Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо коригування показів засобів обліку

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          09.12.2003 N 05-39-11/4789
         На N 3а/2-6377 від 07.11.2003
          та 3а/2-3661 від 25.06.2003
 
                   ДКП "Севгорводоканал"
 
 
       Щодо коригування показів засобів обліку
 
 
   Національна комісія регулювання електроенергетики  України
розглянула лист ДКП "Севгорводоканал" від 07.11.03 N 3а/2-6377 та
повідомляє таке.
   Правилами користування електричною енергією, затвердженими
постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 ( z0417-96 ) у редакції
постанови НКРЕ від 22.08.02 N 928 ( z0903-02 ) (далі - Правила),
передбачені  норми  щодо  приведення  споживачами  обліку  у
відповідність до режиму роботи електроустановок споживача та
температурного режиму навколишнього середовища (з метою роботи
засобів обліку із похибкою, яка відповідає класу точності того чи
іншого засобу обліку) шляхом надання постачальнику електричної
енергії права здійснювати відповідні коригування.
   Пунктом 4.1  Правил  (  z0417-96  )  визначено,  що
електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними
розрахунковими засобами обліку електричної енергії для розрахунків
за спожиту електричну енергію, технічними засобами контролю і
управління споживанням електричної енергії та потужності, що
встановлюються відповідно до вимог ПУЕ та проектних рішень, а
також, за бажанням споживача, засобами вимірювальної техніки для
контролю якості електричної енергії.
   Якщо протягом 2 послідовних місяців спостерігається зменшення
середнього завантаження вимірювальних трансформаторів струму до
рівня, меншого, ніж передбачений технічними умовами, проектною
документацією та вимогами ПУЕ щодо завантаження трансформаторів
струму, то протягом 10 днів наступного розрахункового місяця
споживач має звернутися до постачальника електричної енергії за
регульованим тарифом та, за наявності, до електропередавальної
організації (основного споживача) з метою приведення обліку у
відповідність до вимог ПУЕ.
   Для статичних (електронних) засобів обліку класу точності
0,2 S та 0,5 S пунктом 4.3.1 Міждержавного стандарту ГОСТ 30206-94
(МЭК 687-92) визначено граничний робочий діапазон температур від
мінус 20 до плюс 55 град С.
   Для статичних (електронних) засобів обліку класу точності
1 та 2 пунктом 4.3.1 Міждержавного стандарту ГОСТ 30207-94 (МЭК
1036-92) визначено граничний робочий діапазон температур від мінус
20 до плюс 55 град. С для засобів обліку, які призначені для
застосування всередині  приміщення, та від мінус 25 до плюс
60 град. С для засобів обліку, які призначені для зовнішнього
встановлення.
   Для всіх  інших,  зокрема  індукційних,  засобів  обліку
залишаються чинними вимоги Правил улаштування електроустановок, у
відповідності до параграфа 27, гл. 5, розд. 1 яких, засоби обліку
електричної  енергії  мають  встановлюватися в приміщеннях з
температурою повітря від 0 град. С до плюс 40 град. С, або шафах
зовнішнього встановлення обладнаних електролампою або нагрівальним
елементом для забезпечення плюсової температури, але не вище
20 град. С.
   На випадок ігнорування споживачем зазначених вище вимог,
Правилами ( z0417-96 ) передбачено відповідне коригування показів
зафіксованих засобами обліку, які використовуються із порушенням
нормальних режимів їх роботи. Комісія вважає, що з моменту
звернення споживача щодо приведення обліку у відповідність до ПУЕ
та/або  нормативно-технічних  документів,  сторонами  мають
здійснюватись відповідні заходи і коригування, передбачене пунктом
7.15 Правил не повинно застосовуватись.
   Розрахунок обсягу споживання електричної енергії у  разі
зменшення навантаження електроустановок споживача нижче за нижній
поріг чутливості розрахункового засобу обліку (індукційного типу)
прямого включення або у разі завантаження трансформаторів струму
менше ніж на 5% здійснюється у відповідності до пункту 7.15 Правил
( z0417-96 ) як добуток величини навантаження електроустановок
споживача на рівні нижнього порогу чутливості обліку на величину
часу роботи електроустановок споживача.
   При цьому навантаження  електроустановок  споживача,  яке
відповідає нижньому порогу чутливості обліку, визначається згідно
із законами та формулами електротехніки. У випадку наявності для
того чи іншого засобу обліку визначається відповідно до методичних
рекомендацій Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики (до 1 жовтня 2002 року -
Держстандарт України).
   Час роботи  електроустановок  споживача  визначається  у
відповідності до даних договору про постачання між споживачем та
постачальником  електричної енергії. У випадку відсутності у
договорі даних щодо часу роботи електроустановок споживачів, ця
величина  додатково узгоджується між сторонами до проведення
розрахунків.
   Комісія звертає  увагу,  що  час роботи електроустановок
визначається за фактично відпрацьовані дні, протягом яких споживач
(підприємство)  працювали  у  робочому режимі і не вимикали
електроустановки, щодо електропостачання яких споживач має договір
про постачання електричної енергії з відповідним постачальником
електричної енергії.
   У відповідності до абзацу 3 пункту 7.15 Правил користування
електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96
N 28 ( z0417-96 ) в редакції постанови НКРЕ від 22.08.02 N 928
( z0903-02 ) (далі - Правил), у разі розміщення засобів обліку
споживача  у  приміщеннях,  які  не  відповідають визначеним
нормативно-технічними документами вимогам температурного режиму
експлуатації засобів обліку, у зимовий період (грудень, січень,
лютий) обсяг спожитої електричної енергії збільшується на 5% у
порівнянні з обсягом, визначеним за фактичними показами цього
засобу обліку.
   Крім того Комісія звертає увагу, що у відповідності до статті
21 Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ),
відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями і
громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на
основі договорів. У випадку, якщо чинним договором між сторонами
не передбачається зобов'язання сторін вирішувати згідно з чинним
законодавством України (в тому числі Правилами ( z0417-96 )
питання, що не обумовлені відповідним договором, застосування
пункту 7.15 Правил у взаємовідносинах постачальника із споживачем
можливе  виключно  після  приведення  цих  взаємовідносин  у
відповідність до Правил. А саме, після переукладення на основі
типового (додаток 2 до Правил) договору про постачання електричної
енергії з тим чи іншим споживачем.
   Додатково Комісія повідомляє, що надання правової оцінки щодо
дій того чи іншого суб'єкта господарської діяльності знаходиться в
компетенції господарського суду. Таким чином, однозначну чітку
відповідь щодо правомірності дій постачальника електричної енергії
має дати господарський суд після детального розгляду доказів
наданих обома сторонами, які знаходяться в стані спору.
 
 Член Комісії                      В.Меркушов

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка