Законы Украины

Новости Партнеров
 

Зміни до Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   10.12.2003 N 594
                   ( z1228-03 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 грудня 2003 р.
                   за N 1229/8550
 
 
               ЗМІНИ
         до Порядку визначення структури
      ознаки неприбуткових установ (організацій)
              ( z0451-00 )
 
 
   1. У  розділі I "Загальні положення" Порядку визначення
структури ознаки неприбуткових установ (організацій) (далі -
Порядок) ( z0451-00 ):
 
   1.1. Четвертий абзац пункту 1 викласти в такій редакції:
   "Виключення неприбуткової організації або установи з Реєстру
проводиться  органом  державної податкової служби, яким була
присвоєна ознака неприбутковості,  у  разі  порушення  такою
неприбутковою організацією або установою норм Закону України "Про
оподаткування прибутку  підприємств" ( 334/94-ВР ) або інших
законодавчих актів".
 
   1.2. У пункті 2 абзаци з 2-го по 10-й вилучити.
 
   1.3. Четвертий абзац пункту 3 вилучити.
 
   2. У розділі II "Структура ознаки" Порядку ( z0451-00 ):
 
   2.1. У підпункті 1.1 пункту 1:
   2.1.1. Абзац  другий  після  слів "Конституцією України"
доповнити словами "Бюджетним кодексом України ( 2542-14 )".
   2.1.2. Після  дванадцятого  абзацу доповнити текст новим
абзацом такого змісту:
   "постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 року
N 659 ( 659-2002-п ) "Про затвердження переліку груп власних
надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів
використання".
   2.1.3. Три останні абзаци вилучити.
 
   2.2. У пункті 2:
   2.2.1. Абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:
   "2. Благодійні фонди і благодійні організації, створені у
порядку,  визначеному  законом  для  проведення  благодійної
діяльності, в тому числі громадські організації, створені з метою
провадження  екологічної,  оздоровчої, аматорської спортивної,
культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчі
спілки та політичні партії, громадські організації інвалідів та їх
місцеві осередки, створені згідно з  Законом  України  "Про
об'єднання громадян" ( 2460-12 ) (абзац "б" підпункту 7.11.1
пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону)".
   2.2.2. Абзац перший підпункту 2.2 пункту 2 викласти в такій
редакції:
   "2.2. (0006) - громадські організації, створені з метою
провадження екологічної, оздоровчої,  аматорської  спортивної,
культурної,  освітньої  та  наукової  діяльності,  громадські
організації інвалідів та їх місцеві осередки, створені згідно з
Законом України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ).
 
   2.3. Абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:
   "(0014) - науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади
III-IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових
установ,  яким  надається  підтримка  держави,  заповідники,
музеї-заповідники (абзац "б" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7
зазначеного Закону ( 2460-12 )".
 
   2.4. Доповнити розділ дев'ятим пунктом такого змісту:
   "9. (0016) - професійні спілки, їх об'єднання та організації
профспілок, утворені в порядку, визначеному законом (абзац "ж"
підпункту 7.11.1 пункту 7.11  статті  7  зазначеного  Закону
( 2460-12 ).
   При визначенні  структури  ознаки  неприбуткових  установ
(організацій) для професійних спілок, їх об'єднань та організацій
профспілок  необхідно  керуватися  Законами  України  "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), "Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ), "Про
об'єднання громадян" ( 2460-12 ) та іншими нормативно-правовими
актами".
 
 Директор
 Департаменту методології              В.Ф.Піхоцький

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка