Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1792

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 26 грудня 2003 р. N 2052
                Київ
 
      Про затвердження Порядку складання переліку
     споживачів та їх обладнання, для якого має бути
     встановлена екологічна броня електропостачання,
       та визнання такою, що втратила чинність,
        постанови Кабінету Міністрів України
         від 16 листопада 2002 р. N 1792
 
 
   Відповідно до  статті  20   Закону   України   "Про
електроенергетику"  (  575/97-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок складання переліку споживачів та їх
обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня
електропостачання (додається).
 
   2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
затвердити у місячний строк відповідні переліки споживачів та їх
обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня
електропостачання.
 
   3. Міністерству фінансів разом з Міністерством з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Державним казначейством, Міністерством
палива  та  енергетики,  Національною  комісією  регулювання
електроенергетики у місячний строк розробити та затвердити Порядок
фінансування  з  державного  бюджету  екологічної  броні
електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту
електроенергію споживачами, що мають таку броню, та рекомендувати
органам місцевого самоврядування застосовувати цей Порядок для
здійснення відповідних виплат з місцевих бюджетів.
 
   4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1792 ( 1792-2002-п )
"Про   фінансування   обсягів   споживання  електроенергії
підприємствами, установами та організаціями, повне відключення
об'єктів яких від електричних мереж може призвести до негативних
екологічних та техногенних наслідків" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 48, ст. 2188).
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 37
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 грудня 2003 р. N 2052
 
               ПОРЯДОК
     складання переліку споживачів та їх обладнання,
      для якого має бути встановлена екологічна
           броня електропостачання
 
 
   1. Цей  Порядок  визначає  механізм  складання  переліку
споживачів електроенергії та їх обладнання, для якого має бути
встановлена  екологічна"  броня  електропостачання,  з  метою
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного  та
природного  характеру  через  обмеження  або  припинення
електропостачання.
 
   2. До переліку споживачів електроенергії та їх обладнання,
для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання
(далі - перелік), включаються  споживачі,  об'єкти  яких  у
встановленому порядку включено до Державного реєстру об'єктів
підвищеної небезпеки, а також інші споживачі, яких визначено
такими відповідно до законодавства.
 
   3. Перелік складається та затверджується Радою міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласними,  Київською  та
Севастопольською міськими держадміністраціями за погодженням з
відповідними  територіальними  органами  Міністерства  охорони
навколишнього природного середовища, МНС та Держнаглядохоронпраці
за формою згідно з додатком.
 
   4. Перелік доводиться до енергопостачальників, що здійснюють
підприємницьку  діяльність  з  постачання  електроенергії  за
регульованим тарифом у відповідному регіоні, для погодження з
відповідними   споживачами   величини   екологічної  броні
електропостачання, яка має бути затверджена Державною інспекцією з
енергетичного  нагляду за режимами споживання електричної та
теплової енергії.
 
   5. Територіальні  підрозділи  Державної  інспекції  з
енергетичного  нагляду за режимами споживання електричної та
теплової енергії надають Раді міністрів Автономної Республіки
Крим,  обласним,  Київській  та  Севастопольській  міським
держадміністраціям дані щодо затверджених величин екологічної
броні електропостачання споживачів електроенергії, включених до
переліків.
 
   6. Внесення змін до затверджених переліків здійснюється у
разі появи в регіонах нових споживачів та їх обладнання, обмеження
чи припинення електропостачання якого може призвести до виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, або
зміни характеру виробництва у споживачів електроенергії, включених
до переліку.
 
 
                      Додаток
                 до Порядку складання переліку
                споживачів та Їх обладнання, для
               якого має бути встановлена екологічна
                  броня електропостачання
 
ПОГОДЖЕНО            ЗАТВЕРДЖЕНО
 
територіальним управлінням    _________________________________
Міністерства охорони       (найменування органу виконавчої
навколишнього природного     _________________________________
середовища                   влади)
______________________________  _________________________________
    (найменування
______________________________  "___" _______________ 2003 р.
адміністративно-територіальної
______________________________
     одиниці)
 
"___" _______________ 2003 р.
 
територіальним управлінням МНС
______________________________
    (найменування
______________________________
адміністративно-територіальної
______________________________
     одиниці)
 
"___" _______________ 2003 р.
 
територіальним управлінням з
нагляду за охороною праці у
______________________________
    (найменування
______________________________
адміністративно-територіальної
______________________________
     одиниці)
 
"___" _______________ 2003 р.
 
               ПЕРЕЛІК
   споживачів електроенергії та їх обладнання, для якого
   має бути встановлена екологічна броня електропостачання
       в адміністративно-територіальній одиниці
 
------------------------------------------------------------------
   Назва споживача електроенергії,     | Орган, до сфери
   найменування одиниці обладнання     | управління якого
                        | належить споживач
                        | електроенергії
------------------------------------------------------------------
      I. Споживачі електроенергії, діяльність яких
        фінансується з державного бюджету
 
1.
2.
...
 
     II. Споживачі електроенергії, діяльність яких
         фінансується з місцевого бюджету
 
1.
2.
...
 
        III. Інші споживачі електроенергії
 
1.
2.
...

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка