Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо переоформлення банкам ліцензій на здійснення банківських операцій


          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
      Генеральний департамент банківського нагляду
 
 N 41-211/1809-5579 від 14.09.2001
                  Територіальним управлінням НБУ,
                  комерційним банкам
 
        Щодо переоформлення банкам ліцензій
        на здійснення банківських операцій
 
   У зв'язку з переоформленням наявних у банків ліцензій на
здійснення банківських операцій  відповідно  до  класифікації
операцій, передбаченої Законом України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) (далі - Закон), Національний банк України
повідомляє наступне.
   Банкам необхідно згідно з наявними у них ліцензіями на
здійснення банківських операцій визначити перелік операцій, на
здійснення яких відповідно до статті 47 Закону ( 2121-14 ) їм
необхідно мати письмовий дозвіл Національного банку України, та
згідно з графіком, що додається, звернутися до Генерального
департаменту  банківського  нагляду з клопотанням, надісланим
поштою, про переоформлення наявних  ліцензій  на  здійснення
банківських операцій на банківські ліцензії та письмові дозволи.
   У разі відсутності в  наявній  ліцензії  на  здійснення
банківських  операцій окремих банківських операцій, право на
здійснення яких надає отримана банківська ліцензія, банк після її
отримання може розпочати їх здійснення лише за умови дотримання
вимог чинних законодавчих актів України та нормативно-правових
актів Національного банку України, якими визначаються умови для
здійснення відповідних операцій (у тому числі щодо наявності
технічних  умов,  спеціальних  підрозділів,  їх  керівників,
відповідних спеціалістів та внутрішніх положень, що регламентують
порядок здійснення операцій).
   Попереджаємо, що при здійсненні інспекційних перевірок банку,
обов'язково буде перевірятися дотримання банками перед початком
здійснення таких операцій вищезазначених вимог.
   При переоформленні наявної у банку ліцензії на здійснення
банківських операцій на банківську ліцензію та письмовий дозвіл,
письмові  дозволи будуть надаватися банку на здійснення тих
операцій, які банк мав право здійснювати згідно наявної у нього
ліцензії.
   У разі відсутності в наявній у банка ліцензії на здійснення
банківських  операцій окремих банківських операцій, право на
здійснення яких надає письмовий дозвіл,  банк  при  бажанні
виконувати ці операції повинен звернутися до територіального
управління Національного банку України за його місцезнаходженням з
клопотанням про його отримання з відповідним пакетом документів,
передбаченим Положенням про порядок видачі банкам банківських
ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих
операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку
України від 17.07.01 N 275 ( z0730-01 ), які будуть розглядатися
територіальним управлінням  Національного  банку  України  та
Національним банком України у порядку, визначеному цим Положенням.
   Банк, що здійснює депозитарну діяльність та діяльність з
ведення реєстрів власників іменних цінних паперів на підставі
наявної у нього ліцензії на здійснення банківських операцій та
дозволу або ліцензії Державної комісії з цінних паперів та
фондового  ринку,  отримує  відповідний  письмовий  дозвіл
Національного банку України відповідно до завірених банком копій
дозволів або ліцензії Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, які подаються разом з клопотанням банку. У
випадку, коли банк не здійснював депозитарну діяльність або один
із її видів, він повинен звернутися до територіального управління
Національного банку  України  за  його  місцезнаходженням  з
клопотанням  про  отримання  відповідного дозволу та пакетом
документів, передбаченим Положенням про порядок видачі банкам
банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання
окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного
банку України від 17.07.01 N 275 ( z0730-01 ), які будуть
розглядатися територіальним  управлінням  Національного  банку
України та Національним банком України у порядку, визначеному цим
Положенням.
   Враховуючи вищезазначене,  в  клопотанні  банку   про
переоформлення наявної ліцензії на здійснення банківських операцій
на банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій,
повинен  бути вказаний перелік операцій згідно класифікації,
визначеної статтею 47 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), які він здійснює згідно наявної ліцензії
на здійснення банківських операцій та дозволу  чи  ліцензії
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
   Банківські ліцензії та письмові дозволи будуть видаватись
представникам банків на підставі відповідним чином оформленої
довіреності, копії платіжного доручення, що підтверджує оплату за
бланк ліцензії (письмового дозволу), та повернення оригіналу
раніше наданої ліцензії.
   Про час отримання банківських ліцензій, письмових дозволів,
розмір плати за бланк ліцензії (дозволу) та місце отримання
(Національний  банк  України  чи  територіальне  управління
Національного банку України) буде повідомлено додатково.
   Рішення комісій   Національного   банку  України  або
територіальних управлінь Національного банку України з питань
нагляду  і регулювання діяльності банків щодо зупинення або
обмеження здійснення окремих операцій мають силу до закінчення
строків, на які вони були зупинені або обмежені, у разі, якщо не
буде прийнято іншого рішення.
   При розгляді клопотань та пакетів документів банків щодо
розширення наявних у них ліцензій на здійснення банківських
операцій, поданих до територіальних управлінь Національного банку
України та Національного банку України до набуття  чинності
Положення  про  порядок  видачі банкам банківських ліцензій,
письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
17.07.01 N  275  (  z0730-01  ), тобто до 01.09.01, будуть
враховуватися  дотримання  банками  вимог,  встановлених  цим
Положенням.
   У разі, якщо банк подавав клопотання про розширення наявної у
нього ліцензії на здійснення банківських операцій, на операції,
право на здійснення яких надає банківська ліцензія, йому за умови
дотримання відповідних вимог, буде надана банківська ліцензія на
бланку Національного банку України, яка підлягає обміну згідно
встановленого графіка на банківську ліцензію, оформлену на бланку
встановленого Положенням зразка.
   У разі, якщо банк подавав клопотання про розширення наявної у
нього ліцензії на здійснення банківських операцій, на операції,
право на здійснення яких надає письмовий дозвіл, йому за умови
дотримання відповідних вимог буде надано письмовий дозвіл на
бланку Національного банку України, який підлягає обміну згідно
встановленого графіка на письмовий дозвіл на бланку встановленого
зразка.
   При цьому банк сплачує плату у  розмірі,  встановленому
постановою Правління Національного банку України від 08.08.2000
N 311 ( z0606-00 ) "Про затвердження переліків  і  тарифів
банківських  операцій  (послуг),  що надаються установами та
територіальними управліннями Національного банку  України  за
операціями  (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і
банків-кореспондентів Національного банку України" (із змінами та
доповненнями), як за розширення ліцензії.
   Після 01.09.01,  у  разі  бажання банків розширити свою
діяльність, вони можуть звернутися до територіальних управлінь
Національного банку України та Національного банку України лише з
клопотанням про отримання письмових дозволів  на  здійснення
операцій, право виконання яких надає письмовий дозвіл згідно глави
2 Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій,
письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
17.07.01 N 275 ( z0730-01 ).
   Звертаємо Вашу увагу на необхідність  виконання  банками
наступних вимог пунктів 4 і 5 постанови Правління Національного
банку України "Про затвердження Положення про порядок видачі
банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на
виконання окремих операцій" від 17.07.01 N 275 ( z0730-01 ).
   Банки, які мають наявний регулятивний капітал від 3 до 5
млн.євро та філії і територіально відокремлені  безбалансові
відділення за межами області свого місцезнаходження, зобов'язані
до 17.01.2003 збільшити регулятивний капітал до розміру не менше
ніж 5 млн.євро або припинити діяльність таких підрозділів.
   Банки, які мають наявний регулятивний капітал від 1 до 3
млн.євро  та філії і територіально відокремлені безбалансові
відділення за межами області свого місцезнаходження, зобов'язані
до 17.01.2003 збільшити регулятивний капітал до розміру не менше
ніж 5 млн.євро або припинити діяльність таких підрозділів. Якщо
регулятивний капітал банків становитиме менше ніж 3 млн.євро, то
вони підлягають реорганізації або ліквідації.
   Банки, які мають наявний регулятивний капітал від 1 до 3
млн.євро та не мають філій  і  територіально  відокремлених
безбалансових відділень за межами області свого місцезнаходження,
зобов'язані до 17.01.2003 збільшити регулятивний капітал  до
розміру не менше ніж 3 млн.євро. В іншому разі такі банки
підлягають реорганізації або ліквідації.
   Банкам у місячний строк з дня отримання ними банківських
ліцензій та письмових дозволів на здійснення операцій необхідно
визначити перелік операцій, здійснення яких у межах отриманих
банківських ліцензій та письмових дозволів вони делегують своїм
філіям з урахуванням їх технічних можливостей та вимог чинних
законодавчих  актів  України  та  нормативно-правових  актів
Національного банку України, та переоформити раніше видані їм
дозволи,  за  погодженням  з  територіальними  управліннями
Національного банку України за місцезнаходженням філій.
   Погодження переоформлених банком  дозволів  своїм  філіям
проводиться  територіальними  управліннями Національного банку
України безоплатно.
 
 Заступник Голови                    В.Л.Кротюк
                        Додаток
                  до листа НБУ
                  від 14.09.01 N 41-211/1809-5579
               Графік
    звернень банків з клопотаннями щодо переоформлення
  наявних у них ліцензій на здійснення банківських операцій
      на банківські ліцензії і письмові дозволи
 
------------------------------------------------------------------
 N |      Найменування банку          |Дата
п/п |                         |звернення
----+--------------------------------------------------+----------
1. |АКБ "Укрсоцбанк"                 |03.10.2001
2. |Акціонерний банк "АЖІО"              |03.10.2001
3. |АКБ "Народний банк"                |03.10.2001
4. |Перкомбанк                    |03.10.2001
5. |АКБ "Легбанк"                   |03.10.2001
6. |БРОКБІЗНЕСБАНК                  |03.10.2001
7. |АКБ "Трансбанк"                  |03.10.2001
8. |Акціонерний банк "Банк регіонального розвитку"  |03.10.2001
9. |Банк "Фінанси та Кредит"             |03.10.2001
10. |АБ "Енергобанк"                  |03.10.2001
11. |АКБ "Київ-Приват"                 |05.10.2001
12. |КФС "Експобанк"                  |05.10.2001
13. |ВАТ "Український Професійний Банк"        |05.10.2001
14. |АКБ "Інтербанк"                  |05.10.2001
15. |АППБ "Аваль"                   |05.10.2001
16. |АТ ВАБанк                     |05.10.2001
17. |Промінвестбанк                  |05.10.2001
18. |ЗАТ "Український кредитний банк"         |05.10.2001
19. |"Мрія-банк"                    |05.10.2001
20. |АКБ "Український кредитно-торговий банк"     |05.10.2001
21. |Банк "Український капітал"            |08.10.2001
22. |АКБ "Правекс-Банк"                |08.10.2001
23. |КБ "Стоік"                    |08.10.2001
24. |ВАТ АБ "Аллонж"                  |08.10.2001
25. |АТ "ІНДЕКС-БАНК"                 |08.10.2001
26. |ЗАТ "Альфа-Банк"                 |08.10.2001
27. |"Укрпромбанк"                   |08.10.2001
28. |"Креді Ліоне Україна"               |08.10.2001
29. |АКБ "Київ"                    |08.10.2001
30. |КБ "Хрещатик"                   |08.10.2001
31. |"УКРСПЕЦІМПЕКСБАНК"                |10.10.2001
32. |АКБ "Аркада"                   |10.10.2001
33. |АБ "Укргазбанк"                  |10.10.2001
34. |Акціонерний комерційний банк           |
  |"Східно-Європейський банк"            |10.10.2001
35. |ВАТ Банк "Біг Енергія"              |10.10.2001
36. |АКБ "Надра"                    |10.10.2001
37. |АБ "Національні інвестиції"            |10.10.2001
38. |"Діамантбанк"                   |10.10.2001
39. |Товариство з обмеженою відповідальністю      |
  |"Комерційний Індустріальний Банк"         |10.10.2001
40. |АБ "Синтез"                    |10.10.2001
41. |АБ "Авторитет"                  |12.10.2001
42. |Відкрите акціонерне товариство          |
  |"Універсальний Банк Розвитку та Партнерства"   |12.10.2001
43. |АКБ "Форум"                    |12.10.2001
44. |Відкрите акціонерне товариство          |
  |"Міжнародний комерційний банк"          |12.10.2001
45. |АКБ "Росток Банк"                 |12.10.2001
46. |АБ "Експрес-Банк"                 |12.10.2001
47. |АКБ "ТК КРЕДИТ"                  |12.10.2001
48. |АКБ "Інтеграл-банк"                |12.10.2001
49. |АБ "Еталон"                    |12.10.2001
50. |Акціонерний комерційний банк "Національний кредит"|12.10.2001
51. |АБ "Укргазпромбанк"                |15.10.2001
52. |АБ "Київська Русь"                |15.10.2001
53. |"Сосьєте Женераль Україна"            |15.10.2001
54. |АКБ "Авіатекбанк"                 |15.10.2001
55. |АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"               |15.10.2001
56. |ВАТ "Кредитпромбанк"               |15.10.2001
57. |АБ "Перший Інвестиційний Банк"          |15.10.2001
58. |"АБ Креді Свісс Фьорст Бостон (Україна)"     |15.10.2001
59. |Акціонерний комерційний банк           |
  |"Банк Австрія Кредитанштальт Україна"       |15.10.2001
60. |АБ "Андріївський"                 |15.10.2001
61. |"ІНГ Банк Україна"                |17.10.2001
62. |Акціонерний комерційний              |
  |"Промислово-фінансовий банк"           |17.10.2001
63. |Акціонерний комерційний банк           |
  |"Райффайзенбанк Україна"             |17.10.2001
64. |"Сітібанк (Україна)"               |17.10.2001
65. |Закрите акціонерне товариство           |
  |"Мікрофінансовий Банк"              |17.10.2001
66. |ЗАТ "Банк НРБ-Україна"              |17.10.2001
67. |ТОВ "Діалогбанк"                 |17.10.2001
68. |Комерційний банк "Західінкомбанк"         |17.10.2001
69. |Банк Пекао (Україна) ЛТД             |17.10.2001
70. |ЗАТ КБ "ПриватБанк"                |17.10.2001
71. |Акціонерний комерційний банк "Новий"       |19.10.2001
72. |АКБ "Причорномор'я"                |19.10.2001
73. |АБ "Кредит-Дніпро"                |19.10.2001
74. |АКБ "Прем'єрбанк"                 |19.10.2001
75. |АКБ "Технобанк"                  |19.10.2001
76. |АКБ "Капітал"                   |19.10.2001
77. |"Перший Український Міжнародний банк"       |19.10.2001
78. |Донецький комерційний біржовий банк "Донбіржбанк" |19.10.2001
79. |АК "Донміськбанк"                 |19.10.2001
80. |АБ "Донеччина"                  |19.10.2001
81. |АК "Промекономбанк"                |22.10.2001
82. |АКБ "Донкредитінвест"               |22.10.2001
83. |АКБ "Індустріалбанк"               |22.10.2001
84. |АБ "АвтоЗАЗбанк"                 |22.10.2001
85. |АБ "Муніципальний"                |22.10.2001
86. |АБ "Металург"                   |22.10.2001
87. |АТ "Наш банк"                   |22.10.2001
88. |АБ "Таврика"                   |22.10.2001
89. |"Електрон Банк"                  |22.10.2001
90. |ВАТ СКБ "Дністер"                 |22.10.2001
91. |Акціонерне товариство               |
  |"Західно-Український Комерційний Банк"      |24.10.2001
92. |АКБ "МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК"         |24.10.2001
93. |"ПІВДЕННИЙ"                    |24.10.2001
94. |АКБ "ІМЕКСБАНК"                  |24.10.2001
95. |АБ "Полтава-банк"                 |24.10.2001
96. |Акціонерний комерційний банк "МТ-Банк"      |24.10.2001
97. |АКБ "АВТОКРАЗБАНК"                |24.10.2001
98. |ВАТ "Банк Універсальний"             |24.10.2001
99. |АКІБ "УкрСиббанк"                 |24.10.2001
100.|"Мегабанк"                    |24.10.2001
101.|АК РЕАЛ БАНК                   |26.10.2001
102.|Харківський акціонерний комерційний Земельний банк|26.10.2001
103.|Банк "Грант"                   |26.10.2001
104.|АКБ "Меркурій"                  |26.10.2001
105.|АБ "Факторіал-Банк"                |26.10.2001
106.|Акціонерний комерційний банк "Український банк  |
  |торгового співробітництва"            |26.10.2001
107.|АКБ "Золоті ворота"                |26.10.2001
108.|КАБ "Демарк"                   |26.10.2001
109.|ПОЛІКОМБАНК                    |26.10.2001
110.|АКБ "Корал-Банк"                 |26.10.2001
111.|ЗАТ "ПРАЙМ-БАНК"                 |29.10.2001
112.|АБ "Старокиївський банк"             |29.10.2001
113.|АКБ "Альянс"                   |29.10.2001
114.|АКБ "Славутич"                  |29.10.2001
115.|АКБ "Інтерконтинентбанк"             |29.10.2001
116.|ВАТ АКБ "Антарес"                 |31.10.2001
117.|"Юнексбанк"                    |31.10.2001
118.|АКБ "ОЛБанк"                   |31.10.2001
119.|"Банк Велес"                   |31.10.2001
120.|АКБ "Південкомбанк"                |31.10.2001
121.|АБ "Радабанк"                   |02.11.2001
122.|Банк "Земельний Капітал"             |02.11.2001
123.|АБ "ІКАР-БАНК"                  |02.11.2001
124.|ТОВ КБ "Коопінвестбанк"              |02.11.2001
125.|АКБ "Західбудгазбанк"               |02.11.2001
126.|"ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"           |05.11.2001
127.|"ТММ-Банк"                    |05.11.2001
128.|АБ "Морський"                   |05.11.2001
129.|АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК           |
  |"ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ"  |05.11.2001
130.|АБ "Укркомунбанк"                 |05.11.2001
131.|АКБ "Львів"                    |07.11.2001
132.|АКБ "Одеса-Банк"                 |07.11.2001
133.|АКБ "Інвестбанк"                 |07.11.2001
134.|АКБ "Фінбанк"                   |07.11.2001
135.|"Регіон - банк"                  |07.11.2001
136.|АКБ "Базис"                    |09.11.2001
137.|АБ "Приватінвест"                 |09.11.2001
138.|Акціонерний комерційний банк "Європейський"    |09.11.2001
139.|АКБ "ГАРАНТ"                   |09.11.2001
140.|ТОВ КБ "Буковина"                 |09.11.2001
141.|Фермерський земельний акціонерний банк      |12.11.2001
142.|АБ "СТОЛИЧНИЙ"                  |12.11.2001
143.|АБ "Укоопспілка"                 |12.11.2001
144.|Комерційний банк "Класик"             |12.11.2001
145.|УБМС Інвест-Кривбас Банк"             |12.11.2001
146.|ВАТ "АКБ "Прикарпаття"              |14.11.2001
147.|ТОВ "СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"     |14.11.2001
148.|АКБ "ПОРТО-ФРАНКО"                |14.11.2001
149.|КБ "ФЕБ"                     |14.11.2001
150.|КБ "Місто Банк"                  |14.11.2001
151.|Ощадбанк                     |16.11.2001
152.|Укрексімбанк                   |16.11.2001
153.|АТ "Укрінбанк"                  |16.11.2001
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка