Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Міжвідомчої комісії з питань співробітництва України в рамках Центральноєвропейської ініціативи


          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
 ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
  N 1071/2001 ( 1071/2001 ) від 13.11.2001 )
 
        Про створення Міжвідомчої комісії
        з питань співробітництва України в
       рамках Центральноєвропейської ініціативи
 
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Президента
   N 311/97-рп від 03.09.97 
   N 167/99-рп від 19.07.99 )
   1. Затвердити персональний склад Міжвідомчої комісії з питань
співробітництва України в рамках Центральноєвропейської ініціативи
(додається).
   2. Призначити БЕРШЕДУ Євгена Романовича - першого заступника
Міністра закордонних справ України - головою Міжвідомчої комісії з
питань співробітництва України в рамках Центральноєвропейської
ініціативи.  (  Пункт  2  із  змінами,  внесеними згідно з
Розпорядженням Президента N 167/99-рп від 19.07.99 )
   3. Голові Міжвідомчої комісії Б.М.Гудимі у місячний строк
подати проект Положення  про  Міжвідомчу  комісію  з  питань
співробітництва України   в   рамках  Центральноєвропейської
ініціативи.
   4. Призначити  КОРСУНСЬКОГО  Сергія  Володимировича  -
виконуючого обов'язки начальника Управління  економічного  та
наукового співробітництва Міністерства закордонних справ України -
національним координатором  у  справах  Центральноєвропейської
ініціативи від України. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженнями Президента N 311/97-рп від 03.09.97, N 167/99-рп
від 19.07.99 )
   5. Дозволити  голові  Міжвідомчої  комісії  з  питань
співробітництва України в рамках Центральноєвропейської ініціативи
вносити зміни до складу Міжвідомчої комісії.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 16 вересня 1996 року
     N 275/96-рп
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                Розпорядженням Президента України
               від 16 вересня 1996 року N 275/96-рп
               СКЛАД
          Міжвідомчої комісії з питань
         співробітництва України в рамках
        Центральноєвропейської ініціативи
 
 
БЕРШЕДА           - перший заступник Міністра
Євген Романович        закордонних справ України,
                голова Комісії 
   ВАСИЛЬЧЕНКО       - заступник Міністра охорони нав-
Василь Васильович       колишнього природного середовища
                та ядерної безпеки України
   ВАЩЕНКО         - заступник начальника Штабу Ци-
Володимир Васильович      вільної оборони України
   ГАШИЦЬКИЙ        - заступник Міністра  статистики
Олександр Васильович      України
   ГОНЧАРУК        - заступник Міністра зовнішньоеко-
Андрій Іванович        номічних зв'язків і торгівлі Ук-
                раїни
   ГОРБАТЮК        - заступник Міністра зв'язку Укра-
Микола Ілліч          їни
   ГОРОБЕЦЬ        - заступник Міністра освіти Украї-
Юрій Іванович         ни
   ДАНИЛЕНКО        - заступник Міністра економіки Ук-
Анатолій Іванович       раїни
   КОВАЛЬЧУК        - заступник Міністра  сільського
Анатолій Семенович       господарства і продовольства Ук-
                раїни
   КОМАРОВ         - перший заступник  генерального
Валерій Георгійович      директора Національного косміч-
                ного агентства України
   ЛУЧНИКОВ        - перший заступник Міністра енер-
Володимир Андрійович      гетики та електрифікації України
   МЕНЖИНСЬКИЙ       - заступник Голови Державного ко-
Валерій Володимирович     мітету телебачення і радіомов-
                лення України
   МИХАЙЛОВСЬКИЙ      - заступник Керівника Управління з
Віктор Іванович        питань зовнішньої політики Адмі-
                ністрації Президента України
   НІКІТЮК         - заступник начальника Управління
Віктор Олегович        європейського   регіонального
                співробітництва Міністерства за-
                кордонних справ України
   НОВОХАТЬКО       - заступник Міністра культури та
Леонід Михайлович       мистецтв України
   ХАРИТОНОВ        - заступник директора  Інституту
Олег Матвійович        геофізики НАН України
   ЦИБУХ          - перший заступник Міністра транс-
Валерій Іванович        порту України.
 
 
(  Склад  Комісії  із  змінами,  внесеними  згідно  з
Розпорядженням Президента N 167/99-рп від 19.07.99 )
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка