Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення атестації державних службовців центрального апарату Міністерства аграрної політики України


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 333 від 09.11.2001
 
     Про проведення атестації державних службовців
      центрального апарату Міністерства аграрної
             політики України
 
   На виконання пункту 20 заходів щодо реалізації Стратегії
реформування системи державної служби в Україні на 2000-2001 роки,
схвалених Указом Президента України від 26 липня 2000 року N 925
( 925/2000 ), та постанови Кабінету Міністрів України від 28
грудня 2000 року N 1922 ( 1922-2000-п ) "Про затвердження
Положення про проведення атестації державних службовців" і з метою
підвищення ефективності діяльності державних службовців, росту
професійної компетентності, посилення відповідальності за доручену
справу Н А К А З У Ю:
   1. Запровадити періодичну (один раз на три роки) атестацію
державних службовців центрального апарату Міністерства аграрної
політики  України. Провести атестацію у грудні 2001 року у
відповідності з Положенням про проведення атестації державних
службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2000 року N 1922 ( 1922-2000-п ) (додаток 1).
   2. Затвердити склад комісій та графік проведення атестації
(додатки 2, 3).
   3. Покласти на голів атестаційних комісій організацію і
проведення атестації державних службовців відповідних структурних
підрозділів центрального апарату міністерства  у  встановлені
строки.
   4. Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки
(Бойко):
   4.1. Проаналізувати та скласти списки державних службовців
міністерства, які підлягають атестації, та подати їх керівникам
структурних підрозділів до 20 листопада 2001 року.
   4.2. Підготувати до 30 листопада поточного року атестаційні
листи встановленого зразка на державних службовців міністерства,
які підлягають атестації.
   5. Керівникам структурних підрозділів міністерства подати
секретарям  атестаційних  комісій  (додаток  2)  службові
характеристики та посадові інструкції на державних службовців, які
атестуються, до 28 листопада поточного року.
   6. Державним   департаментам   продовольства,   рибного
господарства та ветеринарної медицини в межах своїх повноважень
запровадити періодичну, раз на три роки, атестацію державних
службовців та провести атестацію в 2001 році. Склад атестаційної
комісії та графік проведення атестації подати на затвердження
керівництву міністерства до 20 листопада 2001 року. Узагальнені
результати атестації подати Департаменту  кадрової  політики,
аграрної освіти та науки до 25 грудня 2001 року.
   7. Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки
за результатами роботи атестаційних комісій підготувати наказ по
міністерству.
   8. Контроль за виконанням наказу покласти на Державного
секретаря С. Рижука.
 
 Міністр                     І.Кириленко
                   Додаток 1
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   09.11.2001 N 333
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   постановою Кабінету
                   Міністрів України
                   від 28.12.2000 N 1922
                   ( 1922-2000-п )
                   Додаток 2
                   Затверджено
                   наказом Мінагрополітики
                   України
                   від 09.11.2001 N 333
             СКЛАД КОМІСІЇ
      по проведенню атестації державних службовців
    Департаменту стратегії розвитку аграрної економіки,
     Департаменту фінансово-кредитної та податкової
     політики, Департаменту міжнародної інтеграції,
      інвестиційної політики та розвитку аграрного
     бізнесу, Управління реформування управління АПК
      та соціально-трудових відносин, Управління
      організації та методології бухгалтерського
      обліку та фінансової звітності, Управління
            ревізії і контролю
   ЛУЗАН Ю.Я.       - Перший   заступник   Державного
               секретаря, голова комісії
   ДРОБОТ В.І.      - начальник  Департаменту  стратегії
               розвитку   аграрної   економіки,
               заступник голови комісії
   РЕБИЦЬКА Н.О.     - заступник начальника управління
              - начальник  відділу  Департаменту
               кадрової політики, аграрної освіти
               та науки, секретар комісії
             Члени комісії:
   ОМЕЛЬЯНЕНКО Г.Г.    - начальник Департаменту міжнародної
               інтеграції, інвестиційної політики
               та розвитку аграрного бізнесу
   ЗУБ Г.І.        - начальник        Департаменту
               фінансово-кредитної  та податкової
               політики
   САВИЦЬКА О.П.     - начальник Управління  реформування
               управління АПК та соціально-трудових
               відносин
   ЛАВРІНЕНКО Л.І.    - начальник Управління організації і
               методології бухгалтерського обліку
               та фінансової звітності
   ФЕДОРЕНКО В.І.     - начальник  Управління  ревізії  і
               контролю
   ФІЛАТОВА В.В.     - заступник  начальника  Юридичного
               управління - начальник відділу
             СКЛАД КОМІСІЇ
  по проведенню атестації державних службовців Департаменту
  кадрової політики, аграрної освіти та науки, Департаменту
   ринків продукції рослинництва та розвитку насінництва,
      Департаменту ринків продукції тваринництва з
  Головдержплемінспекцією, Департаменту зв'язків з Верховною
    Радою України та організаційної роботи, Юридичного
    управління, Головної державної інспекції якості та
   сертифікації сільськогосподарської продукції, Першого
           відділу, Другого відділу
 
 МЕЛЬНИК С.І.   - заступник  Державного  секретаря,  голова
           комісії
 
 БОЙКО М.Ф.    - начальник Департаменту кадрової  політики,
           аграрної освіти та науки, заступник голови
           комісії
 
 СЕРГІЄНКО Л.І.  - головний спеціаліст Департаменту  кадрової
           політики, аграрної освіти та науки, секретар
           комісії
             Члени комісії:
 
 СОРОКА В.І.    - начальник  Департаменту  ринків  продукції
           рослинництва та розвитку насінництва
 
 МЕЛЬНИК Ю.Ф.   - начальник  Департаменту  ринків  продукції
           тваринництва з Головдержплемінспекцією
 
 ШЕЙКО П.В.    - начальник Департаменту зв'язків з Верховною
           Радою України та організаційної роботи
 
 БОЧКОВСЬКА С.М.  - начальник Юридичного управління
 
 КРУЛИК В.В.    - начальник Головної державної інспекції якості
           та   сертифікації   сільськогосподарської
           продукції
 
 ЧЕРВІНСЬКА Л.Ф.  - начальник Першого відділу
             СКЛАД КОМІСІЇ
      по проведенню атестації державних службовців
    Департаменту реформування сільського господарства,
      Департаменту формування та функціонування
       аграрного ринку, Управління державною
          власністю та приватизації
 
 ШМІДТ Р.М.    - заступник  Державного  секретаря,  голова
           комісії
 
 ЛЕСІВ М.М.    - начальник  Департаменту  формування  та
           функціонування аграрного ринку,  заступник
           голови комісії
 
 СТРЕЛЬЦОВА Н.М.  - провідний спеціаліст Департаменту кадрової
           політики, аграрної освіти та науки, секретар
           комісії
             Члени комісії:
 
 РОЗГОН А.В.    - заступник    начальника    Департаменту
           реформування сільського господарства
 
 МАТВІЙКО В.Т.   - начальник    управління    Департаменту
           реформування сільського господарства
 
 КРОЧАК В.І.    - заступник начальника Департаменту формування
           та функціонування аграрного ринку
          - начальник управління
 
 ЧОРНОУС В.С.   - начальник Управління державною власністю та
           приватизації
 
 БАРЧАН Н.Г.    - заступник начальника Юридичного управління
             СКЛАД КОМІСІЇ
      по проведенню атестації державних службовців
       Департаменту науково-технічної політики,
     Департаменту розвитку соціальної інфраструктури
      сільської місцевості, Державної інспекції по
     нагляду за технічним станом машин, обладнання
     та якістю пально-мастильних матеріалів, Відділу
      охорони праці, пожежної безпеки та безпеки
             дорожнього руху
 
 ЯКОВЕНКО В.П.   - заступник  Державного  секретаря,  голова
           комісії
 
 ГАЙДАР М.В.    - начальник Департаменту розвитку соціальної
           інфраструктури   сільської   місцевості,
           заступник голови комісії
 
 ЛОГВИНЕНКО Г.І.  - провідний спеціаліст Департаменту кадрової
           політики, аграрної освіти та науки, секретар
           комісії
             Члени комісії:
 
 САЧЕНКО В.І.   - начальник  Департаменту  науково-технічної
           політики
 
 МОТРУНІЧ Д.О.   - заступник начальника Департаменту розвитку
           соціальної   інфраструктури   сільської
           місцевості - начальник управління
 
 ГОРДІЄНКО В.А.  - начальник Державної інспекції по нагляду за
           технічним станом машин, обладнання та якістю
           пально-мастильних матеріалів
 
 СКАФА В.М.    - начальник Відділу охорони праці, пожежної
           безпеки та безпеки дорожнього руху
 
 САНДУЛ О.М.    - головний юрисконсульт Юридичного управління
 
 Заступник начальника
 Головного управління кадрової
 політики, аграрної освіти та науки -
 начальник управління кадрів           В.Г.Шведов
                   Додаток 3
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   від 09.11.2001
               ГРАФІК
      проведення атестації державних службовців
      центрального апарату Мінагрополітики України
 
Департамент стратегії розвитку аграрної економіки,
Департамент фінансово-кредитної  та  податкової
політики,  Департамент  міжнародної інтеграції,
інвестиційної політики та  розвитку  аграрного
бізнесу, Управління реформування управління АПК та
соціально-трудових   відносин,    Управління
організації та методології бухгалтерського обліку
та фінансової звітності, Управління ревізії і
контролю                      12-18 грудня
 
Департамент кадрової політики, аграрної освіти та
науки, Департамент ринків продукції рослинництва
та  розвитку  насінництва,  Департамент ринків
продукції тваринництва з Головдержплемінспекцією,
Департамент зв'язків з Верховною Радою України та
організаційної  роботи,  Юридичне  управління,
Головна державна інспекція якості та сертифікації
сільськогосподарської продукції, Перший відділ,
Другий відділ                    6-12 грудня
 
Департамент реформування сільського господарства,
Департамент формування та функціонування аграрного
ринку,  Управління  державною  власністю  та
приватизації                    12-18 грудня
 
Департамент реформування сільського господарства,
Департамент формування та функціонування аграрного
ринку,  Управління  державною  власністю  та
приватизації                    12-18 грудня
 
 Заступник начальника Головного
 управління кадрової політики,
 аграрної освіти та науки -
 начальник управління кадрів           В.Г.Шведов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка