Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку визначення розрахункового місячного доходу на одного члена особистого селянського господарства

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 26 грудня 2003 р. N 2031
                Київ
 
        Про затвердження Порядку визначення
      розрахункового місячного доходу на одного
      члена особистого селянського господарства
 
 
   Відповідно до статті 8 Закону України "Про особисте селянське
господарство"  ( 742-15 )  Кабінет   Міністрів    України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок визначення розрахункового місячного
доходу на одного члена особистого  селянського  господарства
(додається).
 
   2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим і обласним
державним адміністраціям встановити у місячний строк розрахунковий
місячний дохід особистого селянського господарства в середньому по
регіону та довести його до районних, Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 22
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 грудня 2003 р. N 2031
 
               ПОРЯДОК
    визначення розрахункового місячного доходу на одного
      члена особистого селянського господарства
 
 
   1. Цей Порядок регулює механізм визначення розрахункового
місячного  доходу  на  одного  члена  особистого селянського
господарства.
 
   Розрахунковий місячний дохід на одного члена  особистого
селянського господарства застосовується для віднесення членів
особистих селянських господарств до категорії зайнятого населення
в разі, коли робота в цьому господарстві для них є основною і
розрахунковий місячний дохід на одного члена  дорівнює  або
перевищує розмір мінімальної заробітної плати.
 
   2. Відповідно до цього Порядку Радою міністрів Автономної
Республіки Крим та облдержадміністраціями один раз на три роки до
20 грудня встановлюється розрахунковий місячний дохід особистого
селянського господарства в середньому по регіону і доводиться до
районних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій,
які в місячний строк встановлюють розрахунковий місячний дохід на
одного члена особистого  селянського господарства та не пізніше
1 лютого року, що настає за звітним, доводять його до районних,
міських та районних у містах центрів зайнятості, управлінь праці
та соціального захисту населення районних  держадміністрацій,
структурних підрозділів з питань праці та соціального захисту
населення виконавчих органів міських і районних у містах рад та
органів державної статистики.
 
   Для визначення розрахункового місячного доходу особистого
селянського господарства в середньому по регіону використовується
середньорічна вартість валової сільськогосподарської продукції
господарств у порівнянних цінах, виробленої домогосподарствами, в
тому числі особистими селянськими господарствами (далі - вартість
валової сільськогосподарської продукції у порівнянних цінах), у
розрахунку  на  одиницю  площі  сільськогосподарських  угідь,
скоригована на індекс споживчих цін та коефіцієнт дохідності.
 
   Вартість валової  сільськогосподарської   продукції   у
порівнянних цінах обчислюється регіональними органами державної
статистики з урахуванням даних щодо зазначеної продукції  у
натуральному виразі і порівнянних цінах.
 
   Індекс споживчих цін - це величина зміни загального рівня цін
і тарифів на товари та послуги, які придбаває населення для
невиробничого споживання.
 
   Вартість валової   сільськогосподарської   продукції  у
порівнянних цінах на 1  гектар  сільськогосподарських  угідь
розраховується    як   відношення   вартості   валової
сільськогосподарської продукції у порівнянних цінах до площі
сільськогосподарських угідь на початок року згідно з даними
територіальних органів земельних ресурсів.
 
   Середньорічна вартість   валової   сільськогосподарської
продукції у порівнянних цінах на 1 гектар сільськогосподарських
угідь та коефіцієнт дохідності визначаються в середньому за
останні 3 роки.
 
   Коефіцієнт дохідності (Кд) - величина питомої ваги валового
доходу у вартості валової сільськогосподарської продукції  у
порівнянних цінах - визначається за формулою
 
             Кд = Вд : Вп,
 
де Вд  -  валовий  дохід;  Вп   -  вартість  валової
сільськогосподарської продукції у порівнянних цінах.
 
   Валовий дохід - це величина різниці між вартістю валової
сільськогосподарської  продукції  у  порівнянних  цінах  і
матеріальними затратами на її виробництво.
 
   Матеріальні затрати визначаються як затрати на виробництво
сільськогосподарської продукції та оплату робіт і послуг, наданих
іншими суб'єктами господарювання для цих цілей.
 
   3. Для визначення розрахункового місячного доходу на одного
члена особистого селянського господарства беруться такі показники:
 
   середньорічна вартість   валової   сільськогосподарської
продукції у порівнянних цінах на 1 гектар сільськогосподарських
угідь по Автономній Республіці Крим, областях та мм. Києву і
Севастополю;
 
   індекс споживчих цін до рівня року розрахунків порівнянних
цін по Україні;
 
   коефіцієнт дохідності по регіону;
 
   площа сільськогосподарських  угідь  конкретного особистого
селянського господарства;
 
   кількість членів  конкретного  особистого   селянського
господарства.
 
   Для визначення розрахункового місячного доходу особистого
селянського господарства в середньому по м. Києву використовуються
показники середньорічної вартості валової сільськогосподарської
продукції у порівнянних цінах на 1 гектар сільськогосподарських
угідь та коефіцієнт дохідності по Київській  області, а по
м. Севастополю - відповідні показники по Автономній Республіці
Крим.
 
   4. Розрахунковий місячний  дохід  особистого  селянського
господарства в середньому по регіону (Рмдр) визначається за
формулою
 
          Рмдр = (Вп х Ісц х Кд) : 12,
 
де Вп - середньорічна вартість валової  сільськогосподарської
продукції у порівнянних цінах на 1 гектар сільськогосподарських
угідь за останні 3 роки; Ісц - індекс споживчих цін за останні три
роки; Кд - коефіцієнт дохідності; 12 - кількість місяців року.
 
   5. На підставі розрахункового місячного доходу особистого
селянського господарства в середньому по регіону визначається
розрахунковий місячний  дохід  на  одного  члена  конкретного
особистого селянського господарства (Рмдг) за формулою
 
           Рмдг = Рмдр х Псг : Чч,
 
де Псг - площа сільськогосподарських угідь конкретного особистого
селянського господарства на кінець року; Чч - кількість членів
конкретного особистого селянського господарства на кінець року.
 
   У разі коли особистим селянським господарством здійснюється
переробка сільськогосподарської продукції або надаються послуги з
використанням майна, у тому числі у сфері сільського зеленого
туризму, валовий дохід від такої діяльності обчислюється додатково
як величина між виручкою від реалізації цих робіт та послуг і
матеріальними затратами та включається до загального валового
доходу конкретного господарства.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка