Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Комітету по науково-технічному прогресу при Кабінеті Міністрів Української РСР


        КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 16 серпня 1991 р. N 146
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 396 ( 396-92-п ) від 21.07.92 )
     Питання Комітету по науково-технічному прогресу
       при Кабінеті Міністрів Української РСР
 
   Кабінет Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити структуру центрального апарату Комітету по
науково-технічному прогресу при Кабінеті Міністрів УРСР згідно з
додатком.
   2. Установити асигнування на утримання центрального апарату
Комітету по науково-технічному прогресу при Кабінеті Міністрів
УРСР на 1991 рік у сумі 214,0 тис. крб., у тому числі фонд оплати
праці 117,0 тис. крб., виходячи з граничної чисельності його
працівників на початковому етапі в кількості 45 одиниць, а також
ліміт коштів на утримання службових автомобілів у сумі 8,8 тис.
карбованців.
   Міністерству фінансів УРСР профінансувати зазначені витрати
за рахунок асигнувань, передбачених по республіканському бюджету
на централізовані видатки по  утриманню  органів  державного
управління.
   3. Дозволити Комітету по науково-технічному прогресу при
Кабінеті Міністрів УРСР мати двох заступників голови Комітету, у
тому числі одного першого, і колегію в складі 9 чоловік.
   4. У зв'язку з утворенням Комітету по науково-технічному
прогресу при Кабінеті Міністрів УРСР скоротити чисельність апарату
Міністерства економіки УРСР за рахунок підрозділів, що займалися
питаннями науки і нової техніки та техніко-економічної експертизи
в колишній Держкомекономіці УРСР, на 33 одиниці і витрати на їх
утримання.
   5. Установити для працівників центрального апарату Комітету
по  науково-технічному  прогресу при Кабінеті Міністрів УРСР
посадові оклади й умови оплати праці, передбачені постановою Ради
Міністрів СРСР від 29 вересня 1989 р. N 803 для відповідних
працівників апарату міністерств УРСР. Установити голові Комітету
по науково-технічному прогресу при Кабінеті Міністрів УРСР т.
Рябченку С.М. посадовий оклад 700 крб. на місяць.
   6. Підпорядкувати Комітету по науково-технічному прогресу при
Кабінеті Міністрів УРСР республіканське інформаційне об'єднання
"УкрНТІ" колишньої Держкомекономіки УРСР з передачею його майна,
матеріальних та фінансових ресурсів (за згодою об'єднання).
   7. Розмістити   центральний   апарат   Комітету   по
науково-технічному прогресу при Кабінеті Міністрів УРСР у м. Києві
по вулиці Жовтневої революції, 21/8.
   8. Рекомендувати Раді Міністрів Кримської АРСР, виконкомам
обласних, Київської і Севастопольської міських Рад  народних
депутатів створити в апараті обл(міськ)виконкомів підрозділи по
науково-технічному прогресу.
   9. Доручити т. Рябченку у тримісячний строк підготувати і
подати  Уряду  УРСР  проект  Положення  про  Комітет  по
науково-технічному прогресу при Кабінеті Міністрів УРСР.
 
   Прем'єр-міністр УРСР                 В.ФОКІН
   Державний секретар
   Кабінету Міністрів УРСР               В.ПЄХОТА
   Інд. 25
                      Додаток
               до постанови Кабінету Міністрів УРСР
                 від 16 серпня 1991 р. N 146
              СТРУКТУРА
         центрального апарату Комітету
         по науково-технічному прогресу
          при Кабінеті Міністрів УРСР
 
   Зведений відділ  прогнозування  і  пріоритетних  напрямів
науково-технічного прогресу
   Відділ економіко-правового  забезпечення  науково-технічної
діяльності
   Відділ фундаментальних і прикладних наукових  досліджень,
інтеграції науки і виробництва
   Відділ державних  науково-технічних  програм,  експертизи,
конкурсів та фінансування
   Відділ інформатизації, винахідництва і патентно-ліцензійної
діяльності
   Відділ науково-технічних  зв'язків  з  республіками  і
зарубіжними країнами, науковою громадськістю
   Секретаріат (управління справами)
   Примітка. Статус пропонованих відділів прирівнюється до
        статусу управлінь міністерств або державних
        комітетів Кабінету Міністрів УРСР
 
   Державний секретар
   Кабінету Міністрів УРСР               В.ПЄХОТА
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка