Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об'єднаною кредитною спілкою

       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
          ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            18.12.2003 N 171
 
 
     Про затвердження Методичних рекомендацій щодо
       ведення бухгалтерського обліку кредитною
       спілкою та об'єднаною кредитною спілкою
 
 
   З метою забезпечення єдиного методологічного підходу щодо
ведення бухгалтерського обліку та відображення кредитними спілками
фінансово-господарських операцій Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Затвердити  Методичні  рекомендації  щодо  ведення
бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об'єднаною кредитною
спілкою (додаються).
 
   2. Рекомендувати кредитним  спілкам  дотримуватися  вимог
Методичних  рекомендацій  щодо ведення бухгалтерського обліку
кредитною спілкою та об'єднаною кредитною спілкою.
 
   3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації  та
зв'язків  з  громадськістю  забезпечити  публікацію  цього
розпорядження у засобах масової інформації.
 
   4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії - директора Департаменту нагляду за кредитними установами
Оленчика А.Я.
 
 Голова Комісії                      В.Суслов
 
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від 18 грудня 2003 р. N 35
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Державної
                   комісії з регулювання ринків
                   фінансових послуг України
                   18.12.2003 N 171
 
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
        щодо ведення бухгалтерського обліку
    кредитною спілкою та об'єднаною кредитною спілкою
 
 
   Методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку
кредитною спілкою та об'єднаною кредитною спілкою  (далі  -
Рекомендації) розроблені відповідно до вимог Законів України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків  фінансових
послуг" ( 2664-14 ), "Про кредитні спілки" ( 2908-14 ), "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ),
Плану  рахунків  бухгалтерського  обліку  та  Інструкції  по
застосуванню Плану рахунків бухгалтерського  обліку  активів,
капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і
організацій, затверджених наказом Міністерства фінансів України
від 30.11.99 N 291 ( z0892-99, z0893-99 ) (зі змінами та
доповненнями).
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Рекомендації поширюються на діяльність кредитних спілок
та об'єднаних кредитних спілок (далі - кредитні спілки).
 
   1.2. Рекомендації розроблені з метою забезпечення єдиного
підходу щодо ведення бухгалтерського обліку та  відображення
кредитними спілками фінансово-господарських операцій.
   Кредитні спілки    використовують    для    обліку
фінансово-господарських операцій План рахунків бухгалтерського
обліку, затверджений наказом Міністерства фінансів України від
30.11.99 р. N 291 ( z0892-99 ).
 
   1.3. Для ведення бухгалтерського обліку кредитним спілкам
рекомендується використовувати такі рахунки та відкривати до них
субрахунки:
 
------------------------------------------------------------------
|Синтетичні рахунки |Субрахунки     |Субрахунки       |
|(рахунки      |(рахунки      |(рахунки третього та  |
|першого порядку)  |другого порядку)  |четвертого порядків)  |
|-------------------+-------------------+------------------------|
|Код|  Назва   |Код|   Назва  |Код|  Назва      |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
| 1 |   2    | 3 |    4   | 5 |   6       |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
| 14|Довгострокові |142|Інші інвестиції|11 |Обов'язкові пайові |
|  |фінансові   |  |пов'язаним   |  |внески в об'єднану |
|  |інвестиції   |  |сторонам    |  |кредитну спілку   |
|  |        |  |        |---+--------------------|
|  |        |  |        |12 |Додаткові пайові  |
|  |        |  |        |  |внески в об'єднану |
|  |        |  |        |  |кредитну спілку   |
|  |        |  |        |---+--------------------|
|  |        |  |        |21 |Обов'язкові пайові |
|  |        |  |        |  |внески в      |
|  |        |  |        |  |кооперативний банк |
|  |        |  |        |---+--------------------|
|  |        |  |        |22 |Додаткові пайові  |
|  |        |  |        |  |внески в      |
|  |        |  |        |  |кооперативний банк |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |143|Інвестиції   |  |Державні цінні   |
|  |        |  |непов'язаним  |  |папери       |
|  |        |  |сторонам    |  |          |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
| 35|Поточні    |352|Інші поточні  | 2 |Кредити, надані   |
|  |фінансові   |  |фінансові   |  |іншим кредитним   |
|  |інвестиції   |  |інвестиції   |  |спілкам       |
|  |        |  |        |---+--------------------|
|  |        |  |        | 3 |Вклади на депозитних|
|  |        |  |        |  |рахунках в банках  |
|  |        |  |        |---+--------------------|
|  |        |  |        | 4 |Вклади на депозитних|
|  |        |  |        |  |рахунках в     |
|  |        |  |        |  |об'єднаній кредитній|
|  |        |  |        |  |спілці       |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |353|Кошти,     |  |          |
|  |        |  |спрямовані до |  |          |
|  |        |  |спільних    |  |          |
|  |        |  |фінансових   |  |          |
|  |        |  |фондів     |  |          |
|  |        |  |асоціацій   |  |          |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
| 37|Розрахунки з  |373|Розрахунки за | 1 |Розрахунки за    |
|  |різними    |  |нарахованими  |  |нарахованими    |
|  |дебіторами   |  |доходами    |  |процентами за    |
|  |        |  |        |  |кредитами, наданими |
|  |        |  |        |  |членам кредитної  |
|  |        |  |        |  |спілки       |
|  |        |  |        |---+--------------------|
|  |        |  |        | 2 |Розрахунки за    |
|  |        |  |        |  |нарахованими    |
|  |        |  |        |  |процентами за    |
|  |        |  |        |  |кредитами, наданими |
|  |        |  |        |  |іншим кредитним   |
|  |        |  |        |  |спілкам       |
|  |        |  |        |---+--------------------|
|  |        |  |        | 3 |Розрахунки за    |
|  |        |  |        |  |нарахованими    |
|  |        |  |        |  |процентами за    |
|  |        |  |        |  |вкладами на     |
|  |        |  |        |  |депозитних рахунках |
|  |        |  |        |  |в банках      |
|  |        |  |        |---+--------------------|
|  |        |  |        | 4 |Розрахунки за    |
|  |        |  |        |  |нарахованими    |
|  |        |  |        |  |процентами за    |
|  |        |  |        |  |вкладами на     |
|  |        |  |        |  |депозитних рахунках |
|  |        |  |        |  |в об'єднаній    |
|  |        |  |        |  |кредитній спілці  |
|  |        |  |        |---+--------------------|
|  |        |  |        | 5 |Розрахунки за    |
|  |        |  |        |  |нарахованими    |
|  |        |  |        |  |доходами за внесками|
|  |        |  |        |  |в капітал об'єднаної|
|  |        |  |        |  |кредитної спілки  |
|  |        |  |        |---+--------------------|
|  |        |  |        | 6 |Розрахунки за    |
|  |        |  |        |  |нарахованими    |
|  |        |  |        |  |доходами за внесками|
|  |        |  |        |  |в капітал      |
|  |        |  |        |  |кооперативного банку|
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |376|Розрахунки за |1X |Кредити з терміном |
|  |        |  |кредитами   |  |погашення до 3-х  |
|  |        |  |членам     |  |місяців       |
|  |        |  |кредитної   |---+--------------------|
|  |        |  |спілки     |2X |Кредити з терміном |
|  |        |  |        |  |погашення від 3 до |
|  |        |  |        |  |12 місяців     |
|  |        |  |        |---+--------------------|
|  |        |  |        |3X |Кредити з терміном |
|  |        |  |        |  |погашення більше 12 |
|  |        |  |        |  |місяців       |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |377|Розрахунки з  |  |          |
|  |        |  |іншими     |  |          |
|  |        |  |дебіторами   |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |378|Розрахунки за |  |          |
|  |        |  |безнадійними  |  |          |
|  |        |  |кредитами   |  |          |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
| 38|Резерв     |381|Резерв     |  |          |
|  |сумнівних   |  |забезпечення  |  |          |
|  |боргів     |  |покриття втрат |  |          |
|  |        |  |від      |  |          |
|  |        |  |неповернених  |  |          |
|  |        |  |кредитів    |  |          |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
| 41|Пайовий    |411|Обов'язкові  |  |          |
|  |капітал    |  |пайові внески |  |          |
|  |        |  |членів     |  |          |
|  |        |  |кредитної   |  |          |
|  |        |  |спілки     |  |          |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
|  |        |412|Додаткові   |  |          |
|  |        |  |пайові внески |  |          |
|  |        |  |членів     |  |          |
|  |        |  |кредитної   |  |          |
|  |        |  |спілки     |  |          |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
| 42|Додатковий   |422|Інший     |  |Цільові внески   |
|  |капітал    |  |вкладений   |  |членів кредитної  |
|  |        |  |капітал    |  |спілки       |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |424|Безоплатно   |  |          |
|  |        |  |одержані    |  |          |
|  |        |  |необоротні   |  |          |
|  |        |  |активи     |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |425|Інший     |  |Додатковий капітал, |
|  |        |  |додатковий   |  |сформований за   |
|  |        |  |капітал    |  |рахунок благодійних |
|  |        |  |        |  |внесків фізичних та |
|  |        |  |        |  |юридичних осіб   |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
| 43|Резервний   |431|Резервний   |  |          |
|  |капітал    |  |капітал,    |  |          |
|  |        |  |сформований за |  |          |
|  |        |  |рахунок    |  |          |
|  |        |  |вступних    |  |          |
|  |        |  |внесків членів |  |          |
|  |        |  |кредитної   |  |          |
|  |        |  |спілки     |  |          |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
|  |        |432|Резервний   |  |          |
|  |        |  |капітал,    |  |          |
|  |        |  |сформований за |  |          |
|  |        |  |рахунок доходу |  |          |
|  |        |  |кредитної   |  |          |
|  |        |  |спілки     |  |          |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
|  |        |433|Резервний   |  |          |
|  |        |  |капітал,    |  |          |
|  |        |  |сформований за |  |          |
|  |        |  |рахунок інших |  |          |
|  |        |  |джерел     |  |          |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
| 44|Нерозподілені |441|Прибуток    |  |          |
|  |прибутки    |  |нерозподілений |  |          |
|  |(непокриті   |---+---------------+---+--------------------|
|  |збитки)    |442|Непокриті   |  |          |
|  |        |  |збитки     |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |443|Прибуток,   |  |          |
|  |        |  |використаний у |  |          |
|  |        |  |звітному    |  |          |
|  |        |  |періоді    |  |          |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
| 48|Цільове    |481|Внески членів |  |          |
|  |фінансування  |  |кредитної   |  |          |
|  |і цільові   |  |спілки до   |  |          |
|  |надходження  |  |благодійного  |  |          |
|  |        |  |фонду     |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |482|Внески інших  |  |          |
|  |        |  |осіб до    |  |          |
|  |        |  |благодійного  |  |          |
|  |        |  |фонду     |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |483|Цільове    |  |          |
|  |        |  |фінансування з |  |          |
|  |        |  |бюджетних та  |  |          |
|  |        |  |позабюджетних |  |          |
|  |        |  |фондів     |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |484|Інше цільове  |  |          |
|  |        |  |фінансування  |  |          |
|  |        |  |та інші    |  |          |
|  |        |  |цільові    |  |          |
|  |        |  |надходження  |  |          |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
| 50|Довгострокові |505|Інші      |  |          |
|  |позики     |  |довгострокові |  |          |
|  |        |  |позики в    |  |          |
|  |        |  |національній  |  |          |
|  |        |  |валюті     |  |          |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
| 55|Інші      |551|Довгострокові |  |          |
|  |довгострокові |  |внески     |  |          |
|  |зобов'язання  |  |(вклади)    |  |          |
|  |        |  |членів     |  |          |
|  |        |  |кредитної   |  |          |
|  |        |  |спілки на   |  |          |
|  |        |  |депозитні   |  |          |
|  |        |  |рахунки    |  |          |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
|  |        |552|Довгострокові |  |          |
|  |        |  |зобов'язання  |  |          |
|  |        |  |перед     |  |          |
|  |        |  |юридичними   |  |          |
|  |        |  |особами за   |  |          |
|  |        |  |отриманими   |  |          |
|  |        |  |коштами на   |  |          |
|  |        |  |безоплатній  |  |          |
|  |        |  |основі     |  |          |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
| 61|Поточна    |611|Поточна    | 1 |Поточна       |
|  |заборгованість |  |заборгованість |  |заборгованість за  |
|  |за       |  |за       |  |довгостроковими   |
|  |довгостроковими|  |довгостроковими|  |зобов'язаннями перед|
|  |зобов'язаннями |  |зобов'язаннями |  |членами кредитної  |
|  |        |  |в національній |  |спілки       |
|  |        |  |валюті     |---+--------------------|
|  |        |  |        | 2 |Поточна       |
|  |        |  |        |  |заборгованість за  |
|  |        |  |        |  |довгостроковими   |
|  |        |  |        |  |зобов'язаннями перед|
|  |        |  |        |  |юридичними особами |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
| 67|Розрахунки з  |673|Розрахунки з  | 1 |Розрахунки з членами|
|  |учасниками   |  |членами    |  |кредитної спілки за |
|  |        |  |кредитної   |  |нарахованою платою |
|  |        |  |спілки за   |  |(процентами) на   |
|  |        |  |нарахованою  |  |обов'язкові пайові |
|  |        |  |платою     |  |внески       |
|  |        |  |(процентами)  |---+--------------------|
|  |        |  |на пайові   | 2 |Розрахунки з членами|
|  |        |  |внески     |  |кредитної спілки за |
|  |        |  |        |  |нарахованою платою |
|  |        |  |        |  |(процентами) на   |
|  |        |  |        |  |додаткові пайові  |
|  |        |  |        |  |внески       |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
| 68|Розрахунки за |684|Розрахунки за |1X |Розрахунки за    |
|  |іншими     |  |нарахованими  |  |нарахованими    |
|  |операціями   |  |процентами   |  |процентами на внески|
|  |        |  |        |  |(вклади) на     |
|  |        |  |        |  |депозитні рахунки  |
|  |        |  |        |---+--------------------|
|  |        |  |        |2X |Розрахунки за    |
|  |        |  |        |  |нарахованими    |
|  |        |  |        |  |процентами за    |
|  |        |  |        |  |зобов'язаннями, які |
|  |        |  |        |  |залучені від    |
|  |        |  |        |  |юридичних осіб на  |
|  |        |  |        |  |платній основі   |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |686|Розрахунки з  |0X |Внески (вклади) на |
|  |        |  |членами    |  |депозитні рахунки до|
|  |        |  |кредитної   |  |запитання      |
|  |        |  |спілки за   |---+--------------------|
|  |        |  |внесками    |1X |Короткострокові   |
|  |        |  |(вкладами) на |  |внески (вклади) на |
|  |        |  |депозитні   |  |депозитні рахунки  |
|  |        |  |рахунки    |---+--------------------|
|  |        |  |        |2X |Середньострокові  |
|  |        |  |        |  |внески (вклади) на |
|  |        |  |        |  |депозитні рахунки  |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |687|Розрахунки з  |  |          |
|  |        |  |юридичними   |  |          |
|  |        |  |особами за   |  |          |
|  |        |  |зобов'язаннями,|  |          |
|  |        |  |на які     |  |          |
|  |        |  |нараховуються |  |          |
|  |        |  |проценти    |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |688|Розрахунки за |1X |Розрахунки з    |
|  |        |  |зобов'язаннями,|  |фізичними особами за|
|  |        |  |на які не   |  |зобов'язаннями, на |
|  |        |  |нараховуються |  |які не нараховуються|
|  |        |  |проценти    |  |проценти      |
|  |        |  |        |---+--------------------|
|  |        |  |        |11 |Блокований рахунок |
|  |        |  |        |---+--------------------|
|  |        |  |        |2X |Розрахунки з    |
|  |        |  |        |  |юридичними особами |
|  |        |  |        |  |за зобов'язаннями, |
|  |        |  |        |  |на які не      |
|  |        |  |        |  |нараховуються    |
|  |        |  |        |  |проценти      |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |689|Розрахунки з  | 1 |Розрахунки за сумою |
|  |        |  |особами, що  |  |внесків (вкладів)  |
|  |        |  |припинили   |---+--------------------|
|  |        |  |членство у   | 2 |Розрахунки за сумою |
|  |        |  |кредитній   |  |невиплачених    |
|  |        |  |спілці     |  |процентів      |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
| 69|Доходи     |691|Проценти від  |  |          |
|  |майбутніх   |  |членів     |  |          |
|  |періодів    |  |кредитної   |  |          |
|  |        |  |спілки за   |  |          |
|  |        |  |кредитами, які |  |          |
|  |        |  |сплачені    |  |          |
|  |        |  |авансом    |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |692|Проценти від  |  |          |
|  |        |  |інших     |  |          |
|  |        |  |кредитних   |  |          |
|  |        |  |спілок за   |  |          |
|  |        |  |кредитами, які |  |          |
|  |        |  |сплачені    |  |          |
|  |        |  |авансом    |  |          |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
| 71|Інший     |715|Одержані    |  |          |
|  |операційний  |  |штрафи, пені, |  |          |
|  |дохід     |  |неустойки   |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |716|Відшкодування |  |          |
|  |        |  |раніше     |  |          |
|  |        |  |списаних    |  |          |
|  |        |  |активів    |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |718|Дохід від   |  |          |
|  |        |  |безоплатно   |  |          |
|  |        |  |одержаних   |  |          |
|  |        |  |оборотних   |  |          |
|  |        |  |активів    |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |719|Інші доходи від|  |          |
|  |        |  |операційної  |  |          |
|  |        |  |діяльності   |  |          |
|  |        |  |        |  |          |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
| 73|Інші      |732|Проценти    |  |          |
|  |фінансові   |  |одержані    |  |          |
|  |доходи     |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |733|Інші доходи  |  |          |
|  |        |  |від фінансових |  |          |
|  |        |  |операцій    |  |          |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
| 79|Фінансові   |791|Результат   |  |          |
|  |результати   |  |операційної  |  |          |
|  |        |  |діяльності   |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |792|Результат   |  |          |
|  |        |  |фінансових   |  |          |
|  |        |  |операцій    |  |          |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
| 84|Інші      |841|Витрати на   |  |          |
|  |операційні   |  |розрахунково- |  |          |
|  |витрати    |  |касове     |  |          |
|  |        |  |обслуговування |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |842|Витрати на   |  |          |
|  |        |  |оренду та   |  |          |
|  |        |  |утримання   |  |          |
|  |        |  |офісу     |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |843|Господарські  |  |          |
|  |        |  |витрати    |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |844|Витрати на   |  |          |
|  |        |  |обслуговування |  |          |
|  |        |  |орендованих  |  |          |
|  |        |  |основних    |  |          |
|  |        |  |засобів    |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |845|Витрати на   |  |          |
|  |        |  |формування   |  |          |
|  |        |  |резерву    |  |          |
|  |        |  |забезпечення  |  |          |
|  |        |  |покриття втрат |  |          |
|  |        |  |від      |  |          |
|  |        |  |неповернених  |  |          |
|  |        |  |кредитів    |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |846|Оплата     |  |          |
|  |        |  |інформаційно- |  |          |
|  |        |  |консультаційних|  |          |
|  |        |  |послуг     |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |847|Витрати на   |  |          |
|  |        |  |відрядження  |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |848|Витрати на   |  |          |
|  |        |  |нарахування  |  |          |
|  |        |  |обов'язкових  |  |          |
|  |        |  |платежів    |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |849|Інші витрати  |  |          |
|---+---------------+---+---------------+---+--------------------|
| 85|Інші затрати  |851|Витрати на   |  |          |
|  |        |  |нарахування  |  |          |
|  |        |  |податку на   |  |          |
|  |        |  |прибуток    |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |852|Витрати на   |  |          |
|  |        |  |нарахування  |  |          |
|  |        |  |процентів по  |  |          |
|  |        |  |внесках    |  |          |
|  |        |  |(вкладах)   |  |          |
|  |        |  |членів спілки |  |          |
|  |        |  |на депозитні  |  |          |
|  |        |  |рахунки    |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |853|Витрати на   |  |          |
|  |        |  |нарахування  |  |          |
|  |        |  |процентів по  |  |          |
|  |        |  |залучених   |  |          |
|  |        |  |коштах від   |  |          |
|  |        |  |юридичних осіб |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |854|Витрати на   |  |          |
|  |        |  |сплату     |  |          |
|  |        |  |членських   |  |          |
|  |        |  |внесків до   |  |          |
|  |        |  |асоціацій   |  |          |
|  |        |  |кредитних   |  |          |
|  |        |  |спілок     |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |855|Витрати на   |  |          |
|  |        |  |відрахування до|  |          |
|  |        |  |спільних    |  |          |
|  |        |  |фінансових   |  |          |
|  |        |  |фондів (метою |  |          |
|  |        |  |формування яких|  |          |
|  |        |  |є фінансове  |  |          |
|  |        |  |оздоровлення  |  |          |
|  |        |  |кредитних   |  |          |
|  |        |  |спілок)    |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |856|Витрати на   |  |          |
|  |        |  |списання    |  |          |
|  |        |  |нарахованих,  |  |          |
|  |        |  |але несплачених|  |          |
|  |        |  |процентів по  |  |          |
|  |        |  |кредитах    |  |          |
|  |        |---+---------------+---+--------------------|
|  |        |857|Витрати на   |  |          |
|  |        |  |страхування  |  |          |
|  |        |  |кредитів та  |  |          |
|  |        |  |внесків    |  |          |
|  |        |  |(вкладів) на  |  |          |
|  |        |  |депозитні   |  |          |
|  |        |  |рахунки    |  |          |
------------------------------------------------------------------
 
       2. Облік внесків членів кредитної спілки
 
   2.1. Класифікація внесків членів кредитної спілки
   Внески членів  кредитної  спілки  класифікують за такими
ознаками:
   за власністю:
   внески, що є власністю членів кредитної спілки;
   внески, що є власністю кредитної спілки;
   за обов'язковістю:
   обов'язкові внески;
   необов'язкові внески;
   за характером формування ресурсної бази:
   внески, що формують капітал кредитної спілки;
   внески, що відносяться до зобов'язань кредитної спілки;
   за зворотністю:
   зворотні внески;
   незворотні внески;
   за можливістю  розподілу  доходу  /  нарахування  плати
(процентів) на внески членів:
   внески з обов'язковим нарахуванням;
   внески з необов'язковим нарахуванням;
   внески, по яких проценти не нараховуються.
 
   2.2. Види внесків членів кредитної спілки
   2.2.1. До кредитної спілки можуть надходити такі види внесків
її членів:
   1) вступний внесок - обов'язковий незворотний внесок, що
вноситься особою одноразово при її вступі до кредитної спілки у
розмірі, визначеному загальними зборами членів кредитної спілки.
На вступний внесок проценти не нараховуються. Вступний внесок
повністю спрямовується на формування резервного капіталу і є
власністю кредитної спілки;
   2) обов'язковий пайовий внесок - обов'язковий  зворотний
внесок, що вноситься особою при її вступі до кредитної спілки у
розмірі, визначеному загальними зборами членів кредитної спілки.
За підсумками фінансового року на обов'язковий пайовий внесок може
розподілятися нерозподілений доход у вигляді плати (процентів) у
розмірі та порядку, які визначені загальними зборами кредитної
спілки. Підставою для повернення обов'язкового пайового внеску є
припинення членства у кредитній спілці. Обов'язкові пайові внески
формують пайовий капітал кредитної спілки та є власністю кредитної
спілки;
   3) додатковий пайовий внесок - необов'язковий  зворотний
внесок члена кредитної спілки, режим залучення якого визначається
положенням про фінансове управління. За підсумками фінансового
року  на  додатковий  пайовий  внесок  може  розподілятися
нерозподілений доход у вигляді плати (процентів) у розмірі та
порядку, які визначені загальними зборами кредитної спілки. Крім
цього, на додатковий  пайовий  внесок  може  протягом  року
нараховуватись плата (проценти) у розмірі та порядку, визначених
загальними зборами кредитної спілки, але не частіше ніж один раз у
квартал. Підставою для повернення додаткового пайового внеску є
припинення членства у кредитній спілці. Додаткові внески пайового
типу також можуть бути повернені за заявою члена кредитної спілки
за умови дотримання кредитною спілкою  нормативів  капіталу.
Додаткові пайові внески формують пайовий капітал кредитної спілки
та є власністю кредитної спілки;
   4) цільовий внесок в додатковий капітал - необов'язковий
зворотний внесок члена кредитної спілки цільового призначення,
який формує додатковий капітал та є власністю кредитної спілки.
Нарахування плати (процентів) на ці внески не здійснюється.
Підставою для повернення цільового внеску в додатковий капітал є
припинення членства у кредитній спілці;
   5) благодійний внесок в додатковий капітал - необов'язковий
незворотний внесок фізичних та юридичних осіб, який спрямовується
на формування додаткового капіталу кредитної спілки та є власністю
кредитної спілки. Нарахування плати (процентів) на цей внесок не
здійснюється;
   6) внесок (вклад) на депозитний рахунок - кошти в готівковій
або у безготівковій формі, внесені до кредитної спілки її членами
на договірних умовах, на визначений строк або без зазначення
такого  строку  і підлягають виплаті члену кредитної спілки
відповідно до умов договору та законодавства України. Нарахування
плати  (процентів)  на внесок (вклад) на депозитний рахунок
здійснюється згідно умов укладеного договору. Внесок (вклад) на
депозитний  рахунок  є  власністю члена кредитної спілки та
відноситься до її зобов'язань.
   Кошти, що належать членам кредитної спілки, використовуються
для надання кредитів членам кредитної спілки, а у разі наявності
тимчасово  вільних  коштів членів кредитної спілки - можуть
розміщуватися спілкою на депозитних рахунках в установах банків,
які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, і в
об'єднаній кредитній спілці, а також у державні цінні папери,
перелік яких встановлюється Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України.
   Внески (вклади) на депозитні рахунки поділяються:
   1. за строком залучення:
   а) строкові;
   - короткострокові (до 3 місяців);
   - середньострокові (від 3 до 12 місяців);
   - довгострокові (більше 12 місяців);
   б) до запитання (без визначення у договорі строку залучення);
   2. різновидом внеску (вкладу) на депозитний  рахунок  є
блокований рахунок;
   внесок (вклад) на блокований рахунок - зворотний внесок
(вклад) члена спілки, який залучається на договірних умовах для
забезпечення зобов'язань члена перед кредитною спілкою. Можливість
нарахування  процентів  визначається умовами договору. Внесок
(вклад) на депозитний рахунок - блокований рахунок є власністю
члена кредитної спілки та відноситься до її зобов'язань;
   7) внесок до благодійного  фонду  -  це  необов'язковий
незворотний внесок цільового призначення, що вноситься членом
кредитної спілки та іншими особами на формування благодійного
фонду  та безпосередньо використовується та спрямовується на
фінансування кредитною спілкою благодійної діяльності. Внесок до
благодійного фонду є власністю кредитної спілки. Нарахування плати
(процентів) на ці внески не здійснюється.
 
   2.3. Методика нарахування процентів
   2.3.1. Методи нарахування плати (процентів) на пайові внески
членів кредитної спілки
   Кредитна спілка  може  застосовувати  наступні  методи
нарахування плати (процентів) на пайові внески:
   - нарахування плати (процентів) здійснюється лише на пайові
внески, які знаходилися в кредитній спілці станом на початок
періоду: при розрахунку не враховуються пайові внески, що були
внесені протягом періоду. У разі припинення членства внески членів
кредитної спілки, які знаходилися в спілці на початок періоду,
дохід на такі внески за даний період розподіляється, незважаючи на
втрату особою членства в спілці (якщо інше не буде передбачено у
відповідному положенні кредитної спілки);
   - нарахування  плати  (процентів) здійснюється на пайові
внески, які знаходилися в спілці на кінець періоду: при розрахунку
не  береться  до уваги фактичний термін перебування внесків
конкретного члена в кредитній спілці;
   - нарахування плати (процентів) по "пайоднях" - розрахунок
здійснюється на основі наявних у конкретного члена кредитної
спілки "пайоднів" за відповідний період (сума пайових внесків
множиться на кількість днів фактичного перебування цих внесків в
кредитній спілці протягом періоду).
   Розрахунок плати (процентів) на пайові внески проводиться за
формулою:
 
                  S
            % = ПД x ------, де
                 E ПД
 
   E - знак суми;
   % - плата (процент), нарахований члену кредитної спілки на
пайові внески;
   ПД - кількість пайоднів члена кредитної спілки;
   S - загальна сума доходу, що підлягає розподілу між членами
кредитної спілки;
   E ПД - загальна сума пайоднів всіх членів кредитної спілки.
 
   Для нарахування плати (процентів) на пайові внески кредитна
спілка може використовувати інші методи нарахування.
   Методи нарахування плати (процентів) на пайові внески повинна
бути визначена у відповідному положенні.
   2.3.2. Методи нарахування і сплати плати (процентів) на
внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
   Кредитна спілка  може  застосовувати  наступні  методи
нарахування плати (процентів) на внески (вклади) членів кредитної
спілки на депозитні рахунки:
   - нарахування та сплата процентів і суми внеску (вкладу) на
депозитний рахунок в кінці строку дії договору;
   - періодичне нарахування та сплата процентів зі сплатою суми
внеску (вкладу) на депозитний рахунок в кінці строку дії договору;
   - періодичне нарахування та сплата процентів і частини суми
внеску (вкладу).
   Розрахунок плати (процентів) на внесок (вклад) проводиться за
формулою:
 
          E внеску x кількість днів
       E % = --------------------------- x 100
           кількість днів в році
 
   Де E - знак суми.
 
   Для нарахування  плати (процентів) на внесок (вклад) на
депозитний рахунок кредитна спілка може використовувати інші
методи.
   Методи нарахування плати (процентів) на внески (вклади) на
депозитні рахунки повинні бути визначені у відповідному положенні.
   Нарахування процентів за договорами відбувається за кожний
день користування кредитною спілкою внесками (вкладами) членів
кредитної спілки, починається з наступного дня після отримання
кредитною  спілкою внесків (вкладів), а припиняється в день
остаточного розрахунку з членом кредитної спілки.
 
   2.4. Облік розрахунків за внесками членів кредитної спілки,
внесеними до капіталу
   2.4.1. Облік розрахунків за внесками членів кредитної спілки,
внесеними до капіталу кредитної спілки, здійснюється відповідно до
Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів,  капіталу,  зобов'язань  та  господарських  операцій
підприємств і організацій (зі змінами та доповненнями).
 
------------------------------------------------------------------
|N |      Назва операції         |Кореспонденція  |
|з/п|                     |  рахунків   |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|  |                     | Дебет | Кредит |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 1 |Надходження вступного внеску із      |301, 311|  431 |
|  |зарахуванням в резервний капітал     |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 2 |Надходження обов'язкового пайового внеску |301, 311|  411 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 3 |Надходження додаткового пайового внеску  |301, 311|  412 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 4 |Формування додаткового капіталу за рахунок|301, 311|  422 |
|  |цільового внеску членів кредитної спілки |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 5 |Формування додаткового капіталу за рахунок|301, 311|  425 |
|  |благодійних внесків фізичних та юридичних |    |    |
|  |осіб                   |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 6 |Повернення додаткового пайового внеску  | 412  |301, 311|
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 7 |Повернення цільового внеску з додаткового | 425  |  412 |
|  |капіталу                 | 412  |301, 311|
------------------------------------------------------------------
 
   2.5. Облік розрахунків за зобов'язаннями
   2.5.1. Облік розрахунків за зобов'язаннями кредитної спілки
здійснюється відповідно до П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. N 20
( z0085-00 ).
   За кредитом рахунків, на яких обліковуються внески (вклади)
на депозитні рахунки, здійснюється збільшення (внесення) внесків
(вкладів),  за  дебетом - зменшення (повернення, приєднання,
списання тощо) внесків (вкладів).
   2.5.2. На субрахунку 505 - "Інші довгострокові позики в
національній валюті" обліковується заборгованість кредитної спілки
за отриманими довгостроковими кредитами від кредитних спілок.
   На субрахунку 551 "Довгострокові внески (вклади)  членів
кредитної  спілки  на  депозитні  рахунки"  обліковується
заборгованість кредитної спілки за  довгостроковими  внесками
(вкладами) на депозитні рахунки.
   Вклад члена кредитної спілки вважається довгостроковим, якщо
строк погашення зобов'язання за цим вкладом більше одного року з
дати балансу. Коли термін повернення довгострокового  вкладу
складає менше 12 місяців з дати балансу, він переводиться до
складу поточних зобов'язань і обліковується на субрахунку 611
"Поточна  заборгованість  за довгостроковими зобов'язаннями в
національній валюті".
   611/1 "Поточна   заборгованість   за   довгостроковими
зобов'язаннями в національній валюті перед членами кредитної
спілки".
   611/2 "Поточна   заборгованість   за   довгостроковими
зобов'язаннями в національній валюті перед юридичними особами".
   Якщо за вкладом, переведеним до складу поточних зобов'язань,
було прийнято рішення про пролонгацію договору на термін більше 12
місяців, сума цього зобов'язання повинна бути знову переведена до
складу довгострокових.
   2.5.3. Для обліку внесків (вкладів) на депозитні рахунки
використовується субрахунок 686 "Розрахунки з членами кредитної
спілки по внесках (вкладах) на депозитні рахунки".
   Для обліку внесків (вкладів) на депозитні рахунки за терміном
користування, кредитна спілка, виходячи з потреб управління,
контролю та аналізу, використовує субрахунки другого та третього
порядку.
   2.5.4. На субрахунку 687 "Розрахунки з юридичними особами за
зобов'язаннями, на які нараховуються проценти" відображається
поточна заборгованість кредитної спілки за отриманими кредитами
від кредитних спілок.
   2.5.5. На субрахунку 688 "Розрахунки за зобов'язаннями, на
які не нараховуються проценти" відображаються короткострокові
зобов'язання за операціями з отримання коштів від фізичних або
юридичних осіб на безоплатній основі, а також внески (вклади)
членів спілки на депозитний рахунок - блокований рахунок.
   2.5.6. За кредитом субрахунків N 673 (1, 2) "Розрахунки з
членами кредитної спілки за нарахованою платою (процентами) на
пайові внески", 684/3 "Розрахунки за процентами на внески (вклади)
на депозитні рахунки", 684/4 "Розрахунки по нарахованих процентах
за зобов'язаннями, які залучені від юридичних осіб на платній
основі" обліковуються нараховані проценти за зобов'язаннями, за
дебетом - сплата (приєднання, списання тощо) процентів.
   2.5.7. У разі припинення членства у кредитній спілці всі
внески та несплачені проценти по внесках цього члена обліковуються
на субрахунку 689 "Розрахунки з особами, що припинили членство в
кредитній спілці" до повного фактичного розрахунку.
   Для обліку розрахунків з членами по внесках, вкладах та
нарахованих  процентах  кредитна  спілка  зобов'язана  вести
аналітичний облік за кожним з членів спілки.
   У разі участі кредитної спілки  у  формуванні  спільних
фінансових  фондів,  створених асоціаціями з метою підтримки
ліквідності або фінансового оздоровлення кредитних спілок, кошти,
направлені на формування цих фондів, обліковуються виходячи з
конкретних умов формування та використання фондів. У випадку, якщо
умови формування фондів з метою підтримки ліквідності передбачають
нарахування на ці кошти процентів,  вони  обліковуються  на
субрахунку 353, якщо не передбачають - на субрахунку 377.
 
------------------------------------------------------------------
|N |      Назва операції         |Кореспонденція  |
|з/п|                     |  рахунків   |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|  |                     | Дебет | Кредит |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 8 |Надходження внеску (вкладу) на депозитний |301,  |551, 686|
|  |рахунок                  |311   |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 9 |Надходження внеску (вкладу) на блокований |301,  | 688/11 |
|  |рахунок                  |311   |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|10 |Надходження внесків до благодійного фонду |301,  |481, 482|
|  |                     |311   |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|11 |Здійснення кредитною спілкою благодійної |    |    |
|  |діяльності:                |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|  |Перерахування благодійних внесків     |377   |  311 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|  |Віднесення благодійного внеску до витрат |849   |  377 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|  |Визнання доходами перерахованих      |481,  |  745 |
|  |благодійних внесків            |482   |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|12 |Повернення внеску (вкладу) з блокованого |688/11 |301, 311|
|  |рахунку                  |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|13 |Переведення довгострокового вкладу з   |505,  |  611 |
|  |депозитного рахунку до складу поточних  |551   |    |
|  |зобов'язань                |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|14 |Повернення внесків (вкладів) з депозитного|611/1, |301, 311|
|  |рахунку                  |686   |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|15 |Перенесення внеску з блокованого рахунку |688/1  |  412 |
|  |до додаткового пайового внеску      |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|16 |Перенесення внеску з блокованого рахунку |688/11 | 686/01 |
|  |до внеску (вкладу) на депозитному рахунку |    |    |
|  |до запитання               |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|17 |Нарахування плати (процентів) на внески  |852   | 684/1 |
|  |(вклади) на депозитних рахунках      |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|18 |Нарахування плати (процентів) на     |443   | 673/2 |
|  |додаткові пайові внески протягом року   |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|19 |Розподіл доходу на додаткові пайові    |441   | 673/2 |
|  |внески за підсумками фінансового року   |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|20 |Розподіл доходу на обов'язкові пайові   |441   | 673/1 |
|  |внески за підсумками фінансового року   |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|21 |Збільшення пайових внесків за рахунок   |673   |  412 |
|  |плати (процентів), нарахованих на пайові |(1, 2) |    |
|  |внески                  |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|22 |Зарахування плати (процентів) по пайових |673   |  376 |
|  |внесках на погашення кредиту       |(1, 2) |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|23 |Зарахування плати (процентів) по пайових |673   | 373/1 |
|  |внесках на погашення процентів по кредиту |(1, 2) |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|24 |Формування блокованого рахунку з коштів  |686/11 | 688/1 |
|  |депозитного рахунку            |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|25 |Формування блокованого рахунку з     |684/1  | 688/12 |
|  |нарахованих процентів по вкладах (внесках)|    |    |
|  |на депозитні рахунки           |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|26 |Виплата процентів по внесках (вкладах) на |684/1  |301, 311|
|  |депозитних рахунках            |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|27 |Виплата процентів, нарахованих на пайові |673   |301, 311|
|  |внески членів кредитної спілки      |(1, 2) |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|28 |Переведення внесків, вкладів та процентів |411,  | 689 (1,|
|  |членів кредитної спілки, за рішенням про |412,  |  2)  |
|  |виключення особи із членів кредитної   |673,  |    |
|  |спілки, на окремий рахунок        |684   |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|29 |Повернення загальної суми внесків, вкладів|689   |301, 311|
|  |та процентів членам кредитної спілки, які |(1, 2) |    |
|  |виключені                 |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|30 |Отримання кредиту від кредитних спілок  |311   |  687 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|31 |Нарахування процентів по кредиту, який  |853   | 684/2X |
|  |отримано від кредитних спілок       |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|32 |Отримання кредитів від банків       |311   |501, 601|
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|33 |Нарахування процентів по кредиту, який  |853   | 684/2X |
|  |отримано від банку            |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
            3. Облік кредитів
 
   3.1. Класифікація кредитів
   Кредити класифікують за такими ознаками:
   1) за строком користування кредитом:
   а) з терміном погашення до 3 місяців включно;
   б) з терміном погашення від 3 місяців до 12 місяців включно;
   в) з терміном погашення більше 12 місяців;
   2) за цільовим призначенням:
   а) споживчі;
   б) підприємницькі;
   3) за рівнем забезпеченості:
   а) незабезпечені;
   б) забезпечені (застава, завдаток, неустойка, порука,
притримання, гарантія);
   4) за рівнем дотримання членом кредитної спілки встановленого
режиму сплати:
   а) кредит з нормальним режимом сплати;
   б) прострочений кредит;
   в) неповернений кредит;
   г) безнадійний кредит.
   Прострочений кредит - кредит, за яким порушення встановленого
режиму сплати не перевищує 365 днів.
   Неповернений кредит - кредит, за яким порушення встановленого
режиму сплати перевищує 365 днів.
   Безнадійний кредит - кредит, за яким існує впевненість в його
неповерненні та за яким є  підтвердження  про  неможливість
здійснення стягнення або минув термін позовної давності. Рішення
про визнання кредиту безнадійним приймається кредитним комітетом в
порядку, визначеному відповідним положенням.
 
   3.2. Методи нарахування та сплати процентів та суми кредиту
   Кредитна спілка може застосовувати такі методи нарахування
процентів на кредити за порядком нарахування та сплатою процентів
і основної суми кредиту:
   - на кредит з нарахуванням та сплатою процентів і основної
суми кредиту в кінці строку дії кредитного  договору:  при
розрахунку за даним видом кредиту нарахування та сплата процентів
і основної суми кредиту проводиться в кінці строку дії кредитного
договору;
   - на кредит з періодичним нарахуванням та сплатою процентів і
сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного
договору: при розрахунку за даним видом кредиту нарахування та
сплата  процентів проводиться періодично (як правило, раз в
місяць), а сплата основної суми кредиту в кінці строку дії
кредитного договору;
   - на кредит з періодичним нарахуванням та сплатою процентів і
періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту: при
розрахунку за даним видом кредиту періодично (як правило, раз в
місяць) нараховується та сплачується рівними частинами основна
сума кредиту, яка вираховується шляхом ділення загальної суми
наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом.
Періодично, відповідно до терміну сплати рівних часток кредиту,
проводиться  нарахування  та  сплата  процентів  на  залишок
заборгованості за кредитом.
   Розрахунок процентів за кредитом проводиться за формулою:
 
          E кредиту x кількість днів
       E % = ---------------------------- x 100
           кількість днів в році
 
   Де E - знак суми.
 
   - на кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми
кредиту "рівними долями": при розрахунку за даним видом кредиту
передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього
терміну дії угоди. Такий платіж включає в себе як проценти,
нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. У
зв'язку з тим, що проценти нараховуються на залишок основної суми,
їх питома вага в платежі зменшується з кожним наступним платежем,
в той час як зростає питома вага кредиту.
   Наведені методи розрахунку за кредитами не є вичерпними.
Кредитна спілка може використовувати інші методи нарахування та
сплати  процентів  за кредитами, які повинні бути визначені
відповідним положенням.
   Нарахування процентів за договорами кредиту відбувається за
кожний день користування кредитом, починається з наступного дня
після  отримання  членом  кредитної  спілки суми кредиту, а
припиняється в день остаточного розрахунку за кредитом.
   Для цілей розрахунку процентів за кредитом, за внесками
(вкладами) на депозитні рахунки, а також при визначенні плати
(процентів)  на пайові внески кредитні спілки використовують
календарний рік.
 
   3.3. Облік розрахунків за кредитами
   3.3.1. Облік розрахунків за кредитами здійснюється відповідно
до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом
Міністерства фінансів  України  від 8 жовтня 1999 р. N 237
( z0725-99 ).
   3.3.2. Для  обліку  кредитів  застосовується  рахунок 37
"Розрахунки з різними дебіторами" - субрахунок 376 "Розрахунки за
кредитами членам кредитних спілок".
   На субрахунку 373/1 "Розрахунки за нарахованими доходами"
ведеться  облік  розрахунків  за  нарахованими процентами за
кредитами, які надані членам кредитної спілки.
   За дебетом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами"
відображається виникнення  дебіторської  заборгованості,  за
кредитом - її погашення чи списання.
   Для обліку кредитів та процентів, за терміном користування,
кредитна  спілка, виходячи з потреб управління, контролю та
аналізу, використовує субрахунки другого та третього порядку.
   Кредитна спілка зобов'язана вести аналітичний облік за кожним
дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й
погашення.
   3.3.3. На субрахунку  378  "Розрахунки  за  безнадійними
кредитами" кредитна спілка відображає розрахунки за кредитами, які
були визнані безнадійними.
   3.3.4. Формування та використання резерву забезпечення втрат
від неповернених кредитів, відповідно до нормативів, встановлених
Держфінпослуг, здійснюється на субрахунку 381 "Резерв забезпечення
покриття втрат від неповернених кредитів". За рахунок цього
резерву здійснюється списання тільки основної суми кредиту за
простроченими, неповерненими та безнадійними кредитами.
   Зменшення сформованого резерву забезпечення покриття втрат
від неповернення кредитів відображається  у  складі  доходів
проведенням Дт 381 - Кт 716 на суми необхідного зменшення.
 
------------------------------------------------------------------
| 34|Надання кредитів членам кредитної спілки | 376  |301, 311|
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 35|Надання кредиту шляхом перерахування   | 376  | 685  |
|  |коштів на оплату рахунків за заявою    | 685  | 311  |
|  |позичальника (оплата товару, послуги)   |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 36|Нарахування процентів за користування   | 373/1 | 719  |
|  |кредитом членом кредитної спілки     |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 37|Сплата членом кредитної спілки нарахованих|301, 311| 373/1 |
|  |процентів за кредитом           |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 38|Повернення кредитів членами кредитної   |301, 311| 376  |
|  |спілки                  |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 39|Сплачені проценти за користування кредитом|301, 311| 691  |
|  |авансом                  |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|  |Нарахування процентів за кредитом     | 373  | 719  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|  |Погашення процентів за рахунок авансу   | 691  | 373  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 40|Повернення членом кредитної спілки кредиту| 311  | 685  |
|  |та процентів за ним шляхом перерахування | 685  | 373  |
|  |коштів з місця роботи позичальника на   | 685  | 376  |
|  |поточний рахунок спілки у банку      |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 41|Сплата процентів за користування кредитом | 688/1 | 373/1 |
|  |за рахунок коштів блокованого рахунку   |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 42|Повернення кредиту за рахунок коштів   | 688/1 | 376  |
|  |блокованого рахунку            |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 43|Формування резерву забезпечення покриття | 845  | 381  |
|  |втрат від неповернених кредитів за    |    |    |
|  |простроченими кредитами          |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 44|Сплата штрафних санкцій за порушення   |301, 311| 715  |
|  |строків платежу згідно з умовами     |    |    |
|  |кредитного договору            |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 45|Списання неповерненого кредиту за рахунок | 381  | 376  |
|  |резерву забезпечення покриття втрат від  |    |    |
|  |неповернених кредитів за рішенням     |    |    |
|  |спостережної ради             |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 46|Списання нарахованих, але не сплачених  | 856  | 373  |
|  |процентів за рахунок витрат від      |    |    |
|  |неповернених кредитів           |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 47|Визнання кредиту безнадійним       | 378  | 376  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 48|Списання заборгованості за кредитами,   | 381  | 378  |
|  |які визнані безнадійними, за рахунок   |    |    |
|  |резерву забезпечення покриття втрат    |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 49|Зменшення суми сформованого резерву    | 381  | 716  |
|  |забезпечення покриття втрат від      |    |    |
|  |неповернених кредитів           |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 50|Погашення кредиту, що був списаний як   |301, 311| 716  |
|  |неповернений               |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
           4. Фінансові інвестиції
 
   Облік інвестиційної діяльності кредитної спілки здійснюється
відповідно до П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. N 91
( z0284-00 ).
 
------------------------------------------------------------------
| 51|Внесення обов'язкового пайового внеску до | 141/11 | 311  |
|  |об'єднаної кредитної спілки        |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 52|Внесення додаткового пайового внеску до  | 141/12 | 311  |
|  |об'єднаної кредитної спілки        |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 53|Внесення обов'язкового пайового внеску до | 142/11 | 311  |
|  |капіталу кооперативного банку       |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 54|Внесення додаткового пайового внеску до  | 142/12 | 311  |
|  |капіталу кооперативного банку       |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 55|Нарахування доходу на пайові внески, що  | 141, | 724  |
|  |внесені до капіталу об'єднаної кредитної |142, 373|141, 142|
|  |спілки та до капіталу кооперативного банку| (5, 6) |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 56|Отримання доходу, нарахованого на пайові |  311 | 373  |
|  |внески, що направлені до капіталу     |    | (5, 6) |
|  |об'єднаної кредитної спілки та до капіталу|    |    |
|  |кооперативного банку           |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 57|Надання кредиту іншій кредитній спілці,  |  352 | 311  |
|  |внесені кошти на депозитний рахунок банку |    |    |
|  |або внески (вклади), внесені на депозитні |    |    |
|  |рахунки об'єднаної кредитної спілки    |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 58|Нарахування процентів за користування   |  373 | 733  |
|  |кредитом, наданим іншій кредитній спілці, | (3, 4) |    |
|  |та процентів за коштами, що розміщені на |    |    |
|  |депозитному рахунку банку або плати    |    |    |
|  |(процентів) на внески (вклади), внесені на|    |    |
|  |депозитні рахунки об'єднаної кредитної  |    |    |
|  |спілки                  |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 59|Отримання нарахованих процентів      |  311 |  373 |
|  |                     |    | (3, 4) |
------------------------------------------------------------------
 
          5. Облік доходів та витрат
 
   5.1. Доходи кредитної спілки, які отримані в процесі її
діяльності, відображаються на рахунках 7 класу Плану рахунків
бухгалтерського  обліку,  затвердженого  наказом  Міністерства
фінансів України від 30.11.99 р. N 291 ( z0892-99 ). Рахунки 7
класу "Доходи і результати діяльності" призначені для узагальнення
інформації про доходи від операційної та фінансової діяльності
кредитної спілки. Склад доходів та порядок їх визнання регулюються
Положенням  (стандартом)  бухгалтерського обліку 15 "Доходи",
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р.
N 290 ( z0860-99 ).
   Нарахування процентів за користування кредитами та визнання
їх доходом здійснюється відповідно до вимог П(С)БО на останній
день кожного місяця, відповідно до умов укладеного кредитного
договору.
 
   5.2. Облік витрат, які виникли у кредитній спілці в процесі
провадження  своєї  діяльності  протягом  звітного  періоду,
здійснюється  відповідно  до  П(С)БО 16 "Витрати операційної
діяльності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.12.99 р. N 318 ( z0027-00 ).
   Відповідно до Інструкції по застосуванню Плану  рахунків
бухгалтерського  обліку  активів,  капіталу,  зобов'язань  і
господарських операцій підприємствами і організаціями  N  291
( z0893-99 ) від 30.11.99 р. кредитні спілки, для обліку своїх
операційних витрат, використовують рахунки класу 8 "Витрати за
елементами" Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291
( z0892-99 ). По дебету класу 8 відображається сума визнаних
витрат, по кредиту - списання на субрахунок 79  "Результат
фінансових операцій".
 
------------------------------------------------------------------
|N |      Назва операції         |Кореспонденція  |
|з/п|                     |  рахунків   |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|  |                     | Дебет | Кредит |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 60|Визначення фінансового результату на   | 79   | 81, 82,|
|  |кінець звітного періоду          | 71, 73,| 83, 84,|
|  |                     | 74   | 85  |
|  |                     |    | 79  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 61|Визначення фінансового результату на   | 79   | 441  |
|  |кінець року                | 442  | 79  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 62|Формування резервного капіталу за рахунок | 443  | 432  |
|  |частини доходу кредитної спілки протягом |    |    |
|  |поточного року              |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 63|Формування резервного капіталу за рахунок | 441  | 432  |
|  |нерозподіленого доходу кредитної спілки  |    |    |
|  |минулого року               |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 64|Використання коштів резервного капіталу, | 432  | 442  |
|  |сформованого з доходу кредитної спілки для|    |    |
|  |покриття збитків             |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 65|Використання коштів резервного капіталу, | 433  | 442  |
|  |сформованого за рахунок інших джерел, для |    |    |
|  |покриття збитків             |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 66|Використання коштів резервного капіталу, | 431  | 442  |
|  |сформованого з вступних внесків для    |    |    |
|  |покриття збитків             |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 67|Використання коштів додаткового капіталу | 425  | 442  |
|  |для покриття збитків           |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 68|Використання коштів пайового капіталу для | 411,  | 442  |
|  |покриття збитків             | 412  |    |
------------------------------------------------------------------
 
            6. Інші положення
 
   6.1. Перелік проведень, наведених у цих Рекомендаціях, не є
вичерпним.  В процесі діяльності кредитних спілок з надання
фінансових послуг можуть  виникати  не  передбачені  у  цих
Рекомендаціях  господарські  операції.  У  цьому  разі  слід
застосовувати  кореспонденції,  складені  по  аналогії  з
вищенаведеними, з використанням рекомендованих рахунків.
 
   6.2. Кредитна спілка веде аналітичний облік розрахунків з
кожним членом кредитної спілки. Для цього в паперовому та/або
електронному вигляді ведеться особовий рахунок, який є об'єднаною
єдиним реєстраційним номером сукупністю даних про члена кредитної
спілки, відомості про рух внесків, вкладів, нарахованих процентів,
розрахунки за отриманими кредитами.
 
 Директор Департаменту нагляду
 за кредитними установами               А.Я.Оленчик

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка