Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію дерматовенерологічної допомоги населенню України

Страница 8|   |тит, везикуліт,  |  |   |  |         |       |     |     |
|   |цистіт, епідідіміт |  |   |  |         |       |     |     |
|------+-------------------+----+-----+----+------------------+--------------+---------+----------|
|098.2 |Хронічні ураження | + | + | + |  -"-      |  -"-    |25-26 дн.| до 30 дн.|
|   |нижніх відділів  |  |   |  |         |       |     |     |
|   |сечостатевого   |  |   |  |         |       |     |     |
|   |тракту (гонорея  |  |   |  |         |       |     |     |
|   |хронічна)     |  |   |  |         |       |     |     |
|------+-------------------+----+-----+----+------------------+--------------+---------+----------|
|098.3 |Хронічні ураження | + | + | + |         |       |25-26 дн.| до 30 дн.|
|   |верхніх відділів  |  |   |  |         |       |     |     |
|   |сечостевого    |  |   |  |         |       |     |     |
|   |тракту (тотальний |  |   |  |         |       |     |     |
|   |уретрит, проста-  |  |   |  |         |       |     |     |
|   |тит, везикуліт,  |  |   |  |         |       |     |     |
|   |цистіт).      |  |   |  |         |       |     |     |
|------+-------------------+----+-----+----+------------------+--------------+---------+----------|
|099.4 |Негонококові урет- | + | + | + |Аналогічно    |Аналогічно  |25-26 дн.| до 30 дн.|
|   |рити, хламідійні, |  |   |  |         |(антибіотики |     |     |
|   |мікоплазменні,   |  |   |  |         |широкого   |     |     |
|   |вірусні,      |  |   |  |         |спектру дії) |     |     |
|   |бактеріальні.   |  |   |  |         |       |     |     |
|------+-------------------+----+-----+----+------------------+--------------+---------+----------|
|099.0 |Синдром Рейтера  | - | + | + |Аналогічно,    |Аналогічно.  |30-35 дн.| до 40 дн.|
|   |артропатія     |  |   |  |додатково: рентге-|Симптоматичне |     |     |
|   |          |  |   |  |нологічне обсте- |лікування.  |     |     |
|   |          |  |   |  |ження кісток.   |       |     |     |
|   |          |  |   |  |Консультації   |       |     |     |
|   |          |  |   |  |фахівців     |       |     |     |
|------+-------------------+----+-----+----+------------------+--------------+---------+----------|
|   |Гонорея у жінок  |  |   |  |         |       |     |     |
|------+-------------------+----+-----+----+------------------+--------------+---------+----------|
|098.0 |Гострі ураження  | + | + | + |Згідно з     |Згідно з   |6-8 дн. | до 10 дн.|
|   |нижніх відділів  |  |   |  |інструкцією.   |інструкцією. |(без   |     |
|   |сечостатевого   |  |   |  |HBs Ag. ВІЛ.   |       |критерію)|     |
|   |тракту (свіжа,   |  |   |  |         |       |     |     |
|   |неускладнена    |  |   |  |         |       |     |     |
|   |гонорея нижніх   |  |   |  |         |       |     |     |
|   |відділів)     |  |   |  |         |       |     |     |
|------+-------------------+----+-----+----+------------------+--------------+---------+----------|
|098.1 |Гострі ураження  | + | + | + |  -"-      |   -"-   |20-23 дн.| до 25 дн.|
|   |верхніх відділів  |  |   |  |         |       |     |     |
|   |сечостаметрити,  |  |   |  |         |       |     |     |
|   |аднексити,     |  |   |  |         |       |     |     |
|   |параметрити)    |  |   |  |         |       |     |     |
|------+-------------------+----+-----+----+------------------+--------------+---------+----------|
|098.2 |Хронічні ураження | + | + | + |  -"-      |   -"-   |25-26 дн.| до 30 дн.|
|   |нижніх відділів  |  |   |  |         |       |     |     |
|   |сечостатевого   |  |   |  |         |       |     |     |
|   |тракту (хронічна  |  |   |  |         |       |     |     |
|   |гонорея нижніх   |  |   |  |         |       |     |     |
|   |відділів).     |  |   |  |         |       |     |     |
|------+-------------------+----+-----+----+------------------+--------------+---------+----------|
|099.3 |Хронічні ураження | + | + | + |Аналогічно.    |Аналогічно  |25-26 дн.| до 30 дн.|
|   |верхніх відділів  |  |   |  |         |(антибіотики |     |     |
|   |сечостатевого   |  |   |  |         |широкого   |     |     |
|   |тракту (хламідій- |  |   |  |         |спектру дії) |     |     |
|   |ні, мікоплазменні, |  |   |  |         |       |     |     |
|   |вірусні,      |  |   |  |         |       |     |     |
|   |бактеріальні).   |  |   |  |         |       |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________
   Примітка:
   - ЦРБ - Центральна районна лікарня, дерматологічне відділення
або районний шкірвендиспансер.
   - МШВД - Міський шкірно-венерологічний диспансер.
   - ОШВД - Обласний шкірно-венерологічний диспансер.
   Знаком + позначається можливість лікування в даному закладі.
   Сільські мешканці з захворюваннями, що підлягають лікуванню в
міських і  обласних  закладах,  направляються  в  обласний
шкірно-венерологічний диспансер.
 
 Начальник Головного управління
 організації медичної допомоги
 і медичного страхування
 МОЗ України               А.П.Картиш
                     Додаток 11
                     до наказу Міністерства
                     охорони здоров'я України
                     від 30.12.92 N 207
   Перелік шкірних і венеричних захворювань, лікування яких
дозволяється проводити в умовах денного перебування хворих в
дерматовенерологічних відділеннях і денних стаціонарах поліклінік
міських шкірно венерологічних диспансерів:
   - всі шкірні захворювання у хворих, які за своїм станом не
потребують цілодобового нагляду;
   - хвороби,  що передаються статевим шляхом (трихомоніаз,
хламідіоз, уреаплазмоз, гарднерельєз, вірусні хвороби);
   - венеричні хвороби у соціально-адаптованих осіб, у випадках
коли хворий в разі поважних обставин не може знаходитись у
цілодобовому відділенні;
   - сексуальні розлади, пов'язані з хронічними  запальними
процесами статевих органів;
 
 Начальник головного управління
 організації медичної допомоги
 і медичного страхування         А.П.Картиш
                     Додаток 12
                     до наказу Міністерства
                     охорони здоров'я України
                     від 30.12.92 N 207
              Інструкція
    про порядок діагностики та реєстрації професійних
            захворювань шкіри
   1. Професійні захворювання шкіри є захворювання, для яких
характерна пряма причинно-наслідкова залежність між шкідливим
впливом виробничих факторів на виробництві та патологією, що
розвивається, і які включені до списку "Професійних захворювань",
затверджених МОЗ України. В зв'язку з цим для попередження
виникнення професійної патології досить виключення дії шкідливих
професій них факторів на людину.
   2. Попередній діагноз  гострого професійного захворювання
шкіри встановлюється лікарем-дерматовенерологом за місцем роботи
або проживання хворого при консультації фахівця по гігієні праці
територіальної  санепідстанції  або  обласного  (міського)
профпатолога з заповненням термінового повідомлення встановленого
зразка, яке в термін 12 годин направляється в територіальну
санепідстанцію,  яка провадить державний санітарний нагляд за
місцем роботи потерпілого.
   3. Остаточне рішення про гостре професійне захворювання шкіри
приймається дерматовенерологом після  письмового  підтвердження
фахівця  санепідстанції  і  є  підставою  для  заповнення
санепідстанціею "Акту по розслідуванню  та  обліку  нещасних
випадків, гострих профзахворювань та аварій на виробництві". У
випадках гострих професійних захворювань шкіри, при яких одночасно
постраджало (захворіло)  2  та  більше працівників, термінове
повідомлення заповнюється на кожного працюючого.
   4. Діагноз  хронічного  професійного  захворювання  шкіри
попередньо встановлюється лікарем-дерматовенерологом і остаточно
вирішується в обласних, міжобласних відділеннях профпатології та
відділах профзахворювань Інституту медицини праці та НДІ гігієни
праці та профзахворювань, які мають на це право згідно з дозволом
МОЗ України. Хворі з підозрою на хронічне захворювання шкіри
направляються лікарем-дерматовенерологом до  обласного/міського
профпатолога, який робить запит на складання санітарно-гігієнічної
характеристики умов праці хворого територіальну санепідстанцію, і
з відповідними документами направляє потерпілого у вищезгадані
установи.
   5. Повідомлення про випадки хронічних професійних захворювань
шкіри заповнюються медичними установами, яким дозволено остаточно
вирішувати питання діагностики професійної патології за формою
зразка, встановленного МОЗ України. Повідомлення відсилається в
термін 3 дні після остаточного встановлення діагнозу професійного
захворювання шкіри у територіальну санепідстанцію, яка виконує
державний санітарний нагляд за конкретним об'єктом, де працює
потерпілий, а також у відповідний шкірно-венерологічний диспансер,
в якому було попередньо становлено профзахворювання.
   6. Відповідальність  за своєчасну діагностику професійних
захворювань шкіри покладається на головних спеціалістів областей з
дерматовенерології.
   Додаток: 1. Список основних профзахворювань шкіри.
       2. Список медичних установ, яким МОЗ України надано
       право встановлювати діагноз професійних захворювань.
       3. Перелік основних алергенів.
       4. Перелік основних подразнюючих речовин.
 
 Начальник Головного управління
 організації медичної допомоги
 і медичного страхування         А.П.Картиш
               Список
       основних професійних захворювань шкіри
   1. Контактний  дерматит  від  подразнення  (гострий  та
хронічний).
   2. Фотодерматит.
   3. Алергічний контактний дерматит  (екзема)  (гостра  та
хронічна).
   4. Крапивниця (гостра, рецидивуюча).
   5. Токсична меланодермія.
   6. Масляні фоллікуліти.
   7. Інфекційні захворювання шкіри.
   8. Пухлини шкіри (гіперкератози, епітеліоми, базаліоми, рак,
лейкокератози).
   9. Токсикодермія (гостра, та хронічна).
 
 Головний профпатолог
 МОЗ України
 доктор медичних наук                  О.О.Кучук
            Медичні установи,
      яким надано право встановлювати остаточний
         діагноз професійних захворювань
   1. Інститут медицини праці (м. Київ).
   2. Харківский НДІ гігієни праці та профзахворювань.
   3. Донецький НДІ гігієни праці та профзахворювань.
   4. Криворізький НДІ гігієни праці та профзахворювань.
   5. Український НДІ екогігієни і токсикології хімічних речовин
ім. Л.І.Медвідя.
   6. Донецька обласна спеціалізована лікарня профзахворювань.
   7. Відділення профпатології Луганської області.
   8. Відділення профпатології Львівської обласної лікарні.
   9. Відділення профпатології Черкаської обласної лікарні.
 
 Головний профпатолог
 МОЗ України
 доктор медичних наук                  О.О.Кучук
               Перелік
      хімічних речовин, віднесених до алергенів
 
-----------------------------------------------------------------------------
|  Назва                         |Клас небезпеки |
|                              |за токсичністю |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Алоцилін                          | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Акрилонітрил+                       | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Амілаза (бактеріальна)                   | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Амінопласти                        | 4       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Аміноцин                          | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Акпаміцин                         | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Акілід+                          | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Амонію хлорплатинат+                    | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Ампіцілін                         | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Ангідрид малеіновий+                    | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Ангідрид метакрилової кислоти               | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Ангідрид нафталевий+                    | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Ангідрид тетрагідрофталевий+                | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Ангідрид масляний                     | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|2,2'-Етилендіімінодиетиламін, аміди            |        |
|карбонових кислот С12-С20                 | 3       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Ангідрид хромовий+                     | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Антибіотики групи цефалоспоринів              | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|2-Ацил(С10-С13)-N-N'-біс(бета-оксиетил)етилендіамін+    | 3       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|2-Ацил-С12-С20-триетилентетрамін+             | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Бацихілін (по бацитрацину)                 | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|2-(4-Бром-2,5-дихлорфеніл)-0,0-диметилтіофосфат      | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Білково-вітамінний концентрат (по білку)          | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Бензилпеніцилін                      | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Бензол-1,2,4-карбонова кислота, 1,2-ангідрид        | 3       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Бензол-1,2-4-трикарбонова кислота             | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Берилій та його сполуки                  | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|5,5'-Бинафталін-1,1',4,4',8,8'-гексакарбонова кислота,   |        |
|1,8,1',8'-діангідрид                    | 3       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Біофурфурілиденгексаметилендіамін (бісфургін)       | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Біовіт (по хлортетрацикліну)                | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Боверін                          | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|1-(4-Бром-2,5-дихлорфеніл)-0,0-диметилтіофосфат      | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|2,3[N-2(Аміноетил)іміно]-діетанол, аміди карбонових кислот |        |
|фракцій С10-С13                      | 3       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Гексаметилендіамін                     | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Гексахлоциклогексан+(гексахлоран)             | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Гексаметилендіізоцианат+                  | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|гама-Гексахлорциклогексан+(гама-гексахлоран)        | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Гемікеталь окситетрациклін                 | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Гентаміцин                         | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|1-(цис-Гептадец-8-еніл)-1,1-біс(2-гідроксиетил)імідазоліній|        |
|хлорид                           | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|1-(2-цис-(Гептадец-8-еніл)-2-імідазолін-1-іл]етанол    | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Гептанікель гексасульфід                  | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Глюкозоамін гідрохлорид, хітин, хітозан (панцир креветки) | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Гризін+                          | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Гигроміцин Б+                       | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Глутаровий альдегід                    | 3       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|2-Дезоксі-2-(N-метиламіно)-a-L-глюкопіранозіл-(1->2)-   |        |
|6-дезоксі-3-C-форміл-a-L-люксофуранозіл(1->4)-       |        |
|N,N'-біс(аміноімінометил)-D-стрептамін+          | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|2-3-Дезоксі-4-С-метил-3-(метиламіно)-бета-L-        |        |
|арабінопіранозіл-(1->6)-0-[2,6-діаміно-          |        |
|2,3,4,6-тетрадезоксі-a-D-гліцерогекс-4-          |        |
|енопіранозіл-(1->4)]-2-дезоксі-0-стрептамін        | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Діангідрид дінафтилгексакарбонової кислоти         | 3       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Діазопропаноламін+                     | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|2S-(2альфа, 5альфа, 6бета)]-3,3-Диметил-6-(5-метил-    |        |
|3-фенілізоксазол-4-іл-карбоніламіно)-7-          |        |
|оксо-4-тіа-1-азабіцикло [3, 2, 0]-гептадец-2-       |        |
|карбонова кислота                     | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|2S-[2,5,6(S*)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-{[(2-оксоімідазолідін |        |
|-іл) карбоніламінофенілацетил]аміно}-4-тіа-1-азабіцикло  |        |
|[3,2,0]-гептан-2-карбонова кислота             | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|0-(3-Диметиламінопропіл)-2-хлор-10Н-фенотіазін, хлоргідрат |        |
|аміназін)+                         | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|2,0-Диметил-0-(2,5-дихлор-4-бромфеніл)-тіофосфат (бромофос)| 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|2,0-Диметил-0-(2,5-дихлор-4-йодфеніл) тіофосфат      |        |
|(йодофенофос)                       | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|0,0-Диметил-(1-окси-2,2,2-трихлоретіл) фосфанат+ (хлорофос)| 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|0,0-Диметил-0-(2,4,5-трихлор-феніл)-тіофосфат (тролен)   | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|2,4-Динітрохлорбензол+                   | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|3,6-Динітро-4-хлор-бензотрифторид+             | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|4,4-Дифенілметандіізоцианат                | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|4,4-Дифурфураль-п-фенілен-діамін              | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Дифурилиденацетон+                     | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Дихлорангідрид 2,6-нафталін-дікарбоновоу кислоти+     | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Дихлорангідрид 2,3,5,6-тетрахлортерефталевої кислоти+   | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Дихлормалеіновий ангідрид                 | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|4-Дихлорметилен-1,2,3,3,5,5-гексахлорциклопент-1-ен+    | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|2,4-Дихлорфенілізоцианат+                 | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Диксициклін гідрохлорид                  | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Диксициклін тозилат                    | 3       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Дрижджі кормові сухі, вирощені на післяспиртовій барді   | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|4-Ізоциантолуол                      | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|2,4-(біс-бета-Оксиетил 1-2-гептадециніл-2-імідазоліній   |        |
|хлорид (імідостат "О")+                  | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|4-бета-Оксиетил-2-алкіл(С10 - С13)-2-імідазолін+      | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|4-бета-Оксиетил-2-гептадециніл-2-імідазолін+        | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|2,4-Імінобіс(пропан-2-ол)+                 | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|4-Йод-2,5-діхлорфеніл)-0,0-диметилтіофосфат (йодофенфос)  | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Канаміцин+                         | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Каніфоль                          | 3       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Кислота 6-амінопеніциланова+                | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Кислота ізофталева+                    | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Кислота терефталева                    | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Кобальту гідрокарбоніл та продукти його розпаду      |        |
|(по кобальту)+                       | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Самарій пентакобальтид, кобальт-самарієва композиція    |        |
|магнитів (по кобальту)                   | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Левоміцетин                        | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Ленкоміцину гідрохлорид моногідрат             | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Ліприн                           | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Лерзин                           | 3       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Метакрилова кислота, хлорангідрид             | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Метациклін гідрохлорид                   | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|2-Метил-4,6-дінітрофенол                  | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|4,4'-Метилендифенілізоцианат+               | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Метилізотіоцианат+                     | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|3-Метилфенілізоцианат                   | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Метилізоцианат+                      | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Монозопропаноламін                     | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Натрію метилдитиокарбомат (карбатіон) (по метилізоцианату)+| 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Нафталіни хлоровані вищі                  | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|4-Нафтіл-N-метил-карбомат (севін)             | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Неміцин                          | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Нікель, нікелю оксиди, сульфіди та суміші сполук нікелю  |        |
|файнштейн, нікелевий концентрат і агломерат, оборотній   |        |
|(очисного обладнання) - (по нікелю)            | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Нікелю карбоніл                      | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Нікелю солі у вигляді гідроаерозолю (по нікелю)      | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Нікелю хромфосфат (по нікелю)               | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|N-(5-Нітрофур-2-іл)метиленаміно] імідазолідін-2,4-діон   | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|5-Нітро-2-фурфуріліден)-1-аміногідантоін (фурадонін)    | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Оксацилін                         | 1       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|Окситетрациклін                      | 2       |
|-----------------------------------------------------------+---------------|
|43-(4альфа, 4аальфа, 5альфа, 5аальфа, 6бета, 12аальфа)]-  |        |Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка