Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок оподаткування власних надходжень бюджетних установ і організацій у 2000-2001 роках


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 409 від 11.10.2001
 
      Про порядок оподаткування власних надходжень
    бюджетних установ і організацій у 2000-2001 роках
 
               (Витяг)
 
   У зв'язку з неоднозначним трактуванням прав та обов'язків
платників податків при застосуванні норм абзацу "а" пп. 7.11.1 п.
7.11 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР  ) після набрання чинності Законом України "Про
Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ) та відповідно до
пп. 4.4.2 ст. 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та  державними  цільовими
фондами" ( 2181-14 ) і постанови Кабінету Міністрів України від
16.05.2001 р. N 494 ( 494-2001-п ) "Про затвердження Порядку
надання податкових роз'яснень", а також, керуючись статтею 8
Закону  України  "Про  державну  податкову службу в Україні"
( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  податкове  роз'яснення  щодо   порядку
оподаткування власних надходжень бюджетних установ і організацій у
2000-2001 роках, що додається.
 
 Голова                         М.Я.Азаров
           ПОДАТКОВЕ РОЗ'ЯСНЕННЯ
      Про порядок оподаткування власних надходжень
    бюджетних установ і організацій у 2000-2001 роках
   У зв'язку з численними запитами платників податку на прибуток
підприємств та державних  податкових  органів  щодо  порядку
оподаткування власних надходжень бюджетних установ і організацій у
2000-2001  роках  Державна  податкова  адміністрація  України
повідомляє.
   Абзацом "а"  підпункту  7.11.1  пункту  7.11  статті  7
вищезазначеного Закону  України  від 22.05.97 р. N 283/97-ВР
( 283/97-ВР ) "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами
та доповненнями) (далі - Закон) визначено, що до неприбуткових
установ і організацій належать органи державної влади України,
органи місцевого самоврядування та створені ними установи або
організації, що утримуються за  рахунок  коштів  відповідних
бюджетів, тобто бюджетні установи, які фінансуються з бюджету. Від
оподаткування звільняються доходи таких неприбуткових організацій,
отримані у вигляді: коштів або майна, які надходять безоплатно або
у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи  добровільних
пожертвувань; пасивних доходів; коштів або майна, які надходять до
таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих
державних послуг.
   Одночасно підпунктом 7.11.8 пункту 7.11 статті 7 зазначеного
Закону ( 283/97-ВР ) доходи неприбуткових організацій, визначених
у абзаці "а" підпункту 7.11.1, у тому числі закладів і установ
освіти, науки, культури, охорони здоров'я, а також архівних
установ, які утримуються за рахунок бюджету, спрямовуються до
складу кошторисів (на спеціальний рахунок) на утримання таких
неприбуткових  організацій  і  використовуються  виключно  на
фінансування видатків такого кошторису (включаючи фінансування
господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та
затвердженого  у  порядку,  встановленому Кабінетом Міністрів
України. У разі коли за наслідками звітного (податкового) року
доходи кошторису на утримання зазначених організацій перевищують
суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у
складі кошторису наступного року. При цьому з суми перевищення
доходів над витратами зазначених неприбуткових організацій податок
на прибуток, передбачений у пункті 10.1 статті 10 цього Закону, не
сплачується.
   Перелік платних послуг, які можуть надаватися зазначеними
закладами, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
   Крім того, підпунктом 7.11.9 пункту 7.11 статті 7 Закону
( 283/97-ВР ) визначено, що у разі якщо неприбуткова (бюджетна)
організація  чи установа отримує дохід з інших джерел, ніж
визначених підпунктом 7.11.2 цього пункту, то така неприбуткова
(бюджетна) організація чи установа зобов'язана сплатити податок на
прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з інших
джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних із отриманням таких
доходів, але не вище суми таких доходів. При визначенні сум
оподаткованого  прибутку  сума  амортизаційних відрахувань не
враховується.
   Статтею 6 Закону України від 17 лютого 2000 року N 1458-III
( 1458-14 ) "Про Державний бюджет  України  на  2000  рік"
встановлено, що до доходів спеціального фонду Державного бюджету
України на 2000 рік зараховувались власні надходження установ і
організацій,  які  утримувались за рахунок коштів державного
бюджету, в тому числі: спеціальні кошти установ і організацій;
кошти, отримані бюджетними установами і організаціями на виконання
окремих доручень; інші власні надходження бюджетних установ і
організацій.
   Одночасно статтею 16 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2000 рік" ( 1458-14 ) не було призупинено дію пункту
7.11 статті 7 Закону України  "Про  оподаткування  прибутку
підприємств" ( 283/97-ВР ).
   Враховуючи, що Законом України "Про оподаткування прибутку
підприємств" визначено доходи, які звільняються від оподаткування
у бюджетних установ, що зареєстровані як неприбуткові установи і
організації, та враховуючи те, що Законом України "Про Державний
бюджет України на 2000 рік" ( 1458-14 ) не призупинено дію пункту
7.11  статті  7  Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 283/97-ВР ), то до спеціального фонду Державного
бюджету у 2000 році зараховувалися без оподаткування тільки ті
кошти, які надходили до  бюджетних  установ  відповідно  до
нормативно-правових актів, які затверджені Кабінетом Міністрів
України. Що стосується інших надходжень бюджетних установ, то вони
вважалися доходом від проведення госпрозрахункової діяльності і
тільки після оподаткування зараховувалися до спеціального фонду
Державного бюджету України. Такий порядок діяв до прийняття Закону
України від 07.12.2000 р. N 2120-III ( 2120-14 ) "Про Державний
бюджет України на 2001 рік".
   Пунктом 18 ст. 31 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2001 рік" ( 1458-14 ) встановлено, що до надходжень
спеціального фонду Державного бюджету України на 2001 рік належать
власні надходження установ і організацій, які утримуються за
рахунок коштів Державного бюджету України.
   Пунктом 3 статті 39 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2001 рік" ( 1458-14 ) визначено, що до доходів
спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя на 2001 рік належать власні надходження
бюджетних установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів
відповідних бюджетів.
   Враховуючи зміни, які відбулися в бюджетному процесі  у
зв'язку з прийняттям Закону України "Про Державний бюджет України
на 2001 рік" ( 1458-14 ), Державна податкова адміністрація України
повідомляє, що у 2001  році  власні  надходження  бюджетних
(неприбуткових)  установ  і  організацій, які фінансуються з
відповідних бюджетів, у разі коли такі надходження зараховуються
до  спеціального  фонду  відповідних бюджетів, не підлягають
оподаткуванню податком на прибуток.
 
 Заступник начальника Головного управління
 оподаткування прибутку та відрахувань
 до цільових фондів                  Т.Б.Савченко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка