Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підготовку і супровід законопроектів у комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 386 від 25.09.2001
 
    Про підготовку і супровід законопроектів у комітетах
    та на пленарних засіданнях Верховної Ради України
 
   З метою  забезпечення  якісної підготовки та ефективного
супроводу законопроектів, визначених Президентом  України  як
невідкладні для позачергового розгляду Верховною Радою України з
метою їх прийняття на  восьмій  сесії,  та  законопроектів,
супроводженню яких Кабінетом Міністрів України буде приділятися
першочергова увага під час роботи восьмої сесії Верховної Ради
України третього скликання, Н А К А З У Ю:
   1. Першим заступникам, заступникам Державного секретаря та
керівникам структурних підрозділів Міністерства відповідно до
напрямів діяльності забезпечити:
   1.1. Ефективний   супровід  законопроектів,  визначених
Президентом України як невідкладні для позачергового розгляду
Верховною Радою України з метою їх прийняття на восьмій сесії
третього скликання (додаток 1).
   1.2. Якісну підготовку і супровід у комітетах та на пленарних
засіданнях Верховної Ради України законопроектів, супроводженню
яких буде приділятися Кабінетом Міністрів України першочергова
увага під час роботи восьмої сесії Верховної Ради України третього
скликання (додаток 2).
   1.3. Подання структурними підрозділами щочетверга інформації
про наслідки проведеної роботи до Головного управління освіти,
науки та інформаційно-аналітичного забезпечення.
   2. Начальнику  Головного  управління  освіти,  науки  та
інформаційно-аналітичного забезпечення Вороненку Ю.В. забезпечити
підготовку зведеної інформації та її своєчасне подання до Кабінету
Міністрів України.
   3. Заслуховувати на нарадах у Державного секретаря керівників
структурних підрозділів МОЗ України про проведену роботу.
   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                      В.Ф.Москаленко
                   Додаток 1
                   до наказу МОЗ України
                   від 25.09.2001 N 386
               ПЕРЕЛІК
 законопроектів, визначених Президентом України як невідкладні
   для позачергового розгляду на восьмій сесії Верховної
         Ради України третього скликання
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва законодавчого акта |  Суб'єкт   | Прізвище, ініціали, посада | Стан розглячду на |
|п/п|              | законодавчої  |доповідача або відповідального|  пленарному   |
|  |              |ініціативи, дата,| за проходження законодавчого |засіданні Верховної|
|  |              | номер подання, |акта у Верховній Раді України |  Ради України  |
|  |              |реєстраційний N у| від Міністерства охорони  |          |
|  |              | Верховній Раді |   здоров'я України     |          |
|  |              |  України   |               |          |
|---+----------------------------+-----------------+------------------------------+-------------------|
| 1 |Проект закону України "Про |Кабінет Міністрів|Бобильова О.О. - Перший   |Прийнято у першому |
|  |внесення змін та доповнень |   України   |заступник Держсекретаря    |читанні      |
|  |до Закону України "Про   |  16.05.2001  |Міністерства охорони здоров'я |          |
|  |запобігання захворювання на |  N 28-1456/4  |України            |          |
|  |синдром набутого      |   7303    |Бочкова Л.В. - начальник   |          |
|  |імунодефіциту (СНІД) та   |         |управління профілактики    |          |
|  |соціальний захист населення"|         |соціально небезпечних хвороб, |          |
|  |              |         |СНІДу та формування здорового |          |
|  |              |         |способу життя         |          |
|---+----------------------------+-----------------+------------------------------+-------------------|
| 2 |Проект закону України "Про |Президент України|Гойда Н.Г. - заступник    |Не розглядався   |
|  |приєднання України до    |  06.07.2001  |Держсекретаря Міністерства  |          |
|  |Конвенції про захист дітей |  N 1-14/844  |охорони здоров'я України   |          |
|  |та співробітництво в галузі |   0263    |Моісеенко Р.О. - начальник  |          |
|  |міждержавного усиновлення". |         |управління організації    |          |
|  |              |         |медичної допомоги дітям і   |          |
|  |              |         |матерям            |          |
|---+----------------------------+-----------------+------------------------------+-------------------|
| 3 |Проект закону України "Про |Кабінет Міністрів|Бобильова О.О. - Перший    |Прийнято у третьому|
|  |внесення змін до Закону   |  України   |заступник Держсекретаря    |читанні      |
|  |України "Про відходи"    |  17.04.2000  |Міністерства охорони здоров'я |          |
|  |              | N 33-1519/4  |України            |          |
|  |              |   5264    |Бережнов С.П. - начальник   |          |
|  |              |         |Головного санітарно-     |          |
|  |              |         |епідеміологічного управління |          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Державний секретар                   С.В.Шевчук
 
                   Додаток 2
                   до наказу МОЗ України
                   від 25.09.2001 N 386
               ПЕРЕЛІК
    пріоритетних законопроектів, супроводженню яких буде
    приділятися Кабінетом Міністрів України першочергова
 увага під час роботи Верховної Ради України третього скликання
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |   Назва законодавчого акта    |   Дата та номер  | Прізвище, ініціали, посада | Примітка     |
|п/п|                   |подання законопроекту,|    відповідального    |         |
|  |                   |пропозиції Президента | за проходження законодавчого|         |
|  |                   |    України    |акта у Верховній Раді України|         |
|  |                   |реєстраційний номер у | від Міністерства охорони  |         |
|  |                   |Верховній Раді України|   здоров'я України    |         |
|---+--------------------------------------+----------------------+-----------------------------+------------------|
| 1 |Проект закону України "Про внесення  |   16.05.2001    |Бобильова О.О. - Перший   |Прийнято у першому|
|  |змін та доповнень до Закону України  |   N 28-1456/4   |заступник Держсекретаря   |читанні      |
|  |"Про запобігання захворювання на   |    7303     |Міністерства охорони здоров'я|         |
|  |синдром набутого імунодефіциту    |           |України           |         |
|  |(СНІД) та соціальний захист населення"|           |Бочкова Л.В. - начальник   |         |
|  |                   |           |управління профілактики   |         |
|  |                   |           |соціально небезпечних хвороб,|         |
|  |                   |           |СНІДу та формування здорового|         |
|  |                   |           |способу життя        |         |
|---+--------------------------------------+----------------------+-----------------------------+------------------|
| 2 |Проект закону України "Про внесення  |   22.06.2001    |Бобильова О.О. - Перший   |Прийнято у першому|
|  |змін до закону України "Про      |   N 28-1918/4   |заступник Держсекретаря   |читанні      |
|  |забезпечення санітарного та      |    7428     |Міністерства охорони здоров'я|         |
|  |епідемічного благополуччя населення" |           |України           |         |
|  |                   |           |Бережнов С.П. - начальник  |         |
|  |                   |           |Головного санітарно-     |         |
|  |                   |           |епідеміологічного управління |         |
|---+--------------------------------------+----------------------+-----------------------------+------------------|
| 3 |Про закону України "Про        |   07.05.2001    |Поляченко Ю.В. - Перший   |Не розглядався  |
|  |загальнообов'язкове державне соціальне|   N 28-1353/4   |заступник Держсекретаря   |         |
|  |медичне страхування"         |    6152-2    |Міністерства охорони здоров'я|         |
|  |                   |           |України           |         |
|  |                   |           |Григорович В.Р. - начальник |         |
|  |                   |           |управління медичного     |         |
|  |                   |           |страхування, нових медичних |         |
|  |                   |           |технологій та експлуатації  |         |
|  |                   |           |медичних закладів      |         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка