточнюючий(і) розрахунок(ки) за
"_________" (минулий(і) період(и)).
 
 Заступник Голови Комітету               С.Терьохін
 
 Директор Департаменту методології           В.Піхоцький
 
 
 УЗГОДЖЕНО              ЗАТВЕРДЖЕНО
 Рішення Комітету Верховної      Наказ Державної податкової
 Ради України з питань фінансів    адміністрації України
 і банківської діяльності       15.12.2003 N 599
 25 грудня 2003 N 06-10/1018
 Голова       С.Буряк     Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 грудня 2003 р.
                   за N 1240/8561
 
 
               ЗМІНИ
      до Порядку складання розрахунку податкових
     зобов'язань щодо сплати консолідованого податку
           на прибуток підприємства
              ( z0182-03 )
 
 
   1. Доповнити Порядок пунктом 10 такого змісту:
   "10. Якщо платником податку самостійно виявлено помилки, що
містяться у раніше поданому розрахунку, то відповідно до пункту
5.1 статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та  державними  цільовими
фондами" ( 2181-14 ) (далі - Закон N 2181) такий платник має право
подати уточнюючий розрахунок або зазначити уточнені показники в
додатках до  розрахунку  (складених  за  формою  уточнюючого
розрахунку) за будь-який наступний податковий період, протягом
якого були виявлені такі помилки.
   Якщо такий платник податку подає новий (звітний) розрахунок з
виправленими показниками до закінчення граничного строку подання
податкової звітності за такий звітний період, то штрафні санкції,
передбачені пунктом 17.2 статті 17 Закону N 2181 ( 2181-14 ), не
застосовуються.
   Платник податку, який до початку його перевірки податковим
органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання
минулих податкових періодів, повинен уточнити свої податкові
зобов'язання у відповідності до пункту 5.1 статті 5 і пункту 17.2
статті 17 Закону N 2181 ( 2181-14 )".
 
   2. У зв'язку з цим пункт 10 Порядку вважати пунктом 11.
 
 Заступник Голови Комітету               С.Терьохін
 
 Директор Департаменту методології           В.Піхоцький

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка