Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію дерматовенерологічної допомоги населенню України

Страница 6реактиви та створення необхідних запасів у підлеглих йому закладах
дерматовенерологічної служби;
   - своєчасно інформує  орган  охорони  здоров'я  обласної
державної  адміністрації  про  складні  епідемічні  ситуації,
надзвичайні випадки, порушення  стосовно  дерматовенерологічної
служби;
   - консультує  хворих,  направлених  районними,  міськими
закладами;
   - розглядає скарги і звертання хворих з питань надання
дерматовенерологічної допомоги;
   - аналізує фактичний матеріал і використовує  його  для
визначення необхідних заходів боротьби з венеричними та шкірними
хворобами;
   - оцінює  методи  роботи,  спрямовані  на  запобігання
розповсюдженню венеричних хвороб та їх ускладнень, пропонує і
впроваджує нові заходи та передовий досвід;
   - вивчає  стан  і  якість  медичної  допомоги  по
дерматовенерології,  шляхом  періодичної  особистої  перевірки
лікувально-профілактичних закладів.
   5. Головному дерматовенерологу надається право:
   - вжиття заходів адміністративного  впливу  до  медичних
працівників, котрі припустили помилки в якості і своєчасності
лікування та обстеження хворих, порушили законність;
   - визначати кратність і періодичність обстеження окремих
контингентів населення на виявлення  венеричних  захворювань,
виходячи  з  наявної у регіоні епідеміологічної ситуації та
затверджувати на рівні органу охорони здоров'я обласної державної
адміністрації за погодженням з профспілками відповідні інструкції
про порядок профілактичних оглядів;
  - проводити перевірку лікувально-профілактичних закладів по
дерматовенерології та виносити пропозиції з покращання їх роботи;
   - подавати на розгляд керівництва МОЗ України, органу охорони
здоров'я обласної державної адміністрації пропозиції, спрямовані
на покращання  організації і підвищення рівня спеціалізованої
медичної допомоги роботи лікувально-профілактичних закладів;
   - за  погодженням  з  органом охорони здоров'я обласної
державної адаптації здійснювати перестановку кадрів у підлеглих
закладах та призначати керівників цих закладів.
   6. Головний дерматовенеролог систематично удосконалює свої
знання, стиль, форми та методи роботи.
   7. Головний спеціаліст атестується в центральній атестаційній
комісії при МОЗ України.
 
 Начальник Головного управління
 організації медичної допомоги
 і медичного страхування           А.П.Картиш
                       Додаток 7
                       до наказу МОЗ України
                       від 30.12.92 N 207
              Положення
    про кабінет анонімного обстеження і лікування хворих
         на шкірні та венеричні хвороби
   1. Кабінет анонімного обстеження і лікування організується в
штаті обласного або міського шкірно-венерологічного диспансеру.
   2. Організація кабінету анонімного обстеження і лікування
провадиться наказом відповідного (територіального) органу охорони
здоров'я за погодженням з головним дерматовенерологом області м.
Києва, м. Севастополя, Республіки Крим).
   3. Територіально кабінет анонімного обстеження і лікування
може розмішуватись в приміщенні дерматовенерологічного закладу або
в окремому  приміщенні,  яке  відповідає  санітарним  вимогам
лікувальних закладів.
   4. У  своїй  діяльності кабінет анонімного обстеження і
лікування підпорядкований шкірно-венерологічному диспансеру, в
штаті якого організований.
   5. Кабінет анонімного обстеження і лікування в своїй роботі
керується даним положенням, наказами та інструкціями МОЗ України,
територіального органу охорони здоров'я, шкірно-венерологічного
диспансеру.
   6. До роботи в кабінеті анонімного обстеження і лікування
залучаються фахівці  (лікарі,  лаборанти  та  середні медичні
працівники), кваліфікація яких задовольняє вимоги щодо обстеження
і лікування венеричних захворювань, їх лабораторної діагностики в
повному обсязі, та на сучасному рівні.
   7. До структури кабінету анонімного обстеження і лікування
входять:
  7.1. Каса;
  7.2. Кабінет лікаря (один або кілька в залежності від обсягу
роботи);
  7.3. Маніпуляційний кабінет;
  7.4. Фізіотерапевтичний, сексологічний та інші кабінети в
залежності від обсягу роботи;
  7.5. Лабораторія  (у випадку її відсутності повинен бути
договір про проведення лабораторного дослідження в лабораторії
диспансеру та затверджений головним лікарем диспансеру порядок
направлення матеріалу на дослідження і отримання результатів).
   8. Робота  кабінету  анонімного  обстеження  і лікування
організується, як правило, на госпрозрахункових засадах, якщо з
цього приводу немає іншого розпорядження територіального органу
охорони здоров'я.
   9. Обсяг діагностичних досліджень в кабінетах анонімного
обмеження і лікування хворих на шкірні та венеричні хвороби:
   - діагностика СНІДу;
   - діагностика сифілісу;
   - діагностика гонореї;
   - діагностика захворювань, що передаються статевим шляхом
(трихомоніазу,   хламідіозу,   уреаплазмозу,   мікоплазмозу,
гарднерельозу, вірусних хвороб);
   - діагностика  заразних  шкірних  захворювань  (корости,
дерматофітозів, мікозів);
   - діагностика шкірних захворювань.
   10. В кабінеті анонімного обстеження і лікування хворих на
шкірні та венеричні захворювання дозволяється лікувати:
   - всі шкірні хвороби;
   - заразні шкірні хвороби у соціально-адаптованих осіб (з
проведенням відповідного обліку та профілактичних заходів при
лікуванні корости);
   - сифіліс у соціальне адаптованих осіб (первинний, інші форми
сифілісу після усунення активних проявів), в окремих випадках за
бажанням  хворого  та  згодою  головного  лікаря  диспансеру
дозволяється анонімне (кодоване) лікування хворих в стаціонарі з
відповідною оплатою за рахунок хворого;
   - гонорея гостра та хронічна у соціально-адаптованих осіб;
   - хвороби, що передаються статевим шляхом  (трихомоніаз,
хламідіоз,  уреаплазмоз,  мікоплазмоз,  гарднерельоз,  вірусні
хвороби);
   - сексуальні  розлади, пов'язані з хронічними запальними
процесами статевих органів.
   11. Вимоги до обсягу лікування хворих в кабінеті анонімного
обстеження і лікування аналогічні вимогам по наданню медичної
допомоги при цих захворюваннях в дерматовенерологічних кабінетах
поліклінік та міських диспансерів.
   12. Порядок анонімного обстеження і лікування:
   12.1. Обстеження на венеричні та інші захворювання,  що
передаються переважно статевим шляхом, на шкірні хвороби може
отримати кожен громадянин, який звернувся до кабінету анонімного
обстеження  без  обов'язкового  пред'явлення  документів,  що
посвідчують особу.
   12.2. При  зверненні в кабінет пацієнт сплачує вартість
обстеження і реєструється за відповідним кодом. Порядок кодування
визначає  та затверджує головний лікар шкірно-венерологічного
диспансеру.
   12.3. При  реєстрації лікар інформує пацієнта про умови
обстеження та випадки, коли анонімність обстеження припиняється.
   12.4. Інформацію  про результати обстеження пацієнт може
отримати усно або письмово за його бажанням особисто у лікаря.
   12.5. У  випадку виявлення венеричної хвороби (сифілісу,
гонореї), заразної шкірної хвороби (короста),  дерматофітозів
хворий реєструється за паспортними даними в журналі лікаря,
заповнюється термінове повідомлення (ф. 089у  чи  Ф.  058).
Інформація про виявлене захворювання супроводжується відповідним
попередженням про необхідність та невідкладність лікування.
   12.6. Інформація  про  хворих, у яких виявлено позитивну
реакцію ІФА на СНІД, повідомляється в міський центр по боротьбі зі
СНІДом.
   12.7. У разі бажання хворого провести лікування анонімно, ця
інформація зберігається тільки в кабінеті у лікаря і фіксується в
окремому  журналі.  На  хворого  заводиться  медична  карта
амбулаторного хворого під відповідним кодом реєстрації, куди
вносяться всі дані про лікування та результати  контрольних
обстежень.
   12.8. В повний обсяг лікування венеричних та заразних шкірних
захворювань  входить  обов'язковий  лабораторний  контроль
вилікуваності.
   12.9. У  випадку,  коли хворий порушує режим лікування,
анонімність припиняється і вживаються відповідні заходи.
   12.10. У разі виявлення венеричних та заразних шкірних
захворювань  хворому  пропонується  самостійно  запросити або
попередити контактуючих з ним осіб (статеві і побутові контакти)
про  необхідність обстеження, яке також може бути проведено
анонімно.
   13. При направленні хворого з виявленими венеричними чи
заразними шкірними хворобами на лікування, за його бажанням, в
стаціонар, дерматовенерологічний кабінет поліклініки, диспансер
анонімність припиняється.
   14. Документація кабінету анонімного обстеження та лікування
хвороб, що передаються статевим шляхом, та шкірних хвороб:
   14.1. Квитанція про оплату обстеження і лікування видається
касиром і після реєстрації у лікаря зберігається ним же.
   14.2. Журнал обліку квитанцій про обстеження і лікування
ведеться і зберігається касиром.
   14.3. Журнал реєстрації пацієнтів з відповідною системою
кодування (на першій сторінці журналу  викладається  порядок
кодування,  затверджений головним лікарем диспансеру). Журнал
повинен бути прошитий, сторінки пронумеровані,  на  останній
сторінці - підпис головного лікаря диспансеру та печатка.
   Журнал реєстрації  пацієнтів  веде  лікар  за  такою
(рекомендованою) схемою:
 
----------------------------------------------------------------
| КОД  ДАТА  СКАРГИ  КЛІНІЧНА  ОБСЯГ ЗАПЛА-  РЕЗУЛЬТАТ |
|   ПРИЙОМУ      КАРТИНА  НОВАНОГО ОБ-  ОБСТЕЖЕННЯ |
|                  СТЕЖЕННЯ         |
----------------------------------------------------------------
   14.4. Журнал реєстрації хворих з виявленими венеричними чи
заразними  шкірними  захворюваннями,  що  бажають  лікуватися
анонімно, в кабінеті веде лікар за такою (рекомендованою) схемою:
 
-------------------------------------------------------------------
|КОД ПРІЗВИЩЕ,  РІК   АДРЕСА МІСЦЕ  ДІАГНОЗ ДАТА     |
|   ІМ'Я, ПО НАРОДЖЕННЯ     РОБОТИ      ВСТАНОВЛЕННЯ |
|   БАТЬКОВІ                    ПО ДІАГНОЗУ, |
|                          ВЗЯТТЯ НА  |
|                          ОБЛІК І   |
|                          ЛІКУВАННЯ  |
-------------------------------------------------------------------
   14.5. Медична карта амбулаторного хворого (ф. 025 чи ф. 065),
куди лікар заносить всі дані про обстеження і лікування.
   14.6. Термінове повідомлення (ф. 089у чи ф. 058),  яке
заповнюється лікарем у випадку виявлення венеричної чи заразної
шкірної хвороби.
   15. З метою забезпечення своєчасного і якісного лікування
виявлених венеричних хвороб в приміщенні кабінету анонімного
обстеження дозволити реалізацію медичних препаратів, необхідних
для лікування, а також доцільно розмістити кіоск, де, окрім
медикаментів,   проводити  продаж  засобів  індивідуальної
профілактики, гігієнічних засобів.
   16. В кабінеті анонімного обстеження і лікування повинна бути
спеціальна наочна інформація для пацієнтів з питань запобігання
зараженню венеричними  хворобами, їх профілактики, шкідливості
шкідливості самолікування.
   17. В приміщенні кабінету анонімного обстеження доцільно
організувати цілодобовий  пункт  індивідуальної  профілактики
захворювань, що передаються статевим шляхом.
   18. Відповідає за роботу кабінету анонімного обстеження і
лікування хворих на шкірні та венеричні хвороби головний лікар
шкірно-венерологічного диспансеру, в штаті  якого  функціонує
кабінет.
 
 Начальник Головного управління
 організації медичної допомоги
 і медичного страхування         А.П.Картиш
                     Додаток 8
                     до наказу Міністерства
                     охорони здоров'я України
                     від 30.12.92 N 207
               Перелік
  обов'язкового обладнання у шкірно-венерологічних закладах
 
------------------------------------------------------------
|                 | ОШВД | МШВД | РШВД |
|----------------------------------------------------------|
|            Венеричне відділення        |
|----------------------------------------------------------|
|1. Столи             | +  |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|2. Стільці            | +  |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|3. Топчан            | +  |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|4. Тумбочки           | +  |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|5. Медичні столи         | +  |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|6. Медична шафа         | +  |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|7. Бікси             | +  |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|8. Цеберки            | +  |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|9. Педальна цеберка       | +  |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|10. Каструлі           | +  |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|11. Набір бужів         | +  |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|12. Уретроскоп          | +  |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|13. Електрокаутер        | +  |  +  |  -  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|14. Тонометр, фонендоскоп    | +  |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|15. Пінцет            | +  |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|16. Пальник           | +  |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|17. Стекла для мазків      | +  |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|18. Ширма            | +  |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|19. Колькоскоп          | +  |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|20. Дзеркало Куско        | +  |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|21. Сухожарові шафи       | +  |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|22. Лоточки           | +  |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|23. Крісла гінекологічні     | +  |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|24. Холодильник         | +  |  +  |  +  |
|----------------------------------------------------------|
|            Шкірне відділення         |
|----------------------------------------------------------|
|1. Стіл             | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|2. Стільці            | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|3. Медична шафа         | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|4. Топчан            | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|5. Холодильник          | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|6. Медичні столики        | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|7. Тумбочки           | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|8. Шафа             | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|9. Бактерицидна лампа      | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|10. Штатив            | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|11. Портативна бормашина     | +   |  -  |  -  |
|  (для взяття біопсії)     |    |    |    |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|12. Бікси            | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|13. Цеберки           | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|14. Педальна цеберка       | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|15. Лоточки ниркоподібні     | +   |  +  |  +  |
|  (емальовані, пластмасові)  |    |    |    |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|16. Ліжка            | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|17. Тумбочки           | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|18. Апарат для вимірювання АТ  | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|19. Фонендоскоп         | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|20. Електропіч          | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|21. Автоклави          | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|22. Сухожарові шафи       | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|23. Електростерилізатори     | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|24. Акводистилятор        | +   |  +  |  -  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|25. УВЧ-апарат          | +   |  +  |  -  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|26. Апарат для ультразвукової  | +   |  +  |  -  |
|  терапії           |    |    |    |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|27. Дарсенваль          | +   |  +  |  -  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|28. Солюкс            | +   |  +  |  -  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|29. Ртутнокварцеві лампи     | +   |  +  |  -  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|30. Гальванічні дошки      | +   |  +  |  -  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|31. Електрокардіограф      | +   |  +  |  -  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|32. Вішалка           | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|33. Табуретки          | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|34. Перев'язочний хірургічний  | +   |  +  |  -  |
|  стіл             |    |    |    |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|35. Ножиці            | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|36. Пінцети (анатомічні,     | +   |  +  |  +  |
|  хірургічні, епіляційні)   |    |    |    |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|38. Скальпелі          | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|39. Настільні лампи       | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|40. Вентилятор          | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|40. Кондиціонер         | +   |  +  |  -  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|41. Трюмо            | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|42. Платтяні шафи        | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|43. Ліжко-канапе         | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|44. Дзеркала           | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|45. Телефонні апарати      | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|45. Телевізори          | +   |  +  |  +  |
|----------------------------------------------------------|
|              Поліклініка          |
|----------------------------------------------------------|
|1. Лотки ниркоподібні      | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|2. Холодильник          | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|3. Медична шафа         | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|4. Бікси             | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|5. Стерилізатори         | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|6. Лотки 20+30, 18+24      | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|7. Кювети            | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|8. Педальні цеберки       | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|9. Цеберки - 10 емальовані    | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|10. Бужі-прямі          | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|11. Уретроскоп          | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|12. Термокаутер         | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|13. Трансформатор ТЕ-1      | +   |  +  |  -  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|14. Трансформатор ТГ-1      | +   |  +  |  -  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|15. Лампи настільні       | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|16. Тумбочки           | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|17. Фонендоскоп         | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|18. Тонометр           | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|19. Термометр          | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|20. Шпателі           | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|21. Пінцети           | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|22. Ножиці прямі         | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|23. Ножиці зігнуті        | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|24. Затискачі          | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|25. Пальник           | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|
|26. Бактеріологічні петлі    | +   |  +  |  +  |
|---------------------------------+-------+--------+-------|Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка