Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати військовослужбовцям винагороди за водолазні роботи


    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 240 від 15.09.2000         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ             юстиції України
                   2 жовтня 2000 р.
 vd20000915 vn240           за N 677/4898
 
  Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати
    військовослужбовцям винагороди за водолазні роботи
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
06.04.98 N 452 ( 452-98-п ) "Про упорядкування додаткових видів
грошового забезпечення військовослужбовців" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Інструкцію про розміри і порядок  виплати
військовослужбовцям винагороди за водолазні роботи (додається).
   2. Зареєструвати в Міністерстві юстиції України Інструкцію
про розміри і порядок виплати військовослужбовцям винагороди за
водолазні роботи.
 
 Міністр                         І.Сахань
                   Затверджено
                   Наказ Міністерства праці та
                   соціальної політики України
                   15.09.2000 N 240
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 жовтня 2000 р.
                   за N 677/4898
              Інструкція
    про розміри і порядок виплати військовослужбовцям
         винагороди за водолазні роботи
   Дія цієї  Інструкції  поширюється  на військовослужбовців
Збройних Сил, Служби безпеки, Прикордонних військ, внутрішніх
військ  Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Управління державної охорони та інших
військових формувань, утворених відповідно до законів України.
   1. Грошова винагорода за виконання робіт під водою
   1.1. За виконання робіт під водою (водолазні роботи) на
глибинах до 160 метрів під час спусків методом короткочасних
занурювань,  незалежно  від того, мають ці роботи практичне
сназначення чи виконуються з метою тренувань, офіцерам, а також
прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям, які проходять службу
за контрактом, і військовослужбовцям строкової  служби,  які
займають штатні посади водолазних спеціальностей, виплачується
грошова винагорода за найбільшою глибиною у таких розмірах:
                             Таблиця 1
-------------------------------------------------------------------
|Глибина занурення|Розмір грошової винагороди військовослужбовцям|
|    (м)    |за 1 годину роботи на грунті чи об'єкті (у|
|         |відсотках від мінімального розміру посадового|
|         |окладу командира взводу)           |
|------------------+----------------------------------------------|
|         | військовослужбовцям| офіцерам, прапорщикам, |
|         | строкової служби  | мічманам       і |
|         |          | військовослужбовцям,  |
|         |          | які проходять службу за |
|         |          | контрактом       |
|------------------+--------------------+-------------------------|
|    1     |     2     |       3      |
|------------------+--------------------+-------------------------|
|До 10       |     0,5    |      1,0     |
|Понад 10 до 20  |     0,8    |      1,6     |
|Понад 20 до 30  |     1,4    |      2,8     |
|Понад 30 до 40  |     2,6    |      5,2     |
|Понад 40 до 50  |     4,4    |      8,8     |
|Понад 50 до 60  |     8,4    |      16,8     |
|Понад 60 до 70  |     13,5    |      27,0     |
|Понад 70 до 80 |     18,4    |      36,8     |
|Понад 80 до 90 |     28,7    |      57,4     |
|Понад 90 до 100 |     32,9    |      65,8     |
|Понад 100 до 110 |     48,2    |      96,4     |
|Понад 110 до 120 |     60,0    |     120,0     |
|Понад 120 до 130 |     70,0    |     140,0     |
|Понад 130 до 140 |     79,8    |     159,6     |
|Понад 140 до 150 |     91,9    |     183,8     |
|Понад 150 до 160 |    102,9    |     205,8     |
|За кожні наступні |          |             |
|10 м занурення  |          |             |
|розмір грошової  |          |             |
|винагороди    |          |             |
|(у відсотках)   |          |             |
|збільшується:   |          |             |
|Понад 160 до 250 |    на 0,8    |     на 0,8     |
|Понад 250     |    на 1,6    |     на 1,6     |
-------------------------------------------------------------------
   Якщо тривалість  водолазних  робіт на грунті чи об'єкті
становить менше або більше ніж одна година, то розмір винагороди
визначається пропорційно часу фактичного виконання робіт.
   Сума погодинної грошової винагороди і загальна сума грошової
винагороди за водолазні роботи, обчислені відповідно до цієї
Інструкції, повинні бути округлені в бік збільшення до однієї
гривні.
   1.2. Прапорщикам,  мічманам,  військовослужбовцям,  які
проходять службу за контрактом, і військовослужбовцям строкової
служби, які не займають посад водолазних спеціальностей, грошова
винагорода за водолазні роботи, що передбачена цією Інструкцією,
виплачується за нормами, установленими для військовослужбовців
строкової служби.
   1.3. Якщо за умовами завдання, яке виконує водолаз, він не
повинен опускатися на грунт чи об'єкт, то винагорода виплачується
за час виконання робіт на досягнутій глибині.
   1.4. За виконання водолазних робіт в ускладнених умовах суми
грошової винагороди,  обчислені  в  порядку,  установленому
пунктом 1.1  Інструкції  про  розміри  і  порядок  виплати
військовослужбовцям винагороди за водолазні роботи  (далі  -
Інструкція), збільшуються:
   1.4.1. У разі роботи з колиски - на 15 відсотків.
   1.4.2. У разі роботи на засміченому і в'язкому грунті - на
15 відсотків.
   1.4.3. У разі роботи з сітями та в сітьових загородженнях -
на 20 відсотків.
   1.4.4. Якщо швидкість течії від 0,5 до 1,5 метра в секунду, -
на 20 відсотків.
   1.4.5. Якщо видимість менше, ніж 1 метр, - на 20 відсотків.
   1.4.6. У разі роботи під кригою - на 25 відсотків.
   1.4.7. Якщо температура води нижче як 4 градуси за Цельсієм
(при відсутності обігрівальних костюмів) і вище як 37 градусів за
Цельсієм, - на 25 відсотків.
   1.4.8. У разі забруднення води шкідливими та токсичними
домішками - на 25 відсотків.
   1.4.9. У разі застосування для  дихання  у  водолазному
спорядженні чистого кисню чи штучних дихальних сумішей з умістом
кисню понад 35 відсотків - на 30 відсотків.
   1.4.10. Якщо відсутня видимість, - на 30 відсотків.
   1.4.11. При хвилюванні від 2 до 3 балів - на 40 відсотків.
   1.4.12. У разі підривних робіт, вивантаження боєприпасів,
пошуку та  підйому  ракет,  бомб,  мін,  торпед  та  інших
вибухонебезпечних предметів, зварювання та різання металу під
водою - на 40 відсотків.
   1.4.13. У разі роботи в щільних умовах (у тісних відсіках
корабля,  судна,  колодязях,  тунелях,  потернах,  цистернах,
трубопроводах, у середині зварних споруджень - при відстані між
палями, трубами до 1,5 метра), а також у разі течії зі швидкістю
більше ніж 1,5 метра в секунду - на 40 відсотків.
   1.4.14. У разі радіоактивного зараження води чи  грунту
(об'єкта) - на 50 відсотків.
   Якщо наявні декілька факторів, що ускладнюють  водолазні
роботи, то відсотки збільшення винагороди підсумовуються. При
цьому винагорода виплачується зі збільшенням не  більше  ніж
на 50 відсотків.
   1.5. Грошова   винагорода   за   водолазні   роботи
військовослужбовцям виплачується також:
   1.5.1. За час перебування під водою за планом, затвердженим
командиром військової частини, під час спусків у гідротанках,
гідрокамерах під підвищеним тиском, що  дорівнює  тиску  на
відповідній  глибині,  -  75 відсотків від суми винагороди,
обчисленої у порядку, встановленому пунктом 1.1 Інструкції.
   1.5.2. За перебування під підвищеним тиском у барокамерах з
метою тренування організму у випадках, передбачених Правилами
водолазної  служби,  затвердженими наказом Головнокомандуючого
Військово-Морськими Силами СРСР 1985 року N 347, навчання інших
військовослужбовців водолазній справі, у тому числі осіб медичного
складу, які забезпечують водолазні спуски, а також за тренувальні
водолазні спуски за затвердженим командиром (начальником) планом
бойової підготовки без виконання робіт під водою (у тому числі в
навчально-тренувальних басейнах) і водолазні спуски в період
перепідготовки або підвищення водолазної кваліфікації на курсах чи
зборах - 50 відсотків від суми винагороди, обчисленої у порядку,
установленому пунктом 1.1 Інструкції.
   1.6. Тривалість  водолазних  робіт,  за  виконання  яких
виплачується грошова винагорода, обчислюється з моменту досягнення
водолазом грунту (об'єкта) чи досягнутої глибини до моменту
початку підйому його на поверхню.
   Тривалість перебування водолазів під підвищеним тиском у
барокамерах, гідрокамерах, гідротанках та їм подібних пристроях
обчислюється з моменту досягнення найбільшої величини тиску до
моменту початку зниження тиску.
   1.7. Грошова винагорода не виплачується:
   1.7.1. Військовослужбовцям-курсантам     та     іншим
військовослужбовцям, які навчаються водолазній справі, - за спуски
під воду в період навчання (крім спусків, проведених у період
перепідготовки і підвищення водолазної кваліфікації на курсах чи
зборах).
   1.7.2. Військовослужбовцям - учасникам спортивних і святкових
заходів, у тому числі водолазам, - за спуски під воду під час
підготовки та проведення цих заходів.
   2. Грошова винагорода за спуски під воду  в  підводних
апаратах, станціях, приладах (снарядах), у жорстких пристроях без
підвищення в них тиску
   2.1. Погодинна грошова винагорода військовослужбовцям, які
займають штатні  посади  водолазних  спеціалістів,  під  час
використання підводних апаратів, станцій, приладів (снарядів),
жорстких пристроїв (спеціальні скафандри; водолазно-спостережні
дзвони;  спостережні,  шлюзово-спостережні  і  робочі камери;
спеціальні контейнери; рятувальні дзвони) виплачується за спуски
під воду без підвищення в них тиску в таких розмірах:
                             Таблиця 2
-------------------------------------------------------------------
| Глибина занурення| Розмір винагороди за 1 годину перебування |
|    (м)    | під водою в підводних апаратах, станціях, |
|         | приладах (снарядах), жорстких пристроях без |
|         | підвищення в них тиску (у відсотках від |
|         | мінімального  розміру  посадового окладу |
|         | командира взводу)              |
|         |----------------------------------------------|
|         | військово- | офіцерам,   | за експери- |
|         | службовцям | прапорщикам, | ментальний  |
|         | строкової  | мічманам і  | спуск усім |
|         | служби   | військовослуж-| категоріям  |
|         |       | бовцям, які  | військово-  |
|         |       | проходять   | службовців  |
|         |       | службу за  |        |
|         |       | контрактом  |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|          Водотоннажність до 100 тонн          |
|-----------------------------------------------------------------|
|До 100      |   0,6  |    1,2   |    1,8   |
|Понад 100 до 200 |   1,2  |    2,4   |    3,6   |
|Понад 200 до 300 |   1,8  |    3,6   |    5,4   |
|Понад 300 до 400 |   2,8  |    5,6   |    8,4   |
|Понад 400 до 500 |   3,8  |    7,6   |   11,4   |
|Понад 500 до 600 |   4,7  |    9,4   |   14,1   |
|Понад 600 до 1000 |   5,5  |   11,0   |   16,5   |
|Понад 1000 до 2000|   6,2  |   12,4   |   18,6   |
|Понад 2000 до 3000|   6,8  |   13,6   |   20,4   |
|Понад 3000 до 4000|   7,6  |   15,2   |   22,8   |
|Понад 4000 до 5000|   8,3  |   16,6   |   24,9   |
|Понад 5000 до 6000|   9,8  |   19,6   |   29,4   |
|Понад 6000    |   11,1  |   22,2   |   33,3   |
|-----------------------------------------------------------------|
|           Водотоннажність понад 100 тонн       |
|-----------------------------------------------------------------|
|До 100      |   0,3   |   0,6    |   0,9    |
|Понад 100 до 200 |   0,5   |   1,0    |   1,5    |
|Понад 200 до 300 |   0,6   |   1,2    |   1,8    |
|Понад 300 до 400 |   0,7   |   1,4    |   2,1    |
|Понад 400 до 500 |   0,8   |   1,6    |   2,4    |
|Понад 500 до 600 |   1,1   |   2,2    |   3,3    |
|Понад 600 до 1000 |   1,3   |   2,6    |   3,9    |
|Понад 1000 до 2000|   1,4   |   2,8    |   4,2    |
|Понад 2000 до 3000|   1,8   |   3,6    |   5,4    |
|Понад 3000 до 4000|   2,2   |   4,4    |   6,6    |
|Понад 4000 до 5000|   2,5   |   5,0    |   7,5    |
|Понад 5000 до 6000|   2,8   |   5,6    |   8,4    |
|Понад 6000    |   3,7   |   7,4    |  11,1    |
-------------------------------------------------------------------
   2.2. Військовослужбовцям, які займають штатні  посади  в
екіпажах  автономних  самохідних підводних апаратів, станцій,
приладів (снарядів), жорстких пристроїв і одержують надбавку за
особливі умови служби на підводних човнах, погодинна грошова
винагорода за спуски під воду не виплачується.
   2.3. Прапорщикам,  мічманам,  військовослужбовцям,  які
проходять службу за контрактом, і військовослужбовцям строкової
служби, які не займають посади водолазних спеціальностей, грошова
винагорода за спуски  під  воду  виплачується  у  розмірах,
установлених для військовослужбовців строкової служби.
   2.4. За перебування під водою в ускладнених умовах суми
грошової винагороди, обчислені в порядку, установленому пунктом
2.1 Інструкції, збільшуються:
   2.4.1. У разі роботи під кригою - на 15 відсотків.
   2.4.2. У разі роботи на крутих схилах з кутом нахилу понад
35 градусів - на 20 відсотків.
   2.4.3. У разі роботи у вузькостях і стиснених умовах - на
25 відсотків.
   2.4.4. У разі виконання робіт на підводних об'єктах - на
30 відсотків.
   2.4.5. У разі робіт з пошуку і підйому вибухонебезпечних
предметів, приймання під водою особового складу підводних човнів,
під час виконання робіт в умовах радіоактивного забруднення води
або грунту - на 35 відсотків.
   2.4.6. Офіцерам, зазначеним у наказі Міністра оборони СРСР
1975 року N 0091, у разі випробування ними нових серійних або
таких, що пройшли капітальний ремонт, глибоководних технічних
засобів - на 50 відсотків, а офіцерам, які залучаються до
випробування дослідних і головних глибоководних технічних засобів,
- на 100 відсотків.
   Розмір погодинної    грошової    винагороди    цим
"військовослужбовцям визначається за таблицею 2 у графі 3 пункту
2.1 Інструкції. При цьому військовослужбовцям, які виконують
обов'язки наукових спостерігачів та інші аналогічні обов'язки,
винагорода підлягає виплаті в розмірі 50 відсотків установлених
норм без збільшення їх за роботу під водою в ускладнених умовах, а
одноразова винагорода, яка передбачена пунктом 2.4.8 Інструкції,
їм не виплачується.
   2.4.7. Якщо наявні декілька факторів, які ускладнюють роботу
членів екіпажів підводних апаратів, станцій, приладів (снарядів),
жорстких пристроїв, відсотки збільшення винагороди підсумовуються.
При цьому винагорода виплачується зі збільшенням не більше ніж на
100 відсотків.
   2.4.8. За кожні 100 годин перебування під водою в апаратах,
станціях, приладах (снарядах), у жорстких пристроях без підвищення
в них тиску водотоннажністю до 100 тонн і за 400 годин -
водотоннажністю понад 100 тонн військовослужбовцям  додатково
виплачується одноразова винагорода в розмірі одного мінімального
посадового окладу командира взводу.
   2.5. Для  виплати  погодинної  грошової  винагороди час
перебування під водою обчислюється з моменту початку фактичного
занурення після перевірки пристрою на герметичність і до моменту
відкриття кришки люка пристрою на поверхні.
   У разі використання жорстких пристроїв з підняттям у них
тиску (мокрий спосіб) військовослужбовцям виплачується грошова
винагорода, установлена пунктами 1.1-1.5 Інструкції. У цьому
випадку тривалість перебування під підвищеним тиском обчислюється
з моменту досягнення найбільшої величини тиску до моменту початку
зниження тиску.
   3. Грошова винагорода за перебування під водою в житловому
відсіку (камері) та за виконання робіт поза житловим відсіком
(камерою) в умовах тривалого перебування під підвищеним тиском
   3.1. За час спусків під воду, роботи під водою, перебування
під завданим робочим тиском у барокамері (житловому відсіку) із
застосуванням для дихання штучних  газових  сумішей  методом
тривалого перебування під підвищеним тиском військовослужбовцям
виплачується грошова винагорода в таких розмірах за годину (у
відсотках від мінімального розміру посадового окладу командира
взводу):
   3.1.1. За час роботи під водою безпосередньо на грунті або
об'єкті, а також за час перебування під найбільшим тиском у
водолазному дзвоні або водолазному відсіку водолазного підводного
апарата, залежно від глибини занурення:
                             Таблиця 3
------------------------------------------------------------------
| Глибина занурення (м) |Розмір винагороди   за   1  годину|
|            |перебування під водою (у відсотках від|
|            |мінімального розміру посадового окладу|
|            |командира взводу)            |
|-----------------------+----------------------------------------|
|      1      |          2          |
|-----------------------+----------------------------------------|
| До 6        |          0,6         |
| Понад 6 до 12    |          0,8         |
| Понад 12 до 20    |          1,0         |
| Понад 20 до 30    |          1,2         |
| Понад 30 до 40    |          1,4         |
| Понад 40 до 45    |          1,6         |
| Понад 45 до 50    |          1,8         |
| Понад 50 до 60    |          2,0         |
| Понад 60 до 70    |          4,4         |
| Понад 70 до 80    |          6,2         |
| Понад 80 до 90    |          7,8         |
| Понад 90 до 100   |          9,4         |
| За кожні наступні  |                    |
| 10     метрів  |                    |
| занурення  розмір  |                    |
| грошової       |                    |
| винагороди   (у  |                    |
| відсотках)      |                    |
| збільшується:    |                    |
| Понад 101 до 300   |        на 1,5         |
| Понад 300      |        на 2,0         |
------------------------------------------------------------------
   За час роботи під водою, що виконується в  гідротанку,
гідрокамері  гіпербаричного  комплексу,  грошова  винагорода
військовослужбовцям виплачується у розмірі 75 відсотків від суми
винагороди, обчисленої в порядку, установленому цим пунктом.
   Прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям, які  проходять
службу за контрактом, і військовослужбовцям строкової служби, які
не займають посади водолазних спеціальностей, грошова винагорода
за водолазні роботи виплачується в розмірі 50 відсотків від норм,
установлених пунктом 3.1.
   3.1.2. За час перебування під заданим робочим тиском у
барокамері при глибині занурення (за 1 годину):
   до 60 метрів - 0,8 відсотка;
   понад 60 метрів - 1,5 відсотка.
   3.1.3. За період декомпресії (незалежно від її тривалості) -
1,5 відсотка за метр занурення.
   У разі виконання водолазних робіт поза житловим відсіком в
ускладнених умовах суми грошової винагороди, обчислені відповідно
до цього пункту, виплачуються зі збільшенням, установленим пунктом
1.4 Інструкції.
   3.2. Час перебування в житловому відсіку (камері) для виплати
погодинної винагороди, передбаченої підпунктом 3.1.2 Інструкції,
обчислюється з моменту досягнення найбільшої величини тиску і до
початку декомпресії за відрахуванням часу виконання робіт поза
відсіком (камерою). Тривалість виконання робіт поза житловим
відсіком (камерою) для виплати винагороди, передбаченої підпунктом
3.1.1 Інструкції, обчислюється з моменту виходу водолаза з відсіку
(камери) у воду до моменту входу у відсік (камеру).
   4. Грошова винагорода за проведення спеціальних водолазних
робіт військовослужбовцями частин і підрозділів  спеціального
призначення
   4.1. За плавання під водою у ластах, на індивідуальних і
групових засобах руху військовослужбовцям частин і підрозділів
спеціального призначення виплачується погодинна грошова винагорода
з  урахуванням  віддалення місця спуску під воду (виходу з
підводного човна в підводному стані) від зони дії в таких
розмірах:
                             Таблиця 4
-------------------------------------------------------------------
|Зона дії (у милях) і| Розмір погодинної грошової винагороди (у|
|глибина занурення під| відсотках  від  мінімального  розміру|
|час    проходження| посадового окладу командира взводу)   |
|дистанції (м)     |                     |
|           |------------------------------------------|
|           |військовослужбовцям|офіцерам, прапорщикам,|
|           |строкової служби  |мічманам       і|
|           |          |військовослужбовцям, |
|           |          |які проходять службу|
|           |          |за контрактом     |
|----------------------+-------------------+----------------------|
|     1      |     2     |      3     |
|-----------------------------------------------------------------|
|         4.1.1. У разі плавання у ластах         |
|-----------------------------------------------------------------|
| Від 0,5* 1 до 1 милі |          |           |
| (включно):      |          |           |
| на глибині до 10 м  |    0,7    |     1,4     |
| на глибині понад 10 |    1,0    |     2,0     |
|----------------------+-------------------+----------------------|
| До 2 миль (включно): |          |           |
| на глибині до 10 м  |    1,0    |     2,0     |
| на глибині понад 10 м|    1,3    |     2,6     |
|----------------------+-------------------+----------------------|
| До 3 миль (включно): |          |           |
| на глибині до 10 м  |    1,3    |     2,6     |
| на глибині понад 10 м|    1,6    |     3,2     |
|----------------------+-------------------+----------------------|
| Понад 3 милі:    |          |           |
| на глибині до 10 м  |    1,6    |     3,2     |
| на глибині понад 10 м|    2,0    |     4,0     |
|-----------------------------------------------------------------|
|     4.1.2. У разі плавання на автономних індивідуальних   |
|           засобах пересування            |
|-----------------------------------------------------------------|
| До 1 милі (включно):|          |           |
| на глибині до 10 м  |    1,3    |     2,6     |
| на глибині понад 10 м|    1,6    |     3,2     |
|----------------------+-------------------+----------------------|
| До 2 миль (включно): |          |           |
| на глибині до 10 м  |    1,6    |     3,2     |
| на глибині понад 10 м|    2,1    |     4,2     |
|----------------------+-------------------+----------------------|
| До 3 миль (включно): |          |           |
| на глибині до 10 м  |    2,1    |     4,2     |
| на глибині понад 10 м|    2,6    |     5,2     |
|----------------------+-------------------+----------------------|
| До 4 миль (включно): |          |           |
| на глибині до 10 м  |    2,6    |     5,2     |
| на глибині понад 10 м|    3,1    |     6,2     |
|----------------------+-------------------+----------------------|
| До 5 миль (включно): |          |           |
| на глибині до 10 м  |    3,1    |     6,2     |
| на глибині понад 10 м|    3,6    |     7,2     |
|----------------------+-------------------+----------------------|
| Понад 5 миль:    |          |           |
| на глибині до 10 м  |    3,6    |     7,2     |
| на глибині понад 10 м|    4,0    |     8,0     |
|-----------------------------------------------------------------|
|    4.1.3. Під час плавання на автономних групових засобах  |
|              пересування              |
|-----------------------------------------------------------------|
| До 1 милі (включно):|          |           |
| на глибині до 10 м  |    1,9    |     3,8     |
| на глибині понад 10 м|    2,2    |     4,4     |
|----------------------+-------------------+----------------------|
| До 2 миль (включно): |          |           |
| на глибині до 10 м  |    2,2    |     4,4     |
| на глибині понад 10 м|    2,5    |     5,0     |
|----------------------+-------------------+----------------------|
| До 3 миль (включно): |          |           |
| на глибині до 10 м  |    2,5    |     5,0     |
| на глибині понад 10 м|    2,8    |     5,6     |
|----------------------+-------------------+----------------------|
| До 4 миль (включно): |          |           |
| на глибині до 10 м  |    2,8    |     5,6     |
| на глибині понад 10 м|    3,1    |     6,2     |
|----------------------+-------------------+----------------------|
| До 5 миль (включно): |          |           |
| на глибині до 10 м  |    3,1    |     6,2     |
| на глибині понад 10 м|    3,4    |     6,8     |
|----------------------+-------------------+----------------------|
| До 6 миль (включно): |    3,4    |     6,8     |
| на глибині до 10 м  |    3,7    |     7,4     |
| на глибині понад 10 м|          |           |
|----------------------+-------------------+----------------------|
| До 7 миль (включно): |          |           |
| на глибині до 10 м  |    3,7    |     7,4     |
| на глибині понад 10 м|    4,0    |     8,0     |
|----------------------+-------------------+----------------------|
| До 8 миль (включно): |          |           |
| на глибині до 10 м  |    4,0    |     8,0     |
| на глибині понад 10 м|    4,3    |     8,6     |
|----------------------+-------------------+----------------------|
| До 9 миль (включно): |          |           |
| на глибині до 10 м  |    4,3    |     8,6     |
| на глибині понад 10 м|    4,6    |     9,2     |
|----------------------+-------------------+----------------------|
| До 10 миль (включно):|          |           |
| на глибині до 10 м  |    4,6    |     9,2     |
| на глибині понад 10 м|    4,9    |     9,8     |
|----------------------+-------------------+----------------------|
| Понад 10 миль:    |          |           |
| на глибині до 10 м  |    4,9    |     9,8     |
| на глибині понад 10 м|    5,2    |     10,4     |
-------------------------------------------------------------------
______________
   * У разі плавання під водою в ластах у зоні дії до 0,5 милі
грошова винагорода виплачується за нормами, утановленними пунктами
1.1 і 1.4 Інструкції.
   4.2. У разі транспортування спеціального вантажу під водою в
ластах  суми  грошової  винагороди,  обчислені  в  порядку,
передбаченому пунктами 1.1 і 4.1 Інструкції, збільшуються на
30 відсотків, а на індивідуальних засобах руху - на 20 відсотків.
   Якщо плавання під водою на автономних підводних засобах руху
починається з виходу з підводного човна через торпедний апарат (з
тренажера торпедного апарата) або закінчується входом у підводний
човен у підводному стані через торпедний апарат (у тренажер
торпедного апарата), то суми грошової винагороди, обчислені в
порядку, установленому пунктом 4.1 Інструкції, збільшуються:
   у разі виходу (входу) через торпедний апарат підводного човна
- на 30 відсотків;
   у разі виходу (входу) через тренажер торпедного апарата - на
20 відсотків.
   У разі виконання водолазних робіт в ускладнених умовах,
передбачених  пунктом  1.4  Інструкції,  грошова  винагорода
виплачується зі збільшенням, передбаченим у цьому пункті.
   Якщо наявні декілька факторів, які ускладнюють водолазні
роботи (пункти 1.4 і 4.2 Інструкції), то відсотки збільшення
винагороди підсумовуються, але в усіх випадках грошова винагорода,
обчислена відповідно до пунктів 1.1 і 4.1 Інструкції, підлягає
виплаті зі збільшенням не більше ніж на 50 відсотків.
   4.3. На військовослужбовців, у тому числі водолазів, які
мають право на пільги, установлені  для  військовослужбовців
підводних човнів, пункти 4.1 і 4.2 Інструкції не поширюються.
   4.4. Час плавання у ластах, на автономних підводних засобах
руху для виплати погодинної грошової винагороди обчислюється з
моменту занурення водолаза під воду до моменту випливання його на
поверхню води, у разі виходу з підводного човна в підводному
стані - з моменту підключення водолаза до дихального апарата після
перевірки його на герметичність до моменту відключення від апарата
після входу в підводний човен у підводному стані або випливання на
поверхню води.
   4.5. Якщо  військовослужбовці  не  виконали  спеціальні
водолазні роботи у межах установленого нормативами часу, то
командир військової частини має право зменшувати розмір винагороди
до 50 відсотків із зазначенням причин у наказі по військовій
частині.
   5. Грошова винагорода за проведення спеціальних водолазних
робіт військовослужбовцям інших частин і підрозділів (крім частин
і підрозділів спеціального призначення)
   5.1. Грошова винагорода за спеціальні водолазні роботи, які
виконуються водолазами в разі плавання у ластах, виплачується в
розмірах, обчислених у порядку, установленому пунктами 1.1 і 1.4
Інструкції. При цьому в разі транспортування спеціального вантажу
суми винагороди,  що  обчислюються  відповідно  до  пункту
1.1 Інструкції, збільшуються на 30 відсотків.
   5.2. За плавання під водою на автономних індивідуальних та
групових засобах руху військовослужбовцям виплачується погодинна
винагорода за перебування на найбільшій глибині в таких розмірах
(з урахуванням пункту 1.2 Інструкції):
                             Таблиця 5
-------------------------------------------------------------------
| Глибина занурення | Розмір винагороди за 1 годину перебування |
|     (м)    | на глибині (у відсотках від мінімального |
|           | розміру  посадового  окладу  командира |
|           | взводу)                  |
|           |-------------------------------------------|
|           | військовослужбовцям| офіцерам,прапорщикам,|
|           | строкової служби  | мічманам      і|
|           |          | військовослужбовцям, |
|           |          | які проходять службу|
|           |          | за контрактом    |
|---------------------+--------------------+----------------------|
|     1     |     2     |     3      |
|-----------------------------------------------------------------|
|   5.2.1. У разі плавання на автономних індивідуальних    |
|            засобах пересування            |
|-----------------------------------------------------------------|
| До 10        |     1,3    |     2,6     |
| Понад 10 до 20   |     1,5    |     3,0     |
| Понад 20 до 30   |     1,7    |     3,4     |
| Понад 30 до 40   |     1,9    |     3,8     |
| Понад 40 до 50   |     2,1    |     4,2     |
| Понад 50 до 60   |     2,4    |     4,8     |
|-----------------------------------------------------------------|
|    5.2.2. У разі плавання на автономних групових засобах   |
|             пересування              |
|-----------------------------------------------------------------|
| До 10        |     1,9    |     3,8     |
| Понад 10 до 20   |     2,2    |     4,4     |
| Понад 20 до 30   |     2,5    |     5,0     |
| Понад 30 до 40   |     2,8    |     5,6     |
| Понад 40 до 50   |     3,0    |     6,0     |
| Понад 50 до 60   |     3,2    |     6,4     |
-------------------------------------------------------------------
   У разі транспортування спеціального вантажу під водою на
індивідуальних засобах руху суми грошової винагороди, обчислені в
порядку, установленому цим пунктом, збільшуються на 20 відсотків.
   Якщо плавання під водою на автономних підводних засобах руху
починається з виходу з підводного човна в підводному стані або
закінчується входом у підводний човен у підводному стані, то суми
погодинної грошової винагороди, обчислені в порядку, установленому
цим пунктом, збільшуються на 30 відсотків.
   За наявності декількох факторів, які ускладнюють водолазні
роботи, відсотки збільшення винагороди підсумовуються. При цьому
винагорода виплачується  зі  збільшенням  не  більше  ніж на
50 відсотків.
   5.3. Час плавання на автономних підводних засобах руху для
виплати погодинної грошової винагороди обчислюється з моменту
занурення водолаза під воду до моменту випливання його на поверхню
води, а в разі виходу з підводного човна в підводному стані - з
моменту підключення водолаза до дихального апарата після перевірки
його на герметичність до моменту відключення від апарата після
входу в підводний човен у підводному стані або випливання на
поверхню води.
   5.4. На військовослужбовців, у тому числі водолазів, які
мають право на пільги, установлені  для  військовослужбовців
підводних човнів, пункти 5.2 і 5.3 Інструкції не поширюються.
   6. Грошова винагорода за експериментальні водолазні спуски
   6.1. За експериментальні водолазні спуски, здійснені з метою
перевірки нових видів водолазного спорядження, нових методів
водолазних робіт або освоєння нових глибин і режимів декомпресії,
за винятком експериментів, передбачених пунктом 6.2 Інструкції,
грошова  винагорода  військовослужбовцям  виплачується:  за
експеримент, виконаний у гідротанку, гідрокамері, а також у
камері, що не заповнюється водою, - у розмірах, що обчислюються в
порядку,  установленому  пунктом  1.1  Інструкції,  а  за
експериментальні спуски в морських умовах - зі збільшенням на
40 відсотків сум винагороди, обчислених у зазначеному порядку.
   6.2. За  кожний  експериментальний  вихід з рятувального
пристрою підводного човна, здійснений з метою  перевірки  і
випробувань нових рятувальних споряджень і опрацювання нових
методів рятування особового складу з підводного човна, який
затонув, військовослужбовцям виплачується грошова винагорода в
таких розмірах:
                             Таблиця 6
------------------------------------------------------------------
| Глибина і спосіб виходу  | Розмір грошової  винагороди  (у|
|    (підйому)     | відсотках від мінімального розміру|
|              | посадового окладу командира взводу)|
|              |------------------------------------|
|              |  у лабораторних | морських умовах|
|              |    умовах   |        |
|---------------------------+-------------------+----------------|
|      1        |     2     |    3    |
|---------------------------+-------------------+----------------|
| На глибині від 15 до 25 м:|          |        |
| у разі підйому по буйрепу |    2,6    |   5,2    |
| у разі вільного випливання|    4,8    |   9,6    |
|---------------------------+-------------------+----------------|
| За кожний метр виходу на |          |        |
| глибині понад 25 м розмір |          |        |
| грошової винагороди   |          |        |
| (у відсотках) збільшується|   на 0,2    |  на 0,4    |
------------------------------------------------------------------
   6.3. За  експерименти з тривалого перебування під водою
військовослужбовцям виплачується погодинна грошова винагорода за
найбільшою глибиною у таких розмірах:
   6.3.1. Під  водою  безпосередньо  на грунті, об'єкті, у
гідротанку або гідрокамері:
                             Таблиця 7
------------------------------------------------------------------
|  Глибина занурення  |Розмір грошової винагороди (у відсотках|
|     (м)      |від мінімального розміру  посадового|
|            |окладу командира взводу)        |
|            |---------------------------------------|
|            |за експеримент, | за    експеримент,|
|            |виконаний   в | виконаний в морських|
|            |гідротанку,   | умовах  під  водою|
|            |гідрокамері   | безпосередньо   на|
|            |        | грунті, об'єкті (поза|
|            |        | житловим  відсіком,|
|            |        | камерою)       |
|------------------------+----------------+----------------------|
|     1       |   2     |      3     |
|------------------------+----------------+----------------------|
| До 6          |   0,5    |     0,7     |
| Понад  6 до 12    |   0,6    |     0,8     |
| Понад 12 до 20    |   0,7    |     1,0     |
| Понад 20 до 30    |   0,8    |     1,1     |
| Понад 30 до 40    |   1,1    |     1,5     |
| Понад 40 до 45    |   1,3    |     1,7     |
| Понад 45 до 50    |   1,4    |     1,9     |
| Понад 50 до 60    |   1,8    |     2,4     |
| Понад 60 до 70    |   4,7    |     6,2     |
| Понад 70 до 80    |   6,8    |     9,1     |
| Понад 80 до 90    |   9,3    |     12,4     |
| Понад 90 до 100    |  11,5    |     15,3     |
|За кожні наступні 10 м |        |           |
|занурення    розмір |        |           |
|грошової винагороди (у |        |           |
|відсотках) збільшується:|        |           |
| Понад 100 до 300    | на 1,5    |    на 2,3     |
| Понад 300       | на 2,0    |    на 3,0     |
------------------------------------------------------------------
   6.3.2. Під підвищеним тиском у барокамері: до 60 м  -
1,0 відсотка, понад 60 м - 1,8 відсотка мінімального розміру
посадового окладу командира взводу.
   6.3.3. За період декомпресії (незалежно від її тривалості) -
1,8 відсотка мінімального розміру посадового окладу командира
взводу за метр занурення.
   6.4. Експериментальні спуски можуть здійснюватися тільки за
наказами  заступника керівника центрального органу управління
військового  формування  (у  Збройних  Силах  -  командувача
Військово-Морськими Силами).
   Тривалість експериментального спуску обчислюється в порядку,
установленому пунктами 1.6, 2.5 і 3.3 Інструкції, але не вище ніж
розрахунковий час, установлений програмою цього експерименту,
затвердженою заступником керівника центрального органу управління
військового  формування  (у  Збройних  Силах  -  командувача
Військово-Морськими Силами).
   У разі захворювання водолаза під час  експериментального
спуску грошова винагорода за нормами експериментального спуску
виплачується тільки за розрахунковий час цього експерименту. За
час  лікувальної  декомпресії військовослужбовцям виплачується
винагорода в розмірах, що обчислюються відповідно до пункту 7.1
Інструкції (графа 3 таблиці 8).
   7. Грошова винагорода за перебування під підвищеним тиском
під час лікувальної декомпресії
   7.1. За період  перебування  під  підвищеним  тиском  у
декомпресійних  камерах  та  їм  подібних пристроях під час
лікувальної декомпресії (рекомпресії) військовослужбовцям, у тому
числі медичному складу, виплачується грошова винагорода залежно
від найбільшого тиску застосованого лікувального режиму в таких
розмірах:
                             Таблиця 8
-----------------------------------------------------------------------
|Найбільший тиск,| Розмір винагороди за 1 годину перебування під  |
|передбачений  | підвищеним тиском (у відсотках від мінімального  |
|режимом     | розміру посадового окладу командира взводу)    |
|лікувальної   |                          |
|декомпресії   |----------------------------------------------------|
|(рекомпресії)  |водолазам, які|водолазам,   |військовослужбовцям,|
|        |захворіли під|які       |у   тому   числі|
|        |час звичайних|захворіли    |медичному  складу,|
|        |водолазних  |при       |які забезпечують у|
|        |спусків    |екпериментальних|камері  лікувальну|
|        |       |водолазних   |декомпресію     |
|        |       |спусках     |(рекомпресію)    |
|----------------+--------------+----------------+--------------------|
|    1    |    2   |    3    |     4     |
|----------------+--------------+----------------+--------------------|
| Менше 0,5 МПа |    0,4  |    0,6   |     0,8    |
|    0,5 МПа |    0,6  |    0,9   |     1,2    |
|    0,6 МПа |    0,8  |    1,2   |     1,6    |
|    0,7 МПа |    1,0  |    1,5   |     2,0    |
|    0,8 МПа |    1,1  |    1,7   |     2,2    |
|    0,9 МПа |    1,3  |    2,0   |     2,6    |
|    1,0 МПа |    1,5  |    2,3   |     3,0    |
-----------------------------------------------------------------------
   У разі застосування декількох режимів лікувальної декомпресії
(рекомпресії) грошова винагорода виплачується за найбільшим із
застосованих режимів.
   Під час  лікування  водолаза,  який працював за методом
тривалого перебування під підвищеним тиском і захворів, медичному
складу,  який  забезпечує  декомпресію (рекомпресію), грошова
винагорода виплачується як за фактичний спуск, що здійснюється
методом тривалого перебування.
   8. Одноразова грошова винагорода за тривале перебування на
водолазних роботах і винагорода за розшук, висадження в повітря і
підйом мін і торпед
   8.1. Військовослужбовцям за тривале перебування на водолазних
роботах з початку водолазної практики, включаючи водолазні роботи,
виконані до призову на військову службу, виплачується одноразова
грошова винагорода в таких розмірах:
   8.1.1. За 500 годин перебування під водою - у размірі
50 відсотків мінімального посадового окладу командира взводу.
   8.1.2. За 1000 годин перебування під водою - у розмірі
мінімального посадового окладу командира взводу.
   8.1.3. За кожні наступні 1000 годин перебування під водою
розмір одноразової грошової винагороди збільшується на  один
мінімальний  посадовий  оклад  командира  взводу.  При цьому
максимальна сума одноразової винагороди, що виплачується за кожні
наступні 1000 годин, не може перевищувати 5 мінімальних посадових
окладів командира взводу.
   Зарахуванню підлягають  години  перебування  під  водою
(включаючи час на експериментальні і тренувальні спуски), що
записані в особисту книжку водолаза на підставі Правил водолазної
служби.
   У разі виплати одноразової грошової винагороди в строки
перебування  військовослужбовців  на  водолазних  роботах  не
зараховуються години:
   перебування під  водою  військовослужбовців  -  учасників
спортивних і святкових заходів під час підготовки і проведення цих
заходів;
   перебування під  водою  в  період  первинного  навчання
військовослужбовців водолазній справі;
   роботи під водою в жорстких водолазних пристроях без підняття
в них тиску;
   лікувальної декомпресії.
   Час перебування військовослужбовців на водолазних роботах,
обчислений до введення в дію цієї Інструкції за раніше діючими
підставами, не перераховується.
   8.2. За розшук, висадження в повітря або підйом мін, торпед,
ракет та інших великих за об'ємом боєприпасів, що затонули, крім
грошової винагороди, установленої пунктами 1.1, 1.4, 2.1 і 3.1
Інструкції, виплачується винагорода в таких розмірах:
                             Таблиця 9
-------------------------------------------------------------------
|Характер робіт і види |Розмір винагороди (у  відсотках  від |
|    боєприпасів   |мінімального розміру посадового окладу |
|            |командира взводу)            |
|            |----------------------------------------|
|            |у разі    точного| у разі визначення|
|            |визначення   місця| тільки   району|
|            |затоплення в радіусі| затоплення    |
|            |до 3 м       |          |
|------------------------+--------------------+-------------------|
|      1      |     2     |     3    |
|------------------------+--------------------+-------------------|
| За знаходження   та |          |          |
| підйом   навчальної |          |          |
| міни,   некерованої |          |          |
| ракети або бомби    |     5,0    |    10,0    |
|------------------------+--------------------+-------------------|
| За знаходження    та|          |          |
| висадження  в повітря|          |          |
| бойової міни, торпеди,|          |          |
| ракети,  бомби  або|          |          |
| снаряда*        |     20,0    |    25,0    |
|------------------------+--------------------+-------------------|
| За знаходження    та|          |          |
| підйом    навчальної|          |          |
| торпеди,   керованої|          |          |
| ракети (у тому числі|          |          |
| дослідного зразка), а|          |          |
| також практичних мін,|          |          |
| торпед, ракет і бомб  |     30,0    |    35,0    |
|------------------------+--------------------+-------------------|
| За  знаходження  та |          |          |
| підйом  нероззброєної |          |          |
| бойової міни, торпеди, |          |          |
| ракети,  бомби  або |          |          |
| снаряда        |     40,0    |    50,0    |
-------------------------------------------------------------------
______________
   * Тут під снарядами маються на увазі снаряди калібру 150 мм і
більше.
   За розшук і підйом боєприпасів, що виконується водолазами з
навчальною метою, передбаченою затвердженим планом підготовки
водолазів, грошова винагорода не виплачується.
   8.3. Грошова винагорода за водолазні роботи (пункти 1.1 - 8.2
Інструкції) виплачується військовослужбовцям за місцем штатної
служби за минулий місяць  одночасно  з  виплатою  грошового
забезпечення за поточний місяць на підставі наказу командира
(начальника).
   Військовослужбовцям, які  вибувають  з військової частини
раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення,
належні суми грошової винагороди за водолазні роботи виплачуються
при вибутті.
   9. Грошова винагорода за водолазні роботи, передбачена цією
Інструкцією, виплачується в межах затвердженого в установленому
порядку  кошторису  доходів  і  видатків військової частини,
призначених на грошове забезпечення військовослужбовців.
 
 Начальник відділу організації грошового
 забезпечення та інших виплат у військових
 формуваннях та правоохоронних органах         О.Шевченко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка