Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію навчання працівників сільського господарства в осінньо-зимовий період 2003-2004 років

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            16.12.2003 N 448
 
 
     Про організацію навчання працівників сільського
   господарства в осінньо-зимовий період 2003-2004 років
 
 
   З метою  забезпечення  реалізації  положень,  викладених
30 квітня 2002 року у Посланні Президента України до Верховної
Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії
економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки"
( n0001100-02  ),  та ефективності сучасного агропромислового
виробництва Н А К А З У Ю:
 
   1. Організувати в осінньо-зимовий період 2003-2004 років
згідно  із  системою  підвищення  кваліфікації  керівників і
спеціалістів місцевих органів управління сільського господарства,
підприємств різних форм власності, і господарювання, установ і
організацій АПК та робітничих кадрів (додаток 1) навчання кадрів
АПК з питань запровадження сучасних інструментів господарювання з
урахуванням специфіки функціонування аграрного ринку в умовах
ринкової економіки.
 
   2. Міністерству  агропромислового  комплексу  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства облдержадміністрацій протягом грудня 2003 року -
березня 2004 року здійснити організаційні заходи щодо навчання
керівників  і  спеціалістів  обласних  та районних управлінь
сільського господарства і продовольства, сільськогосподарських
підприємств різних форм власності і господарювання, установ і
організацій, робітничих кадрів, залучивши до нього провідних
науково-педагогічних  працівників  вищих  аграрних  навчальних
закладів,   наукових   установ,   фахівців   реформованих
сільськогосподарських та обслуговуючих підприємств, дорадчих служб
тощо.
   При складанні  програми підвищення кваліфікації врахувати
запропонований  орієнтовний  тематичний  план  (додаток  2),
конкретизувавши його залежно від посад слухачів, їх напряму роботи
тощо. Після закінчення навчання підвести підсумки  у  формі
співбесіди, іспитів чи "круглого столу".
 
   3. Керівникам закладів (підрозділів) післядипломної освіти та
навчально-курсової мережі взяти безпосередню участь в організації
і проведенні масового навчання кадрів АПК та надати практичну
допомогу обласним і районним управлінням сільського господарства і
продовольства з цих питань.
 
   4.  Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Мельника С.І.
 
 Міністр                         С.Рижук
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   16.12.2003 N 448
 
 
               СИСТЕМА
    підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів
    місцевих органів управління сільського господарства,
    підприємств різних форм власності і господарювання,
     установ і організацій АПК та робітничих кадрів
      (в осінньо-зимовий період 2003-2004 років)
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |Категорія працівників|  Місце навчання  |  Джерела   |
|п/п|           |           | фінансування |
|---+---------------------+---------------------+----------------|
|1. |Державні службовці  |Інститут       |Кошти Державного|
|  |обласних та районних |післядипломної освіти|бюджету України |
|  |управлінь сільського |НАУ (м. Київ)    |в межах     |
|  |господарства і    |Заклади та структурні|держзамовлення |
|  |продовольства    |підрозділи      |та місцевого  |
|  |           |післядипломної освіти|бюджету     |
|  |           |аграрних вищих    |        |
|  |           |навчальних закладів |        |
|  |           |III-IV рівнів    |        |
|  |           |акредитації     |        |
|  |           |Семінари в областях |        |
|---+---------------------+---------------------+----------------|
|2. |Керівники та     |Інститут       |Кошти Державного|
|  |спеціалісти     |післядипломної освіти|бюджету України |
|  |підприємства усіх  |НАУ (м. Київ)    |в межах     |
|  |форм власності,   |Заклади (підрозділи) |держзамовлення |
|  |установ і організацій|післядипломної освіти|та кошти    |
|  |           |аграрних вищих    |підприємств,  |
|  |           |навчальних закладів |установ і    |
|  |           |I-IV рівнів     |організацій   |
|  |           |акредитації Семінари |        |
|  |           |в областях      |        |
|---+---------------------+---------------------+----------------|
|3. |Робітничі кадри   |Обласні навчальні  |Кошти місцевих |
|  |підприємств усіх форм|центри,       |бюджетів,    |
|  |власності      |навчально-курсові  |підприємств,  |
|  |           |комбінати Навчання  |установ і    |
|  |           |безпосередньо на   |організацій   |
|  |           |підприємствах    |        |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 аграрної освіти                  В.М.Шиманський
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   16.12.2003 N 448
 
 
          ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
    навчання в осінньо-зимовий період 2003-2004 років
   керівників і спеціалістів місцевих органів управління
     сільського господарства, підприємств різних форм
   власності і господарювання, установ і організацій АПК
   та робітничих кадрів з питань вивчення та запровадження
     економічних інструментів господарювання в умовах
            ринкової економіки
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |    Назва розділу та тематика    |Кількість|Примітка |
|п/п |                    | годин |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
| 1. |      Аграрна політика      |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|1.1.|Послання Президента України до     |  2   |     |
|  |Верховної Ради України від 30.04.03  |     |     |
|  |"Європейський вибір. Концептуальні   |     |     |
|  |засади стратегії економічного та    |     |     |
|  |соціального розвитку України на    |     |     |
|  |2002-2011 роки" ( n0001100-02 ).    |     |     |
|  |Стратегічні напрями розвитку АПК,   |     |     |
|  |формування продовольчої безпеки України|     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|1.2.|Аграрна політика України на шляху до  |  2   |     |
|  |вступу в СОТ              |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|1.3.|Земельний кодекс ( 2768-14 ).     |  2   |     |
|  |Розвиток майнових           |  2   |     |
|  |відносин власності в нових формуваннях |     |     |
|  |господарської діяльності. Використання |     |     |
|  |сільськогосподарських земель і шляхи  |     |     |
|  |підвищення їх родючості        |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|1.4.|Правове забезпечення земельної реформи |  2   |     |
|  |в Україні               |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|1.5.|Економічний аналіз виробництва основних|  2   |     |
|  |видів сільськогосподарської продукції у|     |     |
|  |підприємствах різних форм власності за |     |     |
|  |2003 рік. Захист внутрішнього ринку  |     |     |
|  |аграрної продукції. Шляхи підвищення  |     |     |
|  |ефективності, конкурентоспроможності  |     |     |
|  |виробництва сільсько-господарської   |     |     |
|  |продукції               |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|1.6.|Світові тенденції розвитку       |  2   |     |
|  |агропромислового виробництва      |     |     |
|  |(міжнародні порівняння)        |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
| 2. |      Аграрний ринок       |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|2.1.|Розвиток аграрного ринку України. Ціни |  2   |     |
|  |та ціноутворення на          |     |     |
|  |сільськогосподарську продукцію.    |     |     |
|  |Бюджетна підтримка галузі АПК. Заставні|     |     |
|  |ціни на зерно. Ф'ючерсні операції   |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|2.2.|Фінансово-кредитний механізм АПК.   |  2   |     |
|  |Кредитування сільськогосподарського  |     |     |
|  |виробництва. Страхування ризиків у   |     |     |
|  |сільському господарстві. Іпотечне   |     |     |
|  |кредитування              |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|2.3.|Досвід розвитку інфраструктури ринку. |  2   |     |
|  |Товарні біржі, оптові ринки, торгові  |     |     |
|  |дома, ярмарки, аукціони, фірмова    |     |     |
|  |торгівля. Заготівля та реалізація   |     |     |
|  |сільськогосподарської продукції    |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|2.4.|Фінансовий лізинг у          |  1   |     |
|  |сільськогосподарському виробництві.  |     |     |
|  |Аналіз використання техніки в     |     |     |
|  |господарствах АПК за 2003 рік     |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|2.5.|Податкове законодавство в АПК     |  1   |     |
|  |(фіксований податок, податок на землю, |     |     |
|  |податок на прибуток)          |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|2.6.|Госпрозрахунок в умовах функціонування |  2   |     |
|  |ринкових відносин. Порядок розробки і |     |     |
|  |доведення госпрозрахункових завдань і |     |     |
|  |форми контролю за їх виконанням у 2004 |     |     |
|  |році                  |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|2.7.|Фінансові результати діяльності    |  2   |     |
|  |сільськогосподарських підприємств за  |     |     |
|  |2003 рік                |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
| 3. |Інтенсифікація сільського господарства |     |     |
|  |   в умовах ринкової економіки   |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|3.1.|Шляхи забезпечення вирощування у 2004 |  2   |     |
|  |році запланованого виробництва зерна  |     |     |
|  |високої якості, низької собівартості і |     |     |
|  |конкурентоспроможності на світовому  |     |     |
|  |ринку                 |     |     |
|  |Особливості вирощування ярої пшениці за|     |     |
|  |сучасними технологіями         |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|3.2.|Впровадження в господарствах      |  2   |     |
|  |прогресивних технологій виробництва  |     |     |
|  |продукції тваринництва. Зниження    |     |     |
|  |собівартості та підвищення її якості, |     |     |
|  |забезпечення конкурентоспроможності.  |     |     |
|  |Збільшення поголів'я тварин і птиці,  |     |     |
|  |виробництва кормів і кормового протеїну|     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|3.3.|Аналіз ефективності використання    |  2   |     |
|  |мінеральних і органічних добрив,    |     |     |
|  |отрутохімікатів. Екологічна безпека  |     |     |
|  |навколишнього середовища. Захист рослин|     |     |
|  |від шкідників та хвороб        |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|3.4.|Основні фонди аграрного сектору,    |  2   |     |
|  |сучасний стан та динаміка їх      |     |     |
|  |використання              |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|3.5.|Екологічна ситуація в Україні та шляхи |  2   |     |
|  |її поліпшення             |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|3.6.|Наукове забезпечення АПК та організація|  2   |     |
|  |впровадження у виробництво нових    |     |     |
|  |наукових розробок ресурсо- і      |     |     |
|  |енергозберігаючих інтенсивних     |     |     |
|  |технологій вирощування зернових і   |     |     |
|  |технічних культур та продукції     |     |     |
|  |тваринництва. Сучасні наукові підходи |     |     |
|  |до використання землі         |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|3.7.|Робота центрів і базових господарств  |  2   |     |
|  |наукового забезпечення агропромислового|     |     |
|  |виробництва              |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
| 4. | Соціально-економічний розвиток села в |     |     |
|  |       умовах ринку       |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|4.1.|Демографічні проблеми села. Напрями  |  2   |     |
|  |поліпшення демографічної ситуації в  |     |     |
|  |сільській місцевості          |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|4.2.|Аналіз розвитку орендних відносин у  |  2   |     |
|  |сільському господарстві. Проведення  |     |     |
|  |розрахунків за 2003 рік за оренду   |     |     |
|  |земельних і майнових паїв       |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|4.3.|Соціально-трудові відносини за умов  |  2   |     |
|  |формування підприємств на приватній  |     |     |
|  |власності на землю і майно. Соціальні |     |     |
|  |гарантії працівникам у нових приватних |     |     |
|  |формуваннях              |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|4.4.|Охорона праці і техніка безпеки на   |  1   |     |
|  |підприємствах АПК, шляхи зниження   |     |     |
|  |виробничого травматизму. Аналіз    |     |     |
|  |травматизму за 2003 рік        |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|4.5.|Аналіз підготовки, перепідготовки,   |  2   |     |
|  |підвищення кваліфікації        |     |     |
|  |сільськогосподарських кадрів, та їх  |     |     |
|  |закріплення на виробництві в умовах  |     |     |
|  |ринкової економіки           |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|4.6.|Досвід організації           |  2   |     |
|  |інформаційно-консультативного     |     |     |
|  |забезпечення сільськогосподарських   |     |     |
|  |товаровиробників. Робота дорадчих служб|     |     |
|  |у районі, області           |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|4.7.|Аналіз зовнішньоекономічної діяльності |  1   |     |
|  |в АПК. Спільні підприємства,      |     |     |
|  |інвестиції, кредитування        |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
| 5. |На базі господарств з високою     |  6   |     |
|  |ефективністю виробництва провести   |     |     |
|  |вивчення досвіду господарювання в   |     |     |
|  |умовах ринкової економіки. Намітити  |     |     |
|  |шляхи підвищення ефективності     |     |     |
|  |виробництва сільськогосподарської   |     |     |
|  |продукції, забезпечення її       |     |     |
|  |конкурентоспроможності         |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|  |Всього                 |  56  |     |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 аграрної освіти                  В.М.Шиманський

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка