Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Програми боротьби з правопорушеннями на транспорті на 2004-2006 роки

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 26 грудня 2003 р. N 2029
                Київ
 
          Про затвердження Програми
      боротьби з правопорушеннями на транспорті
            на 2004-2006 роки
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Програму боротьби з правопорушеннями на транспорті
на 2004-2006 роки, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 31
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 грудня 2003 р. N 2029
 
               ПРОГРАМА
      боротьби з правопорушеннями на транспорті
            на 2004-2006 роки
 
           Мета та основні завдання
 
   Ця Програма розроблена з метою забезпечення безпеки вантажних
і пасажирських перевезень, правопорядку, попередження, виявлення
та розкриття злочинів у сфері транспортних перевезень.
 
   Основними завданнями Програми є:
 
   послаблення дії криміногенних факторів на підприємствах, в
установах і організаціях транспорту;
 
   викорінення корупції, зменшення кримінального  впливу  на
відносини у сфері транспортних перевезень;
 
   протидія незаконному обігу зброї та наркотичних засобів, а
також іншим злочинам на транспорті;
 
   недопущення здійснення терористичних актів на транспорті,
захоплення транспортних засобів з цією метою.
 
            Очікувані результати
 
   Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
 
   безпеку громадян  та підтримання громадського порядку на
транспортних магістралях, залізничних вокзалах,  у  морських,
річкових портах та аеропортах;
 
   поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і
власності  громадян,  створення  безпечних  умов  пересування
транспортними засобами територією України;
 
   зниження рівня злочинності на транспорті;
 
   недопущення ввезення на територію держави і транзиту через її
територію наркотичних засобів;
 
   зменшення кількості випадків корупції  серед  працівників
підприємств, установ та організацій транспорту, створення прозорої
системи прийняття і виконання управлінських рішень.
 
              Фінансування
 
   Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
державного  бюджету,  передбачених  на  відповідний  рік для
розпорядників коштів - виконавців Програми, та інших джерел.
 
          Заходи з виконання Програми
 
   1. Провести аналіз та узагальнення практики боротьби  з
правопорушеннями  на транспорті, виявивши найбільш характерні
причини і умови, що сприяли їх вчиненню,  розробити  дієві
скоординовані заходи щодо їх усунення, зміцнення законності і
правопорядку.
 
                  МВС, Мінтранс,  Адміністрація
                  Держприкордонслужби,
                  Держмитслужба.
 
                  Січень-лютий 2004 р.
 
   2. Вжити  додаткових  заходів  до  поліпшення  взаємодії
адміністрацій залізниць з органами внутрішніх справ на транспорті,
Служби безпеки, державної податкової служби, охорони державного
кордону,  митницями  щодо обміну інформацією про вчинені на
транспорті правопорушення  з  метою  своєчасного  реагування.
Запровадити щоквартальне проведення спільних нарад керівників
залізниць, правоохоронних органів, митниць за участю керівників
місцевих  органів  виконавчої  влади  з  питань  боротьби з
правопорушеннями на транспорті під час перевезення пасажирів та
вантажів.
 
                  Мінтранс, МВС,       СБУ,
                  Держмитслужба,     Державна
                  податкова    адміністрація,
                  Адміністрація
                  Держприкордонслужби,    Рада
                  міністрів Автономної Республіки
                  Крим,
                  облміськдержадміністрації.
 
                  I квартал 2004 р.
 
   3. Видати спільний наказ МВС і Мінтрансу щодо регламентації
спрощеного порядку надання інформації органам внутрішніх справ на
транспорті про правопорушення на об'єктах транспорту.
 
                  МВС, Мінтранс.
 
                  I квартал 2004 р.
 
   4. Переглянути порядок взаємодії з правоохоронними органами
Російської Федерації, Республіки Молдова та Республіки Білорусь, в
тому числі порядок обміну інформацією, у напрямі спрощення,
запровадити прямий телефонний і телетайпний зв'язок з черговими
частинами та оперативними підрозділами правоохоронних органів цих
держав.
 
                  Мінтранс, МВС, Адміністрація
                  Держприкордонслужби,
                  Держмитслужба.
 
                  I квартал 2004 р.
 
   5. Запровадити  на  всьому  шляху  перевезень  постійне
спостереження та перевірку вагонів з металобрухтом.
 
                  МВС, Мінтранс.
 
                  I квартал 2004 р.
 
   6. Під час перевезення залізничним транспортом  включити
окремі види металопродукції (листового прокату, чавуну, труб) до
переліку вантажів, які повинні супроводжуватися особовим складом
відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті.
 
                  Мінтранс.
 
                  I квартал 2004 р.
 
   7. Збільшити чисельність особового складу патрульно-постових
нарядів міліції, які супроводжують приміські поїзди у прикордонній
зоні.
 
                  МВС, Мінтранс.
 
                  I квартал 2004 р.
 
   8. Здійснити комплекс заходів, спрямованих на збереження
активів підприємств-боржників у зв'язку з порушенням провадження у
справі про банкрутство АП "Азовське морське пароплавство".
 
                  МВС.
 
                  Перше півріччя 2004 р.
 
   9. Розробити і запровадити із застосуванням сучасних засобів
телефонного та радіозв'язку систему зв'язку "провідник - машиніст
- диспетчер - міліція".
 
                  Мінтранс, МВС.
 
                  Перше півріччя 2004 р.
 
   10. Вжити  додаткових  заходів  для забезпечення безпеки
пасажирів, дотримання правопорядку на станціях, вокзалах,  у
пасажирських  поїздах.  Забезпечити  укладення  договорів  з
управліннями МВС на транспорті щодо обов'язкового супроводження
працівниками  міліції  пасажирських  поїздів усією територією
України.
 
                  МВС, Мінтранс.
 
                  Перше півріччя 2004 р.
 
   11. Проаналізувати   практику   реагування   керівників
підприємств, установ і організацій транспорту на подання і приписи
органів прокуратури та внутрішніх справ, ухвали (постанови) судів
у кримінальних справах з вимогами усунення виявлених порушень,
причин і умов, що їм сприяли, звернувши увагу на своєчасність та
якість  реагування, конкретність вжитих заходів, установлення
винних та притягнення їх до відповідальності.
 
                  Мінтранс, МВС.
 
                  Перше півріччя 2004 р.
 
   12. Вирішити питання щодо оновлення парку автомобілів, які
використовуються для забезпечення оперативної діяльності органів
внутрішніх справ на  транспорті,  та  придбання  спеціальних
автомобілів для перевезення затриманих, заарештованих та взятих
під варту осіб.
 
                  МВС, Мінтранс.
 
                  Перше півріччя 2004 р.
 
   13. Вирішити  питання   щодо   забезпечення   нарядів
патрульно-постової  служби міліції, які супроводжують поїзди,
пристроями вітчизняного виробництва для  відстрілу  патронів,
спорядженими гумовими кулями.
 
                  Мінтранс, МВС.
 
                  II-III квартали 2004 р.
 
   14. Провести перевірку відповідності законодавству операцій з
відчуження, користування, передачі в оренду майна,  особливо
майнових комплексів, аеродромів та повітряних суден, забезпечення
пально-мастильними матеріалами та стану розрахунків за них.
 
                  МВС.
 
                  Друге півріччя 2004 р.
 
   15. Вивчити питання щодо виділення постійних службових місць
для  нарядів  міліції, які супроводжують пасажирські поїзди.
Інформувати пасажирів про наявність працівників міліції в поїздах.
 
                  Мінтранс, МВС.
 
                  2004 рік.
 
   16. Узгодити питання щодо супроводження нарядами міліції
транзитних поїздів, що проходять через територію України.
 
                  Мінтранс, МЗС, МВС.
 
                  2004 рік.
 
   17. Проводити  обов'язковий  медичний  огляд  працівників
транспорту під час прийняття на роботу та протягом їх трудової
діяльності для з'ясування їх професійної придатності.
 
                  Мінтранс,         МОЗ,
                  Держнаглядохоронпраці.
 
                  2004 рік.
 
   18. Запровадити систему відеоспостереження за оперативною
обстановкою на об'єктах транспорту, у тому числі в пунктах
пропуску через державний кордон.
 
                  Мінтранс,     Адміністрація
                  Держприкордонслужби, МВС.
 
                  2005-2006 роки.
 
   10. Провести перевірку договорів, укладених залізницями із
суб'єктами господарювання, щодо їх відповідності законодавству.
 
                  МВС, Мінтранс.
 
                  Щороку у I кварталі.
 
   20. Здійснити в морських, річкових портах та пароплавствах
заходи  щодо  перевірки відповідності законодавству укладення
договорів оренди приміщень, нарахування і сплати орендної плати,
відчуження  майна,  списання  суден на металобрухт, а також
дотримання порядку оцінки суден.
 
                  МВС.
 
                  Щороку у I кварталі.
 
   21. Провести перевірки стану виконання договорів, згідно з
якими суб'єкти господарювання морського і річкового транспорту
надають послуги на території і в акваторії портів.
 
                  МВС.
 
                  Щороку у I кварталі.
 
   22. Провести перевірки перерахування коштів за перевезення
студентів та учнів на підставі рахунків, складених згідно з
установленими Укрзалізницею обліковими формами, та відшкодування
таких витрат відповідними органами виконавчої влади.
 
                  МВС, Мінтранс.
 
                  Щороку у III кварталі.
 
   23. Розглядати на засіданнях постійно діючих комісій за
участю представників відомчої воєнізованої охорони та міліції стан
зберігання вантажів за результатами виконання рішень, прийнятих
стосовно кримінальних справ, порушених на підставі надісланих
адміністраціями залізниць матеріалів щодо випадків крадіжок.
 
                  Мінтранс, МВС.
 
                  Щокварталу.
 
   24. Продовжити роботу з впровадження сучасних засобів охорони
для забезпечення надійної охорони рухомого складу і обладнання,
виключення можливості його розукомплектування та розкрадання.
 
                  Мінтранс, МВС.
 
                  За окремим планом.
 
   25. Забезпечити проведення спільних контрольних перевірок
завантаження нафтопродуктів, спирту та найбільш цінних вантажів.
 
                  МВС, Мінтранс.
 
                  За окремим планом.
 
   26. Проводити спільні перевірки щодо відповідності кількості
виданих карантинних та фітосанітарних сертифікатів відвантаженій
лісопродукції.
 
                  Мінтранс, МВС.
 
                  За окремим планом.
 
   27. Здійснити  заходи  щодо  перевірки  відповідності
законодавству операцій з майном, закріпленим за підприємствами,
установами та організаціями залізничного транспорту, зокрема з
питань  обміну, оренди чи передачі в користування, а також
виведення з експлуатації рухомого складу і контейнерів,  що
перебувають у державній власності.
 
                  Мінтранс, МВС.
 
                  За окремим планом.
 
   28. Проводити спеціальні оперативно-профілактичні заходи під
умовними назвами:
 
   "Пасажир" (у період курортного сезону);
 
   "Магістраль" (запобігання випадкам незаконної міграції  і
контрабанди,  удосконалення  порядку  перевезення  пасажирів,
вантажів, пошти);
 
   "Вокзал", "Підліток" (виявлення на об'єктах  залізничного
транспорту бездоглядних і безпритульних дітей та влаштування їх до
закладів соціального захисту).
 
                  МВС, Мінтранс,  Адміністрація
                  Держприкордонслужби,
                  Держмитслужба,  СБУ,   Рада
                  міністрів Автономної Республіки
                  Крим,
                  облміськдержадміністрації.
 
                  За окремим планом.
 
   29. Забезпечити  проведення  комплексних  заходів  щодо
запобігання незаконному переміщенню через державний кордон валюти,
історичних і культурних цінностей, предметів, заборонених до
вільного обігу (зброї, наркотичних,  отруйних,  сильнодіючих,
вибухових, радіоактивних матеріалів і речовин тощо).
 
                  Держмитслужба,  Адміністрація
                  Держприкордонслужби,  Державна
                  податкова адміністрація, МВС за
                  участю СБУ.
 
                  За окремим планом.
 
   30. Провести  реконструкцію,  а  у  разі необхідності -
капітальні  ремонти  спеціальних  приміщень  для  перебування
затриманих осіб згідно з європейськими стандартами.
 
                  МВС, Мінтранс, Рада міністрів
                  Автономної  Республіки  Крим,
                  облміськдержадміністрації.
 
                  За окремим планом.
 
   31. Здійснити перевірки роботи пунктів приймання  брухту
чорного і кольорового металу з метою встановлення фактів приймання
деталей,  вузлів,  агрегатів  рухомого  складу  залізничного
транспорту, а також обладнання об'єктів залізничного транспорту.
 
                  МВС, Мінтранс.
 
                  За окремим планом.
 
   32. Здійснювати  спільні  заходи  територіальних  органів
внутрішніх справ та відомчої воєнізованої охорони щодо виявлення
злочинних угруповань, які займаються розкраданням вантажів та
металевих деталей обладнання об'єктів транспорту.
 
                  МВС, Мінтранс.
 
                  Постійно.
 
   33. Установити  дієвий  контроль  за  дотриманням  умов
схоронності під час перевезення небезпечних (передусім вибухових,
отруйних та радіоактивних) вантажів усіма видами транспорту.
 
                  Мінтранс, МВС.
 
                  Постійно.
 
   34. Передбачити здійснення заходів щодо перевірки діяльності
суб'єктів господарювання, які займаються виробництвом, ремонтом і
експлуатацією техніки цивільної авіації та надають посередницькі
послуги.
 
                  МВС.
 
                  Постійно.
 
   35. Провести  разом  з працівниками контролюючих органів
перевірки надходження грошей, отриманих за посадку-зліт повітряних
суден,  обслуговування пасажирів в аеровокзалах, понаднормову
стоянку пасажирських літаків.
 
                  МВС.
 
                  Постійно.
 
   36. Посилити  боротьбу  з  шахрайством,  бродяжництвом,
розпиванням  спиртних напоїв і несанкціонованою торгівлею на
залізничних станціях, у пасажирських поїздах, морських і річкових
портах, аеропортах, залучати з цією метою громадські формування.
 
                  МВС, Мінтранс.
 
                  Постійно.
 
   37. Забезпечити достатнє освітлення територій залізничних
вокзалів і аеровокзалів, морських і річкових портів, автовокзалів,
автостанцій та посадочних пунктів у нічний час.
 
                  Мінтранс.
 
                  Постійно.
 
   38. Проводити  оперативно-профілактичні  заходи  з  метою
виявлення іноземців та осіб без громадянства, які порушують
правила  перебування  на  території  України, а також місць
перебування (переховування) незаконних мігрантів, які проникли на
територію України, та встановлення осіб, які надають незаконним
мігрантам житло і транспорт.
 
                  МВС,       Адміністрація
                  Держприкордонслужби за участю
                  СБУ.
 
                  Постійно.
 
   39. Проводити перевірки складських приміщень  залізничних
станцій, морських, річкових портів та аеропортів, ліцензійних
складів.
 
                  Державна       податкова
                  адміністрація,  Держмитслужба,
                  Адміністрація
                  Держприкордонслужби,    МВС,
                  Мінтранс за участю СБУ.
 
                  Постійно.
 
   40. Здійснювати супроводження нарядами транспортної міліції
поїздів з групами дітей до місць оздоровлення і відпочинку.
 
                  МВС.
 
                  Постійно.
 
   41. Вжити заходів до поліпшення профілактики злочинності на
транспорті, забезпечити підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації  працівників  підприємств, установ і організацій
транспорту.
 
                  Мінтранс.
 
                  Постійно.
 
   42. Проводити роботу з населенням, пасажирами, у трудових
колективах щодо недопущення правопорушень на транспорті. Разом з
адміністраціями підприємств, установ і організацій транспорту
проводити вивчення громадської думки щодо стану правопорядку на
об'єктах транспорту.
 
                  МВС, Мінтранс.
 
                  Постійно.
 
   43. Запровадити несення служби спільними нарядами працівників
органів  внутрішніх  справ  та охорони державного кордону в
пасажирських поїздах, на залізничних та автобусних станціях,
вокзалах у межах прикордонних областей.
 
                  МВС,       Адміністрація
                  Держприкордонслужби.
 
                  Постійно.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка