Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи МЗЕЗторгу щодо виконання Указу Президента України від 23.06.95 N 469 (зі змінами та доповненнями, внесеними Указом Президента України від 09.08.95 N 721) та постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.95 N 654


        МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ
          ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 19 від 01.09.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   1 вересня 1995 р.
 vd950901 vn19            за N 322/858
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки,
                      європ. інтеграції
   N 70 ( z0286-02 ) від 11.03.2002 )
 
 Про заходи МЗЕЗторгу щодо виконання Указу Президента України
 від 23.06.95 N 469 (зі змінами та доповненнями, внесеними
 Указом Президента України від 09.08.95 N 721) та постанови
     Кабінету Міністрів України від 17.08.95 N 654
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу
     N 141 ( z0415-95 ) від 17.11.95 )
 
   Відповідно до Указу Президента України від 23.06.95 N 469/95
"Про сертифікати на право здійснення суб'єктами підприємницької
діяльності експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами" (зі змінами внесеними Указом Президента
України від 09.08.95 N 721/95), а також постанови Кабінету
Міністрів України від 11.08.95 N 654 ( 654-95-п ) "Про порядок
видачі суб'єктам підприємницької діяльності сертифікатів на право
здійснення експорту  імпорту,  оптової та роздрібної торгівлі
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами", а також з урахуванням декретів Кабінету
Міністрів України від 26.12.92 N  16-92  "Про  встановлення
спеціального режиму експорту окремих видів товарів", 31.12.92
N 25-92 "Про державне регулювання виробництва, торгівлі, експорту
спирту,  напоїв  з його використанням і торгівлю тютюновими
виробами",  від  20.05.93  N  54-93  "Про  лібералізацію
зовнішньоекономічної діяльності", та наказу МЗЕЗ України від
20.12.94 N 232 ( z0314-94 ), Н А К А З У Ю:
   1. Установити, що видача сертифікатів на право здійснення
експорту спирту етилового, коньячного і плодового та алкогольних
напоїв, імпорту  спирту  етилового,  коньячного  і  плодового
здійснюється Міністерством  зовнішніх  економічних  зв'язків і
торгівлі України з дня набуття чинності цього наказу.
   2. Затвердити Інструкцію про видачу сертифікатів на право
здійснення експорту спирту етилового, коньячного і плодового та
алкогольних напоїв,  імпорту  спирту  етилового, коньячного і
плодового Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України (додається).
   3. Управлінню експортно-імпортного контролю (Уваров В.В.) на
виконання п.3 Указу Президента України від 09.08.95 N 721/95 і п.5
постанови   Кабінету   Міністрів  України  від  11.08.95
N 654 ( 654-95-п ) підготувати для подання Кабінету Міністрів
України попередній перелік суб'єктів підприємницької діяльності,
усіх форм власності, яким надається право  експорту  спирту
етилового, коньячного і плодового, імпорту, оптової торгівлі
спиртом етиловим, коньячним, плодовим.
   4. Управлінню експортно-імпортного контролю (Уваров В.В.)
передати до 08.09.95 управлінню контрактного обліку та нетарифного
регулювання (Гупало А.П.)  перелік  суб'єктів  підприємницької
діяльності, спеціально уповноважених Кабінетом Міністрів України
на здійснення експорту окремих видів товарів.
   5. Управлінню контрактного обліку та нетарифного регулювання
(Гупало А.П.) передавати управлінню інформації та інформатики
(Загорняк О.В.) інформацію про видані сертифікати для ведення
відповідного реєстру.
   6. Управлінню інформації та інформатики (Загорняк О.В.) разом
з управлінням контрактного обліку та нетарифного регулювання
(Гупало А.П.), економічним управлінням (Главацький В.О.), головним
договірно-правовим управлінням (Нестер Л.Д.), валютно-кредитним
управлінням (Кузьмінський Ю.А.) щотижнево подавати узагальнену
інформацію про видані сертифікати міністру.
   7. Головному  договірно-правовому управлінню (Нестер Л.Д.)
забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції.
   8. Управлінню інформації та інформатики (Загорняк О.В.):
   - забезпечити публікацію цього наказу в газеті "Урядовий
кур'єр";
   - 30 вересня,  15 жовтня,  30 жовтня,  15 листопада  і
30 листопада, 15 грудня і 30 грудня подавати реєстри виданих
сертифікатів Головній державній податковій інспекції.
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 141
( z0415-95 ) від 17.11.95 )
   9. Головному  управлінню  з  питань  зовнішньої торгівлі
(Віслоух О.В.) та Головному управлінню з питань  внутрішньої
торгівлі (Лазарович М.В.) довести цей наказ до регіональних
управлінь ЗЕЗ та з питань торгівлі відповідно.
   10. Контроль  за  виконанням  цього  наказу покласти на
заступників Міністра Олійника В.І. та Шевченка М.В.
   11. Загальний контроль за виконанням цього наказу залишаю за
собою.
 
 Міністр                    С.Г.Осика
                        Затверджено
                   наказом МЗЕЗторгу  України
                   від 01.09.95 N 19
              Інструкція
    про порядок видачі сертифікатів на право здійснення
    експорту спирту етилового, коньячного і плодового
    та алкогольних напоїв, імпорту спирту етилового,
           коньячного і плодового
   Ця Інструкція визначає процедуру подання документів та видачі
сертифікатів  на право здійснення експорту спирту етилового,
коньячного і плодового та алкогольних напоїв, імпорту спирту
етилового, коньячного плодового (далі Сертифікати).
   1. Прийом документів на видачу  сертифікатів  на  право
здійснення експорту спирту етилового, коньячного і плодового та
алкогольних напоїв, імпорту спирту етилового,  коньячного  і
плодового (далі документи) здійснюється управлінням контрактного
обліку та нетарифного регулювання міністерства.
   2. Комплект документів для одержання сертифікатів подається
до МЗЕЗторгу у встановлений час (за графіком) і приймається у
спеціально визначеному приміщенні міністерства.
   3. Під час прийому документів здійснюється їх перевірка на
комплектність. Дата прийому і вхідний номер ставиться на заяві
суб'єкта підприємницької діяльності (далі Заявник) та заносяться в
журнал обліку вхідних документів. Ці дані повідомляються заявнику
на його вимогу.
   4. На кожний вид діяльності, що зазначений у п.4 Положення
про порядок  видачі  суб'єктам  підприємницької  діяльності
сертифікатів на право здійснення експорту, імпорту, оптової та
роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним  і  плодовим,
алкогольними напоями  та  тютюновими  виробами,  затвердженому
постановою   Кабінету   Міністрів  України  від  11.08.95
N 654 ( 654-95-п ), видається окремий сертифікат.
   Для одержання сертифікату заявник подає такі документи:
   - заяву  про  видачу  сертифіката встановленого  зразка
(додається);
   - копію свідоцтва про державну реєстрацію заявника, завірену
підписом керівника і печаткою  підприємства  в  установленому
порядку;
   - довідку державної податкової інспекції про взяття на облік
юридичної особи або свідоцтво про державну реєстрацію фізичної
особи як підприємця, завірене печаткою  державної  податкової
інспекції;
   - копію свідоцтва спецекспортера (у разі її необхідності),
завірену  підписом  керівника  і  печаткою  підприємства  в
установленому порядку.
   5. Термін розгляду документів не повинен перевищувати 15 днів
з дати вхідної реєстрації заяви.
   У випадку виявлення порушення форми документів, зазначених у
п.4 цієї Інструкції, вони можуть бути повернені заявнику. У цьому
разі термін розгляду документів переривається на строк до внесення
заявником дооформлених  документів.  При поверненні заявникові
документів на дооформлення та при їх наступному поданні робляться
відповідні позначки  на  заяві  та в журналі обліку вхідних
документів.
   6. Видача сертифікатів або мотивована відмова у їх видачі
здійснюється у термін зазначений у п.5 цієї Інструкції.
   7. Видача сертифіката здійснюється тільки за умови наявності
документа, що підтверджує внесення плати за сертифікат на заявлені
обсяги експорту, імпорту відповідної продукції та його копії, яка
залишається в міністерстві.
   8. Розмір  плати  за  мінімальні обсяги експорту спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, імпорту
спирту етилового, коньячного і плодового становить:
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 |              |експорт |імпорт |неоподат.мінімумів|
 |              |    |    |  громадян   |
 |———————————————————————————+————————+———————+——————————————————|
 |спирт етиловий тис.дал  | 170.0 | 85.0 |    500    |
 |спирт коньячний  -"-   | 135.0 | 70.0 |    500    |
 |спирт плодовий  -"-   | 170.0 | 85.0 |    500    |
 |алкогольні напої -"-   | 300.0 | 150.0 |    300    |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   При цьому, при перевищенні мінімальних обсягів експорту,
імпорту пропорційно збільшується плата за сертифікат.
   9. Плата за сертифікат вноситься на розділ 12 параграфа 6
"Плата за видачу ліцензій і сертифікатів" Класифікації доходів і
видатків Державного і місцевого бюджетів.
   10. Піписуються  сертифікати  заступником міністра, якому
безпосередньо підпорядковане управління контрактного обліку та
нетарифного регулювання і засвідчуються печаткою.
   Лист про відмову у видачі сертифіката з обгрутуванням причин
відмови підписується цією ж посадовою особою.
   У разі  його  відсутності сертифікати підписуються іншим
заступником міністра  відповідно  до  розподілу  обов'язків,
затвердженому міністром.
   11. Оформлені сертифікати видаються особисто заявникові при
пред'явленні ним документу, що засвідчує особу та доручення.
   12. Заявник має право оскаржити відмову у видачі сертифікату
у судовому порядку.
                        Додаток
                   до Інструкції про  порядок
                   видачі сертифікатів на право
                   здійснення експорту спирту
                   етилового,  коньячного  і
                   плодового  та  алкогольних
                   напоїв,  імпорту  спирту
                   етилового,  коньячного  і
                   плодового,   затвердженої
                   наказом МЗЕЗторгу  України
                   від 01.09.95 N 19
         Заява на отримання сертифікату
     на право здійснення експорту (імпорту) спирту
     етилового, коньячного, плодового, алкогольних
         напоїв (необхідне підкреслити)
   Експортер ___________________________________________________
  (імпортер) (для  юридичних  осіб - найменування  суб'єкта
 _________________________________________________________________
 підприємницької діяльності, для фізичних осіб - прізвище, ім'я,
 _________________________________________________________________
    по батькові, серія N паспорту, коли та ким виданий)
 _________________________________________________________________
   Повна юридична адреса _______________________________________
 _________________________________________________________________
   Р/р _________________________________________________________
   В/р _________________________________________________________
   На здійснення експорту (імпорту) ________________ за кодом ТН
                    (назва товару)
   ЗЕД 22 ______ в обсязі __________ тис.дал, що складає _______
мінімальних обсягів.
   Розмір плати __________ млн.крб.
   У складі комплекту документів:
   1. __________________________________________________________
   2. __________________________________________________________
   3. __________________________________________________________
   4. __________________________________________________________
на _________ сторінках.
   Заявник (П.І.Б., посада)      ____________    М.П.
                      (підпис)
   Дата "____"________________1995 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка