Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення про моніторинг земель

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 26 грудня 2003 р. N 2041
                Київ
 
         Про внесення змін до Положення
           про моніторинг земель
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести до Положення про моніторинг земель, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 1993 р. N 661
( 661-93-п ) (ЗП України, 1994 р., N 1, ст. 5), зміни, що
додаються.
 
   2. Міністерству аграрної політики затвердити у двомісячний
строк  Положення  про  моніторинг  грунтів  на  землях
сільськогосподарського призначення.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 22
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 грудня 2003 р. N 2041
 
               ЗМІНИ,
     що вносяться до Положення про моніторинг земель
              ( 661-93-п )
 
 
   1. Пункти 1, 2, абзаци перший і другий пункту 3 викласти у
такій редакції:
 
   "1. Моніторинг земель - це система спостереження за станом
земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення
та ліквідації наслідків негативних процесів.
 
   Об'єктом моніторингу є всі землі  незалежно  від  форми
власності на них.
 
   Складовою частиною моніторингу земель є моніторинг грунтів.
 
   Моніторинг грунтів   на  землях  сільськогосподарського
призначення проводиться Державною службою  охорони  родючості
грунтів Мінагрополітики відповідно до затвердженого ним положення.
 
   2. Залежно  від  мети спостережень та ступеня охоплення
територій проводиться такий моніторинг земель:
 
   національний - на всіх землях у межах території України;
 
   регіональний - на територіях, що характеризуються єдністю
фізико-географічних, екологічних та економічних умов;
 
   локальний - на окремих земельних ділянках та в окремих
частинах  (елементарних  структурах)  ландшафтно-екологічних
комплексів.
 
   3. Моніторинг  земель  складається  із  систематичних
спостережень за станом земель (агрохімічна паспортизація земельних
ділянок, зйомка, обстеження і вишукування), виявлення у ньому
змін, а також проведення оцінки:
 
   стану використання земельних ділянок".
 
   2. Доповнити Положення пунктом 3-1 такого змісту:
 
   "3-1. Проведення моніторингу земель здійснюється у такому
порядку:
 
   виконання спеціальних зйомок і обстежень земель;
 
   виявлення негативних факторів, вплив яких потребує здійснення
контролю;
 
   оцінка, прогноз, запобігання впливу негативних процесів.
 
   На локальному рівні моніторинг земель проводять районні,
міські відділи, управління земельних ресурсів, на регіональному -
Рескомзем  Автономної  Республіки  Крим,  обласні,  Київське,
Севастопольське міські головні управління земельних ресурсів, на
національному - Держкомзем".
 
   3. Пункти 6 і 8 викласти у такій редакції:
 
   "6. Ведення моніторингу земель здійснює Держкомзем за участю
Міністерства  охорони  навколишнього  природного  середовища,
Мінагрополітики, Української академії аграрних наук та НКАУ";
 
   "8. Інформація, одержана під час спостережень за станом
земель, узагальнюється по районах, містах, областях, Автономній
Республіці Крим, а також по окремих природних комплексах і
передається в пункти збору автоматизованої інформаційної системи
обласних,  Київського  і  Севастопольського  міських головних
управлінь земельних ресурсів та Рескомзему Автономної Республіки
Крим.
 
   Форма та порядок надання інформації з моніторингу земель
затверджується Держкомземом.
 
   За результатами оцінки стану земель  складаються  звіти,
прогнози  та рекомендації, що подаються до місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та Держкомзему
для  вжиття  заходів  до запобігання і ліквідації наслідків
негативних процесів".

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка