Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо обліку нових (уточнених) декларацій (розрахунків)


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 12495/7/19-1117 від 17.09.2001
 
       Щодо обліку нових (уточнених) декларацій
             (розрахунків)
 
   Пунктом 5.1 статті 5 Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" від 21.12.2000 р. N 2181-III ( 2181-14 ) (далі
- Закон) зобов'язано платників податків, у разі самостійного
виявлення ними помилок, що містяться у раніше поданій податковій
декларації, надавати нову податкову декларацію, яка  містить
виправлені показники. Для забезпечення виконання цього пункту
Закону  Державною  податковою  адміністрацією  України  зараз
проводиться  розробка та затвердження форм нових (уточнених)
декларацій (розрахунків) по окремих платежах. Відповідно до вимог
вищезазначеного  Закону  ДПА  України вже розроблено порядки
адміністрування по податку на прибуток, податку на додану вартість
та акцизного збору. Доводимо порядок відображення даних нових
(уточнених) декларацій (розрахунків) в обліку.
           1. Податок на прибуток
   До затвердження нової форми податкової декларації з податку
на  прибуток  виправлення  помилок,  допущених при складанні
декларації про прибуток підприємства у попередніх  періодах,
здійснюється відповідно до вимог, затверджених наказом ДПА України
від 10.09.2001 р. N 360 ( v0360225-01 ) "Щодо затвердження
податкового роз'яснення". Пунктом 5 наказу передбачено, що у разі
коли у майбутніх податкових періодах платник податків самостійно
виявляє  помилки,  що містяться у раніше поданій податковій
декларації, ним подається нова податкова декларація, що містить
виправлені показники. Нова декларація подається платником податку
за формою та за той звітний період, в якому була вперше допущена
помилка, і використовується контролюючим органом виключно як
інформація щодо змісту і суми самостійно виявлених помилок. Якщо
виявлені помилки призвели до появи недоїмки, разом з новою
декларацією подається довідка встановленої форми про самостійне
нарахування штрафу у розмірі десяти відсотків суми недоїмки.
   Нова податкова декларація з податку на прибуток не підлягає
проведенню  в особовому рахунку платника податків. В обліку
проводиться нарахування сум авансових внесків і  квартальних
перерахунків  та сум самостійно нарахованого штрафу на суму
недоїмки у діючому порядку.
     2. Податок на додану вартість і акцизний збір
   Виправлення помилок, допущених у попередніх звітних періодах
при складанні податкової декларації з податку на додану вартість
та розрахунку акцизного збору, здійснюється відповідно до вимог,
затверджених  наказом  ДПА України від 18.04.2001 р. N 170
( z0412-01 ) "Про внесення змін до податкової звітності з податку
на  додану вартість", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 14.05.2001 р. за N 412/5603, та наказом від 14.08.2001 р.
N 325  (  z0768-01  )  "Про зміни до наказу ДПА України",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2001 р. за
N 768/5959. Згідно з пунктом 3 наказу ДПА України від 18.04.2001
р. N 170 та пунктом 1 наказу від 14.08.2001 р. N 325, у разі коли
у  майбутніх податкових періодах платник податків самостійно
виявляє помилки, що містяться у раніше  поданій  податковій
декларації (розрахунку), ним разом з новою податковою декларацію з
податку на додану вартість (розрахунком акцизного збору), що
містить виправлені показники, подається довідка, встановленої
форми про суми ПДВ (акцизного збору), які збільшують або зменшують
податкові  зобов'язання  в  результаті виправлення самостійно
виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах. До
кожної уточненої декларації (розрахунку) повинна подаватись окрема
довідка, яка містить суму ПДВ (акцизного збору), що збільшує або
зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки та
суму штрафу у розмірі десяти відсотків суми недоїмки. В особовому
рахунку платника обліку підлягають суми ПДВ (акцизного збору), які
збільшують або зменшують  податкові  зобов'язання,  та  суми
самостійно нарахованого штрафу, указані у довідці.
   Нарахування податкових зобов'язань, самостійно виправлених
платником, проводиться у розділі "Розрахунки основного платежу та
штрафних санкцій" за кодами операцій:
   - нараховано  за  даними  нової  (уточненої)  декларації
(розрахунку), у тому числі:
   уточнення даних поточного року;
   уточнення даних минулих звітних  років  (із  зазначенням
періоду, за який вносилися зміни);
   - зменшення нарахування за новою (уточненою) декларацією
(розрахунком), у тому числі:
   уточнення даних поточного року;
   уточнення даних  минулих  звітних  років (із зазначенням
періоду, за який вносилися зміни).
   Кодування операцій здійснюється в автоматичному режимі.
   Зміни до програмного забезпечення АІС "Облік податків та
платежів" щодо відображення в обліку нових (уточнених) податкових
декларацій (розрахунків) будуть доведені пізніше.
 
 Заступник Голови ДПА України            В.Росоловський
 
 "Баланс", N 42, 16.10.2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка