Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2001 N 437-р


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 425 від 24.10.2001
 
       Про забезпечення виконання розпорядження
    Кабінету Міністрів України від 13.09.2001 N 437-р
 
   З метою  забезпечення  виконання  розпорядження  Кабінету
Міністрів України від 13 вересня 2001 року N 437-р ( 437-2001-р )
"Про заходи щодо реалізації Концепції державної регіональної
політики", Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити план заходів Міністерства охорони здоров'я
України щодо  реалізації  Концепції  державної  регіональної
політики ( 437-2001-р ) (далі - заходи), що додається.
   2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони
здоров'я:
   2.1 Розробити робочі плани на виконання заходів.
   2.2. Щоквартально, до 5 числа місяця, наступного за звітним
періодом, подавати до Головного управління освіти, науки та
інформаційно-аналітичного  забезпечення  інформацію  про  хід
виконання заходів.
   3. Начальнику  Головного  управління  освіти,  науки  та
інформаційно-аналітичного забезпечення Вороненку Ю.В. забезпечити
підготовку узагальненої інформації та її своєчасне подання до
Міністерства  економіки  та з питань європейської інтеграції
України.
   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                      В.Ф.Москаленко
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   24.10.01 N 425
              План заходів
      Міністерства охорони здоров'я України щодо
    реалізації Концепції державної регіональної політики
             ( 413-2001-р )
   1. З метою удосконалення механізмів стратегічного державного
планування регіонального розвитку, системи загальнодержавного і
регіонального прогнозування та планування соціально-економічного
розвитку, розробити та подати до Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України пропозиції до проекту
Державної стратегії регіонального розвитку України на 2003-2006
роки.
                        Шевчук С.В.
                        Поляченко Ю.В.
                        Бобильова О.О.
                        Гойда Н.Г.
                        Картиш А.П.
                        Пономаренко В.М.
                        Керівники
                        структурних
                        підрозділів МОЗ
                        III квартал 2002 р.
   2. З метою розроблення та вдосконалення законодавства з
питань регіональної політики та місцевого самоврядування щодо:
   2.1. розмежування функцій і  повноважень  центральних  і
місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого
самоврядування
   - сприяти прийняттю Законів України "Про внесення змін до
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про
внесення  змін  до  Закону  України  "Про  місцеві державні
адміністрації";
                          Шевчук С.В.
                          Поляченко Ю.В.
                          Бобильова О.О.
                          Гойда Н.Г.
                          Картиш А.П.
                          2002 рік
 
   - розробити і подати до Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України пропозиції до проекту Закону
України "Про Генеральну схему планування території України" та
сприяти його прийняттю.
                       Поляченко Ю.В.
                       Бобильова О.О.
                       Гойда Н.Г.
                       Картиш А.П.
                       Пономаренко В.М.
                       Керівники
                       структурних
                       підрозділів МОЗ
                       IV квартал 2001 р.
                       та I квартал 2002 р.
   2.2. з метою обгрунтування засад державного стимулювання
регіонального розвитку, в тому числі депресивних територій,
   - розробити і подати до Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України пропозиції до проекту Закону
України "Про засади стимулювання розвитку регіонів та депресивних
територій" і сприяти його прийняттю.
                        Поляченко Ю.В.
                        Бобильова О.О.
                        Гойда Н.Г.
                        Картиш А.П.
                        Пономаренко В.М.
                        Керівники
                        структурних
                        підрозділів МОЗ
                        IV квартал 2001 р.
                        та 2002 рік
   2.3. З метою удосконалення економічного механізму охорони
довкілля та використання природних ресурсів, поліпшення взаємодії
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в цій
сфері, урахування екологічних вимог у процесі розроблення та
реалізації державної регіональної політики, насамперед розв'язання
питань щодо розміщення та експлуатації небезпечних виробництв,
   - розробити і подати до Держстандарту України пропозиції до
проекту постанови Кабінету Міністрів України  "Про  державну
підтримку впровадження систем управління якістю та навколишнім
середовищем на підприємствах".
                        Бобильова О.О.
                        Бережнов С.П.
                        Жданова М.П.
                        Піщиков В.А.
                        IV квартал 2001 р.
   2.4. З метою формування державного та місцевих бюджетів у
галузях освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та культури
на основі загально-державних соціальних стандартів,
   - розробити і подати до Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України пропозиції до проекту Державної
стратегії регіонального розвитку України на 2003-2006 роки.
                        Шевчук С.В.
                        Поляченко Ю.В.
                        Бобильова О.О.
                        Гойда Н.Г.
                        Картиш А.П.
                        Пономаренко В.М.
                        Керівники
                        структурних
                        підрозділів МОЗ
                        2001 рік
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка