Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про застосування в розрахунках пам"ятних та ювілейних монет


          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
       ДЕПАРТАМЕНТ ГОТІВКОВО-ГРОШОВОГО ОБІГУ
 
 N 11-111/1468-5609 від 17.09.2001
                 Територіальним та Операційному
                 управлінням Національного банку,
                 Укрсоцбанку, Промінвестбанку,
                 Ощадбанку, Ексімбанку,
                 Асоціації українських банків,
                 комерційним банкам
 
         Про застосування в розрахунках
          пам'ятних та ювілейних монет
 
   Останнім часом у засобах  масової  інформації  з'явилися
повідомлення про те, що деякі суб'єкти господарювання у сфері
торгівлі та послуг відмовляються приймати від населення пам'ятні
та ювілейні монети як засіб платежу, аргументуючи це недостатньою
інформованістю працівників щодо випуску в обіг тих чи інших
грошових знаків. У зв'язку з цим слід зазначити таке.
   Пам'ятні та ювілейні монети (як із дорогоцінних, так і
звичайних металів) згідно зі статтею 35 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), як і розмінні монети, є
законними платіжними засобами на всій території України і мають
прийматися юридичними і фізичними особами, а також банками за
всіма видами платежів без будь-яких обмежень.
   Про обов'язкове приймання суб'єктами господарювання до своїх
кас цих грошових знаків зазначено також у діючому Положенні про
ведення  касових  операцій у національній валюті в Україні,
затвердженому постановою  Правління  Національного  банку  від
19.02.2001 N 72 ( z0237-01 ) (зі змінами).
   Таким чином, відмова в прийманні суб'єктами господарювання та
установами банків як засобу платежу випущених в обіг Національним
банком України банкнот і монет усіх номіналів, у тому числі
пам'ятних і ювілейних, є порушенням чинного законодавства і
нормативно-правових актів Національного банку.
   З метою  недопущення  цього  у  подальшому територіальні
управління Національного банку повинні значно підвищити рівень
організації роботи на місцях щодо інформування банків, суб'єктів
господарювання та населення про випуск в обіг нових грошових
знаків.
   На підставі офіційних повідомлень Національного банку про
випуск в обіг нових банкнот і монет, їх фотознімків, описів
основних ознак і характеристик, оприлюднених у центральній пресі
та надісланих Національним банком їх зразків, проспектів, буклетів
тощо, територіальні управління мають організовувати із залученням
комерційних  банків  відповідну широкомасштабну роз'яснювальну
роботу серед населення та суб'єктів господарювання.
   Також у місцевих засобах масової  інформації  має  ними
розміщуватися вищезазначена інформація Національного банку про
випуск в обіг нових банкнот і монет, у тому числі пам'ятних і
ювілейних, проводитися систематичні роз'яснення щодо особливостей
застосування  їх в обігу як законних платіжних засобів  та
обов'язковості їх приймання всіма фізичними і юридичними особами
як засобу платежу без обмежень.
   Крім того територіальним управлінням Національного банку слід
налагодити взаємодію з місцевими органами  виконавчої  влади,
органами державної податкової служби та органами у справах захисту
прав споживачів щодо встановлення контролю за підприємствами сфери
торгівлі, громадського харчування та послуг за дотриманням ними
встановленого порядку безперешкодного приймання  пам'ятних  і
ювілейних монет як засобу платежу.
   Установи банків повинні поліпшити  інформування  клієнтів
(особливо тих, які проводять свою діяльність у сфері торгівлі,
громадського харчування та надання послуг) стосовно випущених в
обіг нових банкнот і монет, включаючи пам'ятні і ювілейні, шляхом
якнайширшого ознайомлення клієнтів з їх зразками, відповідними
проспектами,  буклетами,  листівками,  описами  тощо,  що
розповсюджуються  Національним  банком  через  територіальні
управління та органи масової інформації.
   Під час застосування як засобу платежу ювілейних та пам'ятних
монет України (у тому числі з дорогоцінних та звичайних металів)
для здійснення будь-яких платежів за їх номінальною вартістю стан
цих монет повинен відповідати Правилам визначення платіжності
банкнот і монет Національного  банку  України,  затвердженим
постановою  Правління Національного банку України від 31.03.99
N 152 ( z0242-99 ).
   Приймання установами банків відповідної категорії монет від
юридичних і фізичних осіб,а також  територіальних  управлінь
Національного банку, від установ банків має здійснюватися у
порядку, встановленому Інструкцією з організації емісійно-касової
роботи  в  установах банків України, затвердженою постановою
Правління Національного банку від 07.07.94 N 129 ( v0001500-94 )
(із змінами) та Інструкцією про організацію виготовлення, випуску
в  обіг і реалізації пам'ятних та ювілейних монет України,
затвердженою постановою  Правління  Національного  банку  від
07.11.2000 N 438 ( z0876-00 ).
   Національний банк  України  звертає  увагу  керівників
територіальних управлінь на недостатню організацію роботи стосовно
можливості застосування населенням пам'ятних і ювілейних монет та
зобов'язує розмістити  в  місцевій  пресі  інформацію  щодо
обов'язкового приймання установами банків, юридичними особами і
фізичними особами-підприємцями пам'ятних і ювілейних монет як
засобу платежу з повідомленням своїх контактних телефонів для
звернення громадян з цих питань, вживати заходи впливу  за
конкретними  фактами  виявлених  порушень  згідно  з  чинним
законодавством.
 
 Перший заступник Голови               А.В.Шаповалов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка