Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про призначення стипендій Президента України, іменних стипендій студентам вищих аграрних навчальних закладів


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 303 від 10.10.2001
 
     Про призначення стипендій Президента України,
      іменних стипендій студентам вищих аграрних
            навчальних закладів
 
   Відповідно до Положення про порядок призначення стипендій
Президента України студентам вищих  навчальних  закладів  та
аспірантам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 1994 р. N 744 ( 744-94-п ), та на виконання Указу
Президента України від 29 березня 2001 р. N 221/2001 ( 221/2001 )
"Про додаткові заходи щодо реалізації  державної  молодіжної
політики", постанов  Кабінету Міністрів України від 1 лютого
1995 р. N 82 ( 82-95-п ) "Про заснування стипендії  імені
М.О.Посмітного у вищих сільськогосподарських навчальних закладах",
від 23 грудня 1996 р. N 1542 ( 1542-96-п ) "Про впорядкування
виплати  стипендій  аспірантам, а також стипендій Президента
України, іменних стипендій студентам, учням навчальних закладів та
аспірантам", від 8 серпня 2001р. N 950 ( 950-2001-п ) "Про
затвердження  Порядку  призначення,  виплати  та  розмірів
стипендіального  забезпечення  учнів,  студентів,  курсантів,
слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів  і  докторантів",
постанови Верховної Ради України від 5 червня 1996 р. N 226/96-ВР
( 226/96-ВР ) "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради
України студентам вищих закладів освіти", та враховуючи пропозиції
вчених (педагогічних) рад аграрних вищих навчальних закладів,
Н А К А З У Ю:
   1. Призначити на перше півріччя 2001/2002 навчального року:
   1.1. Стипендії Президента України студентам-відмінникам вищих
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації в розмірі 186
гривень і I-II рівнів акредитації - 149 гривень на місяць згідно з
додатком 1.
   1.2. Стипендії імені М.О.Посмітного  студентам-відмінникам
вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації в розмірі 106
гривень і I-II рівнів акредитації - 85 гривень на місяць згідно з
додатком 2.
   2. Призначити на 2001/2002 навчальний рік стипендії Верховної
Рад України студентам-відмінникам вищих навчальних закладів III-IV
рівнів акредитації в розмірі 170 гривень і I-II рівнів акредитації
- 136 гривень на місяць згідно з додатком 3.
   3. Ректорам (директорам) аграрних вищих навчальних закладів:
   3.1. Забезпечити виплату студентам  стипендій  Президента
України, імені М.О. Посмітного у першому семестрі  2001/2002
навчального року та стипендію Верховної Ради України на 2001/2002
навчальний рік за рахунок бюджетних асигнувань і в межах субсидій
та поточних трансферів, виділених закладу освіти.
   3.2. До 1 лютого 2002 року  подати  міністерству  свої
пропозиції  щодо  призначення  студентам-відмінникам  іменних
стипендій на другий семестр 2001/2002 навчального року.
   4. Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки
(Бойко), об'єднанню "Укрсільгоспосвіта" (Борисюк, за  згодою)
надавати  допомогу закладам освіти і встановити контроль за
аспірантам. Положення про порядок призначення стипендій Президента
України студентам  вищих  навчальних  закладів  та аспірантам
( 744-94-п ). Положення про стипендії імені М.О.Посмітного у вищих
сільськогосподарських навчальних закладах, Положення про порядок
призначення стипендій Верховної Ради України студентам вищих
закладів освіти.
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Мельника С.І.
 
 Міністр                        І.Кириленко
                   Додаток 1
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   від 10 жовтня 2001 р. N 303
               СПИСОК
     студентів-відмінників вищих навчальних закладів,
   яким призначена стипендія Президента України на перше
        півріччя 2001/2002 навчального року
           III-IV рівні акредитації
 
Бавдик        - студентка III курсу Львівського державного
Мар'яна Ярославівна  аграрного університету
Березовський     - студент IV курсу Харківської державної
Юрій Анатолійович   зооветеринарної академії
Биховець       - студент III курсу Білоцерківського
Максим Анатолійович  державного аграрного університету
Бурденюк       - студентка IV курсу Подільської державної
Юлія Олександрівна  аграрно-технічної академії
Галицький       - студент V курсу Одеського державного
Олександр Миколайович аграрного університету
Глєбкіна       - студентка IV курсу Харківського державного
Світлана Вікторівна  аграрного університету
Жадан         - студент II курсу Полтавської державної
Олександр Сергійович аграрної академії
Жеребецька      - студентка IV курсу Львівської державної
Ольга Іллівна     академії ветеринарної медицини
           ім. С.З.Гжицького
Застрожніков     - студент IV курсу Таврійської державної
Андрій Григорович   агротехнічної академії
Костюк        - студентка III курсу Львівського державного
Оксана Іванівна    аграрного університету
Кривущенко Ірина   - студентка IV курсу Білоцерківського
Вікторівна      державного аграрного університету
Лисова Людмила    - студентка IV курсу Державного
Олегівна       агроекологічного університету (м. Житомир)
М'якуш Ольга     - студентка III курсу Львівського державного
Ярославівна      аграрного університету
Малий Остап      - студент II курсу Львівської державної
Віталійович      академії ветеринарної медицини
           ім. С.З.Гжицького
Можарівський Андрій  - студент III курсу Державного
Миколайович      агроекологічного університету (м. Житомир)
Несміянов Віталій   - студент V курсу Луганського
Володимирович     державного аграрного університету
Оробчук Андрій    - студент V курсу Львівської
Васильович      державної академії ветеринарної
           медицини ім. С.З.Гжицького
Петренко Жанна    - студентка II курсу Полтавської
Андріївна       державної аграрної академії
Петрук Олена     - студентка III курсу Уманської
Юріївна        державної аграрної академії
Пономаренко      - студент IV курсу Миколаївської
Костянтин Петрович  державної аграрної академії
Пономаренко Ірина   - студентка III курсу
Василівна       Білоцерківського державного
           аграрного університету
Рева         - студент IV курсу
Максим Івановичного  Дніпропетровського держав
           аграрного університету
Сазонова Тетяна    - студентка III курсу Полтавської
Олександрівна     державної аграрної академії
Слійсь        - студентка IV курсу Харківського
Олена Олександрівна  державного технічного університету
           сільського господарства
Собецька       - студентка IV курсу Державного
Ольга Іванівна    агроекологічного університету (м. Житомир)
Сорокан        - студент IV курсу Кримського
Олександр Георгійович державного аграрного університету
Титаренко       - студент III курсу Кримського
Дмитро Олексійович  державного аграрного університету
Умірзакова      - студентка IV курсу Харківської
Володимирівна     державної зоо-Роза ветеринарної академії
Фанда         - студентка III курсу Подільської
Тетяна Анатоліївна  державної аграрно-технічної академії
Ханін         - студент V курсу Луганського
Євгеній Сергійович  державного аграрного університету
Чепкий        - студент IV курсу Уманської
Сергій Іванович    державної аграрної академії
Чуба         - студент V курсу Сумського
В'ячеслав       Національного аграрного
Володимирович     університету
Шаблій        - студентка V курсу Луганського
Любов Матвіївна    державного аграрного університету
Шамралюк       - студентка III курсу Подільської
Олена Леонідівна   державної аграрно-технічної академії
Шелест        - студентка III курсу Вінницького
Людмила Іванівна   державного аграрного університету
Шеметова       - студентка III курсу Харківського
Інна Олександрівна  державного аграрного університету
Шентябін       - студент V курсу Херсонського
Артем Анатолійович  державного аграрного університету
           I-II рівні акредитації
 
Бабій         - студент V курсу Борхівського
Андрій Михайлович   агротехнічного коледжу Тернопільської
           області
Васильєва Наталія   - студентка III курсу
Іванівна       Слов'яносербського сільськогосподарського
           технікуму Луганської області
Вєтрова Світлана   - студентка II курсу Донецького
Василівна       аграрного технікуму
Виговський Роман   - студент IV курсу Чернівецького
Анатолійович     будівельного технікуму
Власюк Ігор      - студент III курсу Мирогощанського
Віталійович      аграрного коледжу Рівненської
           області
Гарик Дмитро     - студент IV курсу Кам'янець-Подільського
Юрійович       коледжу харчової промисловості Хмельницької
           області
Діденко В'ячеслав   - студент III курсу Уманського
Васильович      агротехнічного коледжу Черкаської області
Дюсенмбаєва Роза   - студентка III курсу Іллінецького
Беріківна       державного аграрного технікуму
           Вінницької області
Задоя Сергій     - студент III курсу Шевченківського
Володимирович     сільськогосподарського коледжу
           Черкаської області
Закорецька Ганна   - студентка II курсу Кримського
Володимирівна     агропромислового коледжу
Ісаков Сергій     - студент III курсу Прибрежненського
Сергійович      технікуму Кримського державного аграрного
           університету
Канівець Олександр  - студент III курсу Тальнівського
Васильович      державного будівельно-економічного
           коледжу Черкаської області
Кизимишин Василь   - студент III курсу Рогатинського
Михайлович      державного аграрного коледжу
           Івано-Франківської області
Коблев Максим     - студент III курсу Будівельного
Сергійович      технікуму Державного агроекологічного
           університету (м. Житомир)
Кочур Максим     - студент III курсу Державного
Михайлович      аграрного технікуму Мліївського
           інституту садівництва ім. Л.П Симиренка
           Черкаської області
Кривякін Артем    - студент III курсу Луганського
Валерійович      політехнічного коледжу
Курішко Ольга     - студентка III курсу Липковатівського
Олександрівна     аграрного коледжу Харківської області
Кучеренко Ірина    - студентка III курсу Вознесенського
Олександрівна     державного аграрного технікуму Миколаївської
           області
Лясківський Микола  - студент III курсу Таращанського
Васильович      агротехнічного коледжу Київської області
Ляшенко Ірина     - студентка III курсу Глухівського
Віталіївна      агротехнічного коледжу Сумської області
Майстренко Ольга   - студентка II курсу Мигійського
Миколаївна      державного аграрного технікуму Миколаївської
           області
Матвійчук Сергій   - студент III курсу Володимир-Волинського
Леонідович      сільськогосподарського технікуму Волинської
           області
Невірковець Лариса  - студентка III курсу Рівненського
Миколаївна      державного аграрного технікуму
Огієць Наталія    - студентка II курсу Бобровицького
Василівна       державного сільськогосподарського технікуму
           Чернігівської області
Паранюк Андрій    - студент IV курсу Маслівського державного
Петрович       аграрного технікуму Київської області
Пашко Ірина      - студентка IV курсу Полтавського державного
Станіславівна     аграрного коледжу управління і права
Сабадило Лілія    - студентка IV курсу Львівського
Євгенівна       державного коледжу харчової і переробної
           промисловості
Савчук Ірина     - студентка IV курсу Житомирського
Володимирівна     технікуму землевпорядкування
Сальнікова Любов   - студентка III курсу Ногайського
Андріївна       державного аграрного технікуму
           Запорізької області
Словік Мирослава   - студентка II курсу Вишнянського
Володимирівна     державного аграрного технікуму
           Львівської області
Соловйова Олена    - студентка III курсу Верхньодніпровського
Вікторівна      державного аграрного технікуму
           Дніпропетровської області
Ставська Ольга    - студентка III курсу Оріхівського
Вікторівна      сільськогосподарського технікуму
           Запорізької області
Стелюк Анатолій    - студент III курсу Житомирського
Володимирович     агротехнічного коледжу
Таровик Сергій    - студент III курсу Кіровоградського
Петрович       технікуму механізації сільського
           господарства
Федорівська Зоряна  - студентка III курсу Львівського
Богданівна      державного екологічного політехнікуму
Фурко Роман      - студент IV курсу Стрийського
Іванович       державного аграрного коледжу Львівської
           області
Чурова Наталія    - студентка III курсу Василівського
Олександрівна     державного аграрного технікуму
           Запорізької області
Шапран Юлія      - студентка III курсу Технікуму
Іванівна       Харківського державного технічного
           університету сільського господарства
Шевченко Ірина    - студентка IV курсу Технікуму
Григорівна      Сумського державного аграрного університету
Шмундяк Микола    - студент III курсу Могилів-Подільського
Олександрович     технологічного технікуму Вінницької області
Ящук Тетяна      - студентка IV курсу Хорольського
Анатоліївна      агропромислового коледжу Полтавської
           області
            Прийняти пропозицію
 Національного аграрного університету, Ірпінського економічного
  коледжу Національного аграрного університету та Ніжинського
 агротехнічного інституту Національного аграрного університету
      про призначення стипендій Президента України
 
Борщу Олександру   - студенту IV університету курсу
Григоровичу      Національного аграрного університету
Дудченку Ігорю    - студенту IV курсу Ніжинського
Владиславовичу    агротехнічного інституту
           Національного аграрного університету
Ярощуку Володимиру  - студенту IV курсу Ірпінського
Олександровичу    економічного коледжу Національного
           аграрного університету
 
 Заступник начальника управління
 аграрної освіти - начальник відділу
 закладів освіти III-IV рівнів акредитації
 та післядипломної освіти              В.М.Шиманський
                   Додаток 2
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   від 10 жовтня 2001 р. N 303
               СПИСОК
     студентів-відмінників вищих навчальних закладів,
     яким призначена стипендія імені М.О.Посмітного
      на перше півріччя 2001/2002 навчального року
           III-IV рівні акредитації
 
Алюшин Владислав   - студент IV курсу Білоцерківського
Михайлович      державного аграрного університету
Андрійко Любов    - студентка II курсу Львівського
Володимирівна     державного аграрного університету
Бевзенко Сергій    - студент III курсу Уманської
Григорович      державної аграрної академії
Карпець Юрій     - студент III курсу Харківського
Вікторович      державного аграрного університету
Касько Наталія    - студентка V курсу Дніпропетровського
Іванівна       державного аграрного університету
Кондратюк Тетяна   - студентка IV курсу Державного
Петрівна       агроекологічного університету (м. Житомир)
Кульчицька Ольга   - студентка IV курсу Кримського
Миколаївна      державного аграрного університету
Міщенко Сергій    студент III курсу Полтавської
Васильович      державної аграрної академії
Мокану Наталія    - студентка V курсу Одеського
Валеріївна      державного аграрного університету
Несміянов Віталій   - студент V курсу Луганського
Володимирович     державного аграрного університету
Осташ Галина     - студентка II курсу Миколаївської
Володимирівна     державної аграрної академії
Парчук Валентина   - студентка II курсу Харківського
Олександрівна.    державного аграрного університету
Перчиць Андрій    - студент V курсу Херсонського
Іванович       державного аграрного університету
Собко Наталія     - студентка IV курсу Сумського
Миколаївна      національного аграрного університету
Франко Валентина   - студентка IV курсу Уманської
Вікторівна      державної аграрної академії
Чернецький      - студент III курсу Вінницького
Олександр       державного аграрного університету
Валентинович
Шамралюк Олена    - студентка III курсу Подільської
Леонідівна      державної аграрнотехнічної
           академії
           II-I рівні акредитації
 
Вірстюк Мирослава   - студентка III курсу Снятинського
Святославівна     сільськогосподарського технікуму
           Івано-Франківської області
Гладких Світлана   - студентка III курсу Кримського
Павлівна       агропромислового коледжу
Гуценко Володимир   - студент IV курсу Маслівського
Миколайович      державного аграрного технікуму Київської
           області
Давиденко Ніна    - студентка III курсу Петрівського
Олександрівна     державного аграрного технікуму Одеської
           області
Дзюба Петро      - студент IV курсу Роменського
Славович       сільськогосподарського технікуму Сумської
           області
Димніченко Світлана  - студентка III курсу
Вячеславівна     Білгород-Дністровського
           сільськогосподарського технікуму Одеської
           області
Зозуля Наталія    - студентка IV курсу Тальянківського
Павлівна       державного аграрного технікуму Черкаської
           області
Кабацюра Анатолій   - студент III курсу Мигійського державного
Анатолійович     аграрного технікуму Миколаївської області
Ковальчук Наталія   - студентка III курсу Технікуму
Валеріївна      Подільської державної аграрно-технічної
           академії Хмельницької області
Ковтюк Тетяна     - студентка III курсу Верхівнянської
Миколаївна      філії Житомирьсього агротехнічного коледжу
Купреєва Катерина   - студентка IV курсу Ногайського державного
Василівна       аграрного технікуму Запорізької області
Литвиненко Лілія   - студентка III курсу Бобринецького
Вікторівна      сільськогосподарського технікуму
           ім. В.В.Порика Кіровоградської області
Назарчук Оксана    - студентка III курсу Житомирського
Миколаївна      агротехнічного коледжу
Опачко Петро     - студент III курсу Ерастовського
Юрійович       державного аграрного технікуму
           ім. Е.К.Бродського Дніпропетровської області
Олейніченко Олена   - студентка III курсу Новомосковського
Андріївна       державного аграрного технікуму
            Дніпропетровської області
Пархоменко       - студент IV курсу Бобровицького державного
Володимир       сільськогосподарського технікуму
Володимирович     Чернігівської області
Уперяченко Олена    - студентка IV курсу Березоворудського
Борисівна       державного аграрного технікуму Полтавської
            області
Халемеля Олександр   - студент III курсу
Володимирович     Маловисторопського державного
            аграрного технікуму ім. П.С.Рибалка
            Сумської області
Чиковський Роман    - студент IV курсу Вишнянського державного
Ярославович      аграрного технікуму Львівської області
Швачка Таїсія     - студентка III курсу Старобільського
Вікторівна       державного аграрного технікуму Луганської
            області
Шипко Олексій     - студент IV курсу Борзнянського державного
Миколайович      сільськогосподарського технікуму
            Чернігівської області
            Прийняти пропозицію
    Національного аграрного університету про призначення
          стипендії ім.М.О.Посмітного
 
Ніконову Сергію    - студент III курсу Національного
Борисовичу      аграрного університету
 
 
 Заступник начальника управління
 аграрної освіти - начальник відділу
 закладів освіти III-IУ рівнів акредитації
 та післядипломної освіти              В.М.Шиманський
                   Додаток 3
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   від 10 жовтня 2001 р N 303
               СПИСОК
   студентів-відмінників вищих аграрних закладів освіти,
 яким призначена стипендія Верховної Ради України на 2001/2002
             навчальний рік
           III-IV рівні акредитації
 
Арсенюк Вікторію   - студентка V курсу Уманської державної
Анатоліївну      аграрної академії
Бондаренко Тетяна   - студентка III курсу Сумського
Вікторівна      національного аграрного університету
Бугай Андрій     - студент II курсу Дніпропетровського
Олександрович     державного аграрного університету
Васильченко Андрій  - студент IV курсу Дніпропетровського
Вікторович      державного аграрного університету
Веренжак Павло    - студент III курсу Кримського державного
Федорович       аграрного університету
Гаврюшин Віктор    - студент IV курсу Таврійської державної
Миколайович      агротехнічної академії
Гета Ірина      - студентка V курсу Луганського державного
Вікторівна      аграрного університету
Голод Андрій     - студент III курсу Сумського національного
Миколайович      аграрного університету
Дуднік Юлія      - студентка III курсу Одеського державного
Степанівна      аграрного університету
Каплін Сергій     - студент V курсу Херсонського державного
Олександрович     аграрного університету
Карпук Юрій      - студент III курсу Харківського державного
Володимирович     аграрного університету
Кочмар Марія     - студентка V курсу Львівської академії
Володимирівна     ветеринарної медицини
Крищенко Наталія   - студентка IV курсу Кримського державного
Сергіївна       аграрного університету
Линдюк Андрій     - студент IV курсу Львівського державного
Олександрович     аграрного університету
Лисенко Олена     - студентка III курсу Таврійської державної
Вікторівна      агротехнічної академії
Небога Роман     - студент V курсу Одеського державного
Петрович       аграрного університету
Некрашевич Олена   - студентка III курсу Білоцерківського
Володимирівна     державного аграрного університету
Новицька Тетяна    - студентка IV курсу Миколаївської державної
Дмитрівна       аграрної академії
Островська Олена   - студентка Вінницького державного аграрного
Вячеславівна     університету
Печенізькій Надії   - студентці III курсу Харківського
Вікторівні      державного технічного університету
           сільського господарства
Рій Сергій Вадимович - студент IV курсу Полтавської державної
           аграрної академії
Рудько Ігор      - студент IV курсу Харківської державної
Романович       зооветеринарної академії
Фанда Тетяна     - студентка III курсу Подільської державної
Анатоліївна      аграрно-технічної академії
Хоменко Сергій    - студент V курсу Державного
Михайлович      агроекологічного університету (м. Житомир)
Ярошевський Андрій  - студент III курсу Херсонського державного
Денисович       аграрного університету
           I-II рівні акредитації
 
Борко Оксана     - студентка III курсу Івано-Франківського
Василівна       державного аграрного коледжу
Бугрій Микола     - студент IV курсу Полтавського
Миколайович      технікуму харчових технологій
Бурмістр Максим    - студент IV Роменського
Володимирович     сільськогосподарського технікуму Сумської
           області
Гапоненко Ярослав   - студент III курсу Верхньодніпровського
Григорович      державного аграрного технікуму
           Дніпропетровської області
Зубрицький Назар   - студент III курсу Стрийського державного
Ігорович       аграрного коледжу Львівської області
Калюжна Анна     - студентка II курсу Ржищівського
Миколаївна      будівельного технікуму Київської області
Кокоша Ольга     - студент III курсу Таращанського
Миколаївна      агротехнічного коледжу Київської області
Кондратюк Сергій   - студент IV курсу Ладижинського
Володимирович     аграрного технікуму Вінницької області
Котенко Наталія    - студентка IV курсу Козелецького
Миколаївна      технікуму ветеринарної медицини
           Чернігівської області
Кривець Катерина   - студентка II курсу Путивльського
Василівна       сільськогосподарського технікуму
           Сумської області
Курасов Андрій    - студент IV курсу Бердянського технікуму
Володимирович     харчової промисловості Запорізької області
Лева Людмила     - студентка Технікуму м'ясної і молочної
Сергіївна       промисловості Білоцерківського державного
           аграрного університету
Манзій Віталій    - студент III курсу Житомирського технікуму
Олександрович     землевпорядкування
Марчук Володимир   - студент III курсу Будівельного технікуму
Васильович      Державної агроекологічної академії
           (м. Житомир)
Мельник Ольга     - студентка IV курсу Рівненського
Миколаївна      державного аграрного технікуму
Мороз Віталій     - студент IV курсу Шевченківського
Володимирович     сільськогосподарського коледжу Черкаської
           області
Поворознюк Ганна   - студентка III курсу
Олександрівна     Слов'янського державного аграрного
           технікуму Донецької області
Проценко Ольга    - студентка III курсу Оріхівського
Григорівна      сільськогосподарського технікуму Запорізької
           області
Сауляк Тетяна     - студентка II курсу Кіровоградського
Вікторівна      технікуму механізації сільського
           господарства
Сербин        - студентка IV курсу Кіцманського
Марія Миколаївна   державного аграрного технікуму
           Чернівецької області
Сивухін Григорій   - студент IV курсу Чигиринського
Сергійович      сільськогосподарського технікуму Черкаської
           області
Федорук Любов     - студентка IV курсу
Федорівна       Новокаховського агротехнічного коледжу
           Херсонської області
Ювчица Євген     - студент III курсу Ізмаїльського
Юрійович       технікуму механізації і електрифікації
           сільського господарства Одеської області
   Прийняти пропозицію Національного аграрного університету
  та Немішаєвського аграрного державного коледжу Національного
  аграрного університету про призначення стипендії Верховної
       Ради України на 2001/2002 навчальний рік
 
Голубу Миколі     - студенту IV курсу Немішаєвського аграрного
Володимировичу    державного коледжу
           Національного аграрного університету
Затулій Володимиру  - студенту III курсу Національного аграрного
Миколайовичу     університету
Калівошко Тетяні   - студентці IV курсу Національного аграрного
Миколаївні      університету
Свинчуку Віктору   - студенту V курсу Національного аграрного
Адаморичу       університету
 
 Заступник начальника управління
 аграрної освіти - начальник відділу
 закладів освіти III-IV рівнів акредитації
 та післядипломної освіти              В.М.Шиманський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка