Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження проекту і титулу будови комплексної реставрації собору Святого Володимира на території Національного заповідника "Херсонес Таврійський

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 31 грудня 2003 р. N 830-р
                Київ
 
 
        Про затвердження проекту і титулу
       будови комплексної реставрації собору
     Святого Володимира на території Національного
        заповідника "Херсонес Таврійський"
 
 
   1. Затвердити  поданий  Київською  міськдержадміністрацією
проект комплексної реставрації собору Святого Володимира  на
території  Національного  заповідника  "Херсонес Таврійський",
розроблений  інститутом  "УкрНДІпроектреставрація",  з  такими
техніко-економічними показниками:
 
   місткість (для прочан) - 600 місць
 
   площа забудови - 1294 кв. метри
 
   будівельний об'єм - 20 500 куб. метрів
 
   загальна площа приміщень - 1726 кв. метрів
 
   корисна площа - 1310 кв. метрів
 
   загальна кошторисна вартість станом на 1 липня 2003 р. -
70 116,679 тис. гривень,
 
   у тому числі  будівельно-монтажних робіт - 52 864,543 тис.
гривень
 
   строк виконання робіт - 72 місяці.
 
   2. Затвердити титул будови - комплексної реставрації собору
Святого Володимира  на  території  Національного  заповідника
"Херсонес Таврійський" (додається).
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 21
 
 
                     Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 31 грудня 2003 р. N 830-р
 
              ТИТУЛ БУДОВИ
              на 2004 рік
 
--------------------------------------------------------------------------------------
Найменування     собор Святого    |Частка державної власності у майні
будови та її     Володимира      |забудовника на 1 січня 2004 р. -
місцезнаходження:   на території     |100 відсотків
           Національного    |кошторисна вартість - 70 116,68 гривень
           заповідника "Херсонес|
           Таврійський"     |
-------------------------------------------+------------------------------------------
Сфера управління:   Державне управління |Наявність робочої у повному обсязі
           справами       |документації:
-------------------------------------------+------------------------------------------
Галузь:        культура       |Ким, коли     розпорядження
                      |затверджено    Кабінету Міністрів
                      |проектно-     України від 31 грудня
                      |кошторисну     2003 р. N 830
                      |документацію:   
-------------------------------------------+------------------------------------------
Характер будівництва: комплексна      |Генеральна     УкрНДІпроектреставрація
           реставрація     |проектна
                      |організація:
-------------------------------------------+------------------------------------------
Термін реконструкції 1998-2005 роки    |Генеральна     визначається на
та реставрації:              |підрядна      тендерній основі
-------------------------------------------|організація:
Джерела фінансування: державний бюджет,  |
           міський бюджет    |
-------------------------------------------+------------------------------------------
    Показники будови    | Згідно з |Виконання |Підлягає | Завдання |Введення
                | проектно- |на 1 січня|виконанню |на 2004 рік| в дію,
                |кошторисною| 2004 р. |до закін- |      |квартал
                | докумен- |     |чення   |      |
                | тацією  |     |будів-  |      |
                |      |     |ництва  |      |
--------------------------------------------------------------------------------------
Потужність, куб. метрів       20500               20500    1
 
Основні фонди, тис. гривень     58388,84             58388,84
 
Капітальні вкладення,        70116,68  47486   22630,68  22630,68
тис. гривень
 
Загальна кошторисна вартість,    70116,68
тис. гривень
 
у тому числі            52864,54  31263,86  21600,68  21600,68
будівельно-монтажних робіт,
тис. гривень
 
Із загального обсягу
капітальних вкладень
за рахунок:
 
державного бюджету,         10939,08   500   10439,08  10439,08
тис. гривень
 
міського бюджету, тис. гривень   59177,6  46986   12191,6   12191,6

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка