Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо спрямування і координації Міністром екології та природних ресурсів України діяльності Держводгоспу України


    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
         Д И Р Е К Т И В Н И Й Н А К А З
 
 N 130 від 04.09.2000
 
    Щодо спрямування і координації Міністром екології
       та природних ресурсів України діяльності
            Держводгоспу України
 
   На виконання Указів Президента України від 1З грудня 1999
року  N 1572 ( 1572/99 ) "Про систему центральних органів
виконавчої влади" та від 15 грудня 1999 року N 1573 ( 1573/99 )
"Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" і з
метою встановлення основних засад взаємовідносин Міністра екології
та природних ресурсів (далі за текстом - Міністр) та Державного
комітету  водного господарства (далі за текстом -Держводгосп)
Н А К А З У Ю:
   1. Установити, що директивний наказ визначає стратегічні цілі
та основні завдання Держводгоспу, що випливають із Послання
Президента України до Верховної Ради України на 2000 рік "Україна:
поступ у XXI століття. Стратегія економічного соціального розвитку
на 2000-2004 роки" ( 276а/2000 ), програмних документів та рішень
Кабінету Міністрів України, що прийняті на його виконання і
реалізація яких спрямовуєтъся і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра.
   2. Установити   що  стратегічними  цілями  діяльності
Держводгоспу, відповідно до чинного законодавства, є:
   а) проведення  державної  політики щодо розвитку водного
господарства та меліорації земель, здійснення в сфері єдиної
технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, нових
технологій передового досвіду роботи;
   б) розроблення та участь у реалізації загальнодержавних,
міждержавних регіональних програм використання і охорони вод та
відтворення   водних   ресурсів,  меліорації  земель  та
сільськогосподарського водопостачання;
   в) забезпечення потреб населення і галузей економіки України
у водних ресурсах та проведення їх міжбасейнового перерозподілу;
   г) організація  і  здійснення  заходів,  пов'язаних  з
попередженням і ліквідацією наслідків шкідливої дії вод, включаючи
протипаводковий захист населених пунктів та земель.
   Вказані стратегічні цілі досягаються виконанням заходів, що
додаються.
   Участь в роботі колегій Держводгоспу  має  право  брати
Заступник Міністра М.Стеценко.
   3. Установити, що до питань, які Держводгосп вирішує за
погодженням з Міністром, належать, зокрема:
   розробка та реалізація державних програм і проектів у сфері
водного господарства, захисту вод від забруднення, меліорація
земель та сільськогосподарського водопостачання;
   підготовка пропозицій до проекту Держбюджету, у  порядку
визначеному Кабінетом Міністрів України;
   підготовка переліку природоохоронних заходів, націлених на
реалізацію Національної програми екологічного оздоровлення басейну
Дніпра та поліпшення питної води;
   формування нормативно-правової бази та здійснення заходів з
інвестиційної діяльності.
   4. Установити, що Міністр стосовно Держводгоспу визначає
напрями  його  діяльності, відповідно до Програми діяльності
Кабінету Міністрів України ( 550-2000-п ), зокрема:
   у межах  своєї компетенції дає обов'язкові до виконання
доручення відповідно та в межах  Законів  України.,  Указів
Президента України та постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів
України, а також доручень Президента України та Кабінету Міністрів
України;
   організовує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України,
Президентові  України  пропозиції.,  що стосуються формування
державної політики в галузі водного господарства;
   щорічно одержує та аналізує звіт Голови Держводгоспу щодо
результатів діяльності Комітету;
   погоджує пропозиції  Держводгоспу  щодо  обсягів  його
фінансування з державного бюджету.
   5. Установити, що Голова Держводгоспу в межах дії цього
наказу: погоджує з Міністром проекти нормативно-правових актів,
розроблених  Держводгоспом  на  виконання Програми діяльності
Кабінету Міністрів України ( 550-2000-п ), доручень Президента
України та Кабінету Міністрів України;
   подає Міністру пропозиції щодо основних напрямків діяльності
Держводгоспу; щорічно до 15 березня подає звіт про результати
діяльності по формі N 2 "Звіт про використання кошторисів доходів
і видатків установ (загальний фонд ) та форми 2-111 (водгосп);
   щоквартально надає Міністру інформацію про стан фінансування
та реалізацію виконання природоохоронних заходів;
   подає Міністру узагальнену місячну та квартальну звітність по
одержувачах коштів, що утримуються за рахунок бюджетних коштів за
порядком, визначеним чинним законодавством; подає Міністру на
затвердження зведений кошторис доходів і видатків.
   6. Доручення органів  влади  вищого  рівня,  щодо  яких
Держводгосп визначає виконавцем (або співвиконавцем), доручення,
що мають загальний характер, виконуються Держводгоспом самостійно
у порядку установленому у відповідному дорученні. Дублювання
доручень, або ж надання додаткових доручень у цих випадках не
здійснюється.
   7. Відповідальність  за здійснення координації діяльності
Держводгоспу покласти на Департамент охорони, використання та
відтворення природних ресурсів Мінекоресурсів України.
   8. Контроль за виконанням наказу покласти на Заступника
Міністра природних ресурсів України М.П.Стеценка.
 
 Міністр екології
 та природних ресурсів                  І.О.Заєць
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка