Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про зміцнення фінансової дисципліни у використанні коштів державного бюджету на утримання вищих аграрних закладів освіти


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 314 від 17.10.2001
 
    Про зміцнення фінансової дисципліни у використанні
      коштів державного бюджету на утримання вищих
           аграрних закладів освіти
 
   Рахунковою палатою України проведено перевірку законності
отримання та використання коштів Державного бюджету України у 2000
році та і кварталі 2001 року на утримання вищих навчальних
закладів освіти, що належать до сфери управління Мінагрополітики,
і  встановлені  порушення  фінансової  дисципліни,  нецільове
використання бюджетних коштів, перекручення даних бухгалтерського
обліку і фінансової звітності тощо.
   Зокрема, через формальний підхід до планування видатків на
утримання  закладів  освіти,  недостатній  контроль  з  боку
Департаменту  фінансово-кредитної  та  податкової  політики,
Департаменту кадрової політики, аграрної  освіти  та  науки,
Українського  об'єднання  державних  учбових  закладів та їх
навчально-дослідних підрозділів "Укрсільгоспосвіта" у минулому
році  було  вилучено до бюджету 577,7 тис. грн., з них у
Національному аграрному університеті - 232,5 тис.. Державному
департаменті рибного господарства - 58,5 тис. гривень. Допущено
перевищення фактичних видатків закладів освіти над затвердженим
кошторисом у 2000 році по загальному фонду на 2919,6 тис. гривень.
   У звітності за 2000 рік фактичні видатки по загальному фонду
(ф. N 2) занижені проти первинних звітів по КФК 070601 об'єднанням
"Укрсільгоспосвіта" на 903,4 тис. грн., Державним департаментом
рибного господарства - на 90,3 тис. грн. і завищені по КФК 070602
в об'єднанні "Укрсільгоспосвіта" на 170 тис. та по КФК 070601
Національним аграрним університетом - на 9,4 тис. гривень.
   У зв'язку з порушенням терміну подання Мінфіну України змін
до  кошторисів  доходів  і видатків допущені касові видатки
спеціального фонду понад затверджені кошторисні призначення у 2000
році на загальну суму 2935,4 тис. грн. та за і квартал 2001 року -
на 21,0 тис. гривень.
   Через недотримання бюджетної класифікації видатків Сумським
державним аграрним університетом проведені касові видатки  в
розмірі  5,2 тис. грн. за рахунок стипендіального фонду по
перерахуванню вказаної суми у фонд соціальної допомоги студентам
на рахунок профспілкової організації студентів технікуму Сумського
державного аграрного університету.
   Закладами освіти  не  вживаються  заходи  до  зменшення
дебіторської і кредиторської заборгованості, порушуються строки
подання  міністерству бухгалтерської та фінансової звітності,
допускається недостовірність відображення її показників.
   З метою  забезпечення  виконання вимог законодавства при
використанні коштів Державного бюджету  на  утримання  вищих
державних аграрних закладів освіти, усунення виявлених порушень у
фінансовій дисципліні і звітності, посилення контролю за цільовим
використанням бюджетних коштів Н А К А З У Ю:
   1. Визнати недостатньою організаторську роботу Департаменту
фінансово-кредитної та податкової політики (Зуб), Департаменту
кадрової політики, аграрної освіти та науки (Бойко), Державного
департаменту  рибного  господарства  (Шведенко),  Управління
організації та методології бухгалтерського обліку і фінансової
звітності (Лавріненко), Українського об'єднання державних учбових
закладів та їх навчально-дослідних підрозділів "Укрсільгоспосвіта"
(Борисюк) в частині забезпечення  цільового  та  ефективного
використання  коштів  Державного  бюджету  на  утримання
підпорядкованих міністерству закладів освіти.
   2. Затвердити заходи по зміцненню фінансової дисципліни,
цільовому та ефективному використанню бюджетних коштів та усуненню
недоліків, виявлених в ході перевірки Рахункової палати України,
що додаються.
   3. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики,
Департаменту кадрової політики, аграрної  освіти  та  науки,
Державному  департаменту  рибного  господарства,  Управлінню
організації та методології бухгалтерського обліку і фінансової
звітності, керівникам вищих державних закладів освіти, що належать
до  сфери  управління  міністерства,  забезпечити  виконання
затверджених заходів та підготувати інформацію для розгляду на
колегії Рахункової палати України, яка відбудеться у листопаді
2001 року.
   4. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на Першого
заступника Державного секретаря Лузана  Ю.Я.  та  заступника
Державного секретаря Мельника С.І.
 
 Міністр               І.Кириленко
                   Затверджено
                   наказ Мінагрополітики України
                   від 17 жовтня 2001 р. N 314
               Заходи
     по зміцненню фінансової дисципліни, цільовому та
   ефективному використанню бюджетних коштів та усуненню
     недоліків, виявлених в ході перевірки Рахункової
             палати України
   1. Здійснити моніторинг та переглянути потребу галузі у
фахівцях різних кваліфікаційних рівнів з урахуванням утворення на
селі нових господарських формувань та Порядку встановлення квоти
підготовки фахівців для агропромислового комплексу і соціальної
сфери  сільської  місцевості  у  вищих  навчальних закладах,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня
1999 р. N 1159 ( 1159-99-п ) "Про підготовку фахівців для роботи в
сільській місцевості", і на цій основі підготувати пропозиції до
державного замовлення на прийом у вищі аграрні заклади освіти.
   Термін виконання: I квартал 2002 року
   Виконавці: Мін АПК АР Крим, головні управління сільського
   господарства і продовольства облдержадміністрацій,
   Департамент кадрової політики, аграрної освіти та науки
   2. Провести  семінар  з  керівниками  кадрових  служб
облдержадміністрацій, Мін АПК АР  Крим,  головних  управлінь
сільського  господарства і продовольства з питань визначення
потреби та формування державного замовлення на підготовку кадрів,
забезпечення розподілу та працевлаштування випускників аграрних
закладів освіти, роботи з резервом кадрів тощо.
   Термін виконання: листопад 2001 року
   Виконавці: Департамент кадрової політики, аграрної освіти
   та науки за участю відповідальних працівників Адміністрації
   Президента України
   3. Взяти участь у розробці нової  концепції  державного
замовлення на підготовку кадрів усіх освітньо-кваліфікаційних
рівнів для агропромислового комплексу.
   Термін виконання: I півріччя 2002 року
   Виконавці: Департамент кадрової політики, аграрної освіти
   та науки за планом роботи МОН, Мінфіну та Мінекономіки
   4. Посилити організаторську роботу та контроль за розподілом,
працевлаштуванням і закріпленням на виробництві випускників вищих
навчальних закладів, які навчались за кошти державного бюджету,
згідно з Порядком працевлаштування випускників вищих навчальних
закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня
1996 р. N 992 ( 992-96-п ).
   Термін виконання: постійно
   Виконавці: Мін АПК АР Крим, головні управління сільського
   господарства і продовольства облдержадміністрацій,
   керівники вищих навчальних закладів
   5. Направити витяги з акта перевірки міністерства Рахунковою
палатою України конкретним навчальним закладам, у яких були
виявлені  порушення,  для  реагування  і  притягнення  до
адміністративної відповідальності винних осіб.
   Термін виконання: жовтень 2001 року
   Виконавці: Департамент кадрової політики, аграрної освіти
   та науки, об'єднання "Укрсільгоспосвіта"
   6. Підготувати  пропозиції  щодо  реалізації  висновків
Рахункової палати України і збільшення чисельності Департаменту
фінансово-кредитної  та  податкової  політики  і  Управління
реформування управління АПК та соціально-трудових відносин з метою
забезпечення  своєчасного  формування  бюджетних  запитів  за
програмами підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
кадрів, складання кошторисів доходів і видатків, лімітних довідок,
планів фінансування, довідок про зміни річного розпису призначень
бюджету (кошторису доходів і видатків), штатних розписів тощо для
вищих навчальних закладів і наукових установ, які належать до
сфери управління міністерства.
   Термін виконання: IV квартал 2001 року
   Виконавці: Управління реформування управління АПК та
   соціально-трудових відносин. Департамент фінансово-
   редитної та податкової політики
   7. Привести  у  відповідність з діючими законодавчими і
нормативно-правовими актами організаційну  структуру,  систему
фінансування, обліку і звітності аграрних закладів освіти, які
мають у своїй структурі навчально-дослідні підрозділи.
   Термін виконання: I квартал 2002 року
   Виконавці: Департамент кадрової політики, аграрної освіти
   та науки, Управління організації та методології
   бухгалтерського обліку і фінансової звітності, Юридичне
   управління, об'єднання "Укрсільгоспосвіта"
   8. У поряд кувати систему фінансування, обліку і звітності
вищих закладів освіти I-II рівнів акредитації, які входять до
складу вищих державних аграрних закладів освіти III-IV рівнів
акредитації.
   Термін виконання: I квартал 2002 року
   Виконавці: Департамент фінансово-кредитної та податкової
   політики, Департамент кадрової політики, аграрної освіти та
   науки, Управління організації та методології бухгалтерського
   обліку і фінансової звітності, об'єднання "Укрсільгоспосвіта"
   9. Провести нараду з керівниками вищих аграрних закладів
освіти з питань підсумків прийому та виконання держзамовлення у
2001 році, зміцнення фінансової дисципліни, поліпшення бухобліку,
звітності та контролю за цільовим використанням бюджетних коштів
тощо.
   Термін виконання: жовтень 2001 року
   Виконавці: Департамент кадрової політики, аграрної освіти
   та науки, Управління організації та методології
   бухгалтерського обліку і фінансової звітності, об'єднання
   "Укрсільгоспосвіта", Національний аграрний університет
   10. Організувати навчання головних бухгалтерів вищих аграрних
закладів  освіти  з питань особливостей ведення бухобліку і
фінансової звітності відповідно до нової бюджетної класифікації,
цільового використання бюджетних коштів тощо за участю фахівців
Державного казначейства, Рахункової палати, Державної податкової
адміністрації України.
   Термін виконання: жовтень 2001 року
   Виконавці: Департамент кадрової політики, аграрної освіти
   та науки, Управління організації та методології
   бухгалтерського обліку і фінансової звітності, об'єднання
   "Укрсільгоспосвіта", Національний аграрний університет
   11. Провести  суцільну   інвентаризацію   дебіторської,
кредиторської та депонентської заборгованості за станом на 1
жовтня 2001 року, інших статей балансу в установлені терміни.
Забезпечити безумовне виконання наказів Державного казначейства
України від 08.05.01 N 73 ( z0458-01 ) "Про затвердження Порядку
списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк
позовної давності якої минув" та від 19.07.01 N 122 ( z0667-01 )
"Про затвердження змін до деяких нормативне - правових актів з
бухгалтерського обліку щодо списання заборгованості бюджетних
установ, строк позовної давності якої минув". Вжити заходів до
стягнення реальної заборгованості та не допускати необгрунтованого
її створення.
   Термін виконання: жовтень 2001 року, постійно
   Виконавці: керівники вищих навчальних закладів
   12. Вжити заходів до погашення заборгованості за використані
енергоносії,  комунальні послуги та інші витрати за рахунок
спеціальних коштів і привести у  відповідність  витрати  до
передбачених у кошторисах видатків на ці цілі.
   Термін виконання: до 1 грудня 2001 року
   Виконавці: керівники вищих навчальних закладів
   13. Підготувати пропозиції Кабінету Міністрів України та
Комітету з питань бюджету Верховної Ради України щодо врегулювання
заборгованості минулих років за використані енергоносії і надані
комунальні послуги бюджетним установам, що належать до сфери
управління міністерства.
   Термін виконання: листопад 2001 року
   Виконавці: Департамент фінансово-кредитної та податкової
   політики, Департамент кадрової політики, аграрної освіти та
   науки, Управління організації та методології бухгалтерського
   обліку і фінансової звітності
   14. З метою недопущення нецільового використання  коштів
спеціального фонду забезпечити своєчасне подання Мінагрополітики
довідок про зміни до кошторису доходів та видатків за встановленою
формою.
   Термін виконання: постійно
   Виконавці: керівники вищих навчальних закладів
   15. Здійснювати фактичні видатки на утримання навчальних
закладів лише в межах обсягів фінансування, затверджених  в
кошторисах доходів і видатків.
   Термін виконання: постійно
   Виконавці: керівники вищих навчальних закладів
   16. Забезпечити дотримання діючих нормативних актів щодо
встановленого порядку розгляду та затвердження кошторисів видатків
бюджетних  і  позабюджетних  коштів,  своєчасного внесення і
затвердження до них змін, відображення їх в бухгалтерській та
фінансовій звітності, не допускати витрат бюджетних коштів не за
цільовим призначенням та не передбачених затвердженими кошторисами
видатків,  посилити  фінансово-бюджетну  дисципліну  та вжити
відповідних заходів для термінового усунення виявлених недоліків.
   Термін виконання: постійно
   Виконавці: Департамент фінансово-кредитної та податкової
   політики, Державний департамент рибного господарства,
   Департамент кадрової політики, аграрної освіти та науки,
   Управління організації та методології бухгалтерського обліку
   і фінансової звітності, Національний аграрний університет,
   керівники вищих навчальних закладів
 
 Начальник Департаменту кадрової
 політики, аграрної освіти та науки           М.Ф.Бойко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка