Законы Украины

Новости Партнеров
 

Зміни до Порядку складання звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   10.12.2003 N 594
                   ( z1228-03 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 грудня 2003 р.
                   за N 1230/8551
 
 
               ЗМІНИ
      до Порядку складання звіту про використання
     коштів неприбутковими установами й організаціями
              ( z0290-97 )
 
 
   1. У  Порядку  складання  звіту про використання коштів
неприбутковими установами й організаціями ( z0290-97 ) (далі -
Порядок):
 
   1.1. У пункті 2.1 слова "уточнювальний звіт" замінити словами
"уточнюючий звіт або зазначити уточнені показники у додатках до
звіту (складених за формою уточнюючого звіту) за  будь-який
наступний податковий період, протягом якого були виявлені такі
помилки".
 
   1.2. Пункт 3.10 після цифри "25" доповнити словом та цифрою
"25.1 та 25.2".
 
   2. У додатку до Порядку ( z0290-97 ):
 
   2.1. Після графи "уточнюючий" пункту 1 заголовної частини
податкового звіту доповнити таблицю новою графою "звітний новий".
 
   2.2. Після рядка 1.3.6 податкового звіту доповнити таблицю
рядком 1.3.7 такого змісту:
 
-----------------------------------------------------------------------
|доходи державних професійно-технічних навчальних |1.3.7 |      |
|закладів, отриманих від виготовлення та     |    |      |
|реалізації товарів (виконаних робіт, наданих   |    |      |
|послуг), пов'язаних з їх основною, статутною   |    |      |
|діяльністю ***                  |    |      |
-----------------------------------------------------------------------
 
   2.3. Рядок 2.3 після слова "отримані" доповнити словами "у
вигляді коштів або майна".
 
   2.4. Після рядка 7.2 таблицю доповнити рядками 7.3, 7.3.1,
7.3.2, 7.3.3, 7.3.4 такого змісту:
 
-----------------------------------------------------------------------
|Доходи неприбуткових організацій, що включені до | 7.3  |      |
|Реєстру неприбуткових установ і організацій   |    |      |
|відповідно до абзацу "ж" підпункту 7.11.1    |    |      |
|пункту 7.11 статті 7 (ознака           |    |      |
|неприбутковості 0016)              |    |      |
|(сума рядків 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 та 7.3.4)    |    |      |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|суми коштів, отриманих у вигляді         | 7.3.1 |      |
|членських внесків                |    |      |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|суми коштів, відрахованих підприємствами,    | 7.3.2 |      |
|установами, організаціями на культурно-масову,  |    |      |
|фізкультурну й оздоровчу роботу         |    |      |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|безповоротна фінансова допомога         | 7.3.3 |      |
|чи добровільні пожертвування           |    |      |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|пасивні доходи                  | 7.3.4 |      |
-----------------------------------------------------------------------
 
   2.5. У рядку 11 слово "джерел" замінити на слова "джерел, але
не вище суми таких доходів".
 
   2.6. У рядку 15 знаки та цифри "+ р.25 + р.26" вилучити;
 
   2.7. Рядок 25 після слова "рік" доповнити словами та знаками
"(року), якщо р.15 > р.25.1 (р.15 - р.25.1)".
 
   2.8. Після рядка 25 таблицю доповнити рядками 25.1 та 25.2
такого змісту:
 
-----------------------------------------------------------------------
|Нараховано податку за даними раніше поданого   | 25.1 |      |
|звіту, що уточнюється (р.15 звіту, що      |    |      |
|уточнюється)                   |    |      |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Сума податку (переплата), яка зменшує податкове | 25.2 |      |
|зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки  |    |      |
|за ______ 200_ рік (року), якщо         |    |      |
|р.15 < р.25.1(р.25.1- р.15)           |    |      |
-----------------------------------------------------------------------
 
   3. У примітці (виносках) додатку до Порядку ( z0290-97 ):
 
   3.1. Текст виноски "**" після цифри "25" доповнити словом та
цифрами "25.1 або 25.2".
 
   3.2. Доповнити примітку виноскою такого змісту:
   "*** Рядок 1.3.7 заповнюється за періоди,  починаючи  з
01.01.2004.
   Відповідно до частини третьої пункту 5.1 статті  5  та
підпункту "б" пункту 17.2 статті 17 Закону України N 2181-III
( 2181-14 )  до  цього  податкового  звіту  додається(ються)
уточнюючий(і) податковий(і) звіт(и) за "__________" (минулий(і)
період(и)".
 
   4. У частині додатку до Порядку ( z0290-97 ), що заповнюється
службовими особами ДПІ (ДПА), слово "непотрібне" замінити на
"потрібне".
 
 Директор
 Департаменту методології              В.Ф.Піхоцький

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка