Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо визначення термінів "фінансово-кредитна та небанківська фінансова установа"


     ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ
               Л И С Т
 
 N 01-10/314 від 14.09.2001
                     Державній податковій
                     адміністрації України
 
 
 
   На запит Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв
від 26.04.2001 p. вих. N 01-13/156 ( v_156378-01 ), Державною
податковою адміністрацією України (далі - ДПА) був виданий лист
щодо  оподаткування"   від 24.05.2001     N 3544/6/22-3115
( va544225-01 ).
   У вказаному  листі зазначалось, що у разі законодавчого
визначення термінів "фінансово-кредитна установа" та "небанківська
фінансова установа",  згідно  якого  Реєстратори  не  будуть
відноситися до фінансових установ, ДПА не буде заперечувати щодо
переходу Реєстраторів на спрощену систему оподаткування, обліку і
звітності.
   Двадцять третього серпня 2001 року набрав чинності Закон
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ) (далі - Закон), (опублікований в
"Офіційному    віснику України" від 2001, N 32 (23.08.2001),
ст. 1457).
   Відповідно до пп. 1 ст. 1 Закону фінансова установа -
юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька
фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру у
порядку, встановленому законом. До фінансових установ належать
банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі
товариства,  страхові  компанії,  установи  накопичувального
пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші
юридичні особи, виключним видом діяльності яких  є  надання
фінансових послуг.
   Згідно з пп. 2 ст. 1 Закону ( 2664-14 ) кредитна установа -
фінансова установа, яка відповідно до закону має право за рахунок
залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик.
   При цьому, відповідно до пп. 5 ст. 1 Закону, під фінансовою
послугою  розуміють  операції  з  фінансовими  активами,  що
здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за
рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і
за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою
отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових
активів.
   Разом з тим, згідно з п. 1.2 Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджених
наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва та рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 14.03.2001 p. N 49 ( za318-01 ) та N 60
( z0318-01 ) (далі - Ліцензійні умови), професійний учасник ринку
цінних паперів - юридична особа, яка здійснює певний вид (види)
професійної діяльності на ринку цінних паперів на  підставі
отриманої ліцензії.
   Відповідно до п. 2.5.1.2 Ліцензійних умов заявник  може
одержати ліцензію, якщо діяльність щодо ведення реєстру власників
іменних цінних паперів передбачена його статутом.
   Слід зазначити те, що згідно з ч. 4 ст. 9 Закону України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) від 10.12.97 р. ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів передбачає облік та
зберігання протягом певних строків інформації про  власників
іменних цінних паперів та про операції, внаслідок яких виникає
внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів.
   До того ж, згідно з ч. 2 п. 2.5.1.2 Ліцензійних умов
діяльність щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
для реєстратора є виключним видом його діяльності, який не може
поєднуватися з іншими видами діяльності, крім депозитарної.
   Приймаючи до увагу вищевикладене, вважаємо, що Реєстратори не
підлягають під поняття "фінансова установа" та "фінансово-кредитна
установа", оскільки діяльність з ведення реєстрів  власників
іменних  цінних  паперів пов'язана з обліком та зберіганням
інформації про власників іменних цінних паперів, а не з операціями
з фінансових послуг, а також є виключним видом діяльності.
   Крім того, вказана думка підтверджується листом Державного
комітету  статистики України від 17.04.2001 р. N 02-04-05/82
( v5_82202-01 ).
   Грунтуючись на вищевикладеному, для остаточного владнання
питання  стосовно  переходу Реєстраторів на спрощену систему
оподаткування та запобігання можливим перешкодам цьому з боку
місцевих органів ДПА, просимо Вас видати лист з підтвердженням
офіційної позиції ДПА щодо вищевказаного питання в зв'язку з
набранням чинності Закону України "Про фінансові послуги та
державне   регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) від
12 липня 2001 року.
   Заздалегідь вдячні за приділену увагу проблемам Реєстраторів.
   З повагою,
 
 Президент ПАРД                       О.Кий
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка