Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про встановлення єдиного державного замовлення Української РСР на поставку продукції та виконання робіт (послуг) на 1992 рік


        КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 16 серпня 1991 р. N 136
                Київ
     Про встановлення єдиного державного замовлення
       Української РСР на поставку продукції та
        виконання робіт (послуг) на 1992 рік
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 326 ( 326-92-п ) від 11.06.92 )
 
   Відповідно до законів УРСР "Про економічну самостійність
Української РСР" ( 142-12 ) і "Про підприємства в Українській РСР"
( 887-12 ), постанови Верховної Ради УРСР від 6 червня 1991 р.
"Про перехід у юрисдикцію Української РСР державних підприємств і
організацій союзного підпорядкування, розташованих на території
республіки" ( 1165-12 ), а також урядової Програми надзвичайних
заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з
кризового стану ( 1291-12 ), погодженої Верховною Радою УРСР,
Кабінет Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Для  забезпечення  стабілізації  економіки  республіки
встановити, що в плані на 1992 рік для підприємств, об'єднань і
організацій  незалежно  від  форм  власності  та  відомчої
підпорядкованості  запроваджується  єдине  державне замовлення
Української РСР на поставку продукції та виконання робіт (послуг).
   Взяти до відома, що постановою Верховної Ради УРСР від 4
липня 1991 р. N 1292-XII ( 1292-12 ) тимчасово припинено дію
постанови Кабінету Міністрів СРСР від 15 червня 1991 р. N 360 "Про
організаційні заходи щодо розробки виробничих програм і прогнозів
соціальноекономічного розвитку підприємств, регіонів, республік і
Союзу РСР на 1992 рік в умовах формування ринкових відносин".
   2. Міністерству економіки УРСР разом з іншими міністерствами
і відомствами УРСР, підприємствами та організаціями союзного
підпорядкування  сформувати у серпні 1991 р. обсяги єдиного
державного замовлення Української РСР на поставку  продукції
виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання,
сільськогосподарської продукції та виконання робіт (послуг) на
1992 рік і довести їх для доопрацювання до об'єднань, підприємств
та господарств.
   3. Міністерству економіки УРСР після схвалення Верховною
Радою УРСР Основних напрямів економічного і соціального розвитку
Української РСР на 1992 рік і затвердження їх Кабінетом Міністрів
УРСР  довести у двотижневий строк обсяги єдиного державного
замовлення Української РСР на поставку продукції та виконання
робіт (послуг) на наступний рік до міністерств і відомств УРСР,
Ради Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомів,  Київського  і
Севастопольського   міськвиконкомів,  об'єднань,  асоціацій,
корпорацій, концернів та окремих підприємств  і  організацій
незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості.
   Міністерствам і відомствам УРСР, Раді Міністрів Кримської
АРСР,  облвиконкомам,   Київському   і   Севастопольському
міськвиконкомам, об'єднанням, асоціаціям, корпораціям і концернам
у 10-денний строк з моменту одержання обсягів єдиного державного
замовлення довести її для виконання до підприємств, організацій та
господарств.
   Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам при доведенні до
колективних  сільськогосподарських  підприємств,  радгоспів,
агрокомбінатів, агрофірм, інших підприємств, організацій обсягів
поставок в державні ресурси сільськогосподарської продукції та
сировини враховувати також власні потреби. ( Абзац третій пункту 3
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 326 ( 326-92-п )
від 11.06.92 )
   4. Міністерству економіки УРСР, Державному комітетові УРСР по
забезпеченню нафтопродуктами, Міністерству сільського господарства
УРСР, міністерствам і відомствам УРСР забезпечувати встановлені
обсяги  єдиного державного замовлення матеріальнотехнічними і
сировинними ресурсами за його номенклатурою.
   5. Виходячи з Програми надзвичайних заходів щодо стабілізації
економіки України та виходу її з кризового стану, встановити, що
нові господарські зв'язки формуються тільки після  укладання
договорів на повний обсяг виробництва з підприємствами України та
інших республік відповідно до міжурядових угод або у разі відмови
споживачів від їх продовження. Самовільна переорієнтація на нового
споживача обумовлює збільшення податку з прибутку у 2 - 3 рази;
   за необгрунтоване припинення або різке зменшення виробництва
продукції та виконання робіт (послуг) для державних потреб, а
також виготовлення всіх видів товарів народного споживання і
медичних препаратів, сировини чи комплектуючих виробів для них з
підприємств справляються штрафи в розмірі до 50 процентів вартості
недоданої  продукції,  цей  порядок  поширюється  і  на
підприємства-суміжники, з вини яких припиняється  або  різко
зменшується  випуск продукції номенклатури єдиного державного
замовлення, всіх видів товарів народного споживання і медичних
препаратів;
   для залучення  підприємств  до  організації  виробництва
продукції, що заміняє імпортну, дозволяється в 1991 - 1992 роках
застосування при реалізації цієї продукції договірних цін без
обмеження  рівня  рентабельності.  Перелік  такої  продукції
погоджується з Міністерством економіки УРСР;
   припинення виробництва (будівництва) з будь-яких причин або
закриття підприємств, що виконують роботу для державних потреб, є
виключним правом Уряду республіки;
   у межах  загального  обсягу поставок найважливіших видів
ресурсів за єдиним державним замовленням їх частина, але не більше
10 процентів, спрямовується в резерв Кабінету Міністрів УРСР для
реалізації на світовому ринку. Резерв формується за рахунок
зменшення  обсягів  відповідних поставок. Валютні доходи від
реалізації цього ресурсного резерву розподіляються порівну між
товаровиробниками і Державним валютним фондом Української РСР.
Експортні поставки продукції з цього Фонду звільняються від
податку;
   підприємствам надається  право  використовувати  валюту,
одержану за рахунок поставок продукції в резервний фонд Уряду, для
закупівлі по імпорту високоефективних технологій та устаткування,
сировини, матеріалів, запасних  частин,  а  також  вирішення
соціальних питань трудових колективів і населення регіонів.
   Міністерству економіки УРСР і Міністерству фінансів УРСР
розробити до 1 грудня 1991 р. механізм запровадження вказаних
заходів.
   6. Міністерствам і відомствам УРСР, Раді Міністрів Кримської
АРСР,  облвиконкомам,   Київському   і   Севастопольському
міськвиконкомам,  об'єднанням,  асоціаціям,  корпораціям  та
концернами, сприяти укладанню договорів між підприємствами й
організаціями на поставку продукції та виконання робіт (послуг) у
1992 році, налагодженню нових господарських зв'язків і збереженню
існуючих кооперованих поставок.
   Міністрам, керівникам відомств УРСР, об'єднань, асоціацій,
корпорацій та концернів особисто контролювати хід проведення на
підвідомчих підприємствах і в організаціях договірної кампанії,
розміщення обсягів виробництва продукції та виконання  робіт
(послуг) відповідно до єдиного державного замовлення.
   Міністерству економіки УРСР разом з Міністерством фінансів
УРСР подавати всебічну допомогу підприємствам, об'єднанням і
організаціям з метою активізації їх виробничої діяльності по
виконанню єдиного державного замовлення Української  РСР  на
поставку продукції та виконання робіт (послуг) на наступний рік.
   7. Вищому арбітражному суду УРСР розглядати позови об'єднань
підприємств і організацій щодо укладання договорів на поставку
продукції за єдиним державним замовленням.
 
   Прем'єр-міністр УРСР                 В.ФОКІН
   Державний секретар
   Кабінету Міністрів УРСР               В.ПЄХОТА
   Інд. 18
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка