Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про прибутковий податок з громадян


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 14493/7/17-0417 від 26.10.2001
 
        Про прибутковий податок з громадян
 
   Державна податкова адміністрація України надсилає роз'яснення
щодо  застосування діючої шкали ставок оподаткування доходів
громадян.
   У зв'язку з численними запитами, у яких порушені питання
правомірності застосування  діючої  шкали  ставок  справляння
прибуткового податку з громадян, затвердженої відповідним Указом
Президента України, Державна податкова адміністрація  України
повідомляє.
   Питання оптимальності шкали ставок оподаткування та розміру
неоподатковуваного мінімуму доходів завжди були актуальними, однак
лишалися поза увагою народних депутатів України впродовж довгого
часу, оскільки їх розв'язання тісно переплітається з інтересами
кожної особи, пов'язане як з необхідністю формування бюджету, так
і з необхідністю реформування оплати праці в Україні.
   Публікації у деяких виданнях засобів масової  інформації
статей щодо правомірності застосування для цілей оподаткування
доходів фізичних осіб прогресивної шкали ставок прибуткового
податку з громадян, наведеної у статті 7 (пункт 1) Декрету
Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян"
( 13-92 ), чи прогресивної шкали, встановленої Указом Президента
України від 13.09.94 N 519/94 ( 519/94 )  "Про  збільшення
неоподатковуваного мінімуму та ставки прогресивного оподаткування
доходів громадян" (в редакції Указу Президента України  від
21.11.95 N 1082/95 ( 1082/95 ), викликали численні звернення до
органів державної податкової служби, а також  звернення  із
позовними заявами до судових установ.
   Які ж  соціально-політичні  наслідки  можливі  внаслідок
застосування шкали ставок,  що наведена у п.1 ст.7 Декрету
( 13-92 )?
   У 2000 році до бюджету надійшло 6,4 млрд. грн. прибуткового
податку з громадян, що становить 20 відсотків бюджету. За 9
місяців  2001 року до бюджету вже надійшло 6,2 млрд. грн.
прибуткового податку, а це - 23,8 відсотка надходжень за цей
період. У місцевих бюджетах питома вага надходжень прибуткового
податку з доходів громадян ще вагоміша: від 50 до 70 відсотків.
Цей податок надходить рівномірно, постійно і, власне, складає
основу витратної частини місцевих бюджетів. Отже, фактично за
рахунок цього податку утримуються заклади охорони здоров'я і
освіти,  виплачується  заробітна  плата  медикам,  вчителям,
комунальникам.
   Пропозиції про негайне повернення нібито надмірно сплаченої
суми насправді означатимуть раптове погіршення матеріального стану
для мільйонів громадян, які працюють у бюджетній сфері,  і
погіршення стану соціального обслуговування практично для всього
населення. Перш за все це призведе до кризової ситуації із
виплатою заробітної плати працівникам бюджетної сфери за рахунок
ненадходження значних сум податку до бюджету. Так, у  разі
прийняття пропозиції народного депутата України Ржавського О.М. з
бюджету слід буде повернути понад 11,6 млрд. грн. прибуткового
податку з громадян (за період дії Указу, тобто з IV кварталу 1995
р. до цього часу).
   Вважаємо за необхідне наголосити, що обчислення прибуткового
податку з доходів громадян, зокрема одержаних за місцем основної
роботи,  регулюється Декретом Кабінету Міністрів України від
26.12.92 N 13-92 ( 13-92 ) (із змінами та доповненнями) (далі -
Декрет) та інструкцією про прибутковий податок з громадян, яка
розроблена на підставі статті 23 Декрету і затверджена наказом
Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 N 12
( z0064-93 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції  України
09.06.93 за N 64 (із змінами та доповненнями).
   Інструкція визначає механізм застосування положень Декрету в
умовах змін у законодавчому полі України, зокрема пунктом 7.1
інструкції визначається порядок застосування прогресивної шкали
ставок прибуткового податку, наведених у пункті 1 статті 7
Декрету ( 13-92 ), залежно від змін розміру неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян, який встановлюється іншими, ніж Декрет,
нормативно-правовими актами Президента, Верховної Ради України і
Кабінету Міністрів України з урахуванням того, що згідно з пунктом
1 статті 6 Декрету в прогресивну шкалу ставок оподаткування (пункт
1 статті 7 Декрету) введено неоподатковуваний мінімум (далі - НМ),
а не мінімальну заробітну плату.
   Вперше до прогресивної шкали ставок оподаткування розмір
неоподатковуваного мінімуму (4600 крб.), який  на  той  час
дорівнював розміру мінімальної заробітної плати (далі - МЗП), було
введено Декретом Кабінету Міністрів України від 29.12.92 р.
N 19-92 ( 19-92 ) "Про підвищення мінімальних розмірів заробітної
плати і пенсій".
   Далі, в період 01.06.93 - 31.08.93, постановою Кабінету
Міністрів України від 10.06.93 N 433 ( 433-93-п ), за дорученням
Верховної Ради України, був встановлений розмір НМ 13800 крб., а
також змінена структура ставок (10, 20, 30, 40, 50, 60%) і в
таблиці прогресивної шкали ставок оподаткування слова "мінімальна
заробітна плата" замінені словами "неоподатковуваний мінімум",
згідно з вимогами пункту 1 статті 6 Декрету, тоді як розмір МЗП у
цей період відповідно до Постанови Верховної Ради України від
01.06.93 N 3243-XII ( 3243-12 ) становив 6900 крб.
   У період 01.09.93 - 31.11.93 розмір НМ згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 10.09.93 N 719 ( 719-93-п )
становив 40000 крб., а розмір МЗП - 20000 крб. згідно з Постановою
Верховної Ради України від 27.08.93 N 3415-XII ( 3415-12 ).
   З 01.12.93 - 30.09.94 постановою Кабінету Міністрів України
від 14.12.93 N 1032 ( 1032-93-п ) розмір НМ встановлено у сумі
120000 крб. та змінено структуру ставок (10, 20, 30, 40, 60, 90%).
Постановою Верховної Ради України  від  25.11.93 N 3653-XII
( 3653-12 ) розмір МЗП встановлено у сумі 60000 крб.
   З 01.10.94 - 31.01.95 Указом Президента України від 13.09.94
N 519 ( 519/94 ) (в редакції Указу Президента України від 31.10.94
N 649 ( 649/94 ) розміри ставок прогресивної шкали оподаткування
встановлюються (10, 20, 30, 40, 50%), а розмір неоподатковуваного
мінімуму з 120 тис. крб. збільшується до 780 тис. крб., тоді як
розмір МЗП залишається без змін (60000 крб.).
   З 01.02.95 - 30.09.95 застосовується розмір НМ - 1400000 крб.
згідно з Указом Президента України від 03.02.95 N 100 ( 100/95 ).
МЗП - без змін (60000 крб.).
   З 01.10.95 - 31.08.96 зміни до структури ставок податку (10,
15, 20, 30, 40%) і розмір НМ (1700000 крб.) запроваджені Указом
Президента України від 21.11.95 N 1082/95 ( 1082/95 ) "Про
внесення змін до Указу Президента України від 13 вересня 1994 року
N 519". МЗП до 01.03.96 залишалась без змін (60000 крб.), а з
01.03.96 розмір МЗП збільшено до 1500000 крб. Постановою Верховної
Ради України від 20.02.96 р. N 49/96-ВР ( 49/96-ВР ).
   Починаючи з 01.09.96 і по цей час НМ дорівнює 17 грн., а МЗП
- 15 грн. (до 31.12.97) (з урахуванням Указу Президента України
від 25.08.96 N 762/96 ( 762/96 ) "Про грошову реформу в Україні").
   На підставі цього був виданий наказ ДПА України "Про внесення
змін  та доповнень до інструкції про прибутковий податок з
громадян" ( z0317-00 ), який був зареєстрований в Міністерстві
юстиції України та яким передбачено, що доход у розмірі 17 грн. не
оподатковується.
   Законами України про встановлення величини вартості межі
малозабезпеченості та розміру мінімальної заробітної плати на
1998, 1999, 2000 роки, якими встановлювалися розміри мінімальної
заробітної плати, доручень про перегляд розміру неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян не надавалось.
   Тому в даний час діє шкала ставок прогресивного оподаткування
доходів  громадян, встановлена Указом Президента України від
21.11.95 N 1082/95 ( 1082/95 ) "Про внесення змін до Указу
Президента  України від 13 вересня 1994 року N 519", а з
урахуванням положень Указу Президента України "Про грошову реформу
в Україні" ( 762/96 ) розмір неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян, починаючи з вересня 1996 року, становить 17 грн. на
місяць.
   Верховна Рада України, зокрема в п.4 Постанови "Про введення
в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 1995 рік"
( 130/95-ВР ), погоджувалась, що податки, які обраховувались у
співвідношенні з мінімальною заробітною платою, обраховуються у
співвідношенні з розміром установленого чинним законодавством
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць.
   Згідно із статтею 102 Конституції України ( 254к/96-ВР )
Президент  України  є  гарантом  державного  суверенітету,
територіальної цілісності України, додержання Конституції України,
прав і свобод людини і громадянина. Відповідно до статті 106
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Президент України на основі та
на виконання Конституції України видає укази і розпорядження, які
є обов'язковими до виконання на території України.
   Таким чином, на сьогодні Указ Президента України від 13.09.94
р. N 519 ( 519/94 ) "Про збільшення неоподатковуваного мінімуму та
ставки прогресивного оподаткування доходів громадян" (в редакції
Указу Президента України від 21.11.95 р. N 1082/95 ( 1082/95 )
чинності не втратив, тому є обов'язковим до виконання на території
України.
   Про результати проведеної роботи та вжиті заходи повідомити
Головне управління оподаткування фізичних осіб до 1 листопада 2001
року електронними засобами зв'язку (1704).
 
 Заступник Голови                   Г.Бондаренко
 
 "Ориентир", N 41, 09.11.2001 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка